Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7646/2018
CPV Kód:45320000-6
Ajánlatkérő:Egri Főegyházmegye
Teljesítés helye:3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2., Hrsz.:173
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:P-KOLOR Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egri Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK19762
Postai cím: Széchenyi István utca 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzek László általános helynök
Telefon: +36 36517589
E-mail: barta.gabor@eger.egyhazmegye.hu
Fax: +36 36517751
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.egyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.egyhazmegye.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola energetikai felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola energetikai felújítása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2., Hrsz.:173
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2004 m2-es iskolaépület energetikai felújítása, ennek keretében:
- 964 m2 homlokzati hőszigetelés,
- 1108 m2 padlásfödém szigetelés,
- 31 m2 lefelé hűtő födém szigetelése,
- 621 m2 külső nyílászáró csere,
- Fűtési rendszer korszerűsítése,
- Napelemes rendszer kiépítése.
CPV kód:
45320000-6, 45321000-3, 45421100-5, 09331000-8
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2014/05/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A „Egri Főegyházmegye köznevelési épületeinek energetikai felújítása az Észak-Magyarországi régióban” című, KEHOP-5.2.3-16-2016-00050 kódszámú pályázati konstrukció.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6859 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: P-KOLOR Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u 16.
Város: Onga
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3562
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92752400
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2., Hrsz.:173
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2004 m2-es iskolaépület energetikai felújítása, ennek keretében:
- 964 m2 homlokzati hőszigetelés,
- 1108 m2 padlásfödém szigetelés,
- 31 m2 lefelé hűtő födém szigetelése,
- 621 m2 külső nyílászáró csere,
- Fűtési rendszer korszerűsítése,
- Napelemes rendszer kiépítése.
CPV kód:
45320000-6, 45321000-3, 45421100-5, 09331000-8
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/05/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92752400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: P-KOLOR Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u 16.
Város: Onga
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3562
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/07/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A beruházási feladat költségvetésében 250 W teljesítményű napelemek szerepelnek (27,0 KW) összteljesítménnyel. A kivitelezés időszakában a tervezett napelemek (250 W) beszerzése nem megvalósítható, mivel a gyártásuk megszüntetésre került, így 275 W teljesítményű beépítésére van csak lehetőség, az összteljesítmény igénynek megfelelően. A szerződés jelen módosítása nem érinti az ajánlati árat, sem pedig a szerződésben rögzített más értékelésre kerülő tartalmai elemet.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 92752400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 92752400 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben