Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7826/2018
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK23506
Postai cím: Fogaskerekű utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Princz Andrea
Telefon: +36 19192355
E-mail: eszzrtkozbeszerzes@eszzrt.hu
Fax: +36 19192357
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aeek.hu
 
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós Árok 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Princz Andrea
Telefon: +36 13561522
E-mail: eszzrtkozbeszerzes@eszzrt.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése egészségügyi szolgáltatók számára 2018-2019
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia adás-vételi szerződés a fogyasztói csatlakozási pontokon történő átvétellel a magyar villamos energia hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, az MSZ EN 50160:2011 szabványnak és/vagy a CENELEC - EN 50160 szabványnak és az MSZ1:2002 szabványnak megfelelő villamos energia beszerzésére, szabadpiaci feltételek szerint 2018. október 1-től 2019. december 31-ig.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5394 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 073 - 161431
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
5. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során az Akr. 8.§-16.§-ai alapján jár el figyelemmel a Korm. rendelet 1-7. §-ra is. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdését.
Helyesen:
5. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során az Akr. 8.§-16.§-ai alapján jár el figyelemmel a Korm. rendelet 1-7. §-ra is, azzal, hogy Akr. 8. § ib) és 10. § gb) pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdését.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
(...) A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt. 69. §. (4) bekezdésnek megfelelően 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §(1)bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (villamos adás-vétel) szerinti szállításait, legalább a következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján a vizsgált időszak (36 hónap) alatt befejezett,de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat (szerződéseket) veszi figyelembe.
Helyesen:
(...) Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt. 69. §. (4) bekezdésnek megfelelően 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (villamos adás-vétel) szerinti szállításait, legalább a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) szerint következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján a vizsgált időszak (36 hónap) alatt befejezett,de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat (szerződéseket) veszi figyelembe.321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § pontja alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. (...)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
A számla fizetési határideje 30 nap. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § (1) bek. irányadó. Az ellenszolgáltatás teljesítése: havonta, a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) bek. ill. Ptk. 6:130. § szerint, átutalással. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Helyesen:
A számla fizetési határideje 30 nap. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § (1) bek. irányadó. Az ellenszolgáltatás teljesítése: havonta, a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek. ill. Ptk. 6:130. § szerint, átutalással. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Meghiúsulási kötbér az alapmennyiségig le nem szállított mennyiségének Szerződéses Ár 10 %-ának megfelelő szorzata.
Késedelmi kötbér: Eladót kötbér fizetési kötelezettség terheli azon időszakra, amelyért Eladó felelős és Vevőnek nem áll rendelkezésre a villamos energia. A kötbér mértéke ezen időszakra minden befejezett órára az érintett vételezési hely havi nettó átlagos energiadíjának 1 %-a (egy százaléka), azzal, hogy a kiszabható kötbér maximum 30 óra.
Ha Eladónak A Szerződésben tett jognyilatkozatai és szavatosság vállalásai eleve hamisnak bizonyulnak, Vevő rendkívüli felmondással élhet, a meghiúsulási kötbér pedig ebben az esetben alapmennyiség le nem szállított mennyiségének a Szerződéses Ár 30%-ának megfelelő szorzata.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
1. Jelen eljárást Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 29. § (2) bek. szerinti több ajánlatkérő számára valósítja meg. Az eljárás eredményeként az egyes szerződéseket jelen felhívásban megjelölt ajánlatkérők egyenként, önállóan kötik meg figyelembe véve Kbt. 131. § (1) és (3) bekezdésben foglaltakat.
Helyesen:
1. Jelen eljárást Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 29. § (1) bek. szerinti több ajánlatkérő számára valósítja meg. Az eljárás eredményeként az egyes szerződéseket jelen felhívásban megjelölt ajánlatkérők egyenként, önállóan kötik meg figyelembe véve Kbt. 131. § (1) és (3) bekezdésben foglaltakat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. Az ajánlatkérők száma megegyezik az eredeti hirdetményben megadott ajánlatkérők számával, és kizárólag adminisztratív okokból nem került ismételten felsorolásra.
2. Ajánlatkérő módosította a közbeszerzési dokumentumot, amelyet https://www.aeek.hu/esz-zrt-kozbeszerzes oldalon a tárgyi
eljárás alatt közzétesz, valamint az eljárás iránt érdeklődő gazdasági társaságoknak közvetlenül is megküldi.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ