Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7683/2018
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Antenna Hungária Zrt.;I-Cell Mobilsoft Zrt.;MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK17746
Postai cím: Kapás utca 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Zsuzsa
Telefon: +36 18008070
E-mail: kozbeszerzes@nemzetimobilfizetes.hu
Fax: +36 18008079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetimobilfizetes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetimobilfizetes.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:72230000-6
72254000-0
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform kialakításának alkalmazásfejlesztési feladatai, a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzése, telepítése, speciális eszközök kifejlesztése, a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a központi rendszer és pilot rendszerek bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, rendszerintegráció, a teljes rendszer próbaüzemének biztosítása, a kapcsolódó ügyfélszolgálati szolgáltatás támogatása vállalkozási szerződés keretében.”
A beszerzési eljárás tárgya - amit jelen anyagban a továbbiakban INTEGRÁLT NEJP RENDSZER-nek nevezünk:
• A beüzemelt, működőképes NEJP központi rendszer, amely integráltan együttműködik a két megvalósított pilot rendszerrel. Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER lényegesebb elemei:
# NEJP központi rendszermodulok;
# a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges hardver eszközök;
# a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges szoftver termékek, licencek;
# a pilot rendszerek megvalósításához szükséges speciális, egyedi eszközök - továbbiakban pilot eszközök - (pl. járművekre kihelyezett fedélzeti eszközök, ellenőri készülékek, stb.).
# közlekedési kártyarendszer alapkoncepciójának kidolgozása és kiépítése az egyik pilotban
# ROP projektek keretén belül kiépült rendszerek illesztésének biztosítása
# a két pilothelyszínen, Debrecenben a DKV Zrt. működési területén mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer, valamit a VOLÁNBUSZ Zrt. egy meghatározott ellátási területén elektronikus közlekedési kártyarendszer megoldások kialakítása
• A pilot rendszerek dokumentált és kiértékelt próbaüzeme.
• Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER próbaüzeme, amely igazolja a működőképességét.
Teljes mennyiség: 1 db INTEGRÁLT NEJP RENDSZER
A teljesítés ütemei:
I. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer szoftver és hardver elemeinek szállítása.
II. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer I. részteljesítéssel nem érintett további elemeinek teljesítése
Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER szállításával és próbaüzemével kapcsolatosan ellátandó feladatok:
• informatikai rendszertervezés;
• a szükséges beszerzések lebonyolítása;
• programrendszer fejlesztése;
• interfészek kialakítása;
• az elkészült informatikai rendszer rendszerfejlesztői tesztelése (funkcionális, integrációs, teljesítmény teszt);
• a megrendelői teszteléshez, a próbaüzem lebonyolításához és az üzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése;
• a rendszer használatának oktatása;
• a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali minőségbiztosítása;
• a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali projektvezetése;
• közreműködés a megrendelői minőségellenőrzésben;
• a minőségellenőrzés és a próbaüzem során azonosított hibák javítása;
• a rendszer telepítése és beüzemelése;
• a teljeskörű dokumentáció átadása az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER, illetve a pilotok tekintetében is;
• az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER bevezetése a két pilot rendszerben
• az integrált működés biztosítása;
• részvétel a kapcsolódó szakrendszerek integrációjában;
• a pilot eszközök beszerzése, szállítása és integrálása az informatikai rendszerbe;
• az oktatáshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése;
A központi rendszer és a pilot rendszer próbaüzemének sikeres lezárása
• próbaüzem sikeres lezárása
További, a pilot eszközök szállításával kapcsolatos a fentiekben nem részletezett feladatok:
• műszaki rendszertervezés;
• a pilot eszközökön futó programok fejlesztése;
• a pilot eszközök módosítása/gyártása;
• az elkészült pilot eszközök gyártói tesztelése;
• a pilot eszközök teszteléséhez és üzembe állításához szükséges dokumentációk elkészítése;
• a pilot eszközök megadott helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése;
• a pilot eszközök oktatásának lebonyolítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KözOP-5.5.0-09-11- "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" és Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 043 - 078850

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Antenna Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzvál József u. 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: I-Cell Mobilsoft Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária köz 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3490000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2018. április 13.
Ajánlatkérő a szerződés módosítását a Kbt. 141. § (6) bekezdésére alapítja.
141. § (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése azon esetköröket rögzíti, amikor a szerződésmódosítás nem minősül lényegesnek. A nem lényeges feltétel megállapításához három eset együttes fennállása szükséges.
Módosítás keretében nem határozható meg olyan feltétel, amely, ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna.
Az egyes szoftver és hardver elemek megváltozása, amelyek kizárólag Vállalkozó megadott ajánlatában szerepeltek, illetve a pilothelyszín változása nem tekinthető olyan feltételnek, amely, ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban más ajánlattevők/részvételre jelentkezők részvételét lehetővé tette volna, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna.
A fentiekben foglaltak alapján jelen módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakba.
A módosítás továbbá nem változtathatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, tekintettel arra, hogy kizárólag egyenértékű vagy magasabb minőségű termékek szállítására kerül sor, az ár változatlansága mellett.
Mindezek alapján jelen módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakba.
A módosítás továbbá a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, így nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakba.
Fentiekben foglaltakkal összhangban rögzítjük, hogy tekintettel arra, hogy jelen módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c) pontjaiba, így a módosítás nem minősül lényegesnek.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, ezért jogszerűnek tekinthető.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:72230000-6
72254000-0
80000000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform kialakításának alkalmazásfejlesztési feladatai, a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzése, telepítése, speciális eszközök kifejlesztése, a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a központi rendszer és pilot rendszerek bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, rendszerintegráció, a teljes rendszer próbaüzemének biztosítása, a kapcsolódó ügyfélszolgálati szolgáltatás támogatása vállalkozási szerződés keretében.”
A beszerzési eljárás tárgya - amit jelen anyagban a továbbiakban INTEGRÁLT NEJP RENDSZER-nek nevezünk:
• A beüzemelt, működőképes NEJP központi rendszer, amely integráltan együttműködik a két megvalósított pilot rendszerrel. Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER lényegesebb elemei:
# NEJP központi rendszermodulok;
# a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges hardver eszközök;
# a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges szoftver termékek, licencek;
# a pilot rendszerek megvalósításához szükséges speciális, egyedi eszközök - továbbiakban pilot eszközök - (pl. járművekre kihelyezett fedélzeti eszközök, ellenőri készülékek, stb.).
# közlekedési kártyarendszer alapkoncepciójának kidolgozása és kiépítése az egyik pilotban
# ROP projektek keretén belül kiépült rendszerek illesztésének biztosítása
# a két pilothelyszínen, Debrecenben a DKV Zrt. működési területén mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer, valamit a VOLÁNBUSZ Zrt. egy meghatározott ellátási területén elektronikus közlekedési kártyarendszer megoldások kialakítása
• A pilot rendszerek dokumentált és kiértékelt próbaüzeme.
• Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER próbaüzeme, amely igazolja a működőképességét.
Teljes mennyiség: 1 db INTEGRÁLT NEJP RENDSZER
A teljesítés ütemei:
I. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer szoftver és hardver elemeinek szállítása.
II. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer I. részteljesítéssel nem érintett további elemeinek teljesítése
Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER szállításával és próbaüzemével kapcsolatosan ellátandó feladatok:
• informatikai rendszertervezés;
• a szükséges beszerzések lebonyolítása;
• programrendszer fejlesztése;
• interfészek kialakítása;
• az elkészült informatikai rendszer rendszerfejlesztői tesztelése (funkcionális, integrációs, teljesítmény teszt);
• a megrendelői teszteléshez, a próbaüzem lebonyolításához és az üzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése;
• a rendszer használatának oktatása;
• a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali minőségbiztosítása;
• a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali projektvezetése;
• közreműködés a megrendelői minőségellenőrzésben;
• a minőségellenőrzés és a próbaüzem során azonosított hibák javítása;
• a rendszer telepítése és beüzemelése;
• a teljeskörű dokumentáció átadása az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER, illetve a pilotok tekintetében is;
• az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER bevezetése a két pilot rendszerben
• az integrált működés biztosítása;
• részvétel a kapcsolódó szakrendszerek integrációjában;
• a pilot eszközök beszerzése, szállítása és integrálása az informatikai rendszerbe;
• az oktatáshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése;
A központi rendszer és a pilot rendszer próbaüzemének sikeres lezárása
• próbaüzem sikeres lezárása
További, a pilot eszközök szállításával kapcsolatos a fentiekben nem részletezett feladatok:
• műszaki rendszertervezés;
• a pilot eszközökön futó programok fejlesztése;
• a pilot eszközök módosítása/gyártása;
• az elkészült pilot eszközök gyártói tesztelése;
• a pilot eszközök teszteléséhez és üzembe állításához szükséges dokumentációk elkészítése;
• a pilot eszközök megadott helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése;
• a pilot eszközök oktatásának lebonyolítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3490000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Antenna Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzvál József u. 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: I-Cell Mobilsoft Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária köz 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozási szerződés 3. számú mellékletében az alábbiak módosultak:
Központi infrastruktúra elemek változása
Az Ajánlat 5.1.10. „A központi rendszert futtató hardver környezet” pontjában meghatározott elemek az ajánlatban foglaltakhoz képest változtak figyelemmel arra, hogy 2016. szeptember 12. napján aláírt, a szerződés részét képező ajánlathoz képest, a támogatási szerződés aláírására, és ekként a szerződés tényleges hatálybalépésére 2017. november 24. napján került sor, és ennek következtében a piacon bizonyos termékek már nem elérhetőek.
„Az Ajánlat HPE 400GB 12G SAS MU-3 SFF SC SSD szövegrész helyébe HPE 3PAR 8000 480GB SFF SSD szövegrész lép.”
„Az Ajánlat F5 Big-IP 4000S szövegrész helyébe F5-BIG-LTM-I4600 szövegrész lép”
Központi infrastruktúra elemek többlet szállítása
Ajánlat megadásának időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján (Műszaki kiírásban megjelenő statisztikai adatok) a rendszer tervezésekor 1 db nagyteljesítményű hálózati HSM modul került beépítésre Vállalkozó ajánlatába, amelyet Vállalkozó több nagyobb kapacitású termékkel helyettesít.
„Az Ajánlat 1 db Thales NW HSM szövegrész helyébe 4 db Thales nShield Connect 1500+ F3; 2 db Thales nShield Connect 500+ F3 szövegrész lép”
Standard (Dobozos) szoftver termékek változása
A Vállalkozó ajánlatának 7.3 Részletes árajánlat pontjában meghatározott Standard szoftverek listájának a szerződésmódosítás 2. sz. Mellékleteként csatolt, és abban meghatározott elemekkel való bővítése szükséges, mely melléklettel a Vállalkozási szerződés kiegészül.
A változás indoka: A végleges ajánlat megadása, illetve a szerződés aláírása és hatályba lépése között eltelt időszakban elérhetővé váltak piaci körülmények között olyan Standard szoftvernek minősülő termékek, melyek megfelelnek a szerződés tárgyát képező rendszerrel szemben megfogalmazott elvárásoknak. Használatukkal növelhető a rendszer szállításának biztonsága és minősége.
Open-Source termékek változása
„A Szerződés X. fejezete (Szellemi alkotásokhoz fűződő rendelkezések) kiegészült a következő, 3. ponttal: 3. Open-Source termékek Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólag olyan open-source terméket fog a teljesítés során felhasználni, amely az ajánlatában feltüntetett termékekhez képest egyenértékű vagy jobb műszaki tartalommal rendelkezik.”
A Végleges Ajánlat 5.2.2 Open-source termékek (TK9) pontjában részletezett termékek tekintetében az ajánlatadás és a megvalósítás között eltelt hosszabb időszakban történt változások hatására a felhasznált, ingyenesen hozzáférhető termékek körében módosítás szükséges, amely szerint a megnevezett open-source termékek helyett és mellett Vállalkozó igénybe vehet más, meg nem nevezett, de a kért funkcionalitást ellátó open-source termékeket is.
Vállalkozási szerződés II.9 pontjának módosulása, Pilot helyszín változása
A Vállalkozási szerződés II.9. a.) pontjában a Volánbusz Zrt. egyik ellátási területe került rögzítésre pilot helyszínként, azonban az eljárás előkészítése, a végleges ajánlattételi felhívás kiküldése (2016. augusztus 9.) és a Vállalkozási szerződés hatályba lépése (2017. november 24.) között eltelt hosszabb időre való tekintettel a helyszín megváltoztatása változtatása vált szükségessé. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a pilot projekt helyszíne a Volánbusz Zrt. helyett a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK) lesz.
A Szerződés II. fejezete (Fogalom meghatározások) 23. pontja kiegészült a következő rendelkezéssel: Felek rögzítik, hogy a 2017. november 24. napján megkötött Támogatási Szerződések alapján a szerződés az IKOP-3.1.0-15-2017-00014 és IKOP-3.2.0-15-2017-00028 számú projektekből kerül finanszírozásra, a következő megbontás szerint: az IKOP-3.1.0-15-2017-00014 pályázatból finanszírozható összeg (44,4%): 1.549.560.000,- Ft, továbbá az IKOP-3.2.0-15-2017-00028 pályázatból finanszírozható összeg (55,6%): 1.940.440.000,- Ft.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés (VSZ) 1. sz. mód.-ra 2017.05.30.-én került sor, amely mód. a XII. fejezet 1. pontjában a szerződés bontó feltétel hatályba lépésének az időpontját. A VSZ 2. sz. mód.-ra 2017.09.25. napján került sor, amely tovább módosította a XII. fejezet 1. pontjában a VSZ bontó feltétel hatályba lépésének az időpontját. (Az 1. sz. módosításban rögzítésre került, hogy amennyiben jelen VSZ létrejöttétől számított 300 napon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a VSZt a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal - Felek minden további jogi aktusa nélkül - felbontja (Ptk. 6:212.§(1)bek.). Vállalkozó végleges ajánlatának benyújtása (2016.09.13.) és a VSZ hatályba lépése (2017.11.24.) között eltelt időre tekintettel a VSZ módosítása vált szükségessé a Vállalkozó végleges ajánlatában ismertetett szakmai ajánlat egyes tételei vonatkozásában, továbbá a VSZ II.9. a.) pontjában rögzített pilot helyszín változása következtében.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3490000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3490000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben