Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7807/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Városi Szociális Szolgálat telephelyeinek infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Városi Szociális Szolgálat Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6000 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 167187
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A következő helyett:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a VHR322 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR321 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a VHR322 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A VHR321 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az ESPD-ben feltüntetni.
Helyesen:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a VHR322 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A VHR321 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az ESPD-ben feltüntetni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
VI.4.3. pontban rögíztett finanszírozási feltételek folytatása:
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Helyesen:
VI.4.3. pontban rögíztett finanszírozási feltételek folytatása:
1-5. rész: Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információ:
A következő helyett:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: nettó tervezési díj 5%/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a teljesítési igazolás kiadása. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További információ:
A következő helyett:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: nettó tervezési díj 5%/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a teljesítési igazolás kiadása. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információ:
A következő helyett:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: nettó tervezési díj 5%/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a teljesítési igazolás kiadása. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: További információ:
A következő helyett:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: nettó tervezési díj 5%/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a teljesítési igazolás kiadása. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: További információ:
A következő helyett:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: nettó tervezési díj 5%/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a teljesítési igazolás kiadása. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- valamennyi részben a II.2.7. A teljesítési határidő napokban értendő, a szerződés hatálybalépésétől számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.
5.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.
8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat és az 5.) pontban eredetiben kért dokumentum.
10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
11.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1-4. részben, részenként: 200.000 Ft/esemény, 500.000 Ft/év; 5. rész: 500.000.-Ft/esemény, 1 millió Ft/év. Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás. Több részben történő nyertesség esetén a kártérítési limitértékek összeadódhatnak.
12.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13.) Mind az öt részben az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1.1., 1.2. és 1.3. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
14.) Az 2-5. részben a 90 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
A felmérési tervdokumentáció szállítási határideje:
Tervezési szerződés hatálybalépését követő 20. nap
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje:
A felmérési tervek Megrendelő általi elfogadásától számított 70. nap
Megrendelő előteljesítést elfogad!
Az 1. részben a 90 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje: Tervezési szerződés hatálybalépését követő 90. nap
Helyesen:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- valamennyi részben a II.2.7. A teljesítési határidő napokban értendő, a szerződés hatálybalépésétől számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.
5.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük benyújtani.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.
8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
11.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1-4. részben, részenként: 200.000 Ft/esemény, 500.000 Ft/év; 5. rész: 500.000.-Ft/esemény, 1 millió Ft/év. Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás. Több részben történő nyertesség esetén a kártérítési limitértékek összeadódhatnak.
12.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13.) Mind az öt részben az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1.1., 1.2. és 1.3. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
14.) Az 2-5. részben a 90 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
A felmérési tervdokumentáció szállítási határideje:
Tervezési szerződés hatálybalépését követő 20. nap
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje:
A felmérési tervek Megrendelő általi elfogadásától számított 70. nap
Megrendelő előteljesítést elfogad!
Az 1. részben a 90 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje: Tervezési szerződés hatálybalépését követő 90. nap
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
16.) Az 1.1.;1.2. és 1.3. értékelési részszempontok esetében ugyanazon szakembert is bemutathatja ajánlattevő, valamint több részre történő ajánlattétel esetében is bemutathatja ajánlattevő ugyanazon szakembert.
17.) A Magyar Államkincstár a benyújtott támogatási kérelmeket jóváhagyta. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződések akkor lépnek hatályba, amikor a projektekre vonatkozó támogatási összegek megérkeztek az Önkormányzat számlájára vagy Ajánlatkérő úgy dönt, hogy a támogatási összeget önerőből megelőlegezi és a nyertes ajánlattevő(ke)t erről Ajánlatkérő tájékoztatta.
Finanszírozás:
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be az 1. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú, „Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 2. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 azonosítószámú, „A Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 3. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 4. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 azonosítószámú, „A Fényesudvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, az 5. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „Az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye” infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt keretében. A MÁK a benyújtott támogatási kérelmeket jóváhagyta. A támogatás intenzitása a projektek elszámolható költségének 100%-a, a finanszírozás formája utófinanszírozás. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés során (1-5 részben) 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A végszámla kiállítása: a kivitelezési tervdokumentáció- amely a 2-5. részben tartalmazza a felmérési tervet is- leszállítását és AK általi elfogadását követően.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
16.) Az 1.1.;1.2. és 1.3. értékelési részszempontok esetében ugyanazon szakembert is bemutathatja ajánlattevő, valamint több részre történő ajánlattétel esetében is bemutathatja ajánlattevő ugyanazon szakembert.
17.) A Magyar Államkincstár a benyújtott támogatási kérelmeket jóváhagyta. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződések akkor lépnek hatályba, amikor a projektekre vonatkozó támogatási összegek megérkeztek az Önkormányzat számlájára vagy Ajánlatkérő úgy dönt, hogy a támogatási összeget önerőből megelőlegezi és a nyertes ajánlattevő(ke)t erről Ajánlatkérő tájékoztatta.
Finanszírozás:
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be az 1. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú, „Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 2. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 azonosítószámú, „A Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 3. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 4. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 azonosítószámú, „A Fényesudvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, az 5. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „Az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye” infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt keretében. A MÁK a benyújtott támogatási kérelmeket jóváhagyta. A támogatás intenzitása a projektek elszámolható költségének 100%-a, a finanszírozás formája utófinanszírozás. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés során (1-5 részben) 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A végszámla kiállítása: a kivitelezési tervdokumentáció- amely a 2-5. részben tartalmazza a felmérési tervet is- leszállítását és AK általi elfogadását követően.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő nem kívánja meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (5) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a korrigendum feladásától az eredeti ajánlattételi határidőig (2018.06.11.) még több, mint 14 nap áll rendelkezésre.
A felhívás módosításával egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumok is megfelelően módosulnak. A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetőek lesznek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ