Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7743/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Degenfeld Szőlészeti Borászati És Kereskedelmi Bt
Teljesítés helye:3915 Tarcal Terézia kert 9.;3915 Tarcal Terézia kert 9.;3915 Tarcal Terézia kert 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polyis Kft (2. részajánlat);Majoros és Társa Kft. (1. részajánlat);Polyis Kft (3. részajánlat)
Ajánlatkérő típusa:kisvállalkozás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:működő borászat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Degenfeld Szőlészeti Borászati És Kereskedelmi Bt
Nemzeti azonosítószám: AK25619
Postai cím: Terézia kert 9.
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turóczi István
Telefon: 47380173
E-mail: iroda.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: 47380173
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hotelgrofdegenfeld.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: kisvállalkozás
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: működő borászat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Degenfeld Bt. borászati fejlesztése - építési munkái”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Degenfeld Bt., a tulajdonában lévő meglévő borászati üzem épületének nyílászáró szerkezetek, homlokzati felújítását és utólagos hőszigetelését, napelemek elhelyezését kívánja megvalósítani a BO-08D/ÉH/0950-12/2017 iktatószámmal kiadott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 2017. május 23.-án kiadott Tarcal, Terézia kert L sz. alatti, 14/18 hrsz.-ú ingatlanon levő borászati üzem felújítására és napelemek elhelyezésére vonatkozó örökségvédelmi engedély figyelembevételével.
Műemléki törzsszám: 9870
1. részajánlat: Pincészet szőlő feldolgozó homlokzati nyílászárók gyártása, felületkezelése és beépítési munkái
2. részajánlat: Borászat homlokzat és tető hőszigetelési munkái, pince burkolatcsere munkái
3. részajánlat: Borászat napelemes rendszer beépítési munkái
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 104387333 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Degenfeld Bt. borászati fejlesztése - építési munkái” 1. részajánlat: Pincészet szőlő feldolgozó homlokzati nyílászárók gyártása, felületkezelése és beépítési munkái
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3915 Tarcal Terézia kert 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat: Pincészet szőlő feldolgozó homlokzati nyílászárók gyártása, felületkezelése és beépítési munkái
1 jel Tartály tároló és készárú raktár íves fix betétes felülvilágítós kétszárnyú középen felnyíló bejárati kapuja tömör kialakítással, fa tokszerkezettel, acél keretszerkezetre szerelt faburkolatú hőszigetelt ajtólappal 300/350+150
2 db
2 jel Manipulációs téri két szárnyú közé pen felnyíló kapu tömör kialakítássa, fa tokszerkezettel, acél keretszerkezetre szerelt faburkolatú hőszigetelt ajtólappall
227/240 1 db
2ajel Manipulációs téri fa szerkezetű szerelt fal felújítása , festése javítása (csak a fal szerkezet az ajtó külön)
600/450 1 db
3 jel Manipulációs tér fix üvegfal készí tése vízszintes osztásokkal helyszínen soroltan beépítve, íves felső záródású és egyenes záródású szerkezetek sar kos összesorolásáva, rétegragasztott hossztoldott borovi fenyő szerkezetből 2 rtg-ű hőszi getelő üvegezéssel
120/400+280/390 2 db
4 jel tornác üvegfala Középen felnyíló kétszárnyú bejáratiajtóval fix felül világí tóval, rétegragasztott hossztoldott borovi fenyő szerkezetből 2 rtg-ű hőszi getelő üvegezéssel
200/396+180 2 db
5 jel Bukó nyíló ablak üvegrere ragasz tott keskeny álosztásokkal 102;103;104; 106;107;108;109;110;111 helyiség, ré tegragasztott hossztoldott borovi fenyő szerkezetből 2 rtg-ű hőszigetelő üvege zéssel
120/150 11 db
6 jel Tornác fix üvegfala 4 jelü szerke zettel sarkosan összeépítve, rétegra gasztott hossztoldott borovi fenyő szerk ezetből 2 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel
200/396+190 2 db
7 jel Középen felnyíló két szárnyú kapu tömör kialakítással(126;128 helyiség), fa tokszerkezettel, acél keretszerkezetre szerelt faburkolatú hőszigetelt ajtólappal
200/265 2 db
8 jel Középen felnyíló két szárnyú kapu tömör kialakítással (03;04 helyiség), fa tokszerkezettel, acél keretszerkezetre szerelt faburkolatú hőszigetelt ajtólappal
200/240 2 db
8a jel Középen felnyíló két szárnyú bel ső kapu felújítása, festése, javítása (03- 04 helyiség közötti)
200/240 1,65 1 db
9jel Középen felnyíló két szárnyú kapu részben üvegezett kialakítással kialakí tással (02- 03 helyiség között), fa tok szerkezettel, acél keretszerkezetre sze relt faburkolatú hőszigetelt ajtólappal
200/240 1 db
10 jel Bukó nyíló ablak egy vízszintes üvegosztással ( 03 helyiség) hőszigetelő üvegezéssel, borovi fenyő tolkszerkezettel
90/150 4 db
10a jel Zsalugáter készítése nyitott fix leveles kialakítással, zsalugáter kivető pánttal szerelve (10 jelű ablakokhoz)
90/150 4 db
11 jel Meglévő két szárnyú belső kapu felújítása, felületkezelése, javítása (02 helyiség)
280/220 4 db
12 jel Középen felnyíló két szárnyú pin ce ajtó tölgy fából
260/230 1 db
13 jel Középen felnyíló két szárnyú pin ce ajtó tölgy fából
260/230 1 db
14jel Középen felnyíló két szárnyú kapu részben üvegezett kialakítással kialakí tással (02- 03 helyiség között), fa tok szerkezettel, acél keretszerkezetre sze relt faburkolatú hőszigetelt ajtólappal
200/240 1 db
15 jel Manipulációs téri oldalsó szakipari fal középen felnyíló kétszárnyú kapuval fix üvegezésű és tömör mezőkkel
920/608 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16 kódszámú, 1851040669 iratazonosító számú projekt keretében valósul meg.
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Degenfeld Bt. borászati fejlesztése - építési munkái” - 2. részajánlat: Borászat homlokzat és tető hőszigetelési munkái, pince burkolatcsere munkái
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3915 Tarcal Terézia kert 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlat: Borászat homlokzat és tető hőszigetelési munkái, pince burkolatcsere munkái

Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig 838 m2
Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból 838 m2
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály 130,5 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben 130,5 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 130,5 m3
Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 1386,5 m2
Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva DÖRKEN DELTA MAXX páraáteresztő alátétfedés, 1,5 m × 50 m 1386,5 m2
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 1386,5 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 1400 m
Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 101-150 cm2 keresztmetszet között Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x150 mm-es 1400 m
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld 1666 m2
Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es 5 fam3
Deszkázás cseréje, ereszdeszkázás gyalult, hornyolt kivitelben 68 m2
Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok,homlokzatfestékek, belső festékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m2/mm rétegvastagsággal) Baumit Uni Vakolat, 5 kg/m2 4 mm vastagságban, Cikkszám: 152203 756,5 m2
Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 1386,5 m2
Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös 1386,5 m2
Faragott kő- és téglaburkolatok bontása, falburkolat, kőfalburkolat 20 cm-es vastagságig 81,6 m2
Lábazatburkolat készítése kültérben, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, fugázással, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 3 cm lapvastagságig, mészkőből, 0,26-0,50 m2 lapméret között 45x60 cm-es mészkő 2 cm vtg. átlagár 81,6 m2
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Sylitol Koncentrat alapozó, színtelen 756,5 m2
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Caparol Sylitol szilikát homlokzatfesték, színes II. 756,5 m2
Külső fafelületek faanyagvédelme, speciális gombavédelemmel ellátott kültéri lazúrfestékkel, tagolt felületen Capadur Impregnáló Lazúr favédő, speciális gombavédelemmel ellátott kültéri lazúr, alapszínek 68 m2
Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock Plus szigetelő éklemez 150 mm 1246,5 m2
Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat alatti kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 140 mm 756,5 m2
Külső fal; Hőszigetelések pincefalon, foltonként ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel ISOVER BASF Styrodur 3035 CS XPS-G hőszigetelő lemez 100 mm, λD =0,038 (W/mK) 1250*600 mm lemezméret, 3000 kg/m2 terhelhetős.,lépcsős él G, sima felület 87 m2
Szivárgórendszerek; Függőleges felületi vízelvezetés, rétegvíz hidrosztatikai nyomását megszüntető, geotextíliával kasírozott dombornyomott polietilén lemezzel, (szivárgócső és rögzítés külön tételben) geotextíliával a talaj felé, támfalon, szigetelést tartó falon vagy közvetlenül a függőleges talajnedvesség elleni szigetelés előtt DÖRKEN DELTA-MS DRAIN geotextíliával kasírozott dombornyomott lemez, 2 × 30 m 87 m2
Szigetelések rögzítése; Műanyag dombornyomott szivárgó vagy védő lemezek pontszerű vagy sávos mechanikai rögzítése függőleges vagy ferde felületen rendszerkomponens rögzítő elemekkel, műanyag rögzítőgombokon keresztül beütőékkel vagy korrózióvédett szegekkel DÖRKEN DELTA MS tapadószög 260 db
Szigetelések rögzítése; Műanyag dombornyomott szivárgó vagy védő lemezek pontszerű vagy sávos mechanikai rögzítése függőleges vagy ferde felületen rendszerkomponens rögzítő elemekkel, lezáró profillal DÖRKEN DELTA TERRAXX profil, állítható méretű lezáróprofil 40 m
Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), vizes, tapadós 18,21 m3
Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra 24,7 m3
Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, többlet minden további 10,0 m-re, 100 m-ig 74 m3
Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza 9,1 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe 4 db
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 24,7 m3
Padlóburkolat készítése, nagyszilárdságú kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, lapjára fektetve, homokba ágyazva Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm nsz. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs, hézagkiöntéssel 182,1 m2
Padlóburkolat készítése, nagyszilárdságú kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, élére állítva, szegélysor készítése Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm nsz. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs, hézagkiöntéssel 364,2 m
Kondenzációs és alacsony füst-gázhőmérsékletű kazánok kéményrendszerei, nyitott és zárt égésterű, egy rákötéssel, 12-16 cm belső átmérővel SCHIEDEL AVANT komplett kéménykürtő, szellőzőkürtő nélkül, AVA 12 6 m
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig 2 db
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0007-00 1 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN20, G 3/4" bm, PN16, vörösöntvény, 107 20 06 1 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 6 db
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcoclean Smart 3/4" mágneses iszapleválasztó max. 120°C, 10bar, belső menetes csatlakozással Rendelési szám: 30021 1 db
Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig BUDERUS SNB 200 W, 200 l-es melegvíztároló álló kivitelben, belső fűtő csőkígyóval, speciális Thermoglasur "Duoclean" korrózióvédő bevonattal, magnézium védőanóddal, állítható lábakkal, oldalsó tisztítónyílással, behegesztett merülő hüvellyel, 50 mm hőszigeteléssel, fehér színben, cikkszám: 8718545257 1 db
Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig BUDERUS Logamax Plus GB 42 - 14 (3,7-14,2kW) zárt égésterű kondenzációs falikazán, széles modulációs tartomány 25-100%, alumínium szilícium hőcserélő, kiemelt HMV teljesítmény ***-os melegvíz komforttal, beépített motoros váltószelep, alacsony károsanyag kibocsátási értékek, cikkszám: 7716010334 1 db
Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS szivattyúblokk GB162-65/80/100 kazán elektronikusan szabályozott szivattyúval, szerelvényekkel, hőszigeteléssel, cikkszám:: 7746901863 1 db
Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS tölcsérszifon NR.432, cikkszám: 7719000763 1 db
Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS Logamatic 4121 szabályozó + MEC2, időjárásfüggő szabályozás fali kazánok számára, egy keverőszelep nélküli fűtőkör, egy keverőszeleppel ellátott fűtőkör, használati melegvíz szabályozás (előnykapcsolással) szabályozására alkalmas, valamint a cirkulációs szivattyú vezérlésére, tartalmaz továbbá egy külső hőmérséklet érzékelőt, egy előremenő vízhőmérséklet érzékelőt, cikkszám: 30008915 1 db
Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS AS E HMV érzékelő szett (EMS), melegviztároló csatlakozó egység HMV hőmérséklet érzékelővel, csatlakozókábellel, cikkszám: 5991387 1 db
Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16 kódszámú, 1851040669 iratazonosító számú projekt keretében valósul meg.
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Degenfeld Bt. borászati fejlesztése - építési munkái” 3. részajánlat: Borászat napelemes rendszer beépítési munkái
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3915 Tarcal Terézia kert 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. részajánlat: Borászat napelemes rendszer beépítési munkái
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályosos napelem, földi tartószerkezetre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 -50,0 kWp teljesítmény között Tiszta Energiák 1kWp napelemes rendszer földi tartószerkezeten, kompletten, mely tartalmaz 4db Amerisolar AS-6P30-250W napelemmodult földi tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábelszettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, DC és AC oldali B+C típusú túl áram és túlfeszültség védelmet. 50 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16 kódszámú, 1851040669 iratazonosító számú projekt keretében valósul meg.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli eljárás, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polyis Kft (2. részajánlat)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3935 Erdőhorváti, Kassai út 148.
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: HU
E-mail: polyis@pr.hu
Telefon: (47) 511 330
Internetcím(ek): (URL)
Fax: (47) 511 330
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621149-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43399583
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Majoros és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3881 Abaújszántó, Kassai út 13.
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: HU
E-mail: info@majorosfa.hu
Telefon: +36 20 9272 754
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 20 9272 754
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11449258-2-05
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 47496461 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Polyis Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3935 Erdőhorváti, Kassai út 148.
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621149-2-05

Hivatalos név: Majoros és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3881 Abaújszántó, Kassai út 13.
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11449258-2-05

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Majoros és Társa Kft. (1. részajánlat)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3881 Abaújszántó, Kassai út 13.
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: HU
E-mail: info@majorosfa.hu
Telefon: +36 20 9272 754
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 20 9272 754
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11449258-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36127750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Polyis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3935 Erdőhorváti, Kassai út 148.
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: HU
E-mail: polyis@pr.hu
Telefon: (47) 511 330
Internetcím(ek): (URL)
Fax: (47) 511 330
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12621149-2-05
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 47325160 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Majoros és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3881 Abaújszántó, Kassai út 13.
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11449258-2-05

Hivatalos név: Polyis Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3935 Erdőhorváti, Kassai út 148.
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621149-2-05

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polyis Kft (3. részajánlat)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3935 Erdőhorváti, Kassai út 148.
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: HU
E-mail: polyis@pr.hu
Telefon: (47) 511 330
Internetcím(ek): (URL)
Fax: (47) 511 330
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621149-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24860000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Polyis Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3935 Erdőhorváti, Kassai út 148.
Város: Erdőhorváti,
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621149-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges