Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:8065/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Rubóczki Bernadett
Teljesítés helye:4524 Ajak, 078/12 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Thermo-Gold Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rubóczki Bernadett
Nemzeti azonosítószám: AK25779
Postai cím: Damjanich út 18.
Város: Ajak
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4524
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: + 36 703407445
E-mail: ruboczki.betti@gmail.com
Fax: + 36-52783875
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hűtőház beruházás Ajak 078/12 hrsz. alatti ingatlanon
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett fejlesztés alapján a 078/12 hrsz. alatti ingatlanon hűtőház kerül kialakításra Ajánlatkérő tulajdonában lévő ingatlan hátsó részén, valamint az épülethez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg (kerítés). A hűtőház oldalában kerülnek kialakításra a parkolók. Az épületben kerül kialakításra az öltöző, wc, kézmosó, teakonyha. A hűtő-tároló kapacitása 1465,14 m3, a manipuláló 169,45 m2, a szociális blokk 46,47 m2 hasznos alapterületű.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 118383886 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hűtőház beruházás Ajak 078/12 hrsz. alatti ingatlanon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4524 Ajak, 078/12 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett fejlesztés alapján a 078/12 hrsz. alatti ingatlanon hűtőház kerül kialakításra Ajánlatkérő tulajdonában lévő ingatlan hátsó részén, valamint az épülethez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg (kerítés). A hűtőház oldalában kerülnek kialakításra a parkolók. Az épületben kerül kialakításra az öltöző, wc, kézmosó, teakonyha. A hűtő-tároló kapacitása 1465,14 m3, a manipuláló 169,45 m2, a szociális blokk 46,47 m2 hasznos alapterületű.

Az épület szerkezeti leírása:
-Vázszerkezet: Acél szelvényekből hegesztett rácsos tartó. - tartószerkezeti terv szerint.
-Köpenyfal: Trapézlemez 25 qm polieszter bevonattal LVP 20 falprofil
-Héjazat: Trapézlemez 25 qm polieszter bevonattal LTP 45 tetőprofil
-Szelemenek: Lindab Construline könnyűgerendázat Z 200 v=1,5 mm
-Csatorna: Lindab Rainline rendszer
-Rögzítő csavarok: acél szerkezethez: SD-12-T típus
Könnyűgerendázathoz: SD- 3-T típus
Lemez átfedéshez: SL- 2-T típus
-Nyílászárók: műanyag és acél szerkezetű hőszigetelt üvegezéssel.
-Földmunka: - A tervezett épületek kitűzése előtt tereprendezést kell végezni, humuszos termőréteg eltávolításával. Az alapárok mélységét a statikai terv határozza meg. Az alapárok alsó 10cm vastag rétegét közvetlenül az alapozás megkezdése előtt kell kitermelni. Magas talajvízszint állás esetén gondoskodni kell az alapárok víztelenítéséről. A padlók, válaszfalak alatt gépi tömörítést kell alkalmazni.
-Alapozás: statikai terv szerint pontalap, C25/30-XC2-32-F2-CEM l. 32,5 N min. betonból, B.500.B. Betonacél felhasználásával,
-Térelhatároló: trapézlemez és szendvicspanel.
-Válaszfalak: 10 cm vastag szendvicspanel.
-Tetőszerkezet: Acél vázszerkezet Lindab szelemenekkel.
-Tetőfedés: 45-ös trapézlemez
-Homlokzati felület: LVP 20 trapézlemez
-Belső felület: LVP 20 trapézlemez
-Bádogos munka: horganyzott acél lemez csapadékcsatorna, hajlatbádogozás.
-Burkolatok: simított beton, mázas kerámia csemperagasztóba rakva.
-Szigetelések: 10 cm szendvicspanel,
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg OV3 bitumenes vastaglemez.
Az épület szociális részében elektromos fűtés lesz kialakítva.
Az épületben a hidegvíz alapvezeték (ötrétegű műanyagcső PE-Xc/Al/PE-Xc) szabadon ill. falhoronyban szerelendő, és felső elosztással látandók el a berendezési tárgyak ágvezetékeken keresztül.
A vonatkozó előírások szerint a használati víz vételezésére beépített csapolóknál 0,5 bar, a tűzcsapoknál 2 bar kifolyási nyomást kell biztosítani.
A berendezési tárgyak kifolyószelepei és csaptelepei elé tartalékelzáró szelepet kell beépíteni. A tömlővéges kifolyók légbeszívó szeleppel lesznek felszerelve. A berendezési tárgyak szennyvíz ágvezetékei PVC, az alapvezetékek PVC-KG anyagúak, a megfelelő szakaszokba tisztítóidomokat kell beépíteni. Az épület csapadékvíz elvezetése az építész terv szerinti külső ereszcsatornával lesz megoldva. A berendezési tárgyak csapolóit minden esetben tartalékelzáró szerelvényekkel csatlakoztattuk az alapvezetéken kialakított ágvezetéki leágazásokra. A használati melegvíz hálózatokat a hidegvízzel párhuzamos nyomvonalon vezettük, kialakításuk és szerelvényezésük azzal teljesen azonos módon történik.
A tervezett vezetékhálózat műanyag vezetékrendszerrel készül, előre gyártott idomokkal, mentes és szorítógyűrűs illetve press kötésekkel a szerelési technológiáknak megfelelően.
A belsőterű helyiségek szellőztetésére helyiségenkénti elszívó radiális ventillátorokkal tervezzük megoldani, vezérlésük a villanykapcsolókkal történik késleltetett leállítással.
25 kW-os napelemes rendszer kerül kiépítésre a következő jellemzőkkel:
- Fronius ECO Light 25.0-3S inverter,
- Canadian Solar 275Wp polikristályos napelem
- CS6K-P,AC-DC oldali túlfeszültség levezető,
- Legrand 12M 1000V IP67 kiselosztóban szerelve,
- solar kábelszett, villanyszerelési anyagok,
- S-flex napelem tartó és leszorító szerkezet, szerelve,
- Santon tűzvédelmi kapcsoló 4P DSF-14.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok építési engedély kötelesek, Ajánlatkérő rendelkezik jogerős építés engedéllyel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében bevont felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosítószám: 1767700767
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés hűtőház építése, komplex kialakítása tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Thermo-Gold Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 82.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11478333-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 118080023
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 118383886
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamos szerelés, ipari padló készítése, építőmesteri munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Thermo-Gold Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 82.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11478333-2-11

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges