Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7880/2018
CPV Kód:90400000-1;90470000-2
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Somogy megye, Fonyódi üzemeltetési terület: az M7 autópálya 156+700, 177+900 km szelvényében lévő (kétoldali) pihenőhelyek területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KASZÁS és TÁRSA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Antal Brigitta
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://internet.kozut.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: KASZÁS és TÁRSA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: H-8900 Zalaegerszeg, Gólyahír út 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 92 511-962
E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
Fax: +36 92 511-962
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Országos közutak üzemeltetése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Vállalkozási szerződés, szennyvíz elszállítása, és szennyvízcsatorna tisztítása, valamint dugulás elhárítás - 10. rész: fonyódi üzemeltetési terület”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 16.
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Somogy megye, Fonyódi üzemeltetési terület: az M7 autópálya 156+700, 177+900 km szelvényében lévő (kétoldali) pihenőhelyek területe
NUTS-kód HUZ
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/02/04 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Három évi határozott időtartamra kötött vállalkozási keretszerződés alapján, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bicskei, lébényi, gödöllői, káli, emődi, hajdúnánási, hajdúböszörményi, makói, balatonvilágosi, fonyódi és eszteregnyei mérnökségei által üzemeltetett egyes pihenőhelyek, ill. egyes mérnökségi telephelyek szennyvízének elszállítása, a bicskei, lébényi mérnökség által üzemeltetett egyes pihenőhelyek szennyvízcsatornáinak tisztítása, dugulás elhárítása
Fonyódi üzemeltetési terület: az M7 autópálya 156+700, 177+900 km szelvényében lévő (kétoldali) pihenőhelyek területén 3 000 m3 szennyvízelszállítás.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90400000-1
További tárgyak:90470000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 36 000 000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 095 - 172576
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/19 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 095 - 172576
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Felek az Eredeti szerződés 4.1. pontját
„4.1. A munka ellátása ellenében Vállalkozó 3.512 Ft/m³ + ÁFA, azaz háromezer-ötszáztizenkettő forint/köbméter + áfa összegű vállalkozási díjra jogosult.”
az alábbiak szerint módosítják :
4.1. A munka ellátása ellenében Vállalkozó 3.655 Ft/m³ + ÁFA, azaz háromezer-hatszázötvenöt forint/köbméter + áfa összegű vállalkozási díjra jogosult.
Az eredeti szerződés szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A jelen szerződésmódosítás az Eredeti szerződés 4.1. pontjában rögzített nettó vállalkozási díj (Ft/m3) módosítására irányul. A módosításra két különböző okból kerül sor, az alábbiakban ismertetettek szerint:
Vállalkozó az összegyűjtött szennyvizet a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) Marcali telephelyére szállítja be. A szerződés tárgyát érintő szolgáltatásra irányadóak a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény vízterhelési díjra vonatkozó rendelkezései. A módosítás egyik oka, hogy a DRV Zrt. a szolgáltatást terhelő vízterhelési díjat a szerződéskötést követően jelentősen 6,7 Ft/m3 összegről 65,4 Ft/m3 összegre növelte, amely körülménnyel az ajánlattevő kellő gondossággal eljárva nem számolhatott az ajánlattétel során.
Vállalkozó 2018. március 10. napján kelt vállalkozói díj módosításra irányuló igénybejelentésében rögzíti, hogy
- az Eredeti szerződésben rögzített 3.498 Ft/m3 forintból 6,7 Ft/m3 vízterhelési díjat fizetett, amely állítást számlával is igazolt (a számlán a vízterhelési díjat a DRV Zrt. környezetterhelési díjként szerepelteti, de a tárgyi szolgáltatásra a környezetterhelési díj fogalmi körébe a vízterhelési díjon kívül tartozó levegőterhelési díj és talajterhelési díj nem irányadó),
- a DRV Zrt. a vízterhelési díjat 6,7 Ft/m3 összegről 65,4 Ft/m3 összegre emelte, amely állítást számlával is igazolt (a számlán a vízterhelési díjat a DRV Zrt. környezetterhelési díjként szerepelteti, de a tárgyi szolgáltatásra a környezetterhelési díj fogalmi körébe a vízterhelési díjon kívül tartozó levegőterhelési díj és talajterhelési díj nem irányadó),
- kérelmezi, a 6,7 Ft/m3 és a 65,4 Ft/m3 vízterhelési díj különbözetével (58,7 Ft/m3) a nettó vállalkozói díj megnövelését,
- kérelmezi továbbá (a módosítás másik oka) a nettó vállalkozói díj KSH által közölt átlagos fogyasztói árindex mértékével történő emelését az Eredeti szerződés 4.6. pontjában foglaltak szerint.
A nettó vállalkozói díj (3.512 Ft/m3) + a vízterhelési díj növekménye (58,7 Ft/m3) + a KSH által közölt átlagos fogyasztói árindex mértéke (2,4 %, azaz 84,288 Ft/m3) = 3.654,988 Ft/m3, azaz kerekítve 3.655 Ft/m3.
Megrendelő a Vállalkozó vállalkozói díj módosításra irányuló igénybejelentését valamennyi tétel esetében elfogadta, így szerződés módosításban kívánja rögzíteni a nettó vállalkozói díj emelését 3.512 Ft/m3 összegről 3.655 Ft/m3 összegre.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/05/01 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződésmódosításban foglaltakkal egyetértek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/05/16 (év/hó/nap)