Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7900/2018
CPV Kód:79810000-5
Ajánlatkérő:Eszterházy Károly Egyetem
Teljesítés helye:Budapest, 1074 Rákóczi út 70-72. Budapest, 1087 Könyves Kálmán krt. 40. Magyar Posta (1089 Budapest, Orczy tér 1.) Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) Eszterházy Károly Egyetem telephelyei (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.; 3200 Gyöngyös, Bene út 69.; 3213 Atkár, Tass-puszta; 3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.; 3358 Erdőtelek, Fő út 129.; 3950 Sárospatak, Eötvös utca 5-7.; 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alföldi Nyomda Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK23989
Postai cím: Eszterházy tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bélteki ANtónia
Telefon: +36 205782150
E-mail: belteki.antonia@uni-eszterhazy.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni-eszterhazy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FOLYÓIRATOK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK ÉS EGYÉB IDŐSZAKOS KIADVÁNYOK NYOMDAI KIVITELEZÉSE
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79810000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés folyóiratok, felsőoktatási tankönyvek és egyéb időszakos kiadványok nyomdai kivitelezésére (várható mennyiség 91491 db) az alábbiak szerint.
A közbeszerzés tárgyának pontos leírását a Műszaki_leíras-ártáblázat .xlsx nevű excel formátumú ártáblázat tartalmazza. Az ártáblázathoz további rövid szöveges tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:
A táblázat NFIX lap 5 oszlopába (O, Q, S, U, W) az OTT_OMF és MTT_MMF lap 5 oszlopába (I, K, M, O, Q), illetve az OE lap 5 oszlopába (L, N, P, R, T) egy konkrét példányszámra vonatkoztatott nettó darabárat,
az NFIX további 5 oszlopába (P, R, T, V, X), az OTT_OMF és MTT_MMF lap további 5 oszlopába (J, L, N, P, R) illetve az OE lap 5 oszlopába (M, O, Q, S, U) a további példányok gyártása esetén felmerülő nettó darabárat szükséges beírni.
(Pl. 501-1000 példányszámtartományban: az 501 példány legyártásához kapcsolódó egységárat, és minden további 1 db termék gyártásának egységárát.)
A táblázat FIXPLD fülén a konkrét példányszámhoz tartozó darabárat szükséges megadni.
Árakat csak a sárga mezők esetében kell megadni.
Az árakat áfa nélküli értékben kérjük megadni két tizedesre kerekítve.
Az árajánlatkérésben szereplő csatolt dokumentum lapfülei:
• FIXPLD: Folyóiratok, fix példányszámmal
• NFIX: Folyóiratok nem fix példányszámmal
• OTT_OMF: Taneszközök nem fix példányszámmal
• MTT_MMF: Taneszközökhöz tartozó mellékletek nem fix példányszámmal
• OE: Taneszközök, egyedi műszaki paraméterekkel
• Montírung: a montírunghoz kapcsolódó árajánlatkérő tábla.
Ajánlatkérő a nyomdai előállításra kerülő termékek egy részénél montírunggal rendelkezik, ezért a gyártás elengedhetetlen feltétele, hogy a nyomda rendelkezzen olyan lemezmásolóval, ami biztosítja ezen kiadványok gyártási lehetőségét is. Ajánlattevők színenként és ívenként kötelesek megadni az excel tábla montirung fülén az egységárat.
Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendelést leadni!
A kiadványokat a belív és a fedél szerint az alábbi kategóriákba csoportosítottuk:
Az árajánlatkérő dokumentumokban egy ív alatt 16 oldal értendő.
Formátum:
• A/4
(standard) 205 X 285 mm (max 205×287mm)
(csökkentett) 205 X 275 mm (195×280 mm)
(vágott) 205 X 265 mm
(papír mennyiségének tervezésénél irányadó méret mindháromra: 205 X 287 mm)
• iA/4
(irodai A/4) 210 X 295 mm
• fA/4
(fekvő A/4) 285 X 205 mm
• A/5
(A/5-ös méret): 142 X 197 mm (max 145×200 mm)
• B/5
(B/5-ös méret): 165 X 235 mm (max 168×238 mm)
• B/6
(B/6-os méret): 119 X 163 mm
• KÁRTYA
méret 65 X 95 mm stancolt (játékleírás 80 gr ofsz. 4 oldal 1+1),
doboz: kiterített méret: 185 X 170 mm
• FR/5
124 X 183 mm
• iA/5
145 X 220 mm (max 148×220mm)
• 62/4
205 X 245 mm
Kötészet és egyéb nyomdai kivitelezésre vonatkozó jelölések:
• P: PUR ragasztókötés vagy kartonált szálfelsütés, 250 gr-os fényes műnyomó karton, négyszer biegelt, B1-4 matt thermofólia.
• I : irkafűzés, 250 gr-os fényes műnyomó karton, B1-4 matt thermofólia.
• C: kartonált cérnafűzés (vagy a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 38. §-ában előírt tartós kötészeti kivitelnek megfelelően), két oldalon mázolt 260 gr karton, négyszer biegelt, B1-4 matt thermofólia.
• K: 1/1 papír, cérnafűzés, keménytábla borító, fedél: 135 gr.-os fényes műnyomó, B1-4 matt thermofólia. Előzék 140 gr-os ofszet 4+1 szín és 900 gr-os lemez.
• D: Dosszié, kiterített mérete: max. 530 x 285 mm, négyszer biegelt, 4 + 1 szín, 1 oldalon fényes fólia 300 gr fényes műnyomó. A visszahajló alsó, beragasztott fül mérete 200 x 120 mm, két helyen biegelve, nyomatlan.
• S: spirálozva, 250 gr-os fényes műnyomó karton, B1-4 matt thermofólia, iker spirál, műanyag, átmérő 20 mm.
• Sf: fejben spirálozva, 250 gr-os fényes műnyomó karton, B1-4 matt thermofólia, iker spirál, műanyag, átmérő 20 mm
A táblázat FIXPLD és NFIX lapján „Vágatlan A3-as nyomtatott ívek, felületkezelés nélkül” megjelölt anyagleadású termékeinek ajánlatadónak csak a kötészeti árat kell megadnia.
Melléklet:
• Szalag: 40 mm széles, nátron csomagoló papír,
• Behúzás: mindig hátra a kiadványba,
• Beragasztás: mindig roncsolás nélkül visszabontható ragasztóval történik.
Csomagolás:
Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. Az egységcsomag jellemző súlya 4-8 kg/csomag. Az egy csomagba kerülő termék darabszámot a termék megrendelője tartalmazza. Az egységcsomag csomagolóanyagát (papír vagy fólia) az ajánlattevő határozza meg. Az egységcsomagokat szabvány raklapon, a raklapot mozgás és sérülés biztosan körbefóliázva kell szállítani. Egy raklapon csak egyféle termék lehet. A raklap tartalmát fedlappal ellátni szükséges.
A csomagolás költségét és szállítást az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A teljesítés módja
A nyertes ajánlattevő a Keretszerződés alapján a szerződéses és műszaki követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon köteles teljesíteni.
Nyertes ajánlattevő részteljesítésre jogosult, számlát azonban csak az Egyedi Megrendelés szerinti mennyiségileg 100%-osan teljesített megrendelések után jogosult kiállítani.
Nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni az Egyedi Megrendelés alapján előállított termékek megfelelő, egységcsomagba történő csomagolásáról.
Megfelelőnek az a csomagolás tekinthető, amely a fuvarozás és a tárolás alatt megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat, valamint megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
Az egységcsomagokat a Nyertes ajánlattevő szabványos raklapon köteles elhelyezni, a raklapot pedig köteles mozgás- és sérülésbiztosan körbefóliázni. Egy raklapon csak egyféle terméket lehet elhelyezni. A raklapot a tartalmára utaló fedőlappal kell ellátni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés „Folyóiratok, felsőoktatási tankönyvek és egyéb időszakos kiadványok nyomdai kivitelezése” tárgyban
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79810000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU312 A teljesítés helye: Budapest, 1074 Rákóczi út 70-72.
Budapest, 1087 Könyves Kálmán krt. 40.
Magyar Posta (1089 Budapest, Orczy tér 1.)
Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.)
Eszterházy Károly Egyetem telephelyei (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.; 3200 Gyöngyös, Bene út 69.; 3213 Atkár, Tass-puszta; 3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.; 3358 Erdőtelek, Fő út 129.; 3950 Sárospatak, Eötvös utca 5-7.; 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés folyóiratok, felsőoktatási tankönyvek és egyéb időszakos kiadványok nyomdai kivitelezésére (várható mennyiség 91491 db) az alábbiak szerint.
A közbeszerzés tárgyának pontos leírását a Műszaki_leíras-ártáblázat .xlsx nevű excel formátumú ártáblázat tartalmazza. Az ártáblázathoz további rövid szöveges tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:
A táblázat NFIX lap 5 oszlopába (O, Q, S, U, W) az OTT_OMF és MTT_MMF lap 5 oszlopába (I, K, M, O, Q), illetve az OE lap 5 oszlopába (L, N, P, R, T) egy konkrét példányszámra vonatkoztatott nettó darabárat,
az NFIX további 5 oszlopába (P, R, T, V, X), az OTT_OMF és MTT_MMF lap további 5 oszlopába (J, L, N, P, R) illetve az OE lap 5 oszlopába (M, O, Q, S, U) a további példányok gyártása esetén felmerülő nettó darabárat szükséges beírni.
(Pl. 501-1000 példányszámtartományban: az 501 példány legyártásához kapcsolódó egységárat, és minden további 1 db termék gyártásának egységárát.)
A táblázat FIXPLD fülén a konkrét példányszámhoz tartozó darabárat szükséges megadni.
Árakat csak a sárga mezők esetében kell megadni.
Az árakat áfa nélküli értékben kérjük megadni két tizedesre kerekítve.
Az árajánlatkérésben szereplő csatolt dokumentum lapfülei:
• FIXPLD: Folyóiratok, fix példányszámmal
• NFIX: Folyóiratok nem fix példányszámmal
• OTT_OMF: Taneszközök nem fix példányszámmal
• MTT_MMF: Taneszközökhöz tartozó mellékletek nem fix példányszámmal
• OE: Taneszközök, egyedi műszaki paraméterekkel
• Montírung: a montírunghoz kapcsolódó árajánlatkérő tábla.
Ajánlatkérő a nyomdai előállításra kerülő termékek egy részénél montírunggal rendelkezik, ezért a gyártás elengedhetetlen feltétele, hogy a nyomda rendelkezzen olyan lemezmásolóval, ami biztosítja ezen kiadványok gyártási lehetőségét is. Ajánlattevők színenként és ívenként kötelesek megadni az excel tábla montirung fülén az egységárat.
Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendelést leadni!
A kiadványokat a belív és a fedél szerint az alábbi kategóriákba csoportosítottuk:
Az árajánlatkérő dokumentumokban egy ív alatt 16 oldal értendő.
Formátum:
• A/4
(standard) 205 X 285 mm (max 205×287mm)
(csökkentett) 205 X 275 mm (195×280 mm)
(vágott) 205 X 265 mm
(papír mennyiségének tervezésénél irányadó méret mindháromra: 205 X 287 mm)
• iA/4
(irodai A/4) 210 X 295 mm
• fA/4
(fekvő A/4) 285 X 205 mm
• A/5
(A/5-ös méret): 142 X 197 mm (max 145×200 mm)
• B/5
(B/5-ös méret): 165 X 235 mm (max 168×238 mm)
• B/6
(B/6-os méret): 119 X 163 mm
• KÁRTYA
méret 65 X 95 mm stancolt (játékleírás 80 gr ofsz. 4 oldal 1+1),
doboz: kiterített méret: 185 X 170 mm
• FR/5
124 X 183 mm
• iA/5
145 X 220 mm (max 148×220mm)
• 62/4
205 X 245 mm
Kötészet és egyéb nyomdai kivitelezésre vonatkozó jelölések:
• P: PUR ragasztókötés vagy kartonált szálfelsütés, 250 gr-os fényes műnyomó karton, négyszer biegelt, B1-4 matt thermofólia.
• I : irkafűzés, 250 gr-os fényes műnyomó karton, B1-4 matt thermofólia.
• C: kartonált cérnafűzés (vagy a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 38. §-ában előírt tartós kötészeti kivitelnek megfelelően), két oldalon mázolt 260 gr karton, négyszer biegelt, B1-4 matt thermofólia.
• K: 1/1 papír, cérnafűzés, keménytábla borító, fedél: 135 gr.-os fényes műnyomó, B1-4 matt thermofólia. Előzék 140 gr-os ofszet 4+1 szín és 900 gr-os lemez.
• D: Dosszié, kiterített mérete: max. 530 x 285 mm, négyszer biegelt, 4 + 1 szín, 1 oldalon fényes fólia 300 gr fényes műnyomó. A visszahajló alsó, beragasztott fül mérete 200 x 120 mm, két helyen biegelve, nyomatlan.
• S: spirálozva, 250 gr-os fényes műnyomó karton, B1-4 matt thermofólia, iker spirál, műanyag, átmérő 20 mm.
• Sf: fejben spirálozva, 250 gr-os fényes műnyomó karton, B1-4 matt thermofólia, iker spirál, műanyag, átmérő 20 mm
A táblázat FIXPLD és NFIX lapján „Vágatlan A3-as nyomtatott ívek, felületkezelés nélkül” megjelölt anyagleadású termékeinek ajánlatadónak csak a kötészeti árat kell megadnia.
Melléklet:
• Szalag: 40 mm széles, nátron csomagoló papír,
• Behúzás: mindig hátra a kiadványba,
• Beragasztás: mindig roncsolás nélkül visszabontható ragasztóval történik.
Csomagolás:
Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. Az egységcsomag jellemző súlya 4-8 kg/csomag. Az egy csomagba kerülő termék darabszámot a termék megrendelője tartalmazza. Az egységcsomag csomagolóanyagát (papír vagy fólia) az ajánlattevő határozza meg. Az egységcsomagokat szabvány raklapon, a raklapot mozgás és sérülés biztosan körbefóliázva kell szállítani. Egy raklapon csak egyféle termék lehet. A raklap tartalmát fedlappal ellátni szükséges.
A csomagolás költségét és szállítást az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A teljesítés módja
A nyertes ajánlattevő a Keretszerződés alapján a szerződéses és műszaki követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon köteles teljesíteni.
Nyertes ajánlattevő részteljesítésre jogosult, számlát azonban csak az Egyedi Megrendelés szerinti mennyiségileg 100%-osan teljesített megrendelések után jogosult kiállítani.
Nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni az Egyedi Megrendelés alapján előállított termékek megfelelő, egységcsomagba történő csomagolásáról.
Megfelelőnek az a csomagolás tekinthető, amely a fuvarozás és a tárolás alatt megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat, valamint megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
Az egységcsomagokat a Nyertes ajánlattevő szabványos raklapon köteles elhelyezni, a raklapot pedig köteles mozgás- és sérülésbiztosan körbefóliázni. Egy raklapon csak egyféle terméket lehet elhelyezni. A raklapot a tartalmára utaló fedőlappal kell ellátni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés „Folyóiratok, felsőoktatási tankönyvek és egyéb időszakos kiadványok nyomdai kivitelezése” tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11147729-2-09

Hivatalos név: Dürer Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 5-7.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10447693-2-04

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges