Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8002/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tiszavasvári Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4440 Tiszavasvári Hétvezér u. 19. 2835 HRSZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NYAK-ÉP Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07776
Postai cím: Városháza tér 4.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simonné Molnár Éva
Telefon: +36 42520500
E-mail: molnar.eva@tiszater.hu
Fax: +36 42275000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A „Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése (projekt azonosító: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063)” című projekt kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése (projekt azonosító: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063)” című projekt kivitelezése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 143.645.233 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A „Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése (projekt azonosító: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063)” című projekt kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4440 Tiszavasvári Hétvezér u. 19. 2835 HRSZ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése (projekt azonosító: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063)” című projekt kivitelezése.
Tervezett épületszerkezeti kialakítás, energetikai felújítás:
A kivitelezés idejére az épület teljesen körbe lesz állványozva, védőhálózás csak a legszükségesebb helyeken készül a belső udvari elhelyezkedés miatt.
A beépülő új nyílászárók az energetikai előírás szerinti u = 1,0 W/m2/K hőátbocsátási tényezővel, műanyag szerkezettel készülnek, a keleti és nyugati oldalon lévő tantermek esetében árnyékoló fóliázással.
A személyforgalmi főbejárat esetében alumínium nyílászárók beépítése, Schüco profillal, fehér szinterezett felülettel, fém kilinccsel, olajfékkel, min, 4 db ajtópánttal, kilincs működtetésű ötpontos biztonsági zárral, (ug=1,0 W/m2K) biztonsági üvegezéssel a nyílászáró konszignáció szerint történik.
Az új homlokzati műanyag nyílászárók (ug=1,0 W/m2K) beépítése a nyílászáró konszignációs kiírás szerint, acél tokmerevítéssel, fehér színben, maco-trend vasalattal, belső oldalon műanyag könyöklőkkel, külső oldalon műanyegbevonatos horganyzott lemez párkánnyal, belső oldali kávajavítással, homlokzati kávajavítással, belső oldalon 50 cm szélességben festés javítással történik.
A szükséges helyeken a sérült, felpúposodott homlokzati vakolat javítása, felületkiegyenlítés, majd új homlokzati hőszigetelés készítése történik, 16 cm vtg. Eps hőszigetelő lapokkal, ragasztóval és mechanikai rögzítéssel elkészítve, felületi ragasztótapasszal, üvegszövet hálóerősítéssel, alapozóval, nemesvakolat (vékonyvakolat) lezárással. A homlokzati rajzokon jelölt helyeken 16 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelést kell elhelyezni a tűzgátlás megvalósítása érdekében.
A homlokzati nyílászáróknál 4 cm-es hőszigetelés kávabefordítás készül (kőzetgyapot és eps).
Új lábazati hőszigetelés készítése történik, 16 cm vtg. xps hőszigetelő lapokkal, ragasztóval és mechanikai rögzítéssel elkészítve, felületi ragasztótapasszal, üvegszövet hálóerősítéssel, és standard színű mozaik lábazatvakolattal.
A meglévő lapostető födém energetikai felújítása 20 cm vtg. eps hőszigeteléssel készül, új két rétegű csapadékvíz elleni szigeteléssel, mechanikai és ragasztásos rögzítéssel, 20-25 m2-enként páraszellőzők elhelyezésével, előtte a felület teljes tisztításával, perforálásával, felületi előkészítésével. A tornatermi épületrészen nem készül lapostető felújítás, ugyanis ott korábban azt elvégezték.
A beruházás során új ereszcsatornázat, új lefolyócsatornázat, új falszegélyezés, új ablakpárkányok, új szegélylezárás készül fal, illetve ereszszegéllyel, műanyagbevonatú horganylemezből.
Az épület homlokzati lezárása a falazat esetében a beruházó által megadott standard színű nemesvakolat, illetve mozaik lábazatvakolat történik. Az előlépcső, valamint az akadálymentes rámpa új csúszásmentes burkolattal lesz helyreállítva.
Az épület homlokzatán található elektromos szerelvények (klímák, szelőzők, stb.), vezetékek, világító testek a hőszigetelés után vissza lesznek építve, a sérült elemek cseréjével. A lakatos szerkezetek (korlátok, rácsok, stb.) leszerelésre kerülnek, át lesznek festve és vissza lesznek építve. A nyílászáró csere után a kávák helyre lesznek állítva és belső oldalon 50-60 cm szélességben a falazat újra lesz festve, illetve javítva.
Az épület teljes villámvédelmi rendszerének visszaépítése történik (tetőn történő visszaépítéssel, oldalfali levezetéssel és visszaépítéssel, stb.), melyhez amennyiben a kivitelező részére szükséges, a kiviteli tervet a kivitelező biztosítja, majd erről villámvédelmi jegyzőkönyv készítése, dokumentálása történik.
Csak érvényes ÉMI engedéllyel rendelkező homlokzati hőszigetelő rendszer építhető be, melyet a műszaki átadás során a beruházó részére át kell adni!
Az előírt anyagok, márkák helyett más is alkalmazható, de csak úgy, hogy megegyező, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkezzen, illetve biztosított legyen az ÉMI engedély.
A nemesvakolatok, lábazati vakolatok, valamint a műanyagbevonatos horganylemez bádogozások végleges színét a beruházó határozza meg, a tervezővel egyeztetve.
Az épületben projektarányos akadálymentesítés is történik, az alábbiak szerint:
- 5%-os emelkedésű akadálymentes rámpa kerül megépítésre, kétsoros kapaszkodó korláttal, csúszásmentes padlóburkolattal, a bejárati előlépcső átalakításával, és újraburkolásával;
- akadálymentes kialakítású parkoló kerül kialakításra, 3,50x5,50 méretben;
- az akadálymentes rámpa gyalogos megközelítéséhez min. 1,20 m szélességű új gyalogjárda készül, a meglévő személyzeti bejárattól, illetve az akadálymentes parkolótól;
- a földszinten az előírásoknak megfelelő felszereltségű és geometriai méretű akadálymentes mosdó-wc kerül kialakításra, melyhez az aulából egy kisebb helyiség leválasztásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási időtartam (hónap, min.12 hónap) 15
2 A felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének az ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadnia aj 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NYAK-ÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorogi út 01125/69.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
E-mail: nyakep@nyakep.hu
Telefon: +36 52570750
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52750751
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10490165-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 139 397 230
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 143.645.233
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány István utca 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09

Hivatalos név: NYAK-ÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorogi út 01125/69.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10490165-2-09

Hivatalos név: MÉN-ÉP 2003 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kinizsi u. 19/A.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13122722-2-09

Hivatalos név: HUN-SÁGI és FIA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabó Magda u. 2.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12635135-2-15

Hivatalos név: PROMT 23 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 1
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11141163-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges