Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7864/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Váci Vízilabda Sport Egyesület
Teljesítés helye:2600 Vác, Ady Endre sétány 16.;2600 Vác, Ady Endre sétány 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szelence Képviseleti Kft.;Szelence Képviseleti Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Váci Vízilabda Sport Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK25051
Postai cím: Ady Endre sétány 16.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 209266766
E-mail: vacivizilabdase@gmail.com
Fax: +36 14856903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vacivizilabda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vacivizilabda.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Váci Strandfürdő és Uszoda gépészeti felújításai”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Váci Strandfürdő és Uszoda gépészeti felújításai”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45394000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Centrifugál szivattyú és kapcsolódó szerelvények I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2600 Vác, Ady Endre sétány 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Centrifugál szivattyú és kapcsolódó szerelvények I.

Centrifugál szivattyú szállítása és beépítése
- 1 db Új szivattyú szállítása
(közeg: uszoda víz, Kapacitás: 700 m3/h, Emelőmagasság: 16 m)
- Az új szivattyú szétszerelése
- A közeggel érintkező részek bevonatolása Loctite anyaggal (Ivóvíz engedélyes termék)
- A szivattyú összeszerelése
- Jelenlegi szivattyú kiszerelése
- Vakkarimák felhelyezése
- Alapkeret tisztítás
- Új alapkeret gyártása és felhegesztése
- Szivattyú beemelése
- Beépítés, összekuplungolás
Visszacsapó szelep szállítása és beépítése tömítéssel
- 1 db keringető szivattyú nyomóága
- Mérete: DN200 PN10
- L= 500 mm
Szerkezeti anyagok:
- Ház, zár: GG25 öntött vas
- Zárógyűrű: réz ötvözet
Pillangó szelep szállítása és beépítése tömítéssel
- 1 db keringető szivattyú nyomóága
- 1 db Strand nyomóvezetéke
- WAFER (karimák közé építhető) kivitel
- Mérete: DN200 PN10
- Beépítési hossz: C= 59,6 mm
Szerkezeti anyagok:
- Ház: öntött vas
- Tányér: rozsdamentes acél
- Ülék: EPDM
- Kézi hajtóművel, poz. visszajelzővel
Pillangó szelep szállítása és beépítése
- 1 db keringető szivattyú szívóága
- WAFER (karimák közé építhető) kivitel
- Mérete: DN250 PN16
- Beépítési hossz: C= 67,5 mm
Szerkezeti anyagok:
- Ház: öntött vas GGG50
- Tányér: rozsdamentes acél
- Ülék: EPDM
- Kézi hajtóművel, poz. visszajelzővel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap.  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Uszoda gépészet II. (szivattyúk és egyéb szerelvények)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2600 Vác, Ady Endre sétány 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Uszoda gépészet II. (szivattyúk és egyéb szerelvények)
Inverteres meghajtás szállítása és kiépítése a keringető szivvattyúkhoz
Az új 45kW-os invertert a használaton kívüli 1. csillag-delta körbe építjük be, annak vezérlését megszüntetve. A jelenlegi 2-3-as motorvezérléseket meghagyva, leválasztó mágnes kapcsolókon keresztül, kötjük rá a meglévő motorokra. Kialakítunk egy tiltó áramkört annak érdekében, hogy inverteres üzem esetén ne lehessen véletlenül sem a régi csillag-delta vezérlést elindítani és így az invertert tönkre tenni. Ezzel a megoldással meghagyjuk annak a lehetőségét, hogy az inverter esetleges meghibásodása esetén, egyszerű átkapcsolásokkal a motorok a régi vezérlő áramkörökről üzemeljenek. A jelenlegi indító és tiltó kapcsolók szekrényét megszüntetjük. A régi csillag delta vezérlések kezelőszerveit beintegráljuk az új vezérlésbe. Kulcsos tiltókapcsolókat alkalmazunk, mely a kizárások biztonságát növeli.
Elvárt szolgáltatások:
- Villamos tervezés
- Villamos összeszerelés
- Kábelek fektetése, bekötése
- Inverter konfigurálása
- Beüzemelés
- Dokumentáció készítés
Várhatóan szükséges anyagok:
- Kapcsoló szekrény 1000*800*400 1 db
- Főkapcsoló GK250A 1 db
- Biztosíték NH-SE/00C 160A 3 db
- Biztosíték foglalat WEBER NH00/160A/12W 1 db
- Inverter 45KW + hálózati szűrő 1 db
- Potméter 10 kOhm/1Watt 1 db
- KI-Be kettős nyomógomb Led-es visszajelző lámpával 3 db
- Kulcsos tiltó kapcsoló 3 db - Kulcsos kiválasztó kapcsoló 1 db
- Mágneskapcsoló 30kW-os 4 db
- Mágneskapcsoló 45kW-os 1 db
- Relé 1 db - Sorkapocs 6-35 mm2, 150 A 36 db
- Sorkapocs 6-35 mm2, 150 A, z/s 6 db - Sorkapocs 0,2-2,5 mm2, 32 A 10 db
- Sorkapocs 0,2-2,5mm2, 32A, kék 1 db
- Sorkapocs 0,2-2,5 mm2, 32A, z/s 1 db
- Kábel MBCU 3 X 1,5 100 m
- Vezeték MKH-CU 25 FEKETE 15 m
- Szekrényhűtés rittal 1 klt
Búvárszivattyú szállítása és beépítése
- Szivattyú ház, olajtér és a motorház: öntött vas
- Tengely, csavarok és olaj dugó: rozsdamentes acél
- Járókerék: öntött vas
- Közeg uszoda víz
- Tmax= 40°C, Kapacitás: 144 m3/h, Emelőmagasság: 20 m
- Olajkenésű dupla csúszógyűrűs tengelytömítés (WCCR/WCCR - WCCR/WCCR)
- Motor: 13,5 kW/IP68/1450 rpm/400 V
- MINICAS szivattyú védelemmel
- régi szivattyú kiszerelése
- új szivattyú beépítése
Merülő szivattyú akna (3 x 1 m) keret és fedél gyártása 1.4301 rozsdamentes acélból
- Új keret, fedlap, keret átkötő, 2 db dia 60 mm-es szivattyú megvezető cső gyártása 1.4301 rozsdamentes acélból
- Régi keret, keret átkötő és a 2 db szivattyú megvezető cső kiszerelése
- Új keret, keret átkötő és a 2 db dia 60 mm-es szivattyú megvezető cső beépítése
Visszacsapó szelep szállítása és beépítése tömítéssel
- 1 db keringető szivattyú nyomóága
Mérete: DN200 PN10
- L= 500 mm
Szerkezeti anyagok:
- Ház, zár: GG25 öntött vas
- Zárógyűrű: réz ötvözet
Pillangó szelep szállítása és beépítése tömítéssel
- 1db keringető szivattyú nyomóága
- 1 db Strand nyomóvezetéke
- WAFER (karimák közé építhető) kivitel
- Mérete: DN200 PN10
- Beépítési hossz: C= 59,6 mm
Szerkezeti anyagok:
- Ház: öntött vas
- Tányér: rozsdamentes acél
- Ülék: EPDM
- Kézi hajtóművel, poz. visszajelzővel
Pillangó szelep szállítása és beépítése tömítéssel
- 1 db keringető szivattyú szívóága
- 6 db Szűrők ki- és bemenő ág
- 8 db 33 -as és L medence szűrők
- WAFER (karimák közé építhető) kivitel
- Mérete: DN250 PN16
- Beépítési hossz: C= 67,5 mm
Szerkezeti anyagok:
- Ház: öntött vas GGG50
- Tányér: rozsdamentes acél
- Ülék: EPDM
- Kézi hajtóművel, poz. visszajelzővel
Gömbcsap szállítása és beépítése tömítéssel
2 db Szociális rész légtechnika fűtés
Karimás kivitel Mérete: DN50 PN40
Szerkezeti anyagok:
- Ház: SS316 rozsdamentes acél
- Ülék és tömítés: PTFE üvegszál erősített kivitel
Kézi karos
Pillangó szelep szállítása és beépítése tömítéssel
- 9 db Szűrők ki- és bemenő ágak
- WAFER (karimák közé építhető) kivitel
- Mérete: DN150 PN10
- Beépítési hossz: C= 54,5 mm
Szerkezeti anyagok:
- Ház: öntött vas
- Tányér: rozsdamentes acél
- Ülék: EPDM
- Kézi karos
Pillangó szelep szállítása és beépítése tömítéssel
- 4 db Szűrők ki- és bemenő ágak (levegőre)
- 1 db Strand nyomóvezeték
WAFER (karimák közé építhető) kivitel
Mérete: DN100 PN10
- Beépítési hossz: C= 51,5 mm
Szerkezeti anyagok:
- Ház: öntött vas
- Tányér: rozsdamentes acél
- Ülék: EPDM
Kézi karos
Centrifugál keringető szivattyú szállítása és beépítése
Munka tartalma:
- Új szivattyú szállítása
(Kapacitás: 3 m3/h, Emelőmagasság: 61 m)
- Régi szivattyú kiszerelése
- Új szivattyú beépítése
Ürítő tölcsér gyártása Lv 3 mm acélból beszereléssel, festéssel
Munka tartalma:
- Új leürítő tölcsér gyártása Lv 3 mm acélból
- régi tölcsér kiszerelése
- Új tölcsér beszerelése, festése
Szűrők felújítása
Munka tartalma:
- Szűrő kiszakaszolása
- A jelenlegi szűrőhomok kihordása konténerbe és elszállítása
- Új különböző szemcsnagyságú szűrőhomok (összesen 9 tonna) szállítása és terítése a szűrőben
- 450 db új fúvóka szállítása és beszerelése
- A szűrők belső felületének festése
Szűrő alátámasztó lábak cseréje
Munka tartalma:
- Korrodált láb 100 mm-rel történő visszavágása
- Lv 5 mm 1.4301 rozsdamentes acél új láb gyártása és visszatoldása
- Lv 10 mm 1.4301 rozsdamentes acél új talplemez gyártása és beépítése
Útváltó szelep felújítása
Munka tartalma:
- Útváltó szelep kiszerelése és elszállítása a Szelence Kft. telephelyére
- Útváltó szelep szétszerelése
- Úlékek felszabályozása
- Új szeleptányérok gyártása tengellyel
- Útváltó szelep összeszerelése és visszaszállítása
- Helyszíni beszerelés, működési próba
Elektromos rendszer korszerűsítése
Tartalma:
- A jelenlegi rendszer elbontása
- Az új rendszer kiépítése az alábbiak szerint
- 2 db Rittal elektromos fémszekrény 300x200x155
- 2 db WME elektromos fémszekrény 800x800x300
- 1 db Schneider Csillag-Delta indító 37kW
- 2 db Schneider Csillag-Delta indító 55kW
- 1 db Schneider Csillag-Delta indító 18,5kW
- 35 fm Kábel Ysly 4x16
- 110 fm Kábel Ysly-JB 4x25
- 60 fm Kábel Ysly 4x10
- 15 fm Kábel GT 4x10 gumi kábel 450/750V
- Szerelvények. (kapcsolók, nyomógombok, működtetők, sorkapcsok)
- 1 db Siemens Lágyindító 38A IP20, 18,5kW 200-480V
- Motor védők
- NKI aljzatok
- szekrény klíma
- Kábelcsatorna
- 1 db Szerelési Segédanyag
Lámpa cseréje korszerűbb kivitelűre (33-s medence tér)
Munka tartalma:
- A meglévő lámpák leszerelése
- 18 db új 200 Watt teljesítményű SMD LED reflektor szállítása (18000 Lumen fényerővel, ami egy 1800 Wattos hagyományos fényforrás fényerejének felel meg)
- Az új lámpák felszerelése
Kútszivattyú szállítása és beépítése
- 1 db új szivattyú szállítása
(közeg: víz, Kapacitás: 30 m3/h, Emelőmagasság: 15 m)
- 1 db szivattyú védelem
- 20 fm GUMIKÁBEL 4 x 1,5
- 1 db zsugorcső garnitúra kötéssel
- 20 m DRÓTKÖTÉL 4 MM ROZSDAMENTES ACÉL
- Új szivattyú beépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap.  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Centrifugál szivattyú és kapcsolódó szerelvények I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szelence Képviseleti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csatamező út 2.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10561049-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4050000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4851000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AQUARING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kézay Simon utca 5/A
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2121
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12972933-2-13

Hivatalos név: KOMPLEX Szerelő és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Élmunkás sor 1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10561049-2-11

Hivatalos név: Szelence Képviseleti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csatamező út 2.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10561049-2-11

Hivatalos név: „KIS” Szerelő és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyártelep
Város: Sajóbábony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3792
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10466164-2-05

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Uszoda gépészet II. (szivattyúk és egyéb szerelvények)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szelence Képviseleti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csatamező út 2.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10561049-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35209800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40543000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szelence Képviseleti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csatamező út 2.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10561049-2-11

Hivatalos név: „KIS” Szerelő és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyártelep
Város: Sajóbábony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3792
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10466164-2-05

Hivatalos név: KOMPLEX Szerelő és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Élmunkás sor 1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10561049-2-11

Hivatalos név: AQUARING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kézay Simon utca 5/A
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2121
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12972933-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges