Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8024/2018
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK01766
Postai cím: Szabadság tér 4-6.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Molnár Sándor elnök
Telefon: +36 68413022
E-mail: polgarmester@veszto.hu
Fax: +36 68412392
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dareh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dareh.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú projekt megvalósulásáhozszükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldtérségben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- ésszállítójárművek beszerzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6003 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 072 - 159019
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belülszakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes ajánlattevőként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annakbefejezéséig folyamatosan munkát végezni) azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum munkanapok figyelembevételével értelmezendő.
Helyesen:
A hordozó járművek (1-2 tétel) szerinti felépítmény nélküli járóképes alvázak tekintetében garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási területén (NUTS 332) a javítás az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében szakszerelővel, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 6 órán belüli időintervallumban köteles megfelelő személyi állománnyal a javítást a helyszínen elkezdeni): önálló kommunikációra képes vezérlőegységek hibatárolóinak lekérdezése, hibakódok törlése; alap beállítást igénylő beavatkozó elemek és/vagy jeladók, érzékelők alap beállítása; vezérlőegységek gyártómű által előírt szoftverfrissítése; indításgátló rendszer és elektronikus kulcs illesztés; részecskeszűrő kényszer (felhasználó által nem elvégezhető) regenerálása. Ezen túlmenően valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk 5. pon
A következő helyett:
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot (SZA) csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tart. a megajánlottgépjárm. leírását olyan részl., hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt min. par. való megfelelés.(AD II. Kötet Műsz. leir. tábl. csat. szükséges kitöltve). AK felhívja a figy.hogy amennyiben valamely adatmegfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dok. benyújtását kérhetiAT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbiz. vagy más egyéb, ezen ig.mód. egyenértékűnektekintendő egyéb alátámasztást). AT továbbá csatolni köteles SZA keretében a dok. részeként kiadott részl.tábl. kitöltve (AD I. kötet 1.sz.melléklet) a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásai alátám., a gépjárm.üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások ismertetéseként. AK előírja továbbá, hogy a 2.értékelési részszempontra tett megajánlás alátám. SZA keretében AT csatolja a független akkreditált labor.által végzett mérések jegyzőkönyvének (JKV) másolatát, motortípusonként. AK a mérési JKV mért adatokattartalmazó releváns részét kéri csatolni melyből a megaj. szerinti adatok hitelesen visszaellenőrizhetőek.A mérési JKV mérés körülményeit és részleteit rögzítő információs részének csatolása nem követelmény.Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dok-ban meghatározott műszaki leírásnak megfelelőtermékek megajánlását tartalmazza. AK előírja továbbá, hogy SZA keretében kerüljön csatolásra az érintettgyártómű és/vagy magyarországi képviselet és/vagy valamennyi szakszerviz nyilatkozata a szakszervizrevonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dokumentációban foglalt részletfeltételek szerint AK az SZAteljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti! AK előírja, hogy az SZA túl AT csatolja ajánlata részeként azárazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
Helyesen:
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot (SZA) csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tart. a megajánlottgépjárm. leírását olyan részl., hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt min. par. való megfelelés.(AD II. Kötet Műsz. leir. tábl. csat. szükséges kitöltve). AK felhívja a figy.hogy amennyiben valamely adatmegfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dok. benyújtását kérhetiAT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbiz. vagy más egyéb, ezen ig.mód. egyenértékűnektekintendő egyéb alátámasztást). AT továbbá csatolni köteles SZA keretében a dok. részeként kiadott részl.tábl. kitöltve (AD I. kötet 1.sz.melléklet) a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásai alátám., a gépjárm.üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások ismertetéseként. AK előírja továbbá, hogy a 2.értékelési részszempontra tett megajánlás alátám. SZA keretében AT csatolja a független akkreditált labor.által végzett mérések jegyzőkönyvének (JKV) másolatát, motortípusonként. AK a mérési JKV mért adatokattartalmazó releváns részét kéri csatolni melyből a megaj. szerinti adatok hitelesen visszaellenőrizhetőek.A mérési JKV mérés körülményeit és részleteit rögzítő információs részének csatolása nem követelmény.Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dok-ban meghatározott műszaki leírásnak megfelelőtermékek megajánlását tartalmazza.
Szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonat-kozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint.
AK előírja, hogy az SZA túl AT csatolja ajánlata részeként azárazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok bontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részét képező I. kötetet (1.4. pont, III.8. pont, 12. pont), AD II. kötet és a szerződéstervezet módosul. Ajánlatkérő a módosítást megküldi az érdeklődő gazdasági szereplőknek, továbbá a www.juharos.eu oldalon is közzéteszi.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ