Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8049/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:KUNSÁGI MALOM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 47. (HRSZ: 3402/3)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jász-Alkotó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:malomipari termékek gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KUNSÁGI MALOM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK25880
Postai cím: Bethlen Gábor utca 47.
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kökény István
Telefon: +36 30 278 5164
E-mail: kunsagimalom@kunsagimalom.hu
Fax: +36 52783875
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: malomipari termékek gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Malomipari tevékenység fejlesztése a Kunsági Malom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél kivitelezési-vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. „A” jelű borsóhántoló épület átalakítása lisztraktárrá:
Az épület a belső technológiai szintek, a tető elbontása, a pince feltöltése után az új tetővel egy légterű csarnok. Funkciója az üzemben keletkező liszt raklapokon történő tárolása. A külső kazánhelyiség megmarad.
Helyiségek:
- Raktár ipari padló 743,04 m2
- Kazánhelyiség simított beton 12,90 m2
2. „B” jelű korpalezsákoló épület átalakítása lisztraktárrá és elektromos kapcsolóhelyiséggé
A korpalezsákoló épület a technológiai szintek elbontása, az új tető megépítése után egy
légterű csarnok. Funkciója az üzemben keletkező liszt raklapokon történő tárolása.
Az elektromos kapcsolótér funkciója változatlan, csak alacsonyabb belmagasságú lesz új tetőszerkezettel. A mellette lévő kazánházi részek a korábbi engedély alapján elbontásra kerülnek.
Helyiségek:
- Raktár ipari padló 403,39 m2
- Elektromos kapcsolótér simított beton m2
3. lisztraktár és kiszerelő épület bővítéséhez
Épületadatok:
A bővítendő épület 21,90 x 22,60 m külméretű, földszint + 2 emeletes, lapostetős. Jelenlegi épületmagassága + 10,05 m.
A tervezett bővítés során a + 10,05 m-es szinttől indulóan egy könnyűszerkezetes technológiai magasítás épül 10,30 x 8,68 m-es alapterületen, + 21,80 m felső gerincmagassággal, három technológiai szinttel.
Funkcionális leírás, átalakítások:
A meglévő épület funkciója lisztraktár és kiszerelő üzem, amely nem változik. A földszinten egy vizesblokk készül WC és kézmosó helyiséggel. A földszinti és az 1. emeleti helyiségek új kerámiaburkolatot kapnak.
A meglévő falépcsők helyett két új acéllépcső készül az 1. emeletre és a 2. emeletre.
A tervezett bővítésben technológiai berendezések kerülnek elhelyezésre, amelyek a lisztkiszereléshez kapcsolódnak.
A + 10,5 m-es szint kerámiaburkolatú, a + 13,00 m-es szint és a + 17,05 m-es szint csak
technológiai pódium, áttört járórácsokkal.
Meglévő helyiségek:
Földszint:
- Lisztraktár aszfaltburkolat 403,92 m2
- Raktár aszfaltburkolat 5,30 m2
- Silócella simított beton 7,14 m2
- Silócella simított beton 7,14 m2
- Silócella simított beton 7,14 m2
- Silócella simított beton 7,14 m2
I. emelet:
- Lisztcsomagoló parketta 182,64 m2
- Műhely simított beton 13,41 m2
- Raktár simított beton 44,53 m2
- Raktár simított beton 8,70 m2
- Raktár simított beton 155,87 m2
II. emelet:
- Raktár simított beton 230,29 m2
- Raktár simított beton 114,97 m2
- Raktár simított beton 69,84 m2
- Műhely simított beton 9,91 m2
- Műhely simított beton 14,38 m2
Tervezett helyiségek:
Földszint:
- Lisztraktár kerámia 403,92 m2
- Raktár kerámia 5,30 m2
- Silócella simított beton 7,14 m2
- Silócella simított beton 7,14 m2
- Silócella simított beton 7,14 m2
- Silócella simított beton 7,14 m2A beruházás nem építési engedélyhez kötött.
- Előtér + kézmosó kerámia 1,49 m2
- WC helyiség kerámia 1,72 m2
I. emelet:
- Lisztcsomagoló kerámia 182,64 m2
- Műhely kerámia 13,41 m2
- Raktár kerámia 44,53 m2
- Raktár kerámia 155,87 m2
- Raktár kerámia 8,70 m2
II. emelet:
- Raktár simított beton 230,29 m2
- Raktár simított beton 114,97 m2
- Raktár simított beton 69,84 m2
- Műhely simított beton 14,38 m2
- Műhely simított beton 9,91 m2
III. emelet:
- T1 szint kerámia 73,37 m2
IV. emelet:
- T2 szint járórács 73,37 m2
V. emelet:
- T3 szint járórács 73,37 m2
1. kazánház-építés
- Beépített alapterület: 3,30 m x 7,30 m = 24,09 m2
- Gerincmagasság : + 3,77 m
- Beépített légtérfogat 24,09 x 3,77 = 90,81 lm3
- Az épület 10*10*6 zártszelvényű vázszerkezettel épül. Oldalfala 8 cm vtg. szendvicspanel, tetőfedése szintén 10 cm vtg. szendvicspanel.
2. vasúti raktár felújítás:
- Meglévő belső 4 cm vtg. aszfaltburkolat felvésése (620,58 m2 területen)
- Aljzatkellősítés, 3 cm vtg. kerámiaburkolat készítése (620,58 m2 területen)
- Részleges vakolatjavítás (60 m2), belső mészfestés (600 m2)
- Acél tartószerkezet mázolása (320 m2)
3. Útbővítés, új útburkolat építése
Burkolatbővítések a helyszínrajzon U1-U6 jellel jelöltek. Itt a meglevő útpálya mellé, a meglévő kiemelt szegély elbontása után kerül sor az építésre. A tervezett útburkolatok kialakítása során a lejtésviszonyok a meglevő úthoz alkalmazkodnak a hossz-esésnél. Keresztirányba 2-2,5% lejtést kell biztosítani.
Rétegrend: - 4 cm AC11 aszfalt kopóréteg
- 5 cm AC16 aszfalt kötőréteg
- 20 cm beton útalap
- 15 cm Thk o/32 kavicságyazat
Burkolatbontások
A tönkrement, megsüllyedt, meglevő beton vagy beton alapú de aszfaltburkolatúútburkolatokat azok teljes bontásával lehet javítani. Egyúttal vizsgálni kell a bontás után a tönkremenetel okát. Szükség esetén talajcsere, vagy műtárgybontás is szükség lehet.
Süllyedést okozhat csőtörés, vagy csatornatörés is. Az okokat meg kell szüntetni az építés előtt!
A bontás után új útszerkezet készül, az előzőek szerint.
- Burkolatbontás szükséges az U-4 jelű út mellett (b1, b2 terület)
- Burkolatbontás szükséges az U-6 jelű út területen a jelzett területen, ahol a burkolatbontást a helyes lejtéskialakítás is indokolja. (b3, b4 terület)
Burkolaterősítés aszfaltburkolattal
A meglevő aszfaltburkolat elöregedett, repedezett. Az alatta levő beton és zúzottkő útalapok az aszfaltburkolat erősítését követően megfelelő teherbírással rendelkeznek. Az ÚT 1-1.202 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek és megerősítésük méretezése c. Útügyi Műszaki Szabályzat adatait figyelembe véve „B” könnyű terhelési osztályba került besorolásra, ami napi átlag 90 nehézgépjármű terhelést jelent. A kiadvány 3. táblázat 3.b pontja szerint lett a pályaszerkezet kiválasztva.
A 25 cm Ckt helyett esetünkben C20 , emelt szilárdságú beton útalap készül, a 9 cm aszfaltburkolattal, ami megfelelő az adott terhelésre, 15 éves élettartamra tervezve.
Az aszfalt erősítéssel ellátandó út területek a helyszínrajzon ábrázolásra kerültek.
Rétegrend: - 4 cm AC11 aszfalt kopóréteg
- 5 cm AC16 aszfalt kötőréteg
A kátyús helyeken a kátyúzás után lehet az új aszfaltburkolatot elkészíteni!
Aszfaltmarást kell végezni a hullámos, valamint a rossz lejtésirányú, vagy kis lejtésű szakaszokon, hogy az ideálisnak tekinthető 2-2,5% lejtés az új aszfaltburkolattal kialakítható legyen.
A területszámítások a tervezői rajzprogram alkalmazásával kerültek meghatározásra.
Közművek
A kivitelezés előtt a csapadékcsatorna hálózat felülvizsgálata, tisztítása szükséges. Csak az átjárható, működő csatornaszakaszok fölött szabad útépítést folytatni.
Az útszélekre kivezetett csapadékvizet csapadékcsatornába, árokba, vagy szikkasztóblokkba kell juttatni. A csapadékvíz elvezetés nem szerepel a jelen terv anyagban, csupán az érintett utakban levő akna fedlapok kerülnek kicserélésre.
Valamennyi akna fedlap D400 terhelési osztályú legyen! (nehéz kivitelű)
Az útépítés előtt a távlatban esetlegesen felmerülő igények miatt célszerű védőcsöveket beépíteni az útburkolat alá!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 229829030 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Malomipari tevékenység fejlesztése a Kunsági Malom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél kivitelezési-vállalkozási szerződés keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 47. (HRSZ: 3402/3)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. „A” jelű borsóhántoló épület átalakítása lisztraktárrá:
Az épület a belső technológiai szintek, a tető elbontása, a pince feltöltése után az új tetővel egy légterű csarnok. Funkciója az üzemben keletkező liszt raklapokon történő tárolása. A külső kazánhelyiség megmarad.
Helyiségek:
- Raktár ipari padló 743,04 m2
- Kazánhelyiség simított beton 12,90 m2
2. „B” jelű korpalezsákoló épület átalakítása lisztraktárrá és elektromos kapcsolóhelyiséggé
A korpalezsákoló épület a technológiai szintek elbontása, az új tető megépítése után egy
légterű csarnok. Funkciója az üzemben keletkező liszt raklapokon történő tárolása.
Az elektromos kapcsolótér funkciója változatlan, csak alacsonyabb belmagasságú lesz új tetőszerkezettel. A mellette lévő kazánházi részek a korábbi engedély alapján elbontásra kerülnek.
Helyiségek:
- Raktár ipari padló 403,39 m2
- Elektromos kapcsolótér simított beton m2
3. lisztraktár és kiszerelő épület bővítéséhez
Épületadatok:
A bővítendő épület 21,90 x 22,60 m külméretű, földszint + 2 emeletes, lapostetős. Jelenlegi épületmagassága + 10,05 m.
A tervezett bővítés során a + 10,05 m-es szinttől indulóan egy könnyűszerkezetes technológiai magasítás épül 10,30 x 8,68 m-es alapterületen, + 21,80 m felső gerincmagassággal, három technológiai szinttel.
Funkcionális leírás, átalakítások:
A meglévő épület funkciója lisztraktár és kiszerelő üzem, amely nem változik. A földszinten egy vizesblokk készül WC és kézmosó helyiséggel. A földszinti és az 1. emeleti helyiségek új kerámiaburkolatot kapnak.
A meglévő falépcsők helyett két új acéllépcső készül az 1. emeletre és a 2. emeletre.
A tervezett bővítésben technológiai berendezések kerülnek elhelyezésre, amelyek a lisztkiszereléshez kapcsolódnak.
A + 10,5 m-es szint kerámiaburkolatú, a + 13,00 m-es szint és a + 17,05 m-es szint csak
technológiai pódium, áttört járórácsokkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében bevont felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázat, Projekt azonosítószám: 1772910696)
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés építőipari kivitelezési tevékenység tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jász-Alkotó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lehel vezér tér 9.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 30 598 0325
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24279127-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 224666752
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 229829030
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: irtás, föld- és sziklamunka
helyszíni beton és vasbeton munkák
fém és könnyű épületszerkezet szerelése
elektromosenergia ellátás, villanyszerelés
útépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Jász Építő-Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0242. hrsz.
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5130
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23271810-2-16

Hivatalos név: KÉRCS-SZOLG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0421/7
Város: Terem
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4342
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24292757-2-15

Hivatalos név: Pócs és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bakki József u. 27.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11772390-2-16

Hivatalos név: Szabó Épszolg Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Harangi utca 3.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22652863-2-09

Hivatalos név: Jász-Alkotó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lehel vezér tér 9.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24279127-2-16

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges