Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7886/2018
CPV Kód:79211100-7
Ajánlatkérő:NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK21790
Postai cím: József Attila út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
Telefon: +36 56511455
E-mail: kozbeszerzes.szolnok@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszszolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszszolnok.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79211100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
könyvelési, pénzügyi, adótanácsadási, adminisztrációs, továbbá az ezen szolgáltatásokhoz is kapcsolódó logisztikai adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5734 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 167326
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság minimumkövetelményei:
A következő helyett:
M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (VI.5. pont szerint) visszaszámított, megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásból származó, folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamú szerződésszerűen teljesített referenciával az alábbiak szerint.
M.1.1)- legalább 15 település közszolgáltatói tevékenységének ellátásával kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása adótanácsadási és adminisztrációs feladatokra vonatkozó referenciával, melynek során a közszolgáltató tevékenységben ellátott fogyasztói helyek száma eléri a 30.000-et.
M.1.2) olyan könyvelési szolgáltatásra vonatkozó referenciával, ahol a feladatok részét képezte többek között a menetlevél és gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó analítikus nyilvántartások vezetése
M.1.3) a közszolgáltatói fogyasztóvédelmi feladatok ellátására vonatkozó referenciával.
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi képzettséggel, végzettséggel rendelkező
szakemberekkel:
- legalább 2 fő a számviteli törvény 151.§ szerinti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy okleveles
könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező szakember, aki rendelkezik közszolgáltatónál szerzett legalább 1
éves szakmai tapasztalattal,
- legalább 1 fő fogyasztóvédelmi referenssel, aki rendelkezik hulladékkezelési számlázási panaszokkal
kapcsolatosan legalább 1 éves szakmai tapasztalattal,
- 1 fő pénzügyi vezetővel, aki rendelkezik felsőfokú gazdasági vagy pénzügyi - számviteli végzettséggel,továbbá adószakértői vagy adótanácsadói végzettséggel és közszolgáltatónál szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalattal.
Egy szakember több követelménynek is megfelelhet.
Helyesen:
M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (VI.5. pont szerint) visszaszámított, megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásból származó, folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamú szerződésszerűen teljesített referenciával az alábbiak szerint.
M.1.1)- legalább 15 település közszolgáltatói tevékenységének ellátásával kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása adótanácsadási és adminisztrációs feladatokra vonatkozó referenciával, melynek során a közszolgáltató tevékenységben ellátott fogyasztói helyek száma eléri a 30.000-et.
M.1.2) olyan könyvelési szolgáltatásra vonatkozó referenciával, ahol a feladatok részét képezte többek között a menetlevél és gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó analítikus nyilvántartások vezetése
M.1.3) a közszolgáltatói fogyasztóvédelmi feladatok ellátására vonatkozó referenciával.
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi képzettséggel, végzettséggel rendelkező
szakemberekkel:
- legalább 2 fő a számviteli törvény 151.§ szerinti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy okleveles
könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező szakember, aki rendelkezik közszolgáltatónál szerzett legalább 1
éves szakmai tapasztalattal,
- legalább 1 fő fogyasztóvédelmi referenssel, aki rendelkezik hulladékkezelési számlázási panaszokkal
kapcsolatosan legalább 1 éves szakmai tapasztalattal.
Egy szakember több követelménynek is megfelelhet.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket, a szakemberek vonatkozásában.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja a Kbt. 52. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében, tekintettel arra, hogy a módosítás nem jelentős.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ