Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7988/2018
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:3770 Sajószentpéter, Harica utca 8-14, 7/c-7/d (776 hrsz.), Bükkalja utca nincs házszám (786 hrsz.), Harica utca nincs házszám (777 hrsz.), Rózsa utca 2-20, 3-21 (262 hrsz.), Pozsonyi utca 2-14, 1-11 (925/278 hrsz.), Bükkalja utca 14-18, 13-33 (793/2 hrsz.), Harica utca nincs házszám (286 hrsz.), Harica utca nincs házszám (763/2 hrsz.), Pécsi Sándor utca 2-2/b,7 (802/6 hrsz.), Rácz Ádám utca 2-8, 1-13 (925/217 hrsz.), Gagarin utca 2-16, 5-25 (925/131 hrsz.), Alkotmány utca 1-13, 2-14 (925/179 hrsz.), Déryné utca 1-15, 2-14 (925/156 hrsz.), Kurucz utca 2-22, 1-23 (925/80 hrsz.), Vörösmarty utca 50-68 (925/54 hrsz.), Péch Antal utca 12-22, 11-19 (794 hrsz.), Tizeshonvéd utca 2/a-28, 1-17 (925/242 hrsz.), Borsvezér utca 2-34 (925/243 hrsz.), belterület (meglévő földárok) (925/561 hrsz.), Kinizsi utca 2/a-32, 1-1/a (925/302 hrsz.), Sas utca 2-12,1-11 (925/257 hrsz.), Bükkalja utca 35-43 (269/1 hrsz.), Irinyi János utca 2-24, 1-27 (925/109 hrsz.), Baross Gábor utca 1-15 (925/109 hrsz.), Baross Gábor utca 17-43 (925/245 hrsz.), Baross Gábor utca 45-57 (925/301 hrsz.), Pécsi Sándor utca 4-8, 3-5 (925/110 hrsz.).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK16635
Postai cím: Kálvin tér 4.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Menyhárt Balázs
Telefon: +36 48521037
E-mail: palyazatok@sajoszentpeter.hu
Fax: +36 48521137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sajoszentpeter.hu
A felhasználói oldal címe (URL): -
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Sajószentpéter déli városrész bel-és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című és TOP 2.1.3-15-BO1-2016-00027 azonosító számú projekt megvalósításához „Sajószentpéter, Déli városrész csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáinak elvégzése a kapcsolódó munkákkal együtt.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Sajószentpéter déli városrész bel-és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című és TOP 2.1.3-15-BO1-2016-00027 azonosító számú projekt megvalósításához „Sajószentpéter, Déli városrész csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáinak elvégzése a kapcsolódó munkákkal együtt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 198079879 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Sajószentpéter déli városrész bel-és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című és TOP 2.1.3-15-BO1-2016-00027 azonosító számú projekt megvalósításához „Sajószentpéter, Déli városrész csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáinak elvégzése a kapcsolódó munkákkal együtt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Harica utca 8-14, 7/c-7/d (776 hrsz.), Bükkalja utca nincs házszám (786 hrsz.), Harica utca nincs házszám (777 hrsz.), Rózsa utca 2-20, 3-21 (262 hrsz.), Pozsonyi utca 2-14, 1-11 (925/278 hrsz.), Bükkalja utca 14-18, 13-33 (793/2 hrsz.), Harica utca nincs házszám (286 hrsz.), Harica utca nincs házszám (763/2 hrsz.), Pécsi Sándor utca 2-2/b,7 (802/6 hrsz.), Rácz Ádám utca 2-8, 1-13 (925/217 hrsz.), Gagarin utca 2-16, 5-25 (925/131 hrsz.), Alkotmány utca 1-13, 2-14 (925/179 hrsz.), Déryné utca 1-15, 2-14 (925/156 hrsz.), Kurucz utca 2-22, 1-23 (925/80 hrsz.), Vörösmarty utca 50-68 (925/54 hrsz.), Péch Antal utca 12-22, 11-19 (794 hrsz.), Tizeshonvéd utca 2/a-28, 1-17 (925/242 hrsz.), Borsvezér utca 2-34 (925/243 hrsz.), belterület (meglévő földárok) (925/561 hrsz.), Kinizsi utca 2/a-32, 1-1/a (925/302 hrsz.), Sas utca 2-12,1-11 (925/257 hrsz.), Bükkalja utca 35-43 (269/1 hrsz.), Irinyi János utca 2-24, 1-27 (925/109 hrsz.), Baross Gábor utca 1-15 (925/109 hrsz.), Baross Gábor utca 17-43 (925/245 hrsz.), Baross Gábor utca 45-57 (925/301 hrsz.), Pécsi Sándor utca 4-8, 3-5 (925/110 hrsz.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség: teljes hossz 8639 m.
Mederbukoló elem és csőanyag szükséglet
Mederburkoló elem hossza
[m] Zárt csatorna
[m] Áteresz
[m] Meglévő/ megmaradó áteresz
[m]
50/200
padkafolyóka PRT 25/20/50 PRT 30/30/50 PRT 40/40/50 DN 500
KG-PVC DN 600
KG-PVC ∅ 30 talpas beton ∅ 40 talpas beton ∅ 50 talpas beton ∅ 30 vasbeton ∅ 40 vasbeton ∅ 50 vasbeton DN 160
KG-PVC ∅ 30 beton
∅ 40 beton
∅ 50 beton
∅ 60 beton
U 65/65 beton
550 1139 3859 973 256 200 436 828 154 35 26 12 40 131
Monolit támelem (kapubejárókhoz) [db]
∅ 30 - ∅ 40 - ∅ 50
csövekhez
752
Műtárgy szükséglet
Akna
[db] Kitorkoló
fej
[db] Végcsappantyú
[db]
50x50 m.b.
víznyelő akna 2,2x3,2x2,2 bm
m.b. akna ∅ 100 beton akna
víznyelős fedlappal ∅ 50-es csőhöz ∅ 40-es csőhöz ∅ 50-es csőhöz ∅ 40-es csőhöz
7 10 19 4 6 4 6
Helyreállítandó kapubejáró
Beton Aszfalt Szórt Térkő
Száma
[db] Felülete
[m2] Száma
[db] Felülete
[m2] Száma
[db] Felülete
[m2] Száma
[db] Felülete
[m2]
297 3222 17 252 44 561 2 27
Útburkolat és útalap bontása
Bontás
[m2] Profilmarás
[m2]
533 1968
Csőfektetés utáni útburkolat helyreállítás
Felülete
[m2]
2501
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházás.
Vízjogi létesítési engedély száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/7345-12/2017. ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedélye, Vízikönyvi szám: Nyögő-Sajó/108.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai többlettapasztalata: Az ajánlattételi felhívás n.1.2) pontjában előírt MV-VZ szakterületre bevonni kívánt szakember 20
2 3. Többletjótállás időtartama: Az előírt 48 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (Ft-ban)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Sajószentpéter déli városrész bel-és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című és TOP 2.1.3-15-BO1-2016-00027 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Sajószentpéter déli városrész bel-és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című és TOP 2.1.3-15-BO1-2016-00027 azonosító számú projekt megvalósításához „Sajószentpéter, Déli városrész csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáinak elvégzése a kapcsolódó munkákkal együtt.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: info.strepito@strabag.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555-4-43
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 198185395
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 198079879
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felvonulási létesítmények építése/bontása és egyes anyagainak beszerzése, irtás-, föld- és sziklamunkák végzése és egyes anyagainak beszerzése, víztelenítési munkák, zsaluzási és állványozási munkák és egyes anyagainak beszerzése, betonozási- és vasbetonozási munkák végzése és egyes anyagainak beszerzése, közműcsatorna építés és egyes anyagainak beszerzése, útburkolatalapok készítése és egyes anyagainak beszerzése, kőburkolat építése és egyes anyagainak beszerzése, aszfaltmakadám bontási munkák, aszfalt marási munkák, hulladék kezelés, minőségi- és minősítési feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555-4-43

Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi út 37. 2/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513712-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges