Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7700/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Vámosszabadi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:H-9061 Vámosszabadi;H-9061 Vámosszabadi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;VILL-KORR Hungária Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vámosszabadi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19062
Postai cím: Szabadi utca 57.
Város: Vámosszabadi
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 06960/560-208
E-mail: vamosph@vamosszabadi.hu
Fax: 06960/560-209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.vamosszabadi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vámosszabadi ipari terület építési beruházása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vámosszabadi ipari terület építési beruházása - építési munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9061 Vámosszabadi
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett utcák 5.00-5.50m szélességben, aszfalt burkolattal épülnek meg. A tervezett
asz-falt burkolat mellett, mindhárom utcában 1.00-1.25m szélességű, kétoldali padka kerül ki-alakításra.
A tengelyek kialakítása a következő:
Jedlik Ányos utca I.: A Jedlik Ányos u tca I. a Jedlik II. utca tengelyéhez csatlakozik egy 131,34m hosszú egyenessel, amely a
0+026.57 km szelvényben balra törik 2,424°-ot. Az egyenest egy 11,02m hosszú ív (R=50) követi. Az ív után egy 17,21m
hosszú egyenes szakasz csatlakozik, melyet egy 5,46m hosszú ív (R=25.) ív követ. A tengelyt egy 25,64m hosszú egyenes
szakasz zárja l, amely a meglévő murva burkolatú szervizút tengelyéhez csatlakozik.
Építési hossz: 191,00m
Jedlik Ányos utca II.: A Jedlik Ányos utca 2. szakasza a Jedlik I. utca tengelyéhez csatlakozik egy 16,823m hosszú egyenessel
csatlakozik. Az egyenes után szintén egyenes szakasz következik 88,74m hosszúságban. A két egyenes a 0+016.82 km
szelvényben balra törik 4,353°- ot. Az egyeneshez két rövidebb egyenes szakasszal kapcsolódunk, melyek 0+105.56 km
szelvényben 1,681°-ot törnek balra, a 0+131.16 km szelvényben pedig 2,469°-ot jobbra.
Hild József utca: A Hild József utca a 14-es számú utca tengelyéhez csatlakozik merőlegese n, a 8+081.41 km szelvényben. A
tengely egy egyenesből áll, amely 298,45m hosszú.
Építési hossz: 298,45m
Ybl Miklós út: A terveze tt út tengelye a Hild József utca tengelyéhez csatlakozik a 0+215.69 km szelvényben, egy 11,29m hosszú
egyenessel. Az egyenes után egy 163,59m hosszú egyenes szakasz zárja a tengelyt, amely a 059/70 hrsz.-ú út tengelyéhez
csatlakozik. A tengely két egyenese a 0+011.29 km szelvényben jobbra törik 5,749°-ot.
A tervezett burkolatok csapadékvíz elvezetése az utak melletti tervezett és meglévő egy- , illetve kétoldali árokban történik,
amelyet a burkolatok egyoldali, 2%-os oldalesése biztosít.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005

II.2.1) Elnevezés:
Vámosszabadi ipari terület építési beruházása - villamos munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9061 Vámosszabadi
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési feladat új közvilágítási hálózat létrehozása a fejlesztéssel érintett 3
utcában, 25W-os LED-es fényforrásokkal, lámpatestek elhelyezésével. A tervezett utcákban új 8 m magas kandelábereket
terveztünk. A kandeláberek az út szélétől szegélytő min.1,0 m távolságban legyenek. A kandeláberek 8 m magas horganyzott
oszlopok, 0,5 m-es ill. 1 m-es (Ybl M. utcában az árok külső oldalán) karral, alapozással és a lámpatestek 25 W LED.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2649 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 213.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36204557546
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36204557546
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 53.970.545.-
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +3696512486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3696512489
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8.611.237.-
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9061 Vámosszabadi
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A MÓDOSÍTÁS KIZÁRÓLAG A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 2. RÉSZÉT ÉRINTI.
A kivitelezési feladat új közvilágítási hálózat létrehozása a fejlesztéssel érintett 3 utcában, 25W-os LED-es fényforrásokkal, lámpatestek elhelyezésével. A tervezett utcákban új 8 m magas kandelábereket terveztünk. A kandeláberek az út szélétől szegélytő min.1,0 m távolságban legyenek. A kandeláberek 8 m magas horganyzott oszlopok, 0,5 m-es ill. 1 m-es (Ybl M. utcában az árok külső oldalán) karral, alapozással és a lámpatestek 25 W LED.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/19 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8.611.237.-
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +3696512486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3696512489
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek előzményként rögzítik, hogy Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.). 115. § (2) bekezdésében foglalt eljárásrend figyelembevételével közbeszerzési eljárást folytatott le „Vámosszabadi ipari terület építési beruházása” tárgyában, amely eljárás 2. részének nyertese Vállalkozó lett. A Felek között a vállalkozási szerződés 2018. február hónap 8. napján került aláírásra.
A munkaterület átadásának megkísérlése során a Felek számára egyértelművé vált, hogy egyes közműnyilatkozatok hiányoznak, ezért a munkaterület átvételét Vállalkozó megtagadta. Megrendelő nyilatkozott, hogy megvizsgálva a hivatali folyamatait, az engedélyes tervhez tartozó iratanyagában meglévő hiányt rajta kívül álló, előre nem látható okok miatt nem észlelte korábban. Felek a munkaterület sikertelen átadásáról jegyzőkönyvet készítettek, amely a szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.
Felek megállapították, hogy az eljárás során megkötött szerződésben foglalt határidő módosítása szükséges arra tekintettel, hogy a Megrendelő érdekkörében felmerült késedelem az eredeti határidőre történő teljesítést lehetetlenítették. A Felek megállapodtak abban, hogy az akadály felmerülésétől (2018. március 2.) és a munkaterület tényleges átvétele (2018. április 10.) közötti 39 nappal hosszabbítják meg a szerződés eredeti teljesítési határidejét, amely így 2018. március 31-ről 2018. május 19. napjára módosul.
Felek nyilatkoznak, hogy a megkötött vállalkozási szerződés módosítása a gazdasági szereplő javára nem módosítja a szerződés egyensúlyát arra tekintettel, hogy a módosított teljesítési határidővel a kivitelezési feladatra rendelkezésre álló idő naptári napra számolva pontosan egyezik az eredetileg aláírt szerződéshez képest rendelkezésre álló teljesítési időtartammal.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterület átadásának megkísérlése során a Felek számára egyértelművé vált, hogy egyes közműnyilatkozatok hiányoznak, ezért a munkaterület átvételét Vállalkozó megtagadta. Megrendelő nyilatkozott, hogy megvizsgálva a hivatali folyamatait, az engedélyes tervhez tartozó iratanyagában meglévő hiányt rajta kívül álló, előre nem látható okok miatt nem észlelte korábban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8.611.237.- Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 8.611.237.- Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben