Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8026/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bükkaranyos Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3554 Bükkaranyos, Rákóczi utca, Hrsz. 79. 3554 Bükkaranyos, Wass Albert utca, Hrsz. 740. 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor és Ifjúság utak, Hrsz. 412/2,412/3,78/2,702/2. 3554 Bükkaranyos, Báthori István és Petőfi Sándor utca, Hrsz. 456, 412/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szinva Épszolg Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bükkaranyos Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18280
Postai cím: Petőfi Sándor utca 100
Város: Bükkaranyos
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3554
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Lajos
Telefon: +36 46476-352
E-mail: polgarmester@bukkaranyos.hu
Fax: +36 46576-265
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bukkaranyos.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Út aszfaltozása, járdafelújítási munkálatok, új forgalmi sáv és parkoló kialakítása Bükkaranyos településen”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Út aszfaltozása, járdafelújítási munkálatok, új forgalmi sáv és parkoló kialakítása Bükkaranyos településen”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233200-1
45233223-8
45233228-3
45233253-7
45233160-8
45233270-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3554 Bükkaranyos, Rákóczi utca, Hrsz. 79.
3554 Bükkaranyos, Wass Albert utca, Hrsz. 740.
3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor és Ifjúság utak, Hrsz. 412/2,412/3,78/2,702/2.
3554 Bükkaranyos, Báthori István és Petőfi Sándor utca, Hrsz. 456, 412/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Utcánkénti bontásban a főbb adatokkal az alábbiak szerint:
Rákóczi utca:
Építési engedély köteles tevékenység. Rákóczi út meglévő aszfaltburkolatától a külterületi út aszfalt burkolata közötti meglévő nyomvonalú zúzalékos út kiépítése és személygépjármű parkolóállások kialakítása.
Burkolat szélesség: 3.0 m
padka szélesség: 0.5 zúzalékos
alap: 20 cm M-50 stab.
Burkolat: 6 cm AC-11 kopó
tervezett hossz: 159 m
Wass Albert utca:
Építési engedély köteles tevékenység. A Wass Albert utca jelenlegi zúzalékos út kiépítése teljes hosszban.
Burkolat szélesség: 3.5 m
padka szélesség: 0.5 zúzalékos
alap: 20 cm M-50 stab.
Burkolat: 6 cm AC-11 kopó
tervezett hossz: 435 m
Járdafelújítás a Petőfi Sándor és Ifjúság utcák mellett:
Nem építési engedély köteles tevékenység. A teljes szakaszon a meglévő szerkezet elbontása után új járdaszerkezet építése „Balaton” térkő burkolattal kiemelt illetve kerti szegéllyel.
Burkolat felülete: 2682 m2
Kiemelt szegély: 1815 m
Kerti szegély: 3094 m
Alapszerkezet: 15 cm C12/15-16 beton
Új forgalmi sáv és parkoló kialakítása a Báthori István és Petőfi Sándor utcákban:
Építési engedély köteles tevékenység. Bükkaranyos belterületén a 2514 jelű Emőd - Bükkaranyos ök. úton a 6+670 szelvényében (COOP bolt előtt és azzal szembeni utcában) és a Báthori István utcában parkolók kerülnek kialakításra.
Parkolók kialakítás az országos közút mellett: Az országos közúton kialakítandó parkolók a meglévő út nyomvonalvezetése mellett nem kerülhettek volna kialakításra ezért a tervben szereplő mértékben az útburkolat szélesítése és így a közút ezen szakasza a szelvényezés szerinti bal oldal irányába kissé eltolódik. A szélesítés a 6+663,37 - 6+678,87 km szelvények között valósulna meg a meglévő középsziget 1,8 méteres elbontásával. A nyomvonal megváltoztatásához a szélesítésen kívül a 6+608,42 - 6+725,18 km szelvények között a burkolat újra aszfaltozására is szükség van.
1.1. Pályaszerkezet parkolónál:
- 6 cm betonkő burkolat;
- 20 cm C12/15 beton burkolat alap;
- 15 cm M22 mechanikai stabilizáció;
- 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
1.2. Pályaszerkezet szélesítésnél:
- 4 cm AC 11 kopó j. aszfalt kopóréteg;
- 5 cm AC 16 alap j. aszfalt alapréteg (kötőrétegként beépítve);
- 5 cm AC 16 alap j. aszfalt alapréteg;
- 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
1.3. Burkolt megerősítésénél:
- 4 cm AC 11 kopó j. aszfalt kopóréteg;
- 5 cm AC 16 alap j. aszfalt alapréteg (kötőrétegként beépítve);
Parkolók kialakítás a Báthori István utcában: A Báthori István utca vége a 2514 j. út tengelyében végződik. A tervezett parkolók eszerint a szelvényezés szerinti jobb oldalon a 0+057,40 km szelvényben kezdődnek és a 0+091,90 km szelvényben fejeződnek be. A 0+080,82 km szelvény és a 0+086,57 km szelvények között nem épül parkoló, itt 5,75 méteren szabadon hagyott telekbejáró található. A parkolók száma összesen 5 db melyet a kapubejáró két részre oszt 4 és 1 db. A parkolók helyzete az útburkolat mellett lévő 2,50 méter széles és padka területen kerülne kialakításra közvetlenül a meglévő burkolathoz való csatlakozással, süllyesztett szegély elválasztással, hasonló módon, mint a 2514 j. út esetében. A parkolók mérete 5,75 méter hosszban és 2,30 méter szélességben kerültek megtervezésre. Az 5,75 méter hosszúság elegendő az egymás után várakozó gépjárművek ki és beállására. A parkolók egymástól való optikai elválasztása a térkőburkolat különböző színe vagy burkolati jel felfestése teszi majd lehetővé.
1.4. Pályaszerkezet parkolónál:
- 6 cm betonkő burkolat;
- 20 cm C12/15 beton burkolat alap;
- 15 cm M22 mechanikai stabilizáció;
- 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása, hideg eljárás m3 45
Burkolatszél vágás és felső rétegek bontása m 72
Burkolatszél visszabontás szélesítésnél m 29
Töltés visszabontása elszállítással m3 40
Védőréteg készítése homokos kavicsból m3 25
M22 jelű mechanikai stabilizáció m3 23
C 12/15 beton útalap m3 26
AC-16 alap m3 1
AC-16 alap m3 26
AC-11 kopó m3 21
Süllyesztett szegély készítése m 60
Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből m2 138
Bükkaranyos belterületén a Rákóczi utca, Wass Albert utca útépítése, valamint a Báthori István és Petőfi Sándor utcákban az új forgalmi sáv és parkoló kialakítása építési engedélyköteles tevékenységek közé tartozik; Bükkaranyos belterületén járdafelújítás a Petőfi Sándor és Ifjúság utcák mellett tárgyú kivitelezési munka építési engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött tevékenységek közé tartozik.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15116 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szinva Épszolg Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Boldva utca 25.
Város: Miskolc,
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67.982.360,- Ft
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233200-1
45233223-8
45233228-3
45233253-7
45233160-8
45233270-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3554 Bükkaranyos, Rákóczi utca, Hrsz. 79.
3554 Bükkaranyos, Wass Albert utca, Hrsz. 740.
3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor és Ifjúság utak, Hrsz. 412/2,412/3,78/2,702/2.
3554 Bükkaranyos, Báthori István és Petőfi Sándor utca, Hrsz. 456, 412/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Utcánkénti bontásban a főbb adatokkal az alábbiak szerint:
Rákóczi utca:
Építési engedély köteles tevékenység. Rákóczi út meglévő aszfaltburkolatától a külterületi út aszfalt burkolata közötti meglévő nyomvonalú zúzalékos út kiépítése és személygépjármű parkolóállások kialakítása.
Burkolat szélesség: 3.0 m
padka szélesség: 0.5 zúzalékos
alap: 20 cm M-50 stab.
Burkolat: 6 cm AC-11 kopó
tervezett hossz: 159 m
Wass Albert utca:
Építési engedély köteles tevékenység. A Wass Albert utca jelenlegi zúzalékos út kiépítése teljes hosszban.
Burkolat szélesség: 3.5 m
padka szélesség: 0.5 zúzalékos
alap: 20 cm M-50 stab.
Burkolat: 6 cm AC-11 kopó
tervezett hossz: 435 m
Járdafelújítás a Petőfi Sándor és Ifjúság utcák mellett:
Nem építési engedély köteles tevékenység. A teljes szakaszon a meglévő szerkezet elbontása után új járdaszerkezet építése „Balaton” térkő burkolattal kiemelt illetve kerti szegéllyel.
Burkolat felülete: 2682 m2
Kiemelt szegély: 1815 m
Kerti szegély: 3094 m
Alapszerkezet: 15 cm C12/15-16 beton
Új forgalmi sáv és parkoló kialakítása a Báthori István és Petőfi Sándor utcákban:
Építési engedély köteles tevékenység. Bükkaranyos belterületén a 2514 jelű Emőd - Bükkaranyos ök. úton a 6+670 szelvényében (COOP bolt előtt és azzal szembeni utcában) és a Báthori István utcában parkolók kerülnek kialakításra.
Parkolók kialakítás az országos közút mellett: Az országos közúton kialakítandó parkolók a meglévő út nyomvonalvezetése mellett nem kerülhettek volna kialakításra ezért a tervben szereplő mértékben az útburkolat szélesítése és így a közút ezen szakasza a szelvényezés szerinti bal oldal irányába kissé eltolódik. A szélesítés a 6+663,37 - 6+678,87 km szelvények között valósulna meg a meglévő középsziget 1,8 méteres elbontásával. A nyomvonal megváltoztatásához a szélesítésen kívül a 6+608,42 - 6+725,18 km szelvények között a burkolat újra aszfaltozására is szükség van.
1.1. Pályaszerkezet parkolónál:
- 6 cm betonkő burkolat;
- 20 cm C12/15 beton burkolat alap;
- 15 cm M22 mechanikai stabilizáció;
- 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
1.2. Pályaszerkezet szélesítésnél:
- 4 cm AC 11 kopó j. aszfalt kopóréteg;
- 5 cm AC 16 alap j. aszfalt alapréteg (kötőrétegként beépítve);
- 5 cm AC 16 alap j. aszfalt alapréteg;
- 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
1.3. Burkolt megerősítésénél:
- 4 cm AC 11 kopó j. aszfalt kopóréteg;
- 5 cm AC 16 alap j. aszfalt alapréteg (kötőrétegként beépítve);
Parkolók kialakítás a Báthori István utcában: A Báthori István utca vége a 2514 j. út tengelyében végződik. A tervezett parkolók eszerint a szelvényezés szerinti jobb oldalon a 0+057,40 km szelvényben kezdődnek és a 0+091,90 km szelvényben fejeződnek be. A 0+080,82 km szelvény és a 0+086,57 km szelvények között nem épül parkoló, itt 5,75 méteren szabadon hagyott telekbejáró található. A parkolók száma összesen 5 db melyet a kapubejáró két részre oszt 4 és 1 db. A parkolók helyzete az útburkolat mellett lévő 2,50 méter széles és padka területen kerülne kialakításra közvetlenül a meglévő burkolathoz való csatlakozással, süllyesztett szegély elválasztással, hasonló módon, mint a 2514 j. út esetében. A parkolók mérete 5,75 méter hosszban és 2,30 méter szélességben kerültek megtervezésre. Az 5,75 méter hosszúság elegendő az egymás után várakozó gépjárművek ki és beállására. A parkolók egymástól való optikai elválasztása a térkőburkolat különböző színe vagy burkolati jel felfestése teszi majd lehetővé.
1.4. Pályaszerkezet parkolónál:
- 6 cm betonkő burkolat;
- 20 cm C12/15 beton burkolat alap;
- 15 cm M22 mechanikai stabilizáció;
- 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása, hideg eljárás m3 45
Burkolatszél vágás és felső rétegek bontása m 72
Burkolatszél visszabontás szélesítésnél m 29
Töltés visszabontása elszállítással m3 40
Védőréteg készítése homokos kavicsból m3 25
M22 jelű mechanikai stabilizáció m3 23
C 12/15 beton útalap m3 26
AC-16 alap m3 1
AC-16 alap m3 26
AC-11 kopó m3 21
Süllyesztett szegély készítése m 60
Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből m2 138
Bükkaranyos belterületén a Rákóczi utca, Wass Albert utca útépítése, valamint a Báthori István és Petőfi Sándor utcákban az új forgalmi sáv és parkoló kialakítása építési engedélyköteles tevékenységek közé tartozik; Bükkaranyos belterületén járdafelújítás a Petőfi Sándor és Ifjúság utcák mellett tárgyú kivitelezési munka építési engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött tevékenységek közé tartozik.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67.982.360,- Ft
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szinva Épszolg Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Boldva utca 25.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Megrendelő a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, Nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás) közbeszerzési eljárást folytatott le „Út aszfaltozása, járdafelújítási munkálatok, új forgalmi sáv és parkoló kialakítása Bükkaranyos településen” elnevezéssel.
Az eljárás vonatkozásában a nyertes ajánlattevő Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2017. (X.06.) határozata alapján Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - 2017. október 12. napján Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Alapszerződést) kötött.
Rendelkező rész:
Felek a fenti Alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (4) c) pontja és (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:
2.
Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Alapszerződés IV. fejezetének alábbi, 20. pontját hatályon kívül helyezik:
„Megrendelő a részszámlázást akként biztosítja, hogy a teljesítés során 3 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 35 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén;
2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 70 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén;
végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„Megrendelő a részszámlázást akként biztosítja, hogy a teljesítés során 3 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 35 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén;
2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 70 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén;
3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 9 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 79 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén;
végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 21 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.”
2.
Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Alapszerződés VII. fejezetének alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik:
„Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés időtartama: a munkaterület átadás-átvételétől számítottan 2018. május 31. napjáig terjedő időszak. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés időtartama: a munkaterület átadás-átvételétől számítottan 2018. július 31. napjáig terjedő időszak. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítés során, 2018. április 24. napján Megrendelő egy megállapítással és egyben akadályközléssel élt Vállalkozó irányába miszerint a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, Nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott „A Bükkaranyosi Általános Iskola tornacsarnokának kivitelezési munkálatai” elnevezésű hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás) közbeszerzési eljárás alapján 2017. október 16. napján megkötött Vállalkozási szerződés 2018. év április hónap 23. napján módosításra került tekintettel arra, hogy a kivitelezéssel érintett munkaterület domborzati adottságának köszönhetően az előre nem látható időjárási körülmények miatt kialakult kedvezőtlen terepviszonyok, valamint az elektromos hálózat bővítése megvalósításának késedelme a teljesítési határidő módosítását tették szükségessé, mely az Alapszerződés II. fejezetében foglalt munkálatok közül a 3554 Bükkaranyos, Rákóczi utca (Hrsz. 79.) valamint a 3554 Bükkaranyos, Wass Albert utca (Hrsz. 740.) szilárd burkolatúvá való kiépítését lehetetlenné teszi, ugyanis a tornacsarnok kivitelezési feladatainak organizációja (anyagszállítás, gépek mozgatása stb.) a felújításra váró utcákon keresztül valósul meg, a tervek pedig kisforgalmú igénybevétel figyelembe vételével - nem nehézgépjármű forgalomra - készültek el.
A Bükkaranyosi Általános Iskola tornacsarnokát érintő kivitelezési feladatok teljesítési határideje 2018. július 31. napja, melynél fogva mind műszaki, mind gazdasági szempontból szükségszerű az Alapszerződés teljesítési határidejét is 2018. július 31. napjára módosítani.
Ezen előre nem látható körülmények a kivitelezés előrehaladását akadályozták és a fentebb felmerült szerződésmódosítási igényeket keletkeztették.
Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141.§ (4) c) pontja és (6) bekezdésének.
a) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pont ca) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás indokolása miatt a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
b) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cb) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, azaz ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul.
c) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cc) alpontja tekintetében rögzítik, hogy ellenérték növekedés nem történt.
d) Szerződő felek másodlagosan rögzíteni kívánják, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének is, mivel a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, továbbá a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.
Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a fenti módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 67.982.360 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67.982.360 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben