Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8017/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bükkaranyos Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3554 Bükkaranyos, Rákóczi u. 23., Hrsz.: 82.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:D-GESZTOR BAU Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bükkaranyos Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18280
Postai cím: Petőfi Sándor utca 100
Város: Bükkaranyos
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3554
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Lajos
Telefon: +36/46-476-352
E-mail: polgarmester@bukkaranyos.hu
Fax: +36/46-576-265
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bukkaranyos.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Bükkaranyosi Általános Iskola tornacsarnokának kivitelezési munkálatai”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Bükkaranyosi Általános Iskola tornacsarnokának kivitelezési munkálatai”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45443000-4
45331000-6
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45262522-6
45331210-1
45300000-0
45310000-3
45315100-9
45410000-4
45421000-4
44230000-1
45430000-0
45442100-8
45261300-7
45421100-5
45421110-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3554 Bükkaranyos, Rákóczi u. 23., Hrsz.: 82.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az új tornatermi csarnok belterületi ingatlanként nyilvántartott, beépíthető területen kap elhelyezést úgy, hogy a jelenleg meglévő iskolaépület változatlan formájában teljes egészében megmarad, és e mögött valósulna meg az általános iskolai oktatáshoz kapcsolódó testnevelési funkciójú új épületrész.
Az érintett terület jelenleg közútról közvetlenül megközelíthető önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, ahol jelenleg a kétszintes oktatási épületen kívül csak egy használaton kívüli melléképület található, melynek elbontása után az Önkormányzat a tervezett új épületrész megépítésével kívánja az alapfokú iskolai képzés színvonalát növelni, a már régóta esedékes tornatermi épületrész megépítésével.
Kialakítását tekintve az újonnan építendő oktatási létesítmény enyhén lejtős területen fekvő, alápincézetlen, részben kétszintes beépítésű, hagyományos szerkezetű illetve acél pillérvázas, szabadon álló és szabadon épített tornatermi közösségi épület lesz, alacsony lejtésű magastető kialakítással, mely az iskolaépülethez igazodó, azzal összhangban lévő tevékenységi körrel fog rendelkezni.
Az új épület szerkezeti kialakítása pilléralapokra épített vázas acélszerkezet, ahol az idomacél oszlopokon acél rácsostartós tetőszerkezet készül, 6,0 méter szabad tornatermi belmagassággal, a külső térelhatárolás pedig hőszigetelt szendvicspanellel lesz megoldva.
A csarnok jellegű nagyteremmel összeépítve egy hagyományos falazott építési módban épülő kétszintes fejépület is készül, belső közlekedő lépcsővel, ahol a földszinti kiegészítő helyiségek mellett különnemű vizesblokk található, a szükséges számú tornatermi szertárakkal együtt, míg az emeleten került elhelyezésre a tanulók számára létesített fiú-lány öltöző kézmosóval, wc-vel és külön-külön zuhanyzóval. Emellett a földszinten 1-1 db női illetve férfi wc-mosdó is kialakításra kerül, az előírásoknak megfelelő akadálymentes vizesblokk megépítése mellett.
A galériás lépcsőház lehetővé tette az emeleti nézőtér kialakítását is, mely öltözői folyosóként egy légteret alkot a tornatermi résszel, és közvetlen összeköttetésben van a meglévő iskolaépületet összekötő nyaktagi építménnyel, ami szintén belső lépcsőn keresztül tudja megvalósítani a tereplejtésből adódó szintkülönbségek áthidalását.
A főbejárati előtérből így mind a meglévő iskolaépületbe, mind az új épületszárnyba is el lehet jutni belső zárt közlekedőn keresztül, de a tornateremnek közvetlen bejárata is lesz a magasabb terepszinten lévő burkolt rendezvénytérről, mely egyben a szükséges számú gépkocsi parkolást is lehetővé teszi.
Az acélszerkezetű pillérvázas főtartó rendszer mellett a hagyományos szerkezetekből kialakított 30 cm vtg. teherhordó falakon egy. vb. födém található, az acél pillérek alatt csömöszölt beton pontalapok lesznek, méretezett hálós vasalás beépítése mellett, szakszerű földelő hálózat kiépítésével, ahol az alapozás alsó síkja kb. 1,60 méterrel a tényleges terepszint alatt van, míg a teherhordó harántfalak alapozása csömöszölt beton sávalap.
Az oldalról zárt és fedett csarnok elsődleges felépítménye pillérvázas rendszerű acélszerkezet, ahol a vázas jellegű tartószerkezet 30 cm széles HEA 300-as idomacél tartóoszlopokkal egybeépített rácsos főtartókból áll, közbenső alátámasztás nélküli keretállásokkal, ahol a csarnokrész fesztávolsága 17,50 méter, míg a főtartók egymástól mért távolsága 5,00 méter, a szimmetrikus nyeregtető kialakítású csarnok vállmagassága pedig 6,00 méter.
Az épület egyszintes tornatermi része födém nélküli egylégterű csarnok, ahol a vízszintes térelhatárolást a tetőszerkezet adja, míg a kétszintes épületrésznél tervezett közbenső födémszerkezet egy. vb. gerendás födém lesz, közte EB 60/19 beton béléstestekkel, a technológiának megfelelő kibetonozással, szimplán beépített E jelű födémgerendákkal.
A tervezett tető statikailag méretezett acél szerkezetű rácsos főtartókkal megoldott szimmetrikus nyeregtető, mely a terven szereplő méretekkel előre elkészített és összeszerelt önhordó statikai szerkezet, ahol a főtartók melegen hengerelt acél zártszelvényből hegesztett illetve csavarozott kialakításban lesznek összeállítva, kétirányú lejtésviszonyokkal.
A csarnok oldalfala kétoldali bevonattal ellátott, acéllemez fegyverzetű, kőzetgyapot töltetű KINGSPAN típusú (KS 1000 SF) 12 cm vastag hőszigetelt szendvicspanel lehet, vízszintesen szerelt önhordó kivitelben, ahol a nagyobb biztonság érdekében az acél oszlopok az épületen kívülre kerültek, a belső oldalon lehetővé téve a sík panelfelületi burkolást, hogy a 15x30 méter tiszta teremméret szabadon megmaradjon.
A terület lejtéséből adódóan a tornatermi rész padlószintjét 2,0 méterrel magasabban határoztuk meg, mint ahol a jelenlegi iskola földszinti padlószintje van, de az épületbővítés hátsó falánál ez a szint még így is kb. 2,5 méterrel a terepszint alá kerül, ezért a tornaterem hátsó részének mindhárom oldalán monolit vasbeton támfalat kell építeni ferde vonalvezetéssel, ami az épülettől teljesen független kialakításban készül, attól különálló statikai szerkezetként.
A terület elrendezését tekintve az épület nagyjából a telek közepére épül, a kötelező építési vonalak betartásával, így a belső utak és térburkolatok olyan szélességgel és vonalvezetéssel lettek tervezve, hogy a minimális járműforgalom mellett a gyalogosok mozgása is biztosított legyen az ingatlanon úgy, hogy mindenhova akadály nélkül el lehessen jutni.
Az új épület megközelítése a meglévő oldalsó burkolt felületű belső úton történik, a jelenlegi kapubehajtót felhasználva, így az úthálózat kiépítése a szükségszerűen kialakítandó parkolókhoz igazodik, melyet az építési telek lejtős domboldala miatt enyhe lejtésű földrézsűvel kell megtámasztani úgy, hogy a csapadékvíz elvezetés is biztosított legyen.
Ennek elérése érdekében fel kell használni a jelenleg meglévő burkolt nyíltárkos csapadékvíz elvezető rendszert, amibe az újonnan tervezett vízelvezető beton burkolatú vizes árkok csatlakoznak, biztosítva mind az épület mellől, illetve a támfal tetejéről elvezetendő felszíni vizek elfolyását.
A külső építmények közül így megmaradnak a jelenleg is üzemelő földfeletti nyitott vízelvezető csatornák, míg az új épülethez tartozó tüzivíz tároló a telken belül kerül kiépítésre földalatti zárt tartállyal, mellyel együtt az építkezés befejeztével a terep felszínét is rendezetté kell tenni, és a parkosítást is el kell végezni, így az szilád burkolatú úttest mellett a beton térburkolatos parkolók kialakítására is lehetőség nyílik majd.
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt építési engedély és kiviteli tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása mellett.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15364 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D-GESZTOR BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Víkend telep u. 6-8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 165.664.500,- Ft
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45443000-4
45331000-6
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45262522-6
45331210-1
45300000-0
45310000-3
45315100-9
45410000-4
45421000-4
44230000-1
45430000-0
45442100-8
45261300-7
45421100-5
45421110-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3554 Bükkaranyos, Rákóczi u. 23., Hrsz.: 82.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az új tornatermi csarnok belterületi ingatlanként nyilvántartott, beépíthető területen kap elhelyezést úgy, hogy a jelenleg meglévő iskolaépület változatlan formájában teljes egészében megmarad, és e mögött valósulna meg az általános iskolai oktatáshoz kapcsolódó testnevelési funkciójú új épületrész.
Az érintett terület jelenleg közútról közvetlenül megközelíthető önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, ahol jelenleg a kétszintes oktatási épületen kívül csak egy használaton kívüli melléképület található, melynek elbontása után az Önkormányzat a tervezett új épületrész megépítésével kívánja az alapfokú iskolai képzés színvonalát növelni, a már régóta esedékes tornatermi épületrész megépítésével.
Kialakítását tekintve az újonnan építendő oktatási létesítmény enyhén lejtős területen fekvő, alápincézetlen, részben kétszintes beépítésű, hagyományos szerkezetű illetve acél pillérvázas, szabadon álló és szabadon épített tornatermi közösségi épület lesz, alacsony lejtésű magastető kialakítással, mely az iskolaépülethez igazodó, azzal összhangban lévő tevékenységi körrel fog rendelkezni.
Az új épület szerkezeti kialakítása pilléralapokra épített vázas acélszerkezet, ahol az idomacél oszlopokon acél rácsostartós tetőszerkezet készül, 6,0 méter szabad tornatermi belmagassággal, a külső térelhatárolás pedig hőszigetelt szendvicspanellel lesz megoldva.
A csarnok jellegű nagyteremmel összeépítve egy hagyományos falazott építési módban épülő kétszintes fejépület is készül, belső közlekedő lépcsővel, ahol a földszinti kiegészítő helyiségek mellett különnemű vizesblokk található, a szükséges számú tornatermi szertárakkal együtt, míg az emeleten került elhelyezésre a tanulók számára létesített fiú-lány öltöző kézmosóval, wc-vel és külön-külön zuhanyzóval. Emellett a földszinten 1-1 db női illetve férfi wc-mosdó is kialakításra kerül, az előírásoknak megfelelő akadálymentes vizesblokk megépítése mellett.
A galériás lépcsőház lehetővé tette az emeleti nézőtér kialakítását is, mely öltözői folyosóként egy légteret alkot a tornatermi résszel, és közvetlen összeköttetésben van a meglévő iskolaépületet összekötő nyaktagi építménnyel, ami szintén belső lépcsőn keresztül tudja megvalósítani a tereplejtésből adódó szintkülönbségek áthidalását.
A főbejárati előtérből így mind a meglévő iskolaépületbe, mind az új épületszárnyba is el lehet jutni belső zárt közlekedőn keresztül, de a tornateremnek közvetlen bejárata is lesz a magasabb terepszinten lévő burkolt rendezvénytérről, mely egyben a szükséges számú gépkocsi parkolást is lehetővé teszi.
Az acélszerkezetű pillérvázas főtartó rendszer mellett a hagyományos szerkezetekből kialakított 30 cm vtg. teherhordó falakon egy. vb. födém található, az acél pillérek alatt csömöszölt beton pontalapok lesznek, méretezett hálós vasalás beépítése mellett, szakszerű földelő hálózat kiépítésével, ahol az alapozás alsó síkja kb. 1,60 méterrel a tényleges terepszint alatt van, míg a teherhordó harántfalak alapozása csömöszölt beton sávalap.
Az oldalról zárt és fedett csarnok elsődleges felépítménye pillérvázas rendszerű acélszerkezet, ahol a vázas jellegű tartószerkezet 30 cm széles HEA 300-as idomacél tartóoszlopokkal egybeépített rácsos főtartókból áll, közbenső alátámasztás nélküli keretállásokkal, ahol a csarnokrész fesztávolsága 17,50 méter, míg a főtartók egymástól mért távolsága 5,00 méter, a szimmetrikus nyeregtető kialakítású csarnok vállmagassága pedig 6,00 méter.
Az épület egyszintes tornatermi része födém nélküli egylégterű csarnok, ahol a vízszintes térelhatárolást a tetőszerkezet adja, míg a kétszintes épületrésznél tervezett közbenső födémszerkezet egy. vb. gerendás födém lesz, közte EB 60/19 beton béléstestekkel, a technológiának megfelelő kibetonozással, szimplán beépített E jelű födémgerendákkal.
A tervezett tető statikailag méretezett acél szerkezetű rácsos főtartókkal megoldott szimmetrikus nyeregtető, mely a terven szereplő méretekkel előre elkészített és összeszerelt önhordó statikai szerkezet, ahol a főtartók melegen hengerelt acél zártszelvényből hegesztett illetve csavarozott kialakításban lesznek összeállítva, kétirányú lejtésviszonyokkal.
A csarnok oldalfala kétoldali bevonattal ellátott, acéllemez fegyverzetű, kőzetgyapot töltetű KINGSPAN típusú (KS 1000 SF) 12 cm vastag hőszigetelt szendvicspanel lehet, vízszintesen szerelt önhordó kivitelben, ahol a nagyobb biztonság érdekében az acél oszlopok az épületen kívülre kerültek, a belső oldalon lehetővé téve a sík panelfelületi burkolást, hogy a 15x30 méter tiszta teremméret szabadon megmaradjon.
A terület lejtéséből adódóan a tornatermi rész padlószintjét 2,0 méterrel magasabban határoztuk meg, mint ahol a jelenlegi iskola földszinti padlószintje van, de az épületbővítés hátsó falánál ez a szint még így is kb. 2,5 méterrel a terepszint alá kerül, ezért a tornaterem hátsó részének mindhárom oldalán monolit vasbeton támfalat kell építeni ferde vonalvezetéssel, ami az épülettől teljesen független kialakításban készül, attól különálló statikai szerkezetként.
A terület elrendezését tekintve az épület nagyjából a telek közepére épül, a kötelező építési vonalak betartásával, így a belső utak és térburkolatok olyan szélességgel és vonalvezetéssel lettek tervezve, hogy a minimális járműforgalom mellett a gyalogosok mozgása is biztosított legyen az ingatlanon úgy, hogy mindenhova akadály nélkül el lehessen jutni.
Az új épület megközelítése a meglévő oldalsó burkolt felületű belső úton történik, a jelenlegi kapubehajtót felhasználva, így az úthálózat kiépítése a szükségszerűen kialakítandó parkolókhoz igazodik, melyet az építési telek lejtős domboldala miatt enyhe lejtésű földrézsűvel kell megtámasztani úgy, hogy a csapadékvíz elvezetés is biztosított legyen.
Ennek elérése érdekében fel kell használni a jelenleg meglévő burkolt nyíltárkos csapadékvíz elvezető rendszert, amibe az újonnan tervezett vízelvezető beton burkolatú vizes árkok csatlakoznak, biztosítva mind az épület mellől, illetve a támfal tetejéről elvezetendő felszíni vizek elfolyását.
A külső építmények közül így megmaradnak a jelenleg is üzemelő földfeletti nyitott vízelvezető csatornák, míg az új épülethez tartozó tüzivíz tároló a telken belül kerül kiépítésre földalatti zárt tartállyal, mellyel együtt az építkezés befejeztével a terep felszínét is rendezetté kell tenni, és a parkosítást is el kell végezni, így az szilád burkolatú úttest mellett a beton térburkolatos parkolók kialakítására is lehetőség nyílik majd.
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt építési engedély és kiviteli tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása mellett.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 165.664.500,- Ft
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D-GESZTOR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz utca 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a fenti Alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (4) c) pontja és (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:
1.
Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Alapszerződés VII. fejezetének alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik:
„Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés időtartama: a munkaterület átadás-átvételétől számítottan 2018. május 31. napjáig terjedő időszak. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés időtartama: a munkaterület átadás-átvételétől számítottan 2018. július 31. napjáig terjedő időszak. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítés során Vállalkozó egy megállapítással és egyben akadályközléssel élt 2018.04.10. napján, melyet Megrendelő megvizsgált és 2018.04.23. napján a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján alaposnak és okszerűnek talált az alábbi területeken és okok alapján:
I. A kivitelezési munkaterület domborzati adottságának (domboldali fekvésének) és az előre nem látható erősen csapadékos időjárás együttes eredményének köszönhetően a munkaterület érdemi munkavégzésre több esetben alkalmatlan volt. A kivitelezési munkaterület alkalmatlanságáról szóló bejegyzések az elektronikus építési naplóban rögzítésre kerültek az alábbiak szerint:
1. 2017.11.09-ei bejegyzés alapján 1 nap nem történt munkavégzés
2. 2017.11.10-ei bejegyzés alapján 11.12.-ig azaz 3 nap nem történt munkavégzés
3. 2017.11.13-ai bejegyzés alapján 11.19.-ig azaz 7 nap nem történt munkavégzés
4. 2017.11.20.-ai bejegyzés alapján 11.21.-ig azaz 2 nap nem történt munkavégzés
5. 2017.12.01.-ai bejegyzés alapján 3 nap nem történt munkavégzés
6. 2017.12.04.-ei bejegyzés alapján 2 nap nem történt munkavégzés
7. 2017.12.11-ei bejegyzés szerint 2 nap nem történt munkavégzés
8. 2017.12.13-ai bejegyzés alapján 2018.01.02.-ig azaz 23 nap nem történt munkavégzés
9. 2018.01.03.-ai bejegyzés szerint 01.07.-ig azaz 5 nap nem történt munkavégzés
10. 2018.01.15-ai bejegyzés alapján 1 nap nem történt munkavégzés
11. 2018.02.05.-ei bejegyzés alapján 02.11.-ig azaz 7 napig nap nem történt munkavégzés
12. 2018.03.20.-ai bejegyzés alapján 6 nap nem történt munkavégzés
13. 2018.03.26.-ai bejegyzés szerint 2 nap nem történt munkavégzés
A fenti napok száma mindösszesen: 64 nap.
Az erősen csapadékos időjárásnak köszönhetően kialakult kedvezőtlen terepviszonyú kivitelezési területtel Megrendelő műszaki ellenőre is szembesült, mellyel kapcsolatos bejegyzései az elektronikus építési naplóban megtalálhatóak:
1. 2017.11.28-ai bejegyzés: „A kivitelezés jelen szakaszában továbbra is a gépi földmunka végzése folyik, érdemi szerkezet építés még nem történt. A földmunkák elvégzése után megvalósult terepszint kialakulásával az alaptestek pontos kitűzést újfent el kell végeztetni, azt műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni, csak ezután kezdhető el az alaptestek építése. Kérem figyelembe venni a kedvezőtlen időjárási körülményeket, a kivitelezési munkákat eszerint kell ütemezni.”
2. 2017.12.22-ei bejegyzés: „A kivitelezés jelenlegi szakaszában csak a földmunkák elvégzése nevezhető érdemi előrehaladásnak, így a Kivitelező a tényleges alapozási munkákat még nem tudta megkezdeni. Ennek oka a rendkívül csapadékos őszi időjárás, mely az egyébként is nehezen megközelíthető lejtős terepen való munkavégzést még nehezebbé tette, így a kivitelezésben jelentős csúszás mutatkozik a befejezési határidő tekintetében. A jövő évre áthúzódó alapozási (betonozási) munkákat csak kedvező (fagymentes) időben lehet végezni, ha ez nem lesz biztosítható, akkor esetleg további időcsúszásra lehet számítani. Kérem ennek valószínűségéről, illetve a szerződéses feltételek tarthatóságának biztosításáról a Kivitelező nyilatkozatát. Az alapozási munkák előtt az alaptestek kitűzését meg kell ismételni és csak a ME-i jóváhagyás után lehet a munkákat elkezdeni.”
II. Az elektromos hálózat bővítése jelenleg áll. A betápvezeték kiépítését az ÉMÁSZ Zrt. végzi, melynek hiánya a műszaki átadás-átvétel megkezdését akadályozza.
Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy a munkaterület domborzati adottságának köszönhetően az előre nem látható időjárási körülmények miatt kialakult kedvezőtlen terepviszonyok, valamint az elektromos hálózat bővítése megvalósításának késedelme a teljesítési határidő módosítását tették szükségessé, melyek az építési naplóban és egyéb módon a Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek folyamatosan jelezésre kerültek.
Ezen előre nem látható körülmények a kivitelezés előrehaladását akadályozták és a fentebb felmerült szerződésmódosítási igényeket keletkeztették.
Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141.§ (4) c) pontja és (6) bekezdésének.
a) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pont ca) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás indokolása miatt a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
b) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cb) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, azaz ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul.
c) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cc) alpontja tekintetében rögzítik, hogy ellenérték növekedés nem történt.
d) Szerződő felek másodlagosan rögzíteni kívánják, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének is, mivel a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, továbbá a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.
Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a fenti módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 165.664.500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 165.664.500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben