Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7632/2018
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Albertirsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TS Gastro Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Albertirsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08823
Postai cím: Irsay Károly utca 2.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas László polgármester
Telefon: +36 53570053
E-mail: toszegi.aniko@albertirsa.hu
Fax: +36 53370175
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.albertirsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.albertirsa.hu
 
Hivatalos név: Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház
Nemzeti azonosítószám: AK25660
Postai cím: Dózsa György u. 23.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Györe Zsuzsa intézményvezető
Telefon: +36 53571092
E-mail: segitohaz@gmail.com
Fax: +36 53370175
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.albertirsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.albertirsa.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Albertirsa Város közigazgatási területén főzőkonyha üzemeltetésével, továbbá Albertirsa, Ceglédbercel és Mikebuda településeken szociális étkeztetés ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Albertirsa Város közigazgatási területén főzőkonyha üzemeltetésével, továbbá Albertirsa, Ceglédbercel és Mikebuda településeken szociális étkeztetés ellátása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 461561325 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Albertirsa Város közigazgatási területén főzőkonyha üzemeltetésével, továbbá Albertirsa, Ceglédbercel és Mikebuda településeken szociális étkeztetés ellátása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55524000-9
További tárgyak:55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Főzőkonyha: Magyarország, 2730 Albertirsa, Győzelem u. 2. A szolgáltatást Albertirsa Város közigazgatási területén, Ceglédbercel és Mikebuda településeken kell ellátni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Albertirsa Város közigazgatási területén gyermek, diák és felnőtt korcsoportok részére közétkeztetés biztosítása a hatályos jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően.
Napi átlag adag számok:
Tessedik Sámuel Általános Iskola Albertirsa, Győzelem u. 2.
Típus: főző - és tálalókonyha, tálalás a szolgáltató által.
tízórai: 132 adag/nap, ebéd: 179 adag/nap, uzsonna: 118 adag/nap.
Tessedik Sámuel Általános Iskola Albertirsa, Táncsics u. 2.
Típus: Szállítási pont, tálalás az intézmény által.
tízórai: 57 adag/nap, ebéd: 65 adag/nap, uzsonna: 53 adag/nap.
A Tessedik Sámuel Ált. Iskolák viszonylatában felmerülő diétás étkeztetések:
gluténmentes (csak ebéd) éves adagszám:~254 adag
gluténmentes (napi háromszori étkezés) éves adagszám:~179 adag
tejmentes (napi háromszori étkezés) éves adagszám:~180 adag
Napsugár Óvoda Albertirsa, Pesti út 29.
Típus: szállítási pont, tálalás az intézmény által.
tízórai: 42 adag/nap, ebéd: 42 adag/nap, uzsonna: 42 adag/nap.
Tündérkert Óvoda Albertirsa, Luther u.8.
Típus: szállítási pont, tálalás az intézmény által.
tízórai: 26 adag/nap, ebéd: 26 adag/nap, uzsonna: 26 adag/nap.
Mazsola Óvoda Albertirsa, Dózsa Gy. u.11.
Típus: szállítási pont, tálalás az intézmény által.
tízórai: 46 adag/nap, ebéd: 46 adag/nap, uzsonna: 46 adag/nap.
Nyitnikék Óvoda Albertirsa, Ady E. u. 25.
Típus: szállítási pont, tálalás az intézmény által.
tízórai: 63 adag/nap, ebéd: 63 adag/nap, uzsonna: 63 adag/nap
Az Óvodák viszonylatában felmerülő diétás étkeztetések:
tejmentes (napi háromszori étkezés) éves adagszám:~440 adag
Lurkó Bölcsőde Albertirsa, Baba u. 1.
Típus: szállítási pont, tálalás az intézmény által.
reggeli: 21 adag/nap, tízórai: 21 adag/nap, ebéd: 21 adag/nap, uzsonna: 21 adag/nap.
Felnőtt dolgozói étkezés (19-69 év) csak ebéd: 60 adag/nap
Felnőtt, szociális étkeztetés házhozszállítás keretében:
Albertirsa közigazgatási területén: 35 adag/nap
Ceglédbercel közigazgatási területén: 5 adag/nap
Mikebuda közigazgatási területén: 5 adag/nap
A fent meghatározott várható mennyiségektől + 30 % eltérés lehetséges.
Az ételadagok elkészítésének helyszíne: Albertirsa, Győzelem. u. 2. szám alatti főzőkonyha.
Nyertes ajánlattevő feladata:
élelmezési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások komplett és komplex ellátása, konyhafejlesztési/felújítási feladatok megvalósítása,
rovar és rágcsálóirtás elvégzése, takarítási, vagyon- és tűzvédelmi feladatok ellátása, élelmiszer biztonságra vonatkozó irányítási rendszer működtetése, árubeszerzések, ételkészítési és kiszállítási feladatok megszervezése, glutén érzékeny, tejfehérje allergiás, tejcukor érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetés biztosítása igény szerint, diétás étkezés szükség szerinti biztosítása a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet szerint mennyiségi korlát nélkül azzal, hogy nyertes ajánlattevő nem jogosult a diétás ételadagokért felárat igényelni.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban található eszközlista szerint meglévő eszközöket a teljesítéshez rendelkezésre bocsátja, a teljesítéshez szükséges további eszköz biztosítása ajánlattevő feladata azzal, hogy azokat ajánlattevő a szerződés lejártakor köteles a szerződésben rögzítettek szerint ajánlatkérő tulajdonába adni. A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek, ill. ajánlatkérő által átadott bármilyen eszköz, felszerelési tárgy pótlását a nyertes ajánlattevő biztosítja.
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumok mellékleteiben részletezett beruházások végrehajtása a szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül. Nyertes ajánlattevőnek 600.000.-Ft+ÁFA/hó bérleti díjat, +rezsi költséget kell fizetnie az üzemeltetésre átvett ingatlan után.
A nyertes ajánlattevőnek a teljesítési időszak alatt folyamatosan rendelkeznie kell a beszerzés tárgya szerinti (közétkeztetés), legalább 50 mmillió Ft/év, és 20 millió Ft/káresemény nagyságú felelősségbiztosítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való megfelelése, minősége  35
2 1.1. alszempont: Étlapok minősége  30
3 1.2. alszempont: Változatossági mutató 5
4 Felhívás M3. b) alpontjában bemutatott diétás szakács az alkalmassági követelményen felüli többletgyakorlata  5
5 Felhívás M3. a) alpontjában bemutatott szakács az alkalmassági követelményen felüli többletgyakorlata 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 035 - 077039
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 01-936/2018 Rész száma: Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Albertirsa Város közigazgatási területén főzőkonyha üzemeltetésével, továbbá Albertirsa, Ceglédbercel és Mikebuda településeken szociális étkeztetés ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TS Gastro Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pesti út 65.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 300000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 461561325
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Étel és kommunális hulladék elszállítás, karbantartási tevékenységek, kiegészítő szakértői szolgáltatások, építőipari kivitelezési tevékenységek tárgyában

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Allure Event Kft. 2230 Gyömrő, Táncsics u. 35., adószám: 23906244-2-13
Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. 1191 Bp., Hofherr A. u. 20-22., adószám: 24189112-2-43
Junior Vendéglátó Zrt. (1095 Bp. Mester u. 29.-31., adószám: 10929764-2-43
TS Gastro Kft. 2730 Albertirsa, Pesti út 65., adószám: 14893560-2-13
Nyertes ajánlattevő: TS Gastro Kft. 2730 Albertirsa, Pesti út 65., adószám: 14893560-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)