Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7896/2018
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK02299
Postai cím: Seregélyesi út 3.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton gazdasági igazgató-helyettes
Telefon: +36 22535702
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közreműködői szerződés keretében a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház központi laboratóriumának működtetése, a laboratóriumi ellátás megszervezése, vizsgálatok, kapcsolódó beavatkozások
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közreműködői szerződés keretében a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház központi laboratóriumának működtetése, a laboratóriumi ellátás megszervezése, vizsgálatok, kapcsolódó beavatkozások elvégzése, az osztályok és rendelések felé a szükséges szakmai információk biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 13561 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 192 - 394388
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
-KD átvétele: AK a KD-t a gazdasági szereplők számára elektronikus úton,korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy,hogy azokat közzéteszi a KH publikus keresőjében, a Közbeszerzési Adatbázisban, melynek elérési útvonala:
http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3082649603432329
Az eljárásban való részvétel feltétele a KD letöltésének visszaigazolása.(KD 10. sz. melléklet).
- Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani,AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
- AK a többváltozatú(alternatív)ajánlattételt kizárja.
- A részajánlat tételének kizárásának indoka: AK megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, melynek során megállapítást nyert, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem indokolják a közbeszerzés többrészére történő ajánlattételt.A laboratóriumi ellátások egységes rendszerként, egymásra épülve valósulnak meg, a használt metodika, kommunikációs rendszer, segédeszközök(pl. mintavételi eljárások)egységesek,így biztosítható az,hogy az Intézmény különböző helyszínein és ellátási szintjein a laboratóriumi eredmények közvetlenül összehasonlíthatók legyenek. Fentiekben foglaltak alapján sem a helyszín, sem az ellátási szint, sem a vizsgálatok jellege alapján nem oldható meg a KD részét képező műszaki leírásban meghatározott feladat további tagolása.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ATnyilatkozatát a Kbt.66.§(2)és(4)-(6)bek.vonatkozóan.A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
- AK nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
-Az ajánlatok felbontásának ideje:2017.11.03. 11óra
- Az ajánlatok benyújtásának és bontásának helye:Meditkonzult Kft. 1054 Budapest,Bajcsy-Zsilinszky út 66. 1. em. 5.
- Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:A Kbt.68.§(3)bek. szerinti személyek. AK a bontás során a Kbt.68.§(1);(4)és(6)bek. szerint jár el.
- A szerződéskötés feltétele: nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes ISO 9001:2009 minőségirányítási tanúsítvánnyal,vagy azzal egyenértékű, független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal,valamint ISO 14001:2005 környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal,vagy azzal egyenértékű, független tanúsító szervezet által kiadott érvényes környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal, melyek egészségügyi laboratóriumi tevékenységre vonatkoznak.A fent megjelölt tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés egész időtartama alatt Nyertes Ajánlattevőnek gondoskodni kell a tanúsítványok meghosszabbításáról, érvényesítéséről és fenntartásáról.
- Ajánlatkérő az eljárásban nemalkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
- AK előírja, hogy nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezzen legalább 100.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű,egészségügyi szakmai felelősségbiztosítással.
- AK előírja, hogy Ajánlattevő a NEAK által visszaigazolt, aktuális intézményi forintérték maximum 60 %-át ajánlhatja meg tárgyi eljárásban a Kbt.73.§(6)bek.c)pontja alapján.AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a 60 %-nál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
- FAKSZ:dr.Csoboth Zília,lajstromszáma:00146,AK részéről: dr.Kékesi Andrea, lajstromszám:00208
-EHR korlátozott karakterszáma miatt a további információk teljes terjedelmében a KD 1. kötet VI.3) pontjában kerülnek szabályozásra.
- Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, mivel jelen eljárást az ajánlatkérő a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
- AK a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg jelen felhívás III.1.4. pontjában.
Helyesen:
-KD átvétele:AK KD-t a gazdasági szereplők számára elektronikus úton,korlátlanul és teljeskörűen,térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy,h azokat közzéteszi a KH publikus keresőjében, Közbeszerzési Adatbázisban,melynek elérési útvonala:http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3082649603432329
Az eljárásban való részvétel feltétele a KD letöltésének visszaigazolása(KD10.sz.melléklet).
-Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani,AK a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
- AK a többváltozatú(alternatív)ajánlattételt kizárja.
- A részajánlat tételének kizárásának indoka:AK megvizsgálta a részekre bontás
lehetőségét,melynek során megállapítást nyert, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a
szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem indokolják a közbeszerzés többrészére
történő ajánlattételt.A laboratóriumi ellátások egységes rendszerként, egymásra épülve
valósulnak meg, a használt metodika, kommunikációs rendszer,segédeszközök(pl. mintavételi
eljárások)egységesek,így biztosítható az,hogy az Intézmény különböző helyszínein és ellátási
szintjein a laboratóriumi eredmények közvetlenül összehasonlíthatók legyenek.Fentiekben
foglaltak alapján sem a helyszín, sem az ellátási szint, sem a vizsgálatok jellege alapján nem
oldható meg a KD részét képező műszaki leírásban meghatározott feladat további tagolása.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ATnyilatkozatát a Kbt.66.§(2)és(4)-(6)bek.vonatkozóan.A
Kbt.66.§(6)szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
- AK nem él a Kbt.114.§ (11)bek. foglalt lehetőségével. AK helyszszínbejárást
tart,időpont:2018.01.08.9óra,helyszín:8000Székesfehérvár,Seregélyesi út 3.,Főigazgatósági
épület,1.em,Stratégiai Igazgató
-Ajánlatok felbontásának ideje:2018.06.08.11óra
- Ajánlatok benyújtásának és bontásának helye:Meditkonzult Kft.1054
Budapest,Bajcsy-Zsilinszky út 66. 1. em. 5.
- Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:A Kbt.68.§(3)bek.szerinti személyek.AK a
bontás során a Kbt.68.§(1);(4)és(6)bek.szerint jár el.
- Szerződéskötés feltétele:nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes ISO 9001:2009
minőségirányítási tanúsítvánnyal,vagy azzal egyenértékű, független tanúsító szervezet által
kiadott érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal,valamint ISO 14001:2005
környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal,vagy azzal egyenértékű, független tanúsító
szervezet által kiadott érvényes környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal,melyek
egészségügyi laboratóriumi tevékenységre vonatkoznak.A fent megjelölt tanúsítványoknak a
szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük,ésa szerződés egész időtartama alatt
Nyertes AT gondoskodni kell a tanúsítványok meghosszabbításáról, érvényesítéséről és
fenntartásáról.
AK az eljárásban nemalkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
- AK előírja, hogy nyertes AT legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezzen legalább
100.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű,egészségügyi szakmai
felelősségbiztosítással.
- AK előírja,h AT a NEAK által visszaigazolt, aktuális intézményi forintérték maximum 100%-át
ajánlhatja meg tárgyi eljárásban a Kbt.73.§(6)bek.c)pontja alapján.AK felhívja AT-k figyelmét,
hogy a 100%-nál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
- FAKSZ:dr.Csoboth Zília,lajstromszáma:00146,AK részéről: dr.Kékesi Andrea,
lajstromszám:00208
-EHR korlátozott karakterszáma miatt a további információk teljes terjedelmében aKD1.kötetVI.3)pontjában kerülnek szabályozásra.
- Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:Az ajánlattételi határidő lejártától számított60nap, mivel jelen eljárást az AK a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezésérőlszóló 320/2015. Kr. szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
- AK a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.4. pontjában.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2017/11/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok is módosításra kerülnek.
2. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumokat Ajánlatkérő térítésmentesen, elektronikusan megküldi valamennyi, az ajánlatkérő által ismert érdeklődő gazdasági szereplő részére. A módosított Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy, hogy azokat közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság publikus keresőjében, a Közbeszerzési Adatbázisban, melynek elérési útvonala: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:3082649603432329 weboldalon, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a korrigendum megjelenésének napjától. A korrigendum és a módosított dokumentumok elektronikus úton elérhetőek és letölthetőek az ajánlattételi határidő lejártáig.
3. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a X. számú módosított Közbeszerzési Dokumentumok 1. kötetének (Módosított ajánlati felhívás) VI. 3) (További információk) pontjának 13. alpontja kiegészítésre került egy újabb (d)) alponttal, továbbá a X. számú módosított Közbeszerzési Dokumentumok 1. kötetének (Módosított ajánlati felhívás) III. 2.2) pontja (A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek) is módosításra került!
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ