Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8020/2018
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:- Országgyűlés Hivatala, Országház, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., - Országgyűlés Hivatala, Országgyűlés Irodaháza, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Invitech Megoldások Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em. 619.)
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.parlament.hu/697_telefonalkozpont
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Telefonos alközponti rendszer modernizálása, karbantartása
Hivatkozási szám: 697/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Telefonos alközponti rendszer modernizálása, karbantartása (697/2017)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50334120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - Országgyűlés Hivatala, Országház, 1055 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1-3.,
- Országgyűlés Hivatala, Országgyűlés Irodaháza, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 4 db Signaling Server beszerzése a hozzá tartozó legújabb szoftverekkel, licencekkel és azok telepítésével,
- 2 db Avaya CS1000M típusú alközpont karbantartása és szoftverfrissítés, a rendszer hibaelhárítása 3 éven keresztül
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/27 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3655 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Telefonos alközponti rendszer modernizálása, karbantartása (697/2017)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech Megoldások Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: kapcsolat@invitech.hu
Telefon: 1444/ 1-es menügomb
Internetcím(ek): (URL) https://invitech.hu/
Fax: --
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42 816 874
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50000000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50334120-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - Országgyűlés Hivatala, Országház, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.,
- Országgyűlés Hivatala, Országgyűlés Irodaháza, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 4 db Signaling Server beszerzése a hozzá tartozó legújabb szoftverekkel, licencekkel és azok telepítésével,
-2 db Avaya CS1000M típusú alközpont karbantartása és szoftverfrissítés, a rendszer hibaelhárítása 3 éven keresztül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42 816 874
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech Megoldások Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: kapcsolat@invitech.hu
Telefon: 1444/ 1-es menügomb
Internetcím(ek): (URL) https://invitech.hu/
Fax: --
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Befejezés: 2018/05/31
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a telefonalközpont bővítése során beépítésre kerülő alkatrészeket (négyből három darab Signaling szervert) a termékeket gyártó Avaya cég nem tudja a szerződésben meghatározott határidőre leszállítani annak ellenére, hogy azokat a szerződéses partner a szerződéskötést követően azonnal megrendelte a gyártótól. Erre tekintettel a szerződés teljesítési határidejének módosítása vált szükségessé. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a szerződéses ellenérték nem növekedett.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42 816 874 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42 816 874 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A hirdetményben a befejezési időpontjaként feltüntetett határidők a felújított rendszer átadás-átvételnek határidejére vonatkoznak, a szerződés az átadás-átvétel napjától számított 36 hónapig hatályos, amely időszak alatt a Vállalkozó a két telefonalközpont karbantartását végzi el.
Az ajánlati ár elmei:
- termékek ára: 16.356.874.- Ft + ÁFA
- karbantartási díj 3 évre: 26.460.000,-Ft + ÁFA
A szerződés időtartama: az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása napját követő 36. hónap.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben