Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7973/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Tolna Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7130 Tolna, Bartók Béla utca 23. (2510 hrsz.);7130 Tolna, Eötvös utca 7. (1622 hrsz.);7130 Tolna, Kossuth Lajos utca 5. (640 hrsz.);7130 Tolna, Szent Imre utca 7. (590 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.;PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.;PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.;PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15493
Postai cím: Hősök tere 1
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Appelshoffer Ágnes polgármester
Telefon: +36 74540800
E-mail: jegyzo@tolna.hu
Fax: +36 74443805
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tolna.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Épületenergetikai korszerűsítés Tolna Város Önkormányzata egyes épületein” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 azonosító számú pályázat építési munkáinak megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Épületenergetikai korszerűsítés Tolna Város Önkormányzata egyes épületein” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 azonosító számú pályázat építési munkáinak megvalósítása, vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 254767422 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Wossinsky Mór Oktatási Intézmény - 7130 Tolna, Bartók Béla utca 23. (2510 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épületének korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7130 Tolna, Bartók Béla utca 23. (2510 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület két fő tömegre különül el. A magastetős rész falszerkezete nagyméretű tömör tégla, födémszerkezete G-gerendás födém, tetőszerkezete pedig részben betonvasból készült térrács szerkezetű szaruállásokkal, részben pedig hagyományos kétállószékes fa fedélszékkel készült, nyeregtetős kivitelben. A lapos tetős épületrész falazata 30 cm vtg. B30-as vázkerámiából készült, födémszerkezete feltáratlan, de feltehetően szintén G-gerendás vasbeton födém, égetett agyag béléselemekkel. A magastetős épületrészt egy lapos tetős nyaktag köti össze a szomszédos tornacsarnok épületével. Energetikai szempontból korszerűtlen. A tornacsarnokot nem érinti építési munka.
Az épület fűtését a szomszédos tornacsarnok épületében lévő pelletkazán biztosítja radiátoros központi fűtés formájában. A használati meleg víz ellátást vizesblokkonként villanybojler biztosítja.
Az energetikai korszerűsítés során az épület összes térelhatároló fala külső, valamint laposteteje és zárófödéme méretezett utólagos hőszigeteléssel kerül beburkolásra.
Az épület nyílászárói 74 mm vtg. Gealan S 7000 IQ profilú ötkamrás műanyag nyílászárókra lesznek cserélve. A nyílászáró-csere a homlokzati nyílászárókat, illetve az épületben kialakítandó akadálymentes vizesblokk, illetve az odáig tartó útvonalba eső nyílászárókat érinti.
Az épületben kialakításra kerül egy akadálymentes vizesblokk, melynek megközelítóhetősége érdekében az épület főbejáratának előlépcsője bontásra kerül, helyén akadálymentes rámpa és új előlépcső készül. Akadálymentesítéssel kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
A fűtési rendszer korszerűsítése során a meglévő radiátorok lesznek lecserélve új, termosztatikus fejjel ellátott radiátorokra. A használati meleg víz ellátását változatlan formában marad. Épületgépészettel kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
Az épület tetőfelületén háztartási méretű kiserőmű létesül napelemes energiatermelő rendszer formájában. Villámvédelmi rendszer kerül kiépítésre. Épületvillamossággal kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Épületenergetikai korszerűsítés Tolna Város Önkormányzata egyes épületein” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 azonosító számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Wossinsky Mór Oktatási Intézmény - 7130 Tolna, Eötvös utca 7. (1622 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épületének korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7130 Tolna, Eötvös utca 7. (1622 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az iskola telkén két épület található, az egyik a múlt század elején épült, a másik a múlt század 80-as éveiben. A korábban épült épület nagy része nyers téglaburkolatos homlokzatú, hagyományos, nagyméretű tömör tégla tartószerkezetű, fa gerendás borított födémmel és nyeregtetővel épült. Az épület udvari részén, észak felé egy későbbi bővítés során kialakításra került a lapostetős udvari épületszárny feltehetően 30 cm vtg. B30-as falazatból készült, melyben az épület mosdó helyiségei találhatók. Az épület szerkezeti állapota megfelelő, azonban a régebbi épületrész falszerkezetei vízszigetelés hiányában vizesednek. Energetikai szempontból korszerűtlen. A telek észak nyugati sarkában később épült épület lapostetős, melynek tartószerkezete valószínűsíthetően szintén B30-as tégla falazatból készült. Födém szerkezete előregyártott vasbetonból épülhetett. Feltárások nem készültek. Az épület talajnedvesség ellen vízszigetelt, épületenergetikai szempontból az épület korszerűtlen.
Az energetikai korszerűsítés során az épület összes térelhatároló falai (részben külső, részben belső felületen) valamint zárófödéme méretezett utólagos hőszigeteléssel kerülnek beburkolásra.
Az épület határoló falainak injektálásos falszigetelésére kerül sor.
Az épület nyílászárói egyedi és EURO 78 profilú fa nyílászárókra lesznek cserélve. A dél-keleti és dél- nyugati homlokzat nyílászárói pallótokos kivitelben készülnek, az eredeti nyílászáró szárnyprofiljával azonos kivitelű külső ablakszárnyakkal. A nyílászáró-csere a homlokzati nyílászárókat, illetve az épületben kialakítandó akadálymentes vizesblokk, illetve az odáig tartó útvonalba eső nyílászárókat érinti.
Az épületben kialakításra kerül egy akadálymentes vizesblokk, melynek megközelítóhetősége érdekében az udvarban akadálymentes rámpa és parkoló készül. Akadálymentesítéssel kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
A fűtési rendszer korszerűsítése során egy fűtési rendszer kerül kiépítésre 2 db új kazán beépítésével. Minden radiátor cserélve lesz, termosztatikus fejjel ellátva. A használati meleg víz ellátását változatlan formában marad. Épületgépészettel kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
Az épület tetőfelületén háztartási méretű kiserőmű létesül napelemes energiatermelő rendszer formájában. Villámvédelmi rendszer kerül kiépítésre. Épületvillamossággal kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Épületenergetikai korszerűsítés Tolna Város Önkormányzata egyes épületein” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 azonosító számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Wossinsky Mór Oktatási Intézmény - 7130 Tolna, Kossuth Lajos utca 5. (640 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épületének korszerűsítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7130 Tolna, Kossuth Lajos utca 5. (640 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az iskolaépület kétszintes, magas tetős kialakítású, pillérvázas tartószerkezetű, valószínűleg B30-as homlokzati vázkitöltő falalzattal épült. A két, hosszanti homlokzati falban jellemzően teljes hosszban szalagablakok találhatóak. A két rövidebb homlokzati fal jellemzően tömör, zárt. Az emeletre monolit vasbeton lépcső vezet, födémfeltárások nem történtek, valószínűsíthető az előregyártott vasbeton szerkezetű. Tetőszerkezet hagyományos állószékes fa szerkezetű ácsolat sajtolt kerámiafedéssel. A tetőfedés alatt hiányzik a biztonsági fólia. Ereszmegoldása egyedi, attikás kialakítású, rejtett csapadékcsatorna elvezetéssel. Energetikai korszerűsítés a fent nevezett ereszcsatornát közvetlenül nem érinti, viszont a homlokzat állványzatáról a teljes bádogszerkezet állapota felmérhető.
Az energetikai korszerűsítés során az épület összes külső térelhatároló fala, valamint laposteteje és zárófödéme méretezett utólagos hőszigeteléssel kerül beburkolásra.
Az épület nyílászárói 74 mm vtg. Gealan S 7000 IQ profilú ötkamrás műanyag nyílászárókra lesznek cserélve. A nyílászáró-csere a homlokzati nyílászárókat, illetve az épületben kialakítandó akadálymentes vizesblokk, illetve az odáig tartó útvonalba eső nyílászárókat érinti.
Az épületben kialakításra kerül egy akadálymentes vizesblokk, melynek megközelítóhetősége érdekében az épület főbejáratának előlépcsője bontásra kerül, helyén akadálymentes rámpa és új előlépcső készül. Akadálymentesítéssel kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
A fűtési rendszer korszerűsítése során új kondenzációs gázkazánok, a meglévő radiátorok lecserélésével új, termosztatikus fejjel ellátott radiátorok kerülnek beépítésre. A használati meleg víz ellátását változatlan formában marad. Épületgépészettel kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
Az épület tetőfelületén háztartási méretű kiserőmű létesül napelemes energiatermelő rendszer formájában. Villámvédelmi rendszer kicserélésre kerül. Épületvillamossággal kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben. Az épületen lévő egyéb vezetékeket és gépészeti csöveket el kell távolítani a hőszigetelési munkák megkezdése előtt.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Épületenergetikai korszerűsítés Tolna Város Önkormányzata egyes épületein” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 azonosító számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Wossinsky Mór Oktatási Intézmény - 7130 Tolna, Szent Imre utca 7. (590 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épületének korszerűsítése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7130 Tolna, Szent Imre utca 7. (590 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A klasszicista tömegű épület hagyományos, nagyméretű tömör tégla tartószerkezetű, fa gerendás borított födémmel és nyeregtetővel épült. Az épület udvari részén egy későbbi bővítés során kialakításra került udvari épületszárny feltehetően 30 cm vtg. B30-as falazatból készült. Az épület szerkezeti állapota megfelelő, azonban falszerkezetei vízszigetelés hiányában vizesednek. Energetikai szempontból korszerűtlen.
Az épületben két külön körről üzemelő radiátoros, gázközponti fűtés üzemel. A használati meleg víz ellátást vizesblokkonként villanybojler biztosítja.
Az energetikai korszerűsítés során az épület összes térelhatároló falai (részben külső, részben belső felületen) valamint zárófödéme méretezett utólagos hőszigeteléssel kerülnek beburkolásra.
Az épület határoló falainak injektálásos falszigetelésére kerül sor.
Az épület nyílászárói egyedi és EURO 78 profilú fa nyílászárókra lesznek cserélve. A dél-keleti és dél- nyugati homlokzat nyílászárói pallótokos kivitelben készülnek, az eredeti nyílászáró szárnyprofiljával azonos kivitelű külső ablakszárnyakkal. A nyílászáró-csere a homlokzati nyílászárókat, illetve az épületben kialakítandó akadálymentes vizesblokk, illetve az odáig tartó útvonalba eső nyílászárókat érinti.
Az épületben kialakításra kerül egy akadálymentes vizesblokk, melynek megközelíthetősége érdekében az udvarban akadálymentes rámpa és parkoló készül. Akadálymentesítéssel kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
A fűtési rendszer korszerűsítése során egy fűtési rendszer kerül kiépítésre 2 db új kazán beépítésével. Minden radiátor cserélve lesz, termosztatikus fejjel ellátva. A használati meleg víz ellátása változatlan formában marad. Épületgépészettel kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
Az épület tetőfelületén háztartási méretű kiserőmű létesül napelemes energiatermelő rendszer formájában. Villámvédelmi rendszer kerül kiépítésre. Épületvillamossággal kapcsolatos részletek lásd külön munkarészben.
Valamennyi részajánlati körben
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Épületenergetikai korszerűsítés Tolna Város Önkormányzata egyes épületein” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 azonosító számú pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Wossinsky Mór Oktatási Intézmény - 7130 Tolna, Bartók Béla utca 23. (2510 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épületének korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gólya u. 17
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12459009-2-17
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62053807
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72128595
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületvillamosság, épületgépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PELLIO & CEVA ARCHITEKTOR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gólya u. 17.
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12459009-2-17

Hivatalos név: Ács- és Állványozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Epreskert út 10/c.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483327-2-17

Hivatalos név: K-PLAN ÉPÍTŐ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla utca 20. A. ép.
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14772722-2-17

Hivatalos név: Volton_Bau Építőipari és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 34.
Város: Gerjen
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23349533-2-17

Hivatalos név: BA-TU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobó I. u. 15.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11296689-2-17

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Wossinsky Mór Oktatási Intézmény - 7130 Tolna, Eötvös utca 7. (1622 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épületének korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gólya u. 17.
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12459009-2-17
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59776428
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79818257
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületvillamosság, épületgépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gólya u. 17.
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12459009-2-17

Hivatalos név: K-PLAN ÉPÍTŐ Szolgáltató és kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla utca 20. A. ép.
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14772722-2-17

Hivatalos név: ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Epreskert u. 10/C
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483327-2-17

Hivatalos név: VOLTON-BAU Építőipari és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 34.
Város: Gerjen
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23349533-2-17

Hivatalos név: BA-TU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobó I. u. 15.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11296689-2-17

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Wossinsky Mór Oktatási Intézmény - 7130 Tolna, Kossuth Lajos utca 5. (640 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épületének korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gólya u. 17.
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12459009-2-17
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30905516
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38536276
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületvillamosság, épületgépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gólya u. 17.
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12459009-2-17

Hivatalos név: K-PLAN ÉPÍTŐ Szolgáltató és kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla utca 20. A. ép.
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14772722-2-17

Hivatalos név: ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Epreskert u. 10/C
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483327-2-17

Hivatalos név: VOLTON-BAU Építőipari és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 34.
Város: Gerjen
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23349533-2-17

Hivatalos név: BA-TU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobó I. u. 15.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11296689-2-17

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Wossinsky Mór Oktatási Intézmény - 7130 Tolna, Szent Imre utca 7. (590 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épületének korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gólya u. 17.
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12459009-2-17
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53087509
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64284294
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületvillamosság, épületgépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gólya u. 17.
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12459009-2-17

Hivatalos név: K-PLAN ÉPÍTŐ Szolgáltató és kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla utca 20. A. ép.
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14772722-2-17

Hivatalos név: ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Epreskert u. 10/C
Város: szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483327-2-17

Hivatalos név: VOLTON-BAU Építőipari és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 34.
Város: Gerjen
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23349533-2-17

Hivatalos név: BA-TU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobó I. u. 15.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11296689-2-17

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges