Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7844/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kapuvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kapuvár közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kapuvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03650
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Skultéti-Kiss Edina
Telefon: +36 96596002
E-mail: jegyzo@kapuvar.hu
Fax: +36 96596005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapuvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kapuvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45300000-0
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kapuvár közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése Kapuvár Térségi Általános Iskola címe: 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos utca 9-11. (hrsz. 3465, hrsz. 3463)
A felújítás során a zárófödém hőszigetelésre kerül, a „B” (volt zeneiskola) épületén a külső nyílászárók cseréje szükséges, az „A” épület külső nyílászárói hőszigetelt üveget kapnak. Új gázkazán kerül beszerzésre és az „A” épületre napelemeket helyezünk el.
Helyszíni alapadatok
Hrsz:3465
- rendezett terepszint: -0,05
- lakóépület belső padlóvonala: -1,39, +2,54 m
- telek alapterülete: 1621 m2
- telek beépített alapterülete: 633,2 m2
- telek beépítettsége: 39,1 %
- telek burkolt felülete: 141,7 m2
- telek zöldterületi fedettsége: 52,2 %

Hrsz:3463
- rendezett terepszint: -0,05
- lakóépület belső padlóvonala: ±0,00, 4,34, 8,96 m
- telek alapterülete: 4082 m2
- telek beépített alapterülete: 942,5 m2
- telek beépítettsége: 23,1 %
- telek burkolt felülete: 1764,5 m2
- telek zöldterületi fedettsége: 33,7 %
Gépészet: Fűtés, hő ellátás:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az épületgépészethez kapcsolódó műszaki leírásban szereplő 2 ütem közül a 2. ütem nem része a projektnek, így a megvalósuló első ütem alapján a gépészeti munkák rövid leírása:
Felújítási munkálatok során komplett vezeték- és szivattyú rendszer kerül kialakításra, 1 db új kazánnal, mely az épület hőellátását biztosítja.
A tervezett gázvezeték rendszer közvetlenül kapcsolódik a Kossuth Lajos utca felől meglévő gázcsonkra, melyről a tervezett új 2. emeleti kazánházba beépítésre kerülő korszerű 1 db kondenzációs gázkazán - VIESSMANN VITODENS 200 W (teljesítménye 80 kW)- és a hozzá kapcsolódó égéstermék elvezető rendszer gázellátása biztosított.
Villamos energiaellátás
A kazánházba telepítésre kerülő gépészeti berendezések egyidejű energiaigénye: 2,8 kW.
Ez az energiaigény rendelkezésre áll a földszinti főelosztóban. A meglévő főelosztóban egy új 3xC25A kismegszakítós leágazás kerül kialakításra. Az energiaellátás feszültségszintje: 3N~, 50Hz 400/230V. Áramütés elleni védelem módja: Nullázás (TN-S), EPH-val kiegészítve. Az új betápláló Mkh 1x4mm2 vezetékek a meglévő főelosztótól falba fektetett védőcsőben haladnak a kazánházi előtérig, onnan falra szerelt műanyag csatornában az új kazánházi elosztóig.
Napelemes rendszer:
A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye: 30 kVA
Az inverter típusa: Fronius SYMO 15.0-3-M -
Az inverter EON rendszerengedélyes és az alkalmazott inverter megfelel az elosztó hálózati engedélyes előírásainak.
Az inverter AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye: 3x10 KVA A felhasználó célja villamos energiafogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel. A napelemek a tetőre kerülnek felszerelésre.
Falak injektálásos védelme:
A párolgás miatt a fal felszínén alacsonyabb a szintje, mint a fal közép-vonalában. A párolgással a sók a felszínre kerülnek és kristályosodásuk roncsolja a festést, a vakolatot.
A sók feldúsulása a homlokzaton a déli-nyugati napsütötte oldalakon a legnagyobb.
Nedvességvédelmi terv:
Az A épületnél a homlokzati teherhordó falak szigetelésére a pórustömítő hidrostruktur akrilát-gél injektálás lehet itt leginkább alkalmas. Sajnos a belső térből jelenleg munkavégzés nem lehetséges, a konyha és étterem rekonstrukciója idővel később valósul meg. Ezért kellett kizárólag kívülről megvalósítható megoldást találni a falak nedvesség elleni védelmére.
B épület falainak utólagos szigetelése:
Az épület védelmére egy aktív falszárító-falszigetelő rendszert javasoltunk, amelyet elfogadtak. Ennek egyik legfontosabb eleme a kapilláris felszívódást megakadályozó, a nedvesség utánpótlását is megszüntetni képes, aktív falszárító REVERSIONPLUSZ® eljárás, amely lábazaton elhelyezett hálóelektródával és az épületbelső oldalán - a boltvállak alatt - illetve a többi falon a padlóvonalon szerelt hálóelektródával készül. Ennek aktív falszárító-szigetelő hatása megakadályozza a nedvesség ismételt felszívódását, egyúttal a nedvesség lefelé történő gyors eltávolítására is képes.
Homlokzat:
A falazatról a jelenleg fennlévő vakolatot mihamarabb el kell távolítani, a károsodott részeken a vakolat teljes eltávolítása szükséges a téglafelületig, sőt a fugákat is kb. 2 cm mélyen ki kell kaparni. A meglévő homlokzaton a részleges vakolat eltávolítást követően (tagolópárkányok meghagyásával) 3 cm vastag BAUMIT THERMO alapvakolat és BAUMIT UNI PUTZ simítóvakolat készül. Ennek felhordását követően szilikátalapú festékbevonat készítendő.
Hőszigetelés:
Hőszigetelés padlásfödémben: A zárófödémre az ’A’ épület esetén 15 cm vastagságú ROCKWOOL MULTIROCK, a ’B’ épület esetén 10 cm vastagságú ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot szálas hőszigetelés kerül fektetéssel (λ= 0,04).
A szigetelést megfelelően megtisztított felületre kell fektetni élére állított pallóváz közé, hogy az alkalmas legyen a járhatóvá tételre. A szigetelés alá párazáró réteget nem szabad rakni! Az alulról érkező pára a hőszigetelésen keresztül távozik, a hidrofóbizált szigetelést nem károsítja. Viszont, ha a pára útját elzárjuk, akkor az a fa födémszerkezetet károsíthatja, komoly tartószerkezeti veszélyeket okozva. A hőszigetelésekre ritkított deszka járható felület készül.
Hőszigetelés műszaki tulajdonságai: hővezetési tényezője (λ) = 0,04 W/m2K Tűzvédelmi osztály: A1, Vastagság tűrés: T5, rövid idejű vízfelvétel: WS max 1 kg/m2 Hosszú idejű vízfelvétel: WL(P) max 3 kg/m2 Pontszerű terhelés: PL
Hőszigetelés az átkötő folyosón:
zárófödém: 15 cm vastagságú BAUDERPIR FA lépésálló poliuretánhab hőszigetelés kerül.
oldalfal: 10 cm vtg. AUSTROTHERM GARFIT REFLEX expandált polisztirol hőszigetelés, mechanikai rögzítéssel, a BAUMIT hőszigetelő rendszer részeként.
alulról hűlő födém: 15 cm vtg. AUSTROTHERM AT-N 80 expandált polisztirolhőszigetelés, mechanikai rögzítéssel, a BAUMIT hőszigetelő rendszer részeként.
Csapadékvíz szigetelés
Csapadékvíz szigetelés az átkötő folyosón: 1 rtg, BAUDER THERMOPLAN-T SV 15 V csapadékvízszigete-lés szintetikus szövettel megerősített műanyag tetőszigetelő le-mez. Mechanikus rögzítéssel valamit teljes felületen BAUDER filcragasztóval (1014).
Nyílászárók:
Külső nyílászárók: Az ablakok belső szárnyának üvegezése víztiszta, 24 mm vtg, 2-rétegű (4/16/4 mm) Low-e üvegezés, argon gáz töltettel, Ug=1,1 W/m2K. A belső ablakszárnyak a megfelelő méretű és típusú, a nyitást lehetővé tevő légmentes tömítéssel kell ellátni.
A külső szárnyak tömítés nélkül kell, hogy készüljenek. Minden üveg buboréktól, hullámosságtól és más hiányosságoktól mentes legyen. A sima üvegek vastagsága a Magyar Szabványok-ban meghatározott értékű legyen. A vizes helyiségeknél a 1,80 m parapetmagasság alatti ablakokat betekintésgátló fóliával kell ellátni. Konyha és az ahhoz tartozó helyiségek ablakait rovarhálóval kell kialakítani. A keretek és tokok álljanak ellen a deformációnak, és szélnyomás elleni ellenállásuk olyan legyen, hogy 1200 Pa szélnyomás és 60 Pa szélszívás mellett ne engedjen meg légáthatolást, és ezeknek a követelményeknek eleget téve normál használatuk ne legyen gátolva. A légszigetelésnek a 40 Pa nyomáskülönbség mellett 30m/hxm maximális határértéket megengedő szabványnak kell megfelelnie. Az nyílászárók pontos kialakítása a tervek szerint történjen, gyártásuk, beépítésük előtt a terveken szereplő méretek a helyszínen el-lenőrizendők.
A épület: A meglévő belső szárny üvegezése 24 mm vtg., 2-rétegű (4/16/4 mm ( Ug=1,1 W/m2K) a magasabb energetikai osztály eléréséhez a kapcsolt gerébtokos ablakok meglévő külső szárnyát kell új szárnyra cserélni 4 mm vtg. bevonatos üveggel.
B épület: A magasabb energetikai osztály eléréséhez teljesen új fa szerkezetű ablakok kialakítása szükséges. Az új ablakok az örökség-védelmi hivatal véleménye szerint az eredeti formában való újra-gyártása nem befolyásolják károsan a helyi védettség alatt álló épület értékeit. A belső tokszerkezet hőszigetelt 24 mm vtg, 2-rétegű (4/16/4 mm) Low-e üvegezéssel, argon gáz töltettel, (Ug=1,1 W/m2K) készül. A külső szárny kifelé nyíló egy rétegű 4-es, bevonatos üvegezéssel készül. A szárnyszerkezet anyaga a meglévő szárnyhoz illő fehérre festett hossztoldott borovi fenyőből készül.
A belső oldalon fehérre festett 24 mm vastag táblásított borovi fenyő könyöklő kialakítása szükséges.
Átkötő folyosó: Fix, valamint a két végén egymással szemben 1-1 bukó-nyíló ki-vitelű, új 68 mm vastag Europrofil tokkal készülő fa szerkezetű ablak 24 mm vtg, 2-rétegű (4/16/4 mm) Low-e üvegezéssel, argon gáz töltettel, Ug=1,1 W/m2K. 7
Bádogos szerkezetek:
Abalakpárkány: ZAMBELLI COLORFERR párkányfedés horganyzott acélból, sötétbarna (Testa Di Moro) színben
Osztópárkány fémfedés: ZAMBELLI COLORFERR párkányfedés horganyzott acélból, sö-tétbarna (Testa Di Moro) színben
Esővízelvezetés: Az „A” épületen függőeresz és lefolyó csatorna cseréje a meg-lévő elbontását követően ZAMBELLI COLORFERR függő eresz-csatorna horganyzott acélból,
sötétbarna (Testa Di Moro) színben készül.
Az „B” épületen fekvőeresz és lefolyó csatorna cseréje a meg-lévő elbontását követően ZAMBELLI COLORFERR fekvő eresz-csatorna horganyzott acélból, sötétbarna (Testa Di Moro) színben készül.
Festés, mázolás:
Külső bejárati ajtók: Az épületegyüttes azon bejárati ajtói, melyek nem kerülnek cserére, azokat részben a helyszínen, részben (szárnyakat) műhelybe szállítva kell kijavítani, illetve újra festeni.
A nyílászárók AKZO NOBEL/SIRCA vizes bázisú fedőfesték, a külső oldalon barna, belső oldalon fehér színben. A homlokzatra BAUMIT SILIKAT COLOR szilikátfesték és szilikon festék kerül a színterveknek megfelelően, világossárga (szín-kód: 0147) és sárga színben (színkód: 0144).
Az építési beruházás megvalósításának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások tartalmazzák.
A felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.
CPV:
45000000-7 Építési munkák
45210000-2 Magasépítési munka
45300000-0 Épületszerelési munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő vállalása 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Átalányár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés „A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése” tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VivaPalazzo Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 7800 Siklós, Szentkút u. 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158-2-02

Hivatalos név: KGYD BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11604543-2-43

Hivatalos név: KÉKI HŐTECHNIKA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1112 Budapest, Kérő utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13638894-2-43

Hivatalos név: Érd 2008 Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 160.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14444630-2-13

Hivatalos név: H&H Development Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24737588-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges