Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7806/2018
CPV Kód:45231300-8
Ajánlatkérő:"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK17743
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 76500890
E-mail: polyak.csaba@kzhorizontal.hu
Fax: +36 76500891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kekviz.projektkronika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kekviz.projektkronika.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához kapcsolódó, vízminőség biztonságának növeléséhez szükséges tervek elkészítésére és építési m
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához kapcsolódó, vízminőség biztonságának növeléséhez szükséges tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC „Sárga” könyv alapján”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4481 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 060 - 131685
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
M/2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki okleveles építőmérnök vagy építőmérnök vagy mélyépítés mérnök vagy közlekedésépítés mérnök vagy vízellátás mérnök vagy csatornázás mérnök felsőfokú végzettséggel, továbbá legalább 24 hónap ivóvízvezeték építési és/vagy rekonstrukciós munkák kivitelezésében szerzett építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
M/2.3) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti VZ-TEL építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül rendelkezik legalább 12 hónap ivóvízvezeték építési és/vagy rekonstrukciós munkák tervezésében szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.
M/2.4) legalább 1 fő minőségmenedzsment szakmérnök szakképzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 24 hónap ivóvízvezeték építési és/vagy rekonstrukciós munkák kivitelezésének minőségirányítási vezetésében szerzett szakmai gyakorlattal.
Az M/2.1) pontja szerinti műszaki vezető fogalma: „Műszaki vezetőként” olyan személy mutatható be, aki az M/2.1) szerinti munkák tekintetében legalább a 191/2009. (IX.15.) Kr. 13. § (3) a) és c) és o) pontok szerinti feladatokat személyesen látta el, azzal, hogy a felelős műszaki vezetői jogosultság megléte nem követelmény, de elfogadott.
A Kbt. 65 § (10) bekezdése alapján Ajánlattevő az M/2.1. és M/2.4. alkalmassági feltétel igazolásához nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem lehetséges.
Helyesen:
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
M/2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki okleveles építőmérnök vagy építőmérnök vagy mélyépítés mérnök vagy közlekedésépítés mérnök vagy vízellátás mérnök vagy csatornázás mérnök felsőfokú végzettséggel, továbbá legalább 24 hónap ivóvízvezeték építési és/vagy rekonstrukciós munkák kivitelezésében szerzett építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
M/2.3) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti VZ-TEL építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül rendelkezik legalább 12 hónap ivóvízvezeték építési és/vagy rekonstrukciós munkák tervezésében szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.
M/2.4) legalább 1 fő minőségmenedzsment és/vagy minőségirányítási végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 24 hónap ivóvízvezeték építési és/vagy rekonstrukciós munkák kivitelezésének minőségirányítási vezetésében szerzett szakmai gyakorlattal.
Az M/2.1) pontja szerinti műszaki vezető fogalma: „Műszaki vezetőként” olyan személy mutatható be, aki az M/2.1) szerinti munkák tekintetében legalább a 191/2009. (IX.15.) Kr. 13. § (3) a) és c) és o) pontok szerinti feladatokat személyesen látta el, azzal, hogy a felelős műszaki vezetői jogosultság megléte nem követelmény, de elfogadott.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem lehetséges.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokban a Szerződéstervezet 2.4. pontja, az Ajánlattételi nyilatkozat függeléke, valamint a Nyilatkozat felelősségbiztosításról elnevezésű dokumentum módosul.
2. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumokat Ajánlatkérő térítésmentesen,elektronikusan megküldi valamennyi, az ajánlatkérő által ismert érdeklődő gazdasági szereplő részére. A módosított Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen a www.meditkonzult.hu címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a korrigendum megjelenésének napjától. A korrigendum és a módosított dokumentumok elektronikus úton elérhetőek és letölthetőek az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ