Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7951/2018
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06144
Postai cím: Szentkirályi utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Balázs
Telefon: +36 17871046
E-mail: kulcsar.balazs@ppke.hu
Fax: +36 13275976
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Bródy projekt” megvalósításához kapcsolódó építési beruházás lebonyolítói feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Bródy projekt” megvalósításához kapcsolódó építési beruházás lebonyolítói feladatainak ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4871 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 069 - 153331
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
Jelen felhívás III.1.3) Műszaki illetve szakmai alkalmassági minimumkövetemények felsorolásának folytatása:
Valamennyi műszaki ellenőrrel szemben elvárások:
- Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettséggel) és legalább egyenként 24 hónapos műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal, valamint érvényes jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítéssel (vagy egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.
M.2.3 Szakági beruházás vezető tervezők (4 fő)
M.2.3.1 Vezető tervező magasépítési szakterület É (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- aki részt vett legalább 1 db, legalább nettó 2000 m2 műemléki védettségű, és legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű épület tervellenőri feladatainak ellátásában,
M.2.3.2 Vezető tervező mélyépítési szakterület M(vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű, épület tervellenőri feladatainak ellátásában,
M.2.3.3 Vezető tervező építménygépészeti szakterület G (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű épület tervellenőri feladatainak ellátásában,
M.2.3.4 Vezető tervező építményvillamossági szakterület V (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű épület tervellenőri feladatainak ellátásában,
Valamennyi vezető tervezővel szembeni elvárások:
- Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettséggel) és legalább egyenként 2 Milliárd Ft értékű építményeken végzett tervellenőri szakmai gyakorlattal, valamint érvényes jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítéssel (vagy egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.

M.3.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik építési beruházás lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű, a részvételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M.3.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik építési beruházás lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 14001 jelű nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a részvételi határidő lejártakor érvényes környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M4.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik kockázatkezeléshez alkalmazott modulszerű szoftverrel, mely alkalmas a beruházás időre, költségre és minőségre történő megvalósításának, valamint a lehetséges változatok kiválasztásához szükséges döntések előkészítésének támogatására.
M.4.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg műszaki felszereltséggel:
- legális (jogtiszta) projektmenedzseri szoftverrel, amely az alábbi funkcionális követelményeknek megfelel:
- Projekttervezés
- Feladat ütemezése
- Erőforrások és források kezelése
- Gantt és hálós diagramok
- Bázistervek létrehozása
- Projekt követés
- Projektjelentés készítés
- Projektek aktualizálása
- Portfólió kezelés
- Projektellenőrzés
- Változáskezelés
- WEB felületi
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
Jelen felhívás III.1.3) Műszaki illetve szakmai alkalmassági minimumkövetemények felsorolásának folytatása:
Valamennyi műszaki ellenőrrel szemben elvárások:
- Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettséggel) és legalább egyenként 24 hónapos műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal, valamint érvényes jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítéssel (vagy egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.
M.2.3 Szakági beruházás vezető tervezők (4 fő)
M.2.3.1 Vezető tervező magasépítési szakterület É (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- aki részt vett legalább 1 db, legalább nettó 1275 m2 műemléki védettségű, és legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű épület tervellenőri feladatainak ellátásában,
M.2.3.2 Vezető tervező tartószerkezeti tervezési szakterület T (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű, épület tervellenőri feladatainak ellátásában,
M.2.3.3 Vezető tervező építménygépészeti szakterület G (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű épület tervellenőri feladatainak ellátásában,
M.2.3.4 Vezető tervező építményvillamossági szakterület V (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- aki részt vett legalább 1 db, legalább 5000 m2 nettó hasznos alapterületű épület tervellenőri feladatainak ellátásában,
Valamennyi vezető tervezővel szembeni elvárások:
- Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettséggel) és legalább egyenként 2 Milliárd Ft értékű építményeken végzett tervellenőri szakmai gyakorlattal, valamint érvényes jogosultsággal (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítéssel (vagy egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.

M.3.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik építési beruházás lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű, a részvételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M.3.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik építési beruházás lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 14001 jelű nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a részvételi határidő lejártakor érvényes környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M4.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik kockázatkezeléshez alkalmazott modulszerű szoftverrel, mely alkalmas a beruházás időre, költségre és minőségre történő megvalósításának, valamint a lehetséges változatok kiválasztásához szükséges döntések előkészítésének támogatására.
M.4.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg műszaki felszereltséggel:
- legális (jogtiszta) projektmenedzseri szoftverrel, amely az alábbi funkcionális követelményeknek megfelel:
- Projekttervezés
- Feladat ütemezése
- Erőforrások és források kezelése
- Gantt és hálós diagramok
- Bázistervek létrehozása
- Projekt követés
- Projektjelentés készítés
- Projektek aktualizálása
- Portfólió kezelés
- Projektellenőrzés
- Változáskezelés
- WEB felületi
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ