Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7709/2018
CPV Kód:79000000-4
Ajánlatkérő:IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16725
Postai cím: Andrássy út 100
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Terézia
Telefon: (+36-1) 312-2213
E-mail: fazekas@ifka.hu
Fax: (+36-1) 332-0787
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ifka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ifka.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Integrált kommunikációs ügynökségi szolgáltatások beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. projekt keretében II.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Integrált kommunikációs ügynökségi szolgáltatások beszerzése a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 sz. projekt keretében II.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5975 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 167315
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db., integrált kommunikációs ügynökségi feladatok ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amelyek közül:
- legalább 1 darab referencia PR ügynökségi szolgáltatásra vonatkozik, melynek eredményeként ajánlattevő legalább összesen 700 KKV aktív elérését valósította meg;
- legalább 1 darab referencia legalább 20.0000 karakter terjedelmű tartalomfejlesztésre (web és web2 tartalmak készítése és fejlesztése) vonatkozik;
- legalább 1 darab referencia médiaügynökségi (médiakampányok végrehajtására vonatkozó) szolgáltatásra vonatkozik, melynek eredményeként ajánlattevő legalább összesen 700 KKV aktív elérését valósította meg;
A fenti feltételek akár egy, akár több referenciával is igazolhatóak.
M2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónapos, integrált kommunikációs kampányok végrehajtása tekintetében szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónapos, médiakampányok végrehajtása tekintetében szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Végrehajtás alatt Ajánlatkérő a kommunikációs- illetve médiakampányok szervezésével kapcsolatos kommunikációs feladatok önálló ellátását érti.
Helyesen:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db., integrált kommunikációs ügynökségi feladatok ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amelyen belül:
- legalább 1 darab referencia PR ügynökségi szolgáltatásra vonatkozik, melynek eredményeként ajánlattevő legalább összesen 700 KKV aktív elérését valósította meg;
- legalább 1 darab referencia tartalomfejlesztésre (web és web2 tartalmak készítése és fejlesztése) vonatkozik;
- legalább 1 darab referencia médiaügynökségi (médiakampányok végrehajtására vonatkozó) szolgáltatásra vonatkozik, melynek eredményeként ajánlattevő legalább összesen 700 KKV aktív elérését valósította meg;
A fenti feltételek akár egy, akár több referenciával is igazolhatóak.
M2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónapos, integrált kommunikációs kampányok végrehajtása tekintetében szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónapos, médiakampányok végrehajtása tekintetében szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Végrehajtás alatt Ajánlatkérő a kommunikációs- illetve médiakampányok szervezésével kapcsolatos kommunikációs feladatok önálló ellátását érti.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a gazdasági szereplőket, hogy módosulnak továbbá az alábbi közbeszerzési dokumentumok:
1. Útmutató az ajánlatok összeállításához
2. Nyilatkozatminták
3. Szerződéstervezet.
A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen érhetőek el Ajánlatkérő honlapján, továbbá azokat letöltést visszaigazoló gazdasági szereplők részére Ajánlatkérő közvetlenül is megküldte.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ