Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7649/2018
CPV Kód:45320000-6
Ajánlatkérő:Egri Főegyházmegye
Teljesítés helye:3600 Ózd, Bem u. 12. Hrsz: 6937 II. János Pál Katolikus Általános Iskola
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BAU-TÁRS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egri Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK19762
Postai cím: Széchenyi István utca 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficzek László általános helynök
Telefon: + 36 36517589
E-mail: barta.gabor@eger.egyhazmegye.hu
Fax: + 36 36517751
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.egyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.egyhazmegye.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola energetikai felújítása"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola energetikai felújítása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3600 Ózd, Bem u. 12.
Hrsz: 6937
II. János Pál Katolikus Általános Iskola
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett korszerűsítési felújítás során az Egri Főegyházmegye, mint az épület tulajdonosa akarja az Ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola épületét felújítani úgy, hogy az a hatályos épületenergetikai követelményeknek megfeleljen.
A felújítás során a nyílászárók cseréjét is figyelembe vevő teljes körű külső homlokzati felújítást tervezünk, ahol az intézmény rendeltetése nem változik, de a telek méretei és beépítési viszonyai is változatlanok maradnak.
Ezzel együtt sem alaprajzi bővítés vagy módosítás, sem tartószerkezeti átalakítás nem történik, az építmény méretei nem változnak, a homlokzati megjelenés eredeti formájában kerül helyreállításra, figyelembe véve a tervezett homlokzati hőszigetelő rendszer terv szerinti kialakítását.
Az épület tömegét tekintve 1 épületrészből áll.
Szerkezetét tekintve az épület hagyományos falazott szerkezetű a födém szilárd poroszsüveg födém a tető magastető.

Tartószerkezeti szempontból az épület állékonysága megfelelő, felületi repedések nem láthatóak, általános szerkezeti állapota jó, a felújítás során a homlokzatra kerülő többletteher jelentéktelen, ezért semmilyen statikai átalakítás, szerkezeti beavatkozás nem szükséges.
A homlokzat 20 cm ragasztott hőszigetelést kap, padlásfödémre 25cm ásványgyapot szigetelés kerül lerakásra. Az alulról hűlő födém a pince felől 15 cm szigetelést kap.
Új égéstermék elvezető nem készül. A felújítás során fokozottan ügyelni kell a közlekedésbiztonságra, a kivitelezés után visszaáll az azt megelőző rend.
Tervezett munkarészek:
- Meglévő nyílászárók cseréje,
- Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése,
- Padlásfödém hőszigetelése,
- Alulról hűlő födém hőszigetelése,
- Fűtéskorszerűsítés.
Fűtött alapterület (m2): 1 671
Épületenergetikai minőség szerinti besorolás fejlesztés előtt: GG
Épületenergetikai minőség szerinti besorolás fejlesztés után: CC

Projektelem megnevezése Főbb
Paraméterek Mennyiség Mennyiségi egység
Utólagos hőszigetelés Homlokzati hőszigtelés 20cm EPS 830,00 m2
Külső nyílászáró csere / korszerűsítés U értékkű nyílászárók beszerelése 310,00 m2
Fűtési rendszer(ek) korszerűsítése Szekunder rendszer felújítása 1,00 ktg (költség)
Utólagos hőszigetelés Padlásfödém szigetelés, ásványgyapot 25 cm 840,00 m2
Utólagos hőszigetelés Pincefödém szigetelése 16 cm EPS-sel 671,00 m2
Napelemes rendszer napelemes rendszer telepítése 18 kWp teljesítménnyel 1,00 ktg (költség)
CPV kód:
45320000-6, 45321000-3, 45421100-5, 09331000-8
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/05/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A „Egri Főegyházmegye köznevelési épületeinek energetikai felújítása az Észak-Magyarországi régióban” című, KEHOP-5.2.3-16-2016-00050 azonosítószámú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6901 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAU-TÁRS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cukrász út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3516
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62904598
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45320000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3600 Ózd, Bem u. 12.
Hrsz: 6937
II. János Pál Katolikus Általános Iskola
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett korszerűsítési felújítás során az Egri Főegyházmegye, mint az épület tulajdonosa akarja az Ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola épületét felújítani úgy, hogy az a hatályos épületenergetikai követelményeknek megfeleljen.
A felújítás során a nyílászárók cseréjét is figyelembe vevő teljes körű külső homlokzati felújítást tervezünk, ahol az intézmény rendeltetése nem változik, de a telek méretei és beépítési viszonyai is változatlanok maradnak.
Ezzel együtt sem alaprajzi bővítés vagy módosítás, sem tartószerkezeti átalakítás nem történik, az építmény méretei nem változnak, a homlokzati megjelenés eredeti formájában kerül helyreállításra, figyelembe véve a tervezett homlokzati hőszigetelő rendszer terv szerinti kialakítását.
Az épület tömegét tekintve 1 épületrészből áll.
Szerkezetét tekintve az épület hagyományos falazott szerkezetű a födém szilárd poroszsüveg födém a tető magastető.

Tartószerkezeti szempontból az épület állékonysága megfelelő, felületi repedések nem láthatóak, általános szerkezeti állapota jó, a felújítás során a homlokzatra kerülő többletteher jelentéktelen, ezért semmilyen statikai átalakítás, szerkezeti beavatkozás nem szükséges.
A homlokzat 20 cm ragasztott hőszigetelést kap, padlásfödémre 25cm ásványgyapot szigetelés kerül lerakásra. Az alulról hűlő födém a pince felől 15 cm szigetelést kap.
Új égéstermék elvezető nem készül. A felújítás során fokozottan ügyelni kell a közlekedésbiztonságra, a kivitelezés után visszaáll az azt megelőző rend.
Tervezett munkarészek:
- Meglévő nyílászárók cseréje,
- Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése,
- Padlásfödém hőszigetelése,
- Alulról hűlő födém hőszigetelése,
- Fűtéskorszerűsítés.
Fűtött alapterület (m2): 1 671
Épületenergetikai minőség szerinti besorolás fejlesztés előtt: GG
Épületenergetikai minőség szerinti besorolás fejlesztés után: CC

Projektelem megnevezése Főbb
Paraméterek Mennyiség Mennyiségi egység
Utólagos hőszigetelés Homlokzati hőszigtelés 20cm EPS 830,00 m2
Külső nyílászáró csere / korszerűsítés U értékkű nyílászárók beszerelése 310,00 m2
Fűtési rendszer(ek) korszerűsítése Szekunder rendszer felújítása 1,00 ktg (költség)
Utólagos hőszigetelés Padlásfödém szigetelés, ásványgyapot 25 cm 840,00 m2
Utólagos hőszigetelés Pincefödém szigetelése 16 cm EPS-sel 671,00 m2
Napelemes rendszer napelemes rendszer telepítése 18 kWp teljesítménnyel 1,00 ktg (költség)
CPV kód:
45320000-6, 45321000-3, 45421100-5, 09331000-8
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/05/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62904598
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAU-TÁRS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cukrász út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3516
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/07/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1) A beruházási feladat költségvetésében 250 W teljesítményű napelemek szerepelnek (18,0 KW) összteljesítménnyel. A kivitelezés időszakában a tervezett napelemek (250 W) beszerzése nem megvalósítható, mivel a gyártásuk megszüntetésre került, így 275 W teljesítményű beépítésére van csak lehetőség, az összteljesítmény igénynek megfelelően.
2.2) A pince födém hőszigetelése, annak magas nedvességtartalma miatt nem valósítható meg, a költségvetés erre vonatkozóan tételt nem tartalmaz, a hőszigetelési mennyiség a homlokzat hőszigetelésére vonatkozik. A kivitelezői szerződés 24. pontja érelmében, ha az egyes mellékletekben eltérés tapasztalható, akkor az árazott költségvetés az irányadó, mely nem tartalmazza a pince födém szigetelését. A nedves falon az EPS hőszigetelőanyag (tervezett) párazáró anyagként jelenik meg, az eddig részben elpárolgó nedvességet a fal és födémszerkezetben tartja, a falfelület másik oldalán növekszik meg a nedvesség, majd penész lesz belőle. Ha kőzetgyapot kerülne felhasználásra hőszigetelésként az nem jelentene megoldást, mivel ezen anyag a porózussága miatt felveszi a nedvességet és emiatt elveszíti hőszigetelő képességét. A nedves épületszerkezetek hőszigetelésének megvalósíthatóságával kapcsolatban A KIVITELZÉSI IRÁNYELV (Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség, MÉSZ) a mértékadó (19. oldal, 5.5.3). Az energetikai auditokban szereplő elvárások miatt a kivitelező a pince lábazati hőszigetelését valósítja meg. A szerződés jelen módosítása nem érinti az ajánlati árat, sem pedig a szerződésben rögzített más értékelésre kerülő tartalmai elemet.
2.2) Felek rögzítik, hogy jelen módosítás a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát érinti, a költségvetés vonatkozó pontjai módosulnak a melléklet szerint.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 6290598 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 6290598 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben