Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7991/2018
CPV Kód:44200000-2
Ajánlatkérő:Villány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Villány;Villány;Villány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sztereo-Tech Kft.;Digistar Kft.;Metallum-Tech Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Villány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15869
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy-Hegedűs Brigitta
Telefon: +36 72592930
E-mail: hegedus.brigitta@villany.hu
Fax: +36 72492005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.villany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.villany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés a HUHR/1601/2.1.2/0013 azonosítószámú projekt keretében 3 részajánlati körben.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eszközbeszerzés a HUHR/1601/2.1.2/0013 azonosítószámú projekt keretében 3 részajánlati körben. Az 1. részajánlati kör: hang és fénytechnikai eszközök beszerzése, a 2. részajánlati kör: Információs terminál beszerzése, 3. részajánlati kör: színpad és színpad-fedés beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23122000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hang és fénytechnikai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32342412-3
További tárgyak:31521000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Villány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlati kör: Hang és fénytechnikai eszközök
Fénytechnika:
2 db orsómenetes, fresnel lencsés színházi fényvető
- teljesítmény: 650/1000 W
- orsómenetes nyitásszögállítás
- 150 mm-es fresnel lencse
- GX9,5 foglalat
- 1000w-os izzóval szerelve
Hangtechnika:
6 db aktív hangfal
- Ajánlatkérő meglévő aktív kompakt hangsugárzó rendszerét kívánja kiegészíteni. A meglévő rendszerek: RCF 4Pro termékcsalád 8003-AS 18” meglévő sub sugárzók, melyhez a megajánlott terméknek illeszkednie kell.
- Az aktív hangfalnak 230V megtáplálással kell működnie. XLR csatlakozóval kapja a hangfrekvenciás szimmetrikus jelet.
- A hangfalnak hangfal állvány hüvellyel kell rendelkeznie.
- Önállóan kompakt hangfalként használható teljes frekvenciatartományban, rendszerben (mély sugárzóval kiegészítve) 100Hz frekvenciától 20kHz-ig üzemelve középmagas hangsugárzóként használható legyen.
Minimális technikai adatok:
- Teljesítmény: 1200W csúcs 600W RMS
- Maximális hangnyomás: 130 dB
- Magas sugárzó sugárzási szöge: 90x60
- beépített erősítő digitális tápegység, digitális végfok a kis súly érdekében, hűtés passzív
- Keresztváltó frekvencia: 1,65 kHz
- Vezérlők: Volume, EQ Shape, Mic/Line
- Csatlakozók: XLR-Jack kombinált bemenet, XLR kimenet
- függesztési pont: 3db Flytrack
- tömeg maximum 35 kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min. 12 hó - max. 60 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/2.1.2/0013 számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Információs terminál
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30231100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Villány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db, kültérre kihelyezhető információs terminál
Minimális követelmények:
- beépített PC PL.:i3, PC 4 GB Ram, 120 GB SSD vagy ezzel egyenértékű
- a kijelző ütésálló, vandálbiztos legyen, IP66 érintőképernyő 32”, beépített automatikus szellőztető, operációs rendszer
- Az információs pult áramfelvételi lehetőségét és talapzatát az építésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője fogja kivitelezni. Ezek elkészítése nem képezi jelen beszerzés tárgyát.
- A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az információs terminálon az ajánlatkérő által meghatározott és rendelkezésre bocsátott tartalom megjelenítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min. 12 hó - max. 60 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/2.1.2/0013 számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Színpad és színpad-fedés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44112400-2
További tárgyak:44112430-1
44112410-5
39522100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Villány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 10X12 m-es (120 m2) mobil színpadrendszer:
- kültérre és beltérre egyaránt felállítható modulokból összeállítható szerkezet, amely kisebb méretben is összerakható.
A színpadrendszernek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
- modulrendszerű alumínium vázszerkezetes színpadelemekből kézi erővel összeállítható, kültéri használatra alkalmas, HEXA kialakítású, nagy kopásállóságú, fenolfilmmel bevont, csúszásmentes, vízálló járófelülettel,
- A rétegelt lemez vastagsága minimum 18 mm,
- A színpadelem a hosszanti oldalával párhuzamosan középső merevítéssel legyen ellátva,
- A színpad teherbírása minimum 1.000 kg/m2 legyen,
- Fokozatmentesen állítható alumínium lábazattal 0,8 m-től 1,4 m-ig, a lábprofilban mérőléccel legyen ellátva a gyors és pontos szintezés elősegítése érdekében,
- Minden egyes láb marokcsavarokkal és ahhoz szükséges számú kötéssel rendelkezzen,
- Minden egyes színpadelemhez 4 db láb tartozzon,
- A rendszer részét képezze a szintezést segítő alkatrészek biztosítása,
- A leszállításra kerülő színpadrendszer rendelkezzen típustanúsítvánnyal, TÜV minősítéssel, vagy ezzel egyenértékű minősítéssel, valamint magyar nyelvű használati útmutatóval.
- A színpadrendszer feleljen meg az MSZ CWA 15902-2-2009, az MSZ EN 13814 szabványoknak, a színpad rendszer rendelkezzen szervizbázissal.
2 db moduláris lépcső:
- 100 cm széles, 20cm-es fellépő magassággal, korláttal, feketére színterezett kivitelben
1 db korlát rendszer:
- a színpad hátuljára és két oldalára, szinterezett acél zártszelvény, magassága 100cm. A korlát 50 cm-es magasságban keresztrúddal legyen ellátva, mely megakadályozza a korlát alatti kicsúszás veszélyét.
Szállítóeszközök:
- Az ajánlat részét kell, hogy képezze a színpad elemek szállításához és tárolásához szükséges kézi szállító eszközök is. Ajánlatkérő nem határoz meg konkrét mennyiséget, típustól függően legalább a színpad modulok felére elegendő kézi szállító eszközt kell biztosítani.
1 db színpad-fedés:
- 12m x 10m x 7,5m belméretű, új tetőszerkezet, alakja két oldalra lejtő nyeregtető. A tornyok névleges mérete, 30cmx30cm négyzet keresztmetszetű, tornyok egyenkénti terhelhetősége minimum 1 tonna, a vízszintes tartók, valamint a gerinc főtartó névleges mérete 40cmx40cm, négyzet keresztmetszetű alumínium elemekből legyen, a tetősíki tartók névleges mérete 30x30cm háromszög keresztmetszetű alumínium elemekből álljanak.
- Az alumínium elemek anyaga feleljen meg az EN-AW 6082 T6 anyagminőségnek.
- Az alumínium rácsostartók feleljenek meg az MSZ EN 1990 Eurocode szabványsorozat, az MSZ EN Eurocode 9, az MSZ CWA 15902-2-2009 szabványok elvárásainak.
- A színpadfedés az erre a feladatra kifejlesztett kúpos csatlakozókkal kapcsolódjon.
- A szerkezet maximális terhelhetősége: 4 tonna.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összeépítéshez és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges hevedereket, drótköteleket, láncos emelő tehermentesítőket, shekliket.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a tetőszerkezetre való tetőponyvát DIN 4102-1. B1 szerint nehezen éghető ponyvából, min. 680 gr/m2 súlyú anyagból (szürke színben).
- A szerkezet rendelkezzen a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007 (I.22) GKM rendelet értelmében érvényes megfelelőségi /típus tanúsítvánnyal, TÜV minősítéssel, mind a rácsostartók, mind a komplett szerkezet tekintetében.
- A szerkezet mozgatása motorral történjen az alábbi feltételekkel:
• 4 db 1T teherbírású direkt vezérlésű láncos emelő, 18m-es lánccal, (4m/perc emelési sebesség, IP 54-es megfelelősség, 400 V-os, 3 fázisú, D8-as szabvány megfelelőséggel) 4-es motorvezérlővel, a vezérléshez, működtetéshez szükséges kábelekkel (Harting kábel, Betáp kábel), BOX-szal, tápcsatlakozóval.
• A berendezés rendelkezzen az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet 7. pontja szerinti, arra jogosult szervezet által kiállított első bevizsgálási jegyzőkönyvvel.
• A láncos emelőnek rendelkeznie kell szervizbázissal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás (min. 36 hó - max. 60 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/2.1.2/0013 számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hang és fénytechnikai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sztereo-Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Somogyi Béla u. 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13569039-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1963460
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1762000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AVA-PACK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soproni út 125.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698-2-08

Hivatalos név: Sztereo-Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Somogyi Béla u. 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13569039-2-02

Hivatalos név: Smart Info Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákosi út 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1162
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13556587-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Információs terminál
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Digistar Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság utca 48. 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13121848-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2143697
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Info Centers Bt. 2132 Göd, Ménesi u. 8., információs terminál telepítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Digistar Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság utca 48. 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13121848-2-02

Hivatalos név: Infopolis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szivárvány u.18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22468633-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Színpad és színpad-fedés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Metallum-Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Á. u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27282311
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20160000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ava-pack Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soproni út 125.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698-2-08

Hivatalos név: GÉPBÉR-Színpad Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Izsáki út 8.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24184100-2-03

Hivatalos név: Metallum-tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron u. 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764-2-42

Hivatalos név: Hangmánia Rental Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyáry Pál utca 54
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24811811-2-13

Hivatalos név: Tri-Sys Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasteur Lajos u. 45.
Város: Maglód
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2234
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24624479-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges