Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.07.
Iktatószám:8045/2018
CPV Kód:45233123-7
Ajánlatkérő:Keszthely Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Keszthely, Soproni u. 16.; 1979 hrsz.;Keszthely, Zöldmező u. 2.; 2896/16..hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabau Invest Kft;Szabau Invest Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Keszthely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03821
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Gábor
Telefon: +36 83505504
E-mail: polgarmester@keszthely.hu
Fax: +36 83505502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.keszthely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Keszthely Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése” című projekt és a TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027 azonosítószámú „Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése” című projekt keretében megvalósuló építési beruházás”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Sopron utcai tagóvoda két épületben üzemel egy tagintézményként.
1. sz. épület (A) a telek keleti oldalán található lapostetős kivitelű épület
2. sz. épület (B) a telek nyugati oldalán található épület részben magastetős, részben lapostetős.
A pályázat keretében mindkét épület korszerűsítésre kerül.
Építész terv szerint külső hőszigetelés kerül a homlokzatra, a lapostetőre az új csapadékvíz szigetelés alá, és a magastetős épületrész padlásfödémére. Az épületben új külső nyílászárók kerülnek beépítésre.
A projektarányos akadálymentesítés részeként az A épület kerül akadálymentesítésre, ahol kialakításra kerül egy akadálymentes vizesblokk.
A két épület egy fűtési rendszerrel működik, a két épületrész közt levegőben vezetett fűtéscső található, amely bontásra kerül és az épületekben két külön kondenzációs gázkészülék lesz a hőtermelő. A hőelosztás részben megújul, a radiátorok termo-fejeket kapnak.
Főbb mennyiségek:
- homlokzati keretállványok: 890,0 m2
- nyílászáró csere: 50 db
- homlokzati hőszigetelő rendszer: 766,24 m2
- lábazati szigetelés és vakolat: 63,24 m2
- csapadékvíz elleni szigetelés és hőszigetelés lapostetőn: 597,92 m2
- padlástető hőszigetelése: 133,78 m2
- új gázüzemű fűtőberendezés: 2 db
- új akadálymentes rámpa és mosdó kialakítása
- villámvédelmi rendszer kiépítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 163 058 768 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Keszthely Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233127-5
További tárgyak:45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU223 A teljesítés helye: Keszthely, Soproni u. 16.; 1979 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Sopron utcai tagóvoda két épületben üzemel egy tagintézményként.
1. sz. épület (A) a telek keleti oldalán található lapostetős kivitelű épület
2. sz. épület (B) a telek nyugati oldalán található épület részben magastetős, részben lapostetős.
A pályázat keretében mindkét épület korszerűsítésre kerül.
Építész terv szerint külső hőszigetelés kerül a homlokzatra, a lapostetőre az új csapadékvíz szigetelés alá, és a magastetős épületrész padlásfödémére. Az épületben új külső nyílászárók kerülnek beépítésre.
A projektarányos akadálymentesítés részeként az A épület kerül akadálymentesítésre, ahol kialakításra kerül egy akadálymentes vizesblokk.
A két épület egy fűtési rendszerrel működik, a két épületrész közt levegőben vezetett fűtéscső található, amely bontásra kerül és az épületekben két külön kondenzációs gázkészülék lesz a hőtermelő. A hőelosztás részben megújul, a radiátorok termo-fejeket kapnak.
Főbb mennyiségek:
- homlokzati keretállványok: 890,0 m2
- nyílászáró csere: 50 db
- homlokzati hőszigetelő rendszer: 766,24 m2
- lábazati szigetelés és vakolat: 63,24 m2
- csapadékvíz elleni szigetelés és hőszigetelés lapostetőn: 597,92 m2
- padlástető hőszigetelése: 133,78 m2
- új gázüzemű fűtőberendezés: 2 db
- új akadálymentes rámpa és mosdó kialakítása
- villámvédelmi rendszer kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás mértéke: 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232451-8
További tárgyak:45233127-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Keszthely, Zöldmező u. 2.; 2896/16..hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A pályázat keretében egy meglévő két szintes épület kerül korszerűsítésre.
Az épület (bővítmények nélküli) lapos tetős kivitelű. Az attika falakkal körbevett lejtésképzett mezők belső vízelvezetésűek.
Az épület két bővítménye, a kondicionáló terem és a raktár a déli oldalon épült hozzá az épülethez, egy-egy fél nyeregtetővel. A meglévő héjalás rombusz szürke palafedés.
Építész terv szerint hőszigetelésre kerül az épület és új nyílászárók kerülnek beépítésre.
A projektarányos akadálymentesítés részeként átalakításra kerül a bejárati előlépcső és rámpa.
Az építészeti korszerűsítés mellett épületgépészeti felújítás történik. A tagos radiátorok cseréje valósul meg termosztatikus szeleppel ellátott új radiátorokra. A meglévő kazánház már korábban korszerűsítésre került, a kazánház nem tervezési terület.
Az intézmény elektromos energia ellátásának segítésére a lapos tetős épületrészre napelemes rendszer kerül elhelyezésre.
Főbb mennyiségek:
- homlokzati keretállványok: 600,0 m2
- nyílászáró csere: 94 db
- homlokzati hőszigetelő rendszer: 1576,0 m2
- lábazati szigetelés és vakolat: 75,3 m2
- csapadékvíz elleni szigetelés és hőszigetelés lapos tetőn: 1355,0 m2
- radiátorcsere szerelvényezéssel: 83 db
- új akadálymentes előlépcső kialakítása
- napelemes rendszer kialakítása
- villámvédelmi rendszer kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás mértéke: 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3/141-19/2018 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabau Invest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő u. 4.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: szabau@szabau.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13028367-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47579411
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58764058
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Gupamix Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csabagyöngye u. 19
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: gupamixkft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12829653-2-20
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 69139081 Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabau Invest Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő u. 4.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13028367-2-20

Hivatalos név: Gupamix Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csabagyöngye u. 19.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12829653-2-20

Hivatalos név: Víghép-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegykapu u. 15.
Város: Nemesbük
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8371
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23463532-2-20

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3/81-30/2018 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabau Invest Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő u. 4.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: szabau@szabau.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13028367-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 81 404 034
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104294718
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Gupamix Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csabagyöngye u. 19
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: gupamixkft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12829653-2-20
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 113281816 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gupamix Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csabagyöngye u. 19.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12829653-2-20

Hivatalos név: Szabau Invest Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő u. 4.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13028367-2-20

Hivatalos név: Víghép-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegykapu u. 15.
Város: Nemesbük
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8371
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23463532-2-20

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges