Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7705/2018
CPV Kód:45400000-1
Ajánlatkérő:Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:H-2400 Dunaújváros, Bocskai u. 1/A. hrsz. 490/2. és Lajos király krt. 31, hrsz. 730/53.;H-2400 Dunaújváros, Római körút 47-49. hrsz. 451/19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DUNABAU 777 Kft.;DUNABAU 777 Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23454
Postai cím: Római körút 51/A.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 25/743-136
E-mail: titkarsag@dunaujvarosiszc.hu
Fax: 25/743-135
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunaujvarosiszc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás beszerzése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum egyes tagintézményei részére a GINOP-6.2.3-17 projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45400000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeiben” c. pályázatával támogatásban részesült. A közbeszerzési eljárás a pályázathoz kapcsolódó építési beruházás beszerzésére irányul, amely két tagintézményben, két részben valósul meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 86.612.221.- (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építési beruházás a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna tagintézményében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: H-2400 Dunaújváros, Bocskai u. 1/A. hrsz. 490/2. és Lajos király krt. 31, hrsz. 730/53.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bocskai u. 1/A. sz. alatt lévő ingatlan tekintetében a lobby (aula) helységben a padlóburkolat cseréje, a nyílászárók cseréje, a falhibák javítása, valamint új, világos, mosható, nagy keménységű falburkolat készítése a kivitelező feladata. Ebben a helyiségben szükséges a radiátorok felújítása mázolással, valamint a villamos hálózat felújítása. A beruházással érintett tanulószobák vonatkozásában a padlóburkolat cseréje, falhibák javítása és festése, olajlábazat javítása, a radiátorok cseréje, valamint a meglévő ajtó felújítása valósul meg. A tanulószobák vonatkozásában is szükséges a villamos hálózat felújítása vezetékek cseréjével, új villamos szerelvények és lámpatestek elhelyezésével.
A kollégiumi diákzsibongó a fejlesztés során egybenyitásra kerül az étkezőként használt helyiséggel. Ebben a részben a padlóburkolat cseréje valósul meg, a nyílászárók felújítására kerül sor, a falhibák javítása és festése, a falburkolat vonatkozásában a mozaik csempe helyén rusztikus kőlap burkolat készítése, valamint a villamos hálózat felújítása a kivitelezési feladat.
A kollégium közösségi terében a meglévő márványmozaik padozat cseréje valósul meg greslap burkolatra, a 2 db bejárati nyílászáró cseréje, falfestés és javítása, a falburkolat tekintetében a pilléreken falburkoló panel elhelyezése, valamint a radiátorok korszerű lapradiátorra cserélése a kivitelezési feladat.
A Lajos Király utcában a beruházással érintett minden helyiségben szükséges a villamos hálózat felújítása, ennek keretében a vezetékek cseréje, új villamos szerelvények elhelyezése, valamint minden helyiséget érint a fűtőtestek cseréje: a meglévő radiátorok cseréje korszerű lapradiátorokra.
A szélfogó helyiségben a meglévő PVC burkolat cseréje greslap burkolatra, ajtók cseréje, falhibák javítása és festés, az álmennyezeten lévő sérült lapok cseréje valósul meg. Közlekedővel egy oktatóterem egy légtéreb kerül, padlóburkolat cseréje, falhibák javítása és festés, álmennyezet javítása és gépészeti akna szerkrény ajtó mázolása a kivitelezési feladat.
Egy korábbi oktatóteremből kerül kialakításra az épület előtere, itt is szükséges a padlóburkolat cseréje, nyílászáró csere, álmennyezet javítása és a falak festése valósul meg.
Az irodahelyiségekben, valamint a számítógép-teremben szintén a padlóburkolat cseréje, nyílászáró csere, álmennyezet javítása és a falak festése valósul meg. A kisebbik irodában továbbá a kézmosó szaniter cseréje és burkolási munkák a kivitelezési feladat tárgya.
A közösségi alkotótér céljára kialakítandó helyiségben a padlóburkolat cseréje, nyílászáró csere, álmennyezet javítása és a falak festése valósul meg, valamint az acél pillér felújító mázolása. A műhelyek elnevezésű térben a padlóburkolat cseréje, nyílászáró csere, álmennyezet javítása és a falak festése valósul meg, az acél pillér felújító mázolása, valamint szükséges egy elszívó ventilátor kiépítése.
A raktárhelyiségben a padlóburkolat cseréje, nyílászáró csere, álmennyezet javítása és a falak festése valósul meg.
A meglévő tanulói wc nem teszi lehetővé a nemek szerinti elkülönítést, ezért a wc blokk átalakításával külön fiú és leány wc kialakítása szükséges. Csempe burkolat: meglévő csempeburkolat cseréje, új csempeburkolat készítése + 2,10 mig. Szaniterek: meglévő szaniterek cseréje, új szaniterek beépítése. A wc fülkék elválasztása laminált építőlemezekből épített paraván falakkal történik. A lány wc belső légterű helyiség, mesterséges szellőztetés kiépítése szükséges.
A tanári wc szintén felújításra kerül: padlóburkolat, a csepme, a szaniterek, beltéri ajtók cseréje, álmennyezet javítása és festés valósul meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata körében az építésvezetőként bevont személy szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve  20
2 Vállalt jótállás mértéke 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00021
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Építési beruházás a Dunaújvárosi SZC Rudas tagintézményében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: H-2400 Dunaújváros, Római körút 47-49. hrsz. 451/19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
K1; K2; K3; K4; K5; K6 TANULÓSZOBÁK vonatkozásában: Padlóburkolat felújítása: meglévő parketta burkolat felcsiszolása, lakkozása 2 rtg-ben. Nyílászárók: meglévő bejárati ajtó felújítás mázolással
Falak: falhibák és mennyezet javítása, helyiség falak és a mennyezet teljes felületén glettelés,
festés. Falburkolat: meglévő farostlemez burkolat cseréje falburkoló panelra. Villamos hálózat felújítása: vezetékek cseréje, új lámpatestek elhelyezése, új csatlakozások kiépítésével, új aljaztok, kapcsolók beépítése. Gépészet: meglévő öntöttvas radiátorok felújítása mázolással.
KPK” KOLLÉGIUMI PINCEKLUB vonatkozásában: Padlóburkolat cseréje: meglévő rossz állapotú parketta cseréje - esztrich aljzat készítése, greslap burkolat készítése. Falak: kőműves helyreállítás, egyéb helyeken falhibák és mennyezet javítása, helyiség falak és a mennyezet teljes felületén glettelése, festése. A meglévő öntöttvas radiátorok felújítása mázolással, meglévő gépészeti vezetékek
felújító mázolása A meglévő ajtó felújítása mázolással, valamint meglévő ablakok cseréje korszerű
műanyag nyílászáróra
A meglévő villamos hálózat felújítása vezetékek cseréjével, új aljzatok kiépítése, új villamos szerelvények és új lámpatestek elhelyezése
KOLLÉGIUMI SZABADIDŐ TEREM FEJLESZTÉSE - KORSZERŰSÍTÉSE keretében: Padlóburkolat cseréje: meglévő PVC burkolat cseréje korszerű PVC burkolatra. A málló vakolat javítása, egyéb helyeken falhibák és mennyezet javítása, helyiség falak és a mennyezet teljes felületén glettelés, festés. A meglévő ajtó felújítása mázolással, valamint meglévő ablakok cseréje korszerű
műanyag nyílászáróra. A meglévő öntöttvas radiátorok felújítása mázolással, meglévő gépészeti vezetékek
felújító mázolása. Villamos hálózat felújítása: új aljaztok, kapcsolók kiépítése, meglévők cseréje, új lámpatestek elhelyezése, elektromos vezetékek cseréje.
„KK” TANTEREM vonatkozásában: Padlóburkolat felújítása: meglévő parketta burkolat csiszolása, 2 rtg-ű lakkozása. A tanterem bejárati ajtójának cseréje korszerű műanyag nyílászáróra. A falhibák és mennyezet javítása, helyiség falak és mennyezet teljes felületén glettelés, festés. A meglévő öntöttvas radiátorok felújítása mázolással. Új klíma kiépítése.
Villamos hálózat felújítása: új aljaztok, kapcsolók kiépítése, meglévők cseréje, új lámpatestek elhelyezése, elektromos vezetékek cseréje
KOLLÉGIUMI BEJÁRAT ELŐTÉR: Padlóburkolat: a meglévő márványmozaik burkolat cseréje greslap burkolatra A falhibák és mennyezet javítása, helyiség falak és a mennyezet teljes felületén glettelés, festés. Falburkolat: új falburkoló panel elhelyezése. A meglévő ajtók felújítása mázolással. A meglévő öntöttvas radiátorok felújítása mázolással, meglévő gépészeti vezetékek felújító mázolása
Villamos hálózat felújítása: új aljaztok, kapcsolók kiépítése, meglévők cseréje, új lámpatestek elhelyezése, elektromos vezetékek cseréje
SZAKGIMNÁZIUM ELŐTÉR: Padlóburkolat cseréje: meglévő márványmozaik burkolat cseréje greslap burkolatra. A falhibák és mennyezet javítása, helyiség falak és a mennyezet teljes felületén glettelés, festés. Falburkolat: új falburkoló panel elhelyezése. A meglévő ajtók felújítása mázolással, kivéve a KK tanterem bejárati ajtót, amelynek cseréje szükséges korszerű műanyag nyílászáróra. A meglévő öntöttvas radiátorok felújítása mázolással, meglévő gépészeti vezetékek felújító mázolása
Villamos hálózat felújítása: új aljaztok, kapcsolók kiépítése, meglévők cseréje, új lámpatestek elhelyezése, elektromos vezetékek cseréje
KERTI KÖZÖSSÉGI TÉR: Az intézmény udvarán fedett közösségi tér kerül kialakításra. A kerti pavilon 8*4 m alapterületű fedett tér. A közösségi tér lefedése fa szerkezetű kerti pavilon, amelyből egy 3 m * 2 m-es területet leválasztunk a kerti közösségi programokhoz használt eszközök tárolására. A fedett tér térkő burkolatot kap. A fa szerkezet felületkezelése lazúros. Alapozás: a 15*15 cm-es fa oszlopok alatt 50*50*80 cm-es beton pontalap, faszerkezetek: hagyományos, ácsolt faszerkezet készül: oszlopok 15*15 cm, talpszelemenek: 15*15 cm, szarufa: 10*15 cm-es. Héjazat: TR35-ös lemezfedés készül. Térkő burkolat: a padozat beton térkő elemekkel készül, szürke színben. Szegélyezése 5 cm vtg szürke kerti szegélykő betonba helyezve. Bádogozás: horganyzott ereszcsatorna és lefolyó, horganyzott bádogos szegélyek.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata körében az építésvezetőként bevont személy szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve 20
2 Vállalt jótállás mértéke 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00021
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNABAU 777 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József krt. 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +3625281765
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36707757355
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13018571-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63.874.074.-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59.193.154.-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ALAP-ÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány u. 10/A.
Város: Nagykarácsony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2425
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12883376-2-07

Hivatalos név: CZ-AXIS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 5.
Város: Kisapostag
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2428
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22763877-2-07

Hivatalos név: DUNABAU 777 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József krt. 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13018571-2-42

Hivatalos név: DUNA KOMPLEX BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szinyei M. u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23815300-2-42

Hivatalos név: PALLÉR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Verebély László u. 11.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10324918-2-07

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNABAU 777 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József krt. 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36707757355
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3625281765
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13018571-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29.373.815.-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27.419.067.-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DUNABAU 777 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József krt. 69.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13018571-2-42

Hivatalos név: DUNA KOMPLEX BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szinyei M. u. 10/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23815300-2-42

Hivatalos név: ALAP-ÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány u. 10/A.
Város: Nagykarácsony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2425
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12883376-2-07

Hivatalos név: CZ-AXIS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 5.
Város: Kisapostag
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2428
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22763877-2-07

Hivatalos név: PALLÉR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Verebély László u. 11.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10324918-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges