Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7733/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sényő Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Sényő 4533 - Rákóczi utca 290 hrsz. - Kossuth Lajos utca 121 hrsz. - Kossuth Lajos utca 96 hrsz. - Szabadság utca 35 hrsz. - Szabadság utca 64 hrsz. - Petőfi Sándor utca 393 hrsz. - Ady Endre utca 165 hrsz. - Apagyi utca 120 hrsz. - Záportározó 097/3 hrsz. - Befogadó csatorna 191 hrsz. - Befogadó csatorna 415 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyír-Wetland Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sényő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK10422
Postai cím: Kossuth Lajos utca 69.
Város: Sényő
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4533
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pehely Zoltán polgármester
Telefon: +36 42231704
E-mail: hivatal@senyo.hu
Fax: +36 42231704
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.senyo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.senyo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Sényő belterületi csapadékvíz elvezetésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A csapadékvíz csatornahálózat folyókákból, burkolt árkokból és zárt csatornákból alakul ki, amely vízelvezetők a befogadó belvízcsatornába vezetik az összegyűlt csapadékvizeket. A meglévő földmedrű szikkasztó árkok, valamint a betonlapos árkok és folyókák korszerű elemekkel, burkolt árokká épülnek át. A befogadók védelmére iszaptérrel rendelkező olajfogók kerülnek betervezésre. A többletvizek betározása, vízvisszatartása a betervezett záportározóval és vízszintszabályozó műtárgy megvalósításával kerül megoldásra.

A település csapadékvizének tervezett befogadója:
• A települést kettészelő Zsombékosi (VI/1.) mellékág, amelybe a 2-0-0 és a 7-0-0 gyűjtőcsatornák a 0+572 szelvénynél, a 6-0-0 gyűjtőcsatorna a 0+562 szelvénynél, illetve a 11-0-0 gyűjtőcsatorna a 1+795 szelvénynél kötnek be.
• A település D-K oldalán, a 097/3 helyrajzi számon az Apagyi és a Kossuth Lajos utca között záportározó tóba a TO-1 és a TO-2 jelű gyűjtőcsatornák kötnek be, melynek védelmére iszap-olajfogó aknák kerülnek beépítésre. A tó fenékburkolata a bekötéseknél 40x40x10 cm-es betonlapokkal, homokos kavicságyazattal és C 20-25/FN minőségű beton alapgerenda rögzítéssel készül. A tó telítődése esetén a túlfolyás biztosítása az Albikaréti csatornán valósul meg. Nyíltárokként javasoljuk kialakítani, 1,0 - 0,4 m fenék szélességgel; 1:1,5-es rézsűvel.

Érintett útszakaszok:
Kossuth Lajos utca és Apagyi utca teljes szakasza, Szabadság utca, Petőfi Sándor utca és Ady Endre utca Kossuth utcára vezető szakasza, valamint Kossuth Lajos köz - Szabadság utca kereszteződésétől a Kossuth utcáig.
Összesen 3795,2 m hosszú csatorna felújítása valósul meg, melyből 2550 m nyílt burkolat, 629,9 m zárt csatorna és 615,3 m kapubejáró, áteresz.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 129152563 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Sényő belterületi csapadékvíz elvezetésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111290-7
További tárgyak:45232450-1
45232451-8
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Sényő 4533
- Rákóczi utca 290 hrsz.
- Kossuth Lajos utca 121 hrsz.
- Kossuth Lajos utca 96 hrsz.
- Szabadság utca 35 hrsz.
- Szabadság utca 64 hrsz.
- Petőfi Sándor utca 393 hrsz.
- Ady Endre utca 165 hrsz.
- Apagyi utca 120 hrsz.
- Záportározó 097/3 hrsz.
- Befogadó csatorna 191 hrsz.
- Befogadó csatorna 415 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett Csatorna:
TB/20/30/30 842,60 m
TB/30/50/40 154,40 m
TB/40/70/50 90,00 m
I/20/20 229,70 m
I/40/40 460,20 m
60/200 F 593,30 m
80/200 F 179,80 m
Zártvezeték ø30 beton 629,90 m
Összesen: 3179,90 m
Kapubejáró, Átereszek:
DN 250 KD-EXTRA 301,1 m
DN 300 KD-EXTRA 127,9 m
30 Beton 68,50 m
40 Beton 24,80 m
DN 300 KD-EXTRA 50,00 m
DN 600 KD-EXTRA 43,00 m
Összesen: 615,30 m
Műtárgyak:
Olajfogó 5 db
Víznyelőakna 31 db
Tiltós elzárószerkezet 1 db
A tervezett záportározó adatai:
A tó rézsű élek közötti felülete: 2460 m2
A tófenék területe: 1022 m2
Mértékadó vízszintnél mért tófelület: 1650 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (db) (min.: 0 db, max.: 3 db kerül értékelésre) 20
2 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó) (min.: 0 hó, max.: 12 hó kerül értékelésre) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint a teljes beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Sényő belterületi csapadékvíz elvezetésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-Wetland Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tambura u. 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654107-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 129273969
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129152563
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nyírföldgép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István u. 30.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11983899-2-15

Hivatalos név: HA-VI-ÉP. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongor utca 15.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4432
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11496401-2-15

Hivatalos név: Nyír-Wetland Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tambura u. 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14654107-2-15

Hivatalos név: „TISZA-VIZ” Tisza-Szamosközi Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Benczúr u. 24.
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11248772-2-15

Hivatalos név: NYÍR-KÖZMŰ Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füveskert u. 3.
Város: Napkor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4552
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11971489-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges