Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7971/2018
CPV Kód:38552000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: AK05653
Postai cím: Ostrom utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38552000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mérőműszerek beszerz. 2018. I. ütem egyes részei (I-IX.):
• I. - Adásv. szerz. - 10 darab rádiófrekvenciás expozíciót regisztráló telepített mérőműszer beszerzése
• II. - Adásv. szerz. - 2 darab rádiófrekvenciás teljesítménymérő készlet beszerzése
• III. - Adásv. szerz. - IZT gyártmányú szélessávú mérővevők mérőképességének bővítése (2 darab)
• IV. - Adásv. szerz. - 15 darab IP-s KVM switch beszerzése
• V. r - Adásv. szerz. - R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab)
• VI. - Adásv. szerz. - 5 db műholdas és földfelszíni digitális műsorszóró monitoring eszköz beszerzése
• VII. - Adásv. szerz. - 1 db hordozható nagysebességű és nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz forgalomszűrési képességgel
• VIII. - Adásv. szerz. - IP alapú beszédminőség mérésére szolgáló 1 db Head Acoustics MFE VIII.1 mérő-jelátalakító (referencia gateway és SIP-VoiP kliens) műszer
• IX. - Adásv. szerz. - Meglévő Spirent Test Center műszer mérési képességeinek bővítése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5780 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166559
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: V. rész
A módosítandó szöveg helye: Közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei [V. rész - R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab)]
A meglévő mérőműszerek főbb jellemzői:
Megnevezés Menny. (db) Azonosító
R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevő 4 S/N: 100.020-02
S/N: 100.017-02
S/N: 100.006-02
S/N: 100.009-02
Működési frekvencia-
tartomány: 20 MHz - 3.6 GHz
Valós idejű sávszélesség: max. 20 MHz
RF bemenetek száma: 1x V/UHF
Bemeneti impedancia 50 Ω
Maximum bemeneti teljesítmény: +15 dBm
A bővítés keretében az alábbi funkciók, képességek kerüljenek leszállításra:
• Az EB500-PS számú mérési funkció (opció) szállítása
4 db panoráma szkennelési funkció beszerzése. A bővítés tegye lehetővé a teljes működési frekvenciatartomány-, valamint az azon belül tetszőlegesen megadott frekvenciasáv egyetlen ablakban való ábrázolását, illetve a frekvenciatartományban alkalmazott jelvizsgálati funkciókat (pl. jelszint mérés, markerek elhelyezése, sávszélesség mérés, demoduláció).
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Helyesen:
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei [V. rész - R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab)]
A meglévő mérőműszerek főbb jellemzői:
Megnevezés Menny. (db) Azonosító
R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevő 4 S/N: 102 020
S/N: 102 017
S/N: 102 006
S/N: 102 009
Működési frekvencia-
tartomány: 20 MHz - 3.6 GHz
Valós idejű sávszélesség: max. 20 MHz
RF bemenetek száma: 1x V/UHF
Bemeneti impedancia 50 Ω
Maximum bemeneti teljesítmény: +15 dBm
A bővítés keretében az alábbi funkciók, képességek kerüljenek leszállításra:
• Az EB500-PS számú mérési funkció (opció) szállítása
4 db panoráma szkennelési funkció beszerzése. A bővítés tegye lehetővé a teljes működési frekvenciatartomány-, valamint az azon belül tetszőlegesen megadott frekvenciasáv egyetlen ablakban való ábrázolását, illetve a frekvenciatartományban alkalmazott jelvizsgálati funkciókat (pl. jelszint mérés, markerek elhelyezése, sávszélesség mérés, demoduláció).
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. [Kr.1.§ (7) bek.)
Ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (I. rész tekintetében rádiófrekvenciás expozíciót mérő műszer szállítására irányuló, II. rész tekintetében rádiófrekvenciás teljesítménymérő szállítására irányuló, III. és V. rész tekintetében rádiómonitoring műszer és/vagy hozzájuk kapcsolódó mérési funkció szállítására irányuló, IV. rész tekintetében mérőműszer távvezérlését biztosító eszköz szállítására irányuló, VI. rész tekintetében digitális műsorszórást monitorozó műszer szállítására irányuló, VII. rész tekintetében hordozható nagysebességű és nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz szállítására irányuló, a VIII. rész tekintetében IP alapú beszédminőség mérésére szolgáló mérő-jelátalakító műszer szállítására irányuló; a IX. rész tekintetében WiFi kártya vagy 8 portos 10 G ethernet kártya szállítására irányuló) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a szerződés tárgyát és mennyiségét (darabszám) olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (1) a)]
A referenciákat a Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni.
Helyesen:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. [Kr.1.§ (7) bek.)
Ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás módja valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (I. rész tekintetében rádiófrekvenciás expozíciót mérő műszer szállítására irányuló, II. rész tekintetében rádiófrekvenciás teljesítménymérő szállítására irányuló, III. és V. rész tekintetében rádiómonitoring műszer és/vagy hozzájuk kapcsolódó mérési funkció szállítására irányuló, IV. rész tekintetében mérőműszer távvezérlését biztosító eszköz szállítására irányuló, VI. rész tekintetében digitális műsorszórást monitorozó műszer szállítására irányuló, VII. rész tekintetében hordozható nagysebességű és nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz szállítására irányuló, a VIII. rész tekintetében IP alapú beszédminőség mérésére szolgáló mérő-jelátalakító műszer szállítására irányuló; a IX. rész tekintetében WiFi kártya vagy 8 portos 10 G ethernet kártya szállítására irányuló) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a szerződés tárgyát, a VII-IX. részek tekintetében az ellenszolgáltatási összeget, az I-VI. részek tekintetében a mennyiséget (darabszám) olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (1) a)]
A referenciákat a Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Jelen korrigendum alapján módosulnak a felhívás fenti pontjai és a közbeszerzési dokumentumok részeként kibocsátott műszaki leírás V. részében a mérőműszerek azonosítói.
Ajánlatkérő tájékoztatja azon gazdasági szereplőket, akik a közbeszerzési dokumentumokat a jelen korrigendum megjelenése előtt letöltötték, hogy az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumok és a korrigendum elérhetőségéről annak megjelenését követően értesítést küld
Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen korrigendum által eszközölt módosítások körén túli előírások továbbra is érvényesek
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ