Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8099/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pernyéspuszta Állattenyésztő és Növénytermelő Kft.
Teljesítés helye:4212 Hajdúszovát, Földesi útfél 022 hrsz.;4212 Hajdúszovát, Földesi útfél 022 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NÁDÉP Kft.;Dairy-Dáv Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Tejhasznú szarvasmarhatartás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pernyéspuszta Állattenyésztő és Növénytermelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25513
Postai cím: Pernyési útfél 0139 hrsz.
Város: Nagyrábé
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Andrea
Telefon: +3652559200
E-mail: szmth@hvbrt.t-online.hu
Fax: +3652559200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Tejhasznú szarvasmarhatartás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szarvasmarha telep energiahatékony korszerűsítése Hajdúszovát külterület 022 hrsz. - VP2-4.1.1.3-16
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fő tárgy: 45000000-7 - Építési munkák
További tárgyak:
45261410-1 - Tetőszigetelés
45261300-7 - Bádogozás és ereszcsatorna kiépítés
09332000-5 - Napelemes berendezések
09331100-9 - Napkollektorok
16620000-7 - Fejőgép
42221110-5 - Fejőgép alkatrészei
I. Rész: „Szarvasmarha telep energiahatékony korszerűsítése Hajdúszovát külterület 022 hrsz. - VP2-4.1.1.3-16 - Szarvasmarha telep építészeti fejlesztése és napelemes rendszer kiépítése”
CPV kód:
Fő tárgy: 45000000-7 - Építési munkák
További tárgyak: 45261410-1 - Tetőszigetelés
45261300-7 - Bádogozás és ereszcsatorna kiépítés
09332000-5 - Napelemes berendezések
09331100-9 - Napkollektorok
Ajánlatkérő célja a meglévő szarvasmarha telepének építészeti és technológiai fejlesztése az energia hatékonyság jegyében. Ennek keretében 50 kwp napelemes rendszer kerül telepítésre, a szolár rendszerrel és a kondenzációs kazánnal kívánja mérsékelni a használati melegvíz és a fűtés energia igényét.
A növendék istálló tetőszigetelésének felújításával az állatok környezete javul és csökken az alomanyag felhasználás.
II. Rész: „Szarvasmarha telep energiahatékony korszerűsítése Hajdúszovát külterület 022 hrsz. - VP2-4.1.1.3-16- Fejőberendezés technológiai korszerűsítése”
CPV kód:
Fő tárgy: 16620000-7 - Fejőgép
42221110-5 - Fejőgép alkatrészei

Ajánlatkérő a fejőberendezés technológiai korszerűsítésével a termelés és a tenyésztés folyamatait kívánja jobban nyomon követni. Ezzel az új rendszerrel optimalizálható a termékenyítés, ellenőrizhetőbbé válik az állatok egészségügyi állapota.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 99954327 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szarvasmarha telep energiahatékony korszerűsítése Hajdúszovát külterület 022 hrsz. - VP2-4.1.1.3-16 - Szarvasmarha telep építészeti fejlesztése és napelemes rendszer kiépítése
Rész száma: I.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45261410-1
45261300-7
09332000-5
09331100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4212 Hajdúszovát, Földesi útfél 022 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő célja a meglévő szarvasmarha telepének építészeti és technológiai fejlesztése az energia hatékonyság jegyében. Ennek keretében 50 kwp napelemes rendszer kerül telepítésre, a szolár rendszerrel és a kondenzációs kazánnal kívánja mérsékelni a használati melegvíz és a fűtés energia igényét.
A növendék istálló tetőszigetelésének felújításával az állatok környezete javul és csökken az alomanyag felhasználás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke tetőszigetelésnél a minimálisan kötelező 5 év felett (minimum 0 év - maximum 5 év, előny a magasabb egész évben megadva) 15
2 Többlet jótállási idő mértéke napelemnél a minimálisan kötelező 10 év felett (minimum 0 év - maximum 10 év, előny a magasabb egész évben megadva) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forintban, előny az alacsonyabb)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése - Projektazonosító: 1778759635.
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szarvasmarha telep energiahatékony korszerűsítése Hajdúszovát külterület 022 hrsz. - VP2-4.1.1.3-16 - Fejőberendezés technológiai korszerűsítése
Rész száma: II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:16620000-7
További tárgyak:42221110-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4212 Hajdúszovát, Földesi útfél 022 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a fejőberendezés technológiai korszerűsítésével a termelés és a tenyésztés folyamatait kívánja jobban nyomon követni. Ezzel az új rendszerrel optimalizálható a termékenyítés, ellenőrizhetőbbé válik az állatok egészségügyi állapota.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rövidebb szerviz reagálási idő a minimálisan előírt 6 órához képest (minimum 0, maximum 4 előny a magasabb, órában megadva) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forintban, előny az alacsonyabb)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése - Projektazonosító: 1778759635.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: I. Elnevezés: Szarvasmarha telep energiahatékony korszerűsítése Hajdúszovát külterület 022 hrsz. - VP2-4.1.1.3-16 - Szarvasmarha telep építészeti fejlesztése és napelemes rendszer kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÁDÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4181 Nádudvar, Bem József u. 3.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail: nadep@t-omline.hu
Telefon: +36302054927
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3654480722
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11159782-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42546966
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44637505
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Épületgépészeti csővezeték szerelés, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, megújuló energia hasznosító berendezések szerelése, (Napelemes rendszer helyszíni összeszerelése, beüzemelése, napkollektoros rendszer helyszíni összeszerelése, beüzemelése), kapcsolódó villanyszerelési munkák, szigetelési munkák, bádogozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NÁDÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4181 Nádudvar, Bem József u. 3.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11159782-2-09

Hivatalos név: Szira- Aqua Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4150 Püspökladány, Táncsics u. 10.
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13609472-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: II. Elnevezés: Szarvasmarha telep energiahatékony korszerűsítése Hajdúszovát külterület 022 hrsz. - VP2-4.1.1.3-16- Fejőberendezés technológiai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dairy-Dáv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4002 Debrecen, Kádár dűlő 28/b.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: HU
E-mail: info@dairy-dav.hu
Telefon: +36309985999
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3652310931
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10677618-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55316822
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55316822
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dairy-Dáv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4002 Debrecen, Kádár dűlő 28/b.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10677618-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges