Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7898/2018
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Záhony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Záhony Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zemplénkő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Záhony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08545
Postai cím: Ady E. u. út 35.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999400
E-mail: kozbeszerzes@bszui.hu
Fax: +36 42999401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zahony.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://zahony.hu/palyazatok-tajekoztatok
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Záhony, Arany János és Dózsa György utcák csapadékvíz elvezetésének építőipari kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: 4.17.01.11.01.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Záhony, Arany János és Dózsa György utcák csapadékvíz elvezetésének építőipari kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Záhony Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Átalányáras vállalkozási szerződés - Záhony, Arany János és Dózsa György utcák csapadékvíz elvezetésének építőipari kivitelezési munkái
A tervezett fejlesztés főbb paraméterei, mennyiség:
- D 300 KG-PVC csatorna: 114 fm
- D 250 KG-PVC csatorna: 238 fm
- D 150 KG-PVC csatorna: 4 fm
- Beton köpeny 15 cm vtg. C16-32/FN: 20 fm
- Ø 100 cm-es monolit beton tisztítóakna: 5 db
- Ø 80 cm-es monolit beton tisztítóakna: 10 db
- Ø 60 cm-es öv. aknafedlap: 1 db
- Ø 50 cm-es öv. aknafedlap: 1 db
- 48x48 cm-es öv. víznyelőrács: 13 db
- F 50 beton folyóka: 57m.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00057 „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Záhonyban”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
677 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Átalányáras vállalkozási szerződés - Záhony, Arany János és Dózsa György utcák csapadékvíz elvezetésének építőipari kivitelezési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zemplénkő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György u. 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
E-mail: info@zemplenko.hu
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506514
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20990500
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Záhony Város közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Átalányáras vállalkozási szerződés - Záhony, Arany János és Dózsa György utcák csapadékvíz elvezetésének építőipari kivitelezési munkái
A tervezett fejlesztés főbb paraméterei, mennyiség:
- D 300 KG-PVC csatorna: 114 fm
- D 250 KG-PVC csatorna: 238 fm
- D 150 KG-PVC csatorna: 4 fm
- Beton köpeny 15 cm vtg. C16-32/FN: 20 fm
- Ø 100 cm-es monolit beton tisztítóakna: 5 db
- Ø 80 cm-es monolit beton tisztítóakna: 10 db
- Ø 60 cm-es öv. aknafedlap: 1 db
- Ø 50 cm-es öv. aknafedlap: 1 db
- 48x48 cm-es öv. víznyelőrács: 13 db
- F 50 beton folyóka: 57m.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 134
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20990500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zemplénkő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György u. 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
E-mail: info@zemplenko.hu
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506514
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen szerződésmódosítás kizárólag a teljesítési határidő mértékét érinti.
Az előre nem látható műszaki akadályozó körülményekkel összefüggésben a teljesítési határidő hosszabbítás indokolt, melynek mértét a műszaki ellenőr mindösszesen 14 napban hagyott jóvá. A fentiek alapján a hivatkozott szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.1. Teljesítési (kivitelezési) határidő: 120 nap + 14 nap (a jelen szerződés megkötésétől számítva). Megrendelő az előteljesítéshez hozzájárulását adja. Jelen szerződés a szerző felek általi aláírással lép hatályba.
A fentiek alapján szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő 2018.05.11. napja. Vállalkozó ezen teljesítési határidőt elfogadja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkákat az év eleji időjárási körülményekre tekintettel április hónappal ütemezte. Április hónapban mind az időjárási körülmények, mind a szükséges kivitelezési kapacitás rendelkezésre állt. A munkavégzés megkezdését követően, a munkaárok földkiemelése során, az Arany János utca szakaszán azonban jelentős a munkát lassító akadályba ütközött a Vállalkozó. A talaj nem az előirányzott IV. talajosztályba tartozik. A földkitermelés sebessége lelassult, a kézi feltárások ideje megnőtt. A sokszor több tonna súlyú kőtörmelékek és betonlapok, közművek közüli kiemelése jelentősen megnöveli, a munkák időigényét, megnehezíti ezzel a folyamatos munkavégzést.
A Vállalkozó a kialakult helyzethez alkalmazkodva minden lehetőséget és alkalmat kihasznált az építési és kivitelezési munkákat ezek ellenére folyamatosan végezte, de a kivitelezés az V-VI. talajosztályú föld miatt lemaradt a tervezett határidőktől. Az előre nem látható erősen töltött, törmelékes sziklás talaj miatt a Vállalkozó kezdeményezte az érvényben lévő Kivitelezési Szerződés 5. pontjában megjelölt 120 napos teljesítési határidő módosítását. A teljesítési határidő tekintetében 2018.05.31. napját indítványozta elfogadni. Vonatkozó kérelmét Vállalkozó 2018.04.19. napján terjesztette elő.
Megrendelő a vállalkozói követelést a műszaki ellenőr bevonásával részletesen megvizsgálta és részben jóváhagyta. Műszaki ellenőr a vállalkozói követelés jogalapját elfogadta tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (a tervezési szakaszban nem volt előre látható, hogy a felszín alatt milyen körülmények között szükséges a kivitelezési munkákat végezni). Műszaki ellenőr az igényelt teljesítési határidő hosszabbítást részben tartotta megalapozottnak. A felmerülő műszaki akadályozó tényezők a kivitelezési munkákat max. 14 nappal hosszabbítja meg, így a teljesítési határidő hosszabbítást 14 nappal látja megalapozottnak és elfogadhatónak meghosszabbítani.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 20990500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20990500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1.) Jelen szerződésmódosítás kizárólag a teljesítési határidő mértékét érinti.
2.) A Szerződés jelen módosító okirattal nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben