Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7970/2018
CPV Kód:34512000-9
Ajánlatkérő:MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22838
Postai cím: Weiss Manfréd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó vezérigazgató
Telefon: +36 12783505
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Fax: +36 12783505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mahart.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mahart.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing tevékenység igénybevétele a „Mo.-i nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcs. program” keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Összesen 20 db új gyártású, műanyag testű, külső kormányállással is rendelkező 2-3-4 kabinos, azonos sorozatból származó nyaralóhajó (lakóhajó, csatornahajó /river and canal boat/) beszerzése, az Ajánlatkérő által megjelölt magyarországi helyszínekre szállítása, a hajók üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó betanítási szolgáltatások ellátása.
A részenként beszerzésre kerülő 10 db hajónak az ajánlattevő saját értékesítési rendszerében (amely valamennyi itt felsorolt elemmel rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi ügynökhálózat és többnyelvű prospektus) egy országon belül legalább két báziskikötőben bérbeadásra kínált, bérhajó flotta keretében üzemelő típusúnak kell lennie. Az átadott hajókat az ajánlattevőnek a saját nemzetközi értékesítési rendszerében bérbeadási céllal hirdetnie kell a szerz. hatálybalépésétől 3 éves időtartamban.
Ajánlatkérő célja bérhajó-flotta beszerzése, üzemeltetése Magyarországon belül két báziskikötőből kiindulva.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6299 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 076 - 170253
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:
2018/05/18, helyi idő: 10:00 óra
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., MAHART Zrt. Vezérigazgatói Titkárság
Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri a részvételi jelentkezések benyújtását.
A részvételi jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.
Helyesen:
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:
2018/06/01, helyi idő: 10:00 óra
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., MAHART Zrt. Vezérigazgatói Titkárság
Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri a részvételi jelentkezések benyújtását.
A részvételi jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:
2018/05/18, helyi idő: 10:00 óra
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., MAHART Zrt. Vezérigazgatói Titkárság
Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri a részvételi jelentkezések benyújtását.
A részvételi jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.
Helyesen:
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:
2018/06/01, helyi idő: 10:00 óra
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., MAHART Zrt. Vezérigazgatói Titkárság
Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri a részvételi jelentkezések benyújtását.
A részvételi jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 3
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ