Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7697/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Teljesítés helye:Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Webstar Csoport Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22470
Postai cím: Kéthly Anna tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 46565414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkfih.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.mhkt.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: JAVA alapú rendszerek fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
JAVA alapú rendszerek fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
JAVA rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó maximum 250 fejlesztési mérnöknap beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6527 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés JAVA alapú rendszerek fejlesztésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Webstar Csoport Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Majorossy Imre utca 36.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
JAVA rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó maximum 250 fejlesztési mérnöknap beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Webstar Csoport Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Majorossy Imre utca 36.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szerződő Felek jelen keretszerződést annak hatályba lépésétől számított 15 hónapos határozott időtartamra kötik, azzal, hogy a lehívható fejlesztői munkanapok száma a keretszerződés időszaka alatt maximálisan 250 nap.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés megkötését követő időszakban nagy volumenű fejlesztési feladatok zajlottak az NKFI Hivatalban az e-ügyintézés bevezetése (2017 november-december) és a Kormányzati Adattrezor rendeletnek való megfelelés érdekében (2018. január). Ezek a feladatok akadályozták a Megrendelőt abban, hogy megfelelő humán erőforrást biztosítson a Vállalkozóval való kapcsolattartáshoz, továbbá a fejlesztések elvégzéséhez szükséges input adatokat megadja, erre tekintettel a Vállalkozó ezen időszakban nem tudott fejlesztést végezni, csak várta a felkérést.
A módosítás nem lényeges, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, hiszen Vállalkozó maximum ugyanannyi feladatot végez el, csak később érkezett felkérés alapján. Mivel a szerződés egy keretszerződés, ezért a nyertes ajánlattevőnek nem hosszabb időtartam áll rendelkezésére elvégezni a feladatokat, hanem az az időszak növekszik meg, amelyen belül ajánlatkérő jogosult leadni megrendeléseit a nyertes ajánlattevőnek, aki annak köteles eleget tenni. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő hátrányára változtatja meg, hiszen hosszabb ideig kell rendelkezésre állnia, és ajánlatkérő hosszabb időszak alatt jogosult leadni megrendeléseit.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 14000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 14000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben