Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8116/2018
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Tarcal Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3915 Tarcal 1. ütemű építési szakasz Csatorna jele Beépítés helye Utcanév Helyrajzi szám CS1-0-0 Sporttér (38. sz. ök. út) 56 Hegyalja utca 23 CS1-4-0 Kövesd utca 159/27 CS2-0-0 Sporttér (38. sz. ök. út) 56 Balassa Iván utca 77, 125 Szondi utca 110 Zrínyi utca 158 Szeles utca 160 Kövesd utca 159/27 CS2-1-0 Szondi utca 110 CS2-2-0 Szondi utca 110 CS2-3-0 Zrínyi utca 158 CS2-4-0 Sporttér (38. sz. ök. út) 56 Balassa Iván utca 77, 125 Szondi utca 110 CS2-4-5 Fő utca (38. sz. ök. út) 238 Botond utca 237 Zrínyi utca 158 CS4-5-32 Fő utca (38. sz. ök. út) 238 Klapka utca 316 2. ütemű építési szakasz Csatorna jele Beépítés helye Utcanév Helyrajzi szám CS7-1-0 Mikszáth Kálmán utca 723 CS7-0-1 Malom utca 799 CS7-0-2 Malom utca 799 CS7-1-2 Babócsai utca 778 CS7-0-3 Babócsai utca 688 Klapka utca 316 3. ütemű építési szakasz Csatorna jele Beépítés helye Utcanév Helyrajzi szám I-II-III. szakasz Árpád út (3617. sz. ök. út) 1152
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FERR-3331 Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tarcal Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18875
Postai cím: Fő utca 61.
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 47/580-440
E-mail: jegyzo@tarcal.hu
Fax: 47/580-441
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): WWW.tarcal.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058 azonosító számú „Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben” című projekt keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 165982793 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
További tárgyak:45232410-9
45247110-4
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3915 Tarcal
1. ütemű építési szakasz
Csatorna jele Beépítés helye
Utcanév Helyrajzi szám
CS1-0-0 Sporttér (38. sz. ök. út) 56
Hegyalja utca 23
CS1-4-0 Kövesd utca 159/27
CS2-0-0 Sporttér (38. sz. ök. út) 56
Balassa Iván utca 77, 125
Szondi utca 110
Zrínyi utca 158
Szeles utca 160
Kövesd utca 159/27
CS2-1-0 Szondi utca 110
CS2-2-0 Szondi utca 110
CS2-3-0 Zrínyi utca 158
CS2-4-0 Sporttér (38. sz. ök. út) 56
Balassa Iván utca 77, 125
Szondi utca 110
CS2-4-5 Fő utca (38. sz. ök. út) 238
Botond utca 237
Zrínyi utca 158
CS4-5-32 Fő utca (38. sz. ök. út) 238
Klapka utca 316
2. ütemű építési szakasz
Csatorna jele Beépítés helye
Utcanév Helyrajzi szám
CS7-1-0 Mikszáth Kálmán utca 723
CS7-0-1 Malom utca 799
CS7-0-2 Malom utca 799
CS7-1-2 Babócsai utca 778
CS7-0-3 Babócsai utca 688
Klapka utca 316
3. ütemű építési szakasz
Csatorna jele Beépítés helye
Utcanév Helyrajzi szám
I-II-III. szakasz Árpád út (3617. sz. ök. út) 1152
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. ütemű építés szakasz:
A CS1-0-0 csatorna Hegyalja úton meglévő földárok nyomvonalán halad. 0+000 szelvénye csatlakozik a 38. sz. Tarcal-Nyíregyháza országos közút 3+850 szelvényében meglévő vízelvezető árokhoz. A CS1-0-0 csatornába csatlakozik a CS1-4-0 Kövesd utcai csatorna egy része is.
A CS2-0-0 csatorna Balassa Iván utca és a Szeles utca É-i oldalán, valamint a Kövesd utca páratlan oldalán tervezett. 0+000 szelvénye csatlakozik a 38. sz. Tarcal-Nyíregyháza országos közút 4+174 szelvényébe meglévő árokhoz, mely árok ebben a szelvényben 1,95*1,95 m méretű kőből rakott áteresszel keresztezi a közutat. Az áteresz lejtése 2,3 %. Az áteresz vízszállító kapacitása telt szelvénynél 28,545 m3/s. A CS2-0-0 csatorna torkolati vízhozama 1,166 m3/s, mely vízhozam az áteresz vízszállító kapacitásának 4 %-a. A vízhozam eddig is ebbe az árokba került bevezetésre, illetve innen továbbvezetésre az átereszen keresztül. A CS2-0-0 csatornaburkolat építése során újabb vízgyűjtőterület bevonása a domborzati adottságok alapján nem történt, illetve nem is lehetséges. 0+019 és 0+158 szelvényében a CS2-1-0 és CS2-2-0 jelű Szondi utcai, 0+358 szelvényében a Zrínyi utcai CS2-3-0 mellékgyűjtő köt be, valamint a CS1-4-0 jelű Kövesd utca páratlan oldalának egy része is a CS2-0-0 csatornába csatlakozik.
A CS2-4-5 csatorna a Botond út É-i oldalán és a Zrínyi utca oldalán a Balassa Iván utcáig tervezett, +000 szerlénye a 38. sz. Tarcal-Nyíregyháza országos közút 4+396 szelvényébe meglévő csatornába csatlakozik, mely csatorna előre gyártott betonlap burkolata jó karba helyezendő a hordalék eltávolításával, valamint az elmozdult mederelemek kiigazításával és hézagainak illeszt habarccsal történő tömítésével.
CS4-5-32 jelű csatorna a Klapka u. oldalán a 6. sz. ingatlan előtt meglévő áteresz és a 38. sz. Tarcal-Nyíregyháza országos közút 4+904 szelvényében meglévő vízelvezető árok között tervezett, figyelembe véve a későbbi vízelvezetés kiépítését követő csatlakozó csatornák által szállított vízmennyiség elvezetésének biztosítását.
A tervezett vízelvezetők lejtése a 1-26 % között változnak, követve a domborzati adottságokat.
A vízelvezető létesítmények a Beton Melior Kft. által gyártott betonelemekből, az átereszek az elemekhez gyártott fedlapokkal lettek tervezve, melyek alkalmazásával egységes, az árkok vízszállító képességét nem csökkentő kapubejárók is kiépíthetők. Az átereszeknél a 10 to tengelyterhelésre méretezett elemeket és fedlapokat terveznek alkalmazni beépítési adottságoktól függően változó hosszban.
A tervezett vízelvezetők lejtése 2-107 % között változnak, követve a domborzati adottságokat.
Egyes szakaszokon energiatörő fogak beépítése szükséges.
A vízelvezető létesítmények a Beton Melior Kft. által gyártott betonelemekből, az átereszek és a kapubejárók az elemekhez gyártott fedlapokkal lettek tervezve, melyek alkalmazásával egységes, az árok vízszállító képességét nem csökkentő kapubejárók is kiépíthetők. Az átereszeknél és a kapubejáróknál is 10 to tengelyterhelésre méretezett elemeket és fedlapokat terveznek alkalmazni. Kapubejáróknál 5,00 m hosszban, míg átereszeknél beépítési adottságtól függően változó hosszban.
A vízelvezetők méretezése 2 év ismétlődési idejű csapadékból származó vízhozam levezetésére történt.
A vízelvezetők méretezése 2 év ismétlődési idejű csapadékból származó vízhozam levezetésére történt.
A Mikszáth Kálmán utcában meglévő burkolt árok szakasz, valamint a Babócsai utcában meglévő földmedrű árok található, melyek a tervezett vízelvezetők befogadójául szolgálnak.
Hordalékfogó nem került betervezésre, azok a korábbi beruházásban megvalósult övárkoknál már megépültek.
2. ütemű építés szakasz:
A CS7-1-0 vízelvezető a Mikszáth Kálmán utcában a meglévő burkolt árok meghosszabbításában a páratlan házszámú oldalon tervezett. 0+000 szelvénye a meglévő árokhoz csatlakozik.
A CS7-0-1 csatorna a Malom utcán létesül a 794 hrsz-ú meglévő árok - a vízelvezető befogadója - és a Mikszáth Kálmán utca kereszteződése között, egy része az utca DNY-i, másik része az utca DK oldalán.
A CS7-0-2 csatorna a Malom utcán a Vasút utcától a 794 hrsz-ú meglévő árok - a csatorna befogadója - között tervezett. Kétoldali vízelvezető tervezésére a meglévő közművek és az utca szélessége miatt nincs lehetőség.
A CS7-1-2 vízelvezető a Babócsai utca páratlan oldalán a 21-29. sz. ingatlanok előtt tervezett, csatlakozik a 21. sz. ingatlan előtt már meglévő vízelvezető árokhoz. Kétoldali vízelvezető tervezésére a meglévő közművek és az utca szélessége miatt nincs lehetőség.
A CS7-0-3 vízelvezető a Babócsai utcán a 780 hrsz-ú árok - mely a vízelvezető befogadója - és a 38. sz. főút között létesül a páratlan házszámú ingatlanok előtt.
A tervezett vízelvezetők lejtése a 1-26 % között változnak, követve a domborzati adottságokat.
A 7-0-1 és a 7-0-2 jelű csatornák befogadója a meglévő 794 hrsz-ú földárok.
Méretei:
Fenékszélesség: 0,5 m
Mélység: 0,5 m
Rézsűhajlás: 1:1,5
Lejtése: 0,5 %
Vízszállító kapacitása: 718 l/s
A csatlakozó csatornák torkolati vízhozama 58 l/s, mely vízhozam a meglévő árok vízszállító kapacitásának 8%-a, mely vízmennyiség nem többlet mennyiség, csak az eddigi földárok helyett burkolt mederben kerül a csapadékvíz elvezetése.
3. ütemű építés szakasz:
Az Árpád úton tervezett vízelvezető árok 3 szakasza került kialakításra a keresztező utcák alatt meglévő átereszekhez való csatlakozást figyelembe véve.
A meglévő burkolt árok felújítása során újabb vízgyűjtő terület bevonása nem történt illetve nem is lehetséges. A meglévő burkolt árok befogadója már adott. Többlet vízhozam nem keletkezik.
A helyszíni vonalvezetés során a meglévő árok nyomvonalába került betervezésre az új burkolt vízelvezető.
I. szakasz Jókai utca és Nagy Balázs utca között 87 m
II. szakasz Nagy Balázs és Munkácsy Mihály utca között 285 m
III. szakasz Munkácsy Mihály utca és Fő utca között 138 m
Az Árpád utca a 3617. sz. Tarcal-Prügy összekötő út belterületi szakasza, mely a vízelvezető árok építéssel párhuzamos vonalvezetéssel az alábbiak szerint érintett:
3617. sz.
szelvényszám Csatorna Érintett útszakasz hossza (m) Tervezett építési ütemek száma
jele mérete úttengelytől mért távolsága jobb oldal bal oldal db
0+012-0+151 I. szakasz TISZA I 100/205/105 5,33-5,58 139 3
0+166-0+454 II. szakasz 5,05-7,31 285 6
0+470-0+557 III. szakasz 6,86-8,46 87 2
Csatorna jele TISZA I 100/205/105 kapubejáró
m m db
I. szakasz 87 3 1
II. szakasz 285 53 10
III. szakasz 138 12 3
Összesen 510 68 14
Az út melletti ároképítést építési szakaszokra kell osztani, az építési szakaszok hosszai nem haladják meg az 50 m-t.
Bel-és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza: 4950 fm.
Ebből: új nagyszelvényű burkolt árok: 500 fm,
új burkolt árok: 3289 fm,
új burkolt árok fedlapokkal: 425 fm,
folyóka: 546 fm,
áteresz: 190 fm.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt műszaki szakember szakirányú szakmai többlettapasztalata az MV-VZ vagy MV-Z-R jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum tapasztalaton felül (min0 hó, max48hó) 20
2 Jótállás megajánlott időtartama (min. 36 hónap, max. 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERR-3331 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üteg u. 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11585271-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 168795276
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 165982793
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FERR-3331 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üteg u. 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11585271-2-05

Hivatalos név: DH-SZERVIZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út 76.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11986270-2-09

Hivatalos név: Komplex-D Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kartács utca 32.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12115369-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban jelezte, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb FERR-3331 Kft. ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
A bírálatra nem került ajánlattevők cégneve, székhelye:
Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: II.
Az Ajánlattevő cégneve: Komplex-D Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4032 Debrecen, Kartács u. 32.
Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: III.
Az Ajánlattevő cégneve: DH Szerviz Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4032 Debrecen, Füredi u. 76.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges