Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7964/2018
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Batthyány Kázmér Szakkórház
Teljesítés helye:2870 Kisbér, Iskola utca 11.; Batthyány Kázmér Szakkórház.;2870 Kisbér, Iskola utca 11.; Batthyány Kázmér Szakkórház.;2870 Kisbér, Iskola utca 11.; Batthyány Kázmér Szakkórház.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi szintű költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Batthyány Kázmér Szakkórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47702264
Postai cím: Iskola Utca 11,
Város: Kisbér
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2870
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mogyorósi József
Telefon: +36 34552600
E-mail: titkarsag@kisberkorhaz.hu
Fax: +36 34352350
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisberkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000092122018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szilvási Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barkóczy u. 13. I/2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szilvási Dénes
Telefon: +36 306950329
E-mail: duroc1@gmail.com
Fax: +36 36784281
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szilvasiugyved.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000092122018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi szintű költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BatthyKázmSzakkórh-EFOP-2.2.19-árubesz- 2018
Hivatkozási szám: EKR000092122018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Batthyány Kázmér Szakkórház- EFOP-2.2.19-17- árubeszerzés- 2018
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gőzsterilizáló
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2870 Kisbér, Iskola utca 11.; Batthyány Kázmér Szakkórház.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új, 2 STE kapacitású, átadós kivitelű gőzsterilizáló leszállítása az ajánlatkérő, mint megrendelő részére 1 év teljeskörű garancia és karbantartás vállalással (full szerviz) a jótállási idő alatt.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki leírásoknak való megfelelést fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások az alábbiak szerint. 400
2 1.1. Az ajtó hegesztés nélküli kivitelben készül. (megléte előny) 50
3 1.2. Az ajtótömítés kerete hegesztés nélküli kivitelben készül. (megléte előny) 50
4 1.3. A csőcsatlakozások könnyen oldható tri-clamp típusúak. (megléte előny) 50
5 1.4. A gőzsterilizáló berendezés vákuumszivattyúja vízvisszaforgató rendszerrel rendelkezik. (megléte előny) 50
6 1.5. Csendes működésű 2 fokozatú vákuum szivattyúval rendelkezik. (megléte előny) 50
7 1.6. A köpeny 100% nagyságban fűti a kamrát, nem keletkeznek hideg felületek. (megléte előny) 50
8 1.7. Automata, elektromos hajtás vagy pneumatikus henger segítségével nyíló ajtó. (megléte előny) 50
9 1.8. Érintőképernyős kijelző a kirakó oldalon. (megléte előny) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 600
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00040
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Video-endoszkóp rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2870 Kisbér, Iskola utca 11.; Batthyány Kázmér Szakkórház.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új, video-endoszkóp rendszer video-gasztroszkóppal és video-kolonoszkóppal (felső és alsó gasztrointesztinális rendszer endoszkópos vizsgálatához) + 1 db új, endoszkópmosó-fertőtlenítő automata leszállítása az ajánlatkérő, mint megrendelő részére 1 év teljeskörű garancia és karbantartás vállalással (full szerviz).
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki leírásoknak való megfelelést fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások az alábbiak szerint. 400
2 1.1. Video-endoszkóp rendszer video-gasztroszkóppal és video-kolonoszkóppal: Video-processzor esetén elektronikus zoomolási lehetőség megléte. (megléte előny) 100
3 1.2. Video-endoszkóp rendszer video-gasztroszkóppal és video-kolonoszkóppal: A video-processzor és fényforrás komptaibilis az Intézményben található Fujifilm video-endoszkópokkal. (megléte előny) 200
4 1.3. Video-endoszkóp rendszer video-gasztroszkóppal és video-kolonoszkóppal: Video-gasztroszkópnál Külső átmérője a flexibilis résznek (mm): max. 9,2 mm. (kisebb előnyösebb) 100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 600
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00040
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kémiai automata+Hematológiai automata+Asztali cent
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42931100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2870 Kisbér, Iskola utca 11.; Batthyány Kázmér Szakkórház.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új kémiai automata + 1 db új hematológiai automata + 1 db új asztali centrifuga leszállítása az ajánlatkérő, mint megrendelő részére 1 év teljeskörű garancia és karbantartás vállalással (full szerviz)..
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki leírásoknak való megfelelést fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások az alábbiak szerint. 400
2 1.1. Kémiai automata: Windows operációs rendszer. (megléte előny) 80
3 1.2. Kémiai automata: Automatikus hemolizálás HbA1c meghatározásnál. (megléte előny) 80
4 1.3. Kémiai automata: Direkt ISE módszer az ionok meghatározásánál. (megléte előny) 80
5 1.4. Asztali centrifuga: Kapacitás 5/7 ml-es vérvételi csövekből. (megléte előny) 40
6 1.5. Asztali centrifuga: Kapacitás 10 ml-es vérvételi csövekből. (megléte előny) 40
7 1.6. Asztali centrifuga: Gyorsulási programfokozatok száma. (megléte előny) 40
8 1.7. Asztali centrifuga: Lassulási programfokozatok száma. (megléte előny) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 600
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00040
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §- a alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §- ában, illetve a 63. §- ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §- ára, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1- 16. §- aira.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
M/1. A jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetésével, mely ismertetésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal], a szerződést kötő másik fél neve/székhelye/elérhetősége, a szállítás tárgya és az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítésaz előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja):
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nemmagyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsiirányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás,vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának benyújtása szükséges a fent meghatározott minimális tartalmi elemekkel.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltakra.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-nyilatkozatból/igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt szállítás teljesítése a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A fentiek szerint előírt referenciakövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább 1 db, előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített:
- 1. rész: egészségügyi célú gőzsterilizáló berendezés,
- 2. rész: egészségügyi célú videoendoszkóp rendszer,
- 3. rész: orvosi laboratóriumi kémiai automata, ahol az egyszerre felhelyezhető minták száma minimum 50,
vagy a fentiekkel műszakilag egyenértékű termék/berendezés/rendszer telepítését, szállítását magában foglaló referenciával.
Ajánlatkérő műszakilag egyenértékűnek fogadja el azon berendezéseket, amelyek funkciója és célja megegyezik a referenciaként leírt berendezéssel, műszaki paraméter az orvosi kémiai automatánál értékel, amely műszaki paraméter objektíven meghatározott és ellenőrizhető.
Amennyiben az ajánlattevő több, vagy mindegyik részre tesz ajánlatot, úgy az adott részekre vonatkozó előírásoknak kell az ajánlattevőnek megfelelnie azzal, hogy adott esetben az egy összegben meghatározott ellenszolgáltatást tartalmazó referenciában az ellenszolgáltatás összegét az adott részeknek megfelelő beszerzési tárgyanként megbontva kell feltüntetni. A referencia több szerződéssel is igazolható.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §- a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § vonatkozó bekezdései.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:Kbt.(és annak részeként 135.§(6)bek is),2013. évi V. tv (Ptk.))
Konkr fize feltét mindegyik részre: a)Igazolt telj követően benyújtott szlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 135.§(1)és(5)bek, és a Ptk. 6:130.§(1)-(2)bek megfelelően szla kézhezvételét követő 60 napon belül,b)Ak részszámla benyújtására nem bizt lehetőséget,c)Ak előleget nem fizet,d)Kifizetés, ajánlattétel és az elsz pénzneme magyar ft
Szerz.bizt.mellékköt.:
a)Kés kötb.:Ne.ajánlati ár(ne száll díj)1%-a. Max. mérték: ne. ajánlati ár (ne szállítási díj) 20%- a
b)Meghiús kötb.:Ne.ajánlati ár(ne száll díj)20%-a
c)Hibás telj kötb.:Ne.ajánlati ár(ne száll díj)15%-a
Jótáll.:
1-3. rész: 12 hó. teljeskörű garancia és karbantartás vállalással (full szerviz) a Ptk. szerint
Jótállás időszaka a sikeres és hiánytalan műszaki átadás- átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik
Finansz:
a)Módja:utó
b)Tám. int.:100%
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/08/14 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR- ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15- 16. §- ában foglaltakat.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az alábbiakra vonatkozó részletes rendelkezéseket, feltételeket és előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek.
2. Fő finanszírozási és fizetési feltételek.
3. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.).
4. Ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő nem ír elő.
5. Az ajánlat kidolgozásakor figyelembe veendő követelmények.
6. Rendelkezések egyenértékű teljesítésről.
7. Kbt. 66. § (2)-(4), (5)-(6), 65. § (7)-(8), 67. § (4) bekezdésével kapcsolatos rendelkezések.
8. Nyilatkozat változásbejegyzésről (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §- a szerint).
9. Aláírási- címpéldány, aláírás- minta.
10. Ajánlati ár megadásának módja. Ajánlati ár változásának feltételei.
11. Formai követelmények.
12. Ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költségek.
13. Ajánlatok érvénytelensége.
14. Hiánypótlás.
15. Üzleti titok.
16. 321/2015. (X. 10.) Korm. rendelet 30. §- a szerinti utalás (Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit szigorúbban határozza
meg).
17. Különböző devizák forintra történő átszámítása.
18. Irányadó idő.
19. Irányadó jogszabályok.
20. Összegezés megküldése.
21. Szerződéskötés tervezett időpontja.
22. Ajánlat nyelve.
23. Benyújtandó dokumentumok.
24. Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárás.
25. Konzorciumi megállapodás.
26. Kbt. 75. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját).
27. Jelen közbeszerzési eljárásra irányadó a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet, valamint a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet is.
28. Minden rész esetében a megajánlott eszközöknek orvostechnikai eszköznek kell lennie és „CE megfelelőségi” vagy „CE jelölés”-sel illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, melynek igazolásait az ajánlattevőknek az ajánlatuk részeként be kell nyújtaniuk.
29. Minden rész esetében minden eszköz vonatkozásában ajánlatkérő kéri benyújtani a szállítandó eszköz prospektusát, műszaki adatait kizárólag magyar nyelven (figyelemmel a dokumentáció I.13. pontjának a közbeszerzési eljárás nyelvére vonatkozó előírásaira).
30. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, amely valamennyi értékelési szempont esetében azonos (0- 10 pont).
31. Módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot (1- 3. rész: Legjobb ár- érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja): Egyösszegű ajánlat ár esetén: Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti módszer. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások esetén: Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B.1. pontja szerinti módszer).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák