Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8126/2018
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Marcaltő Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8532 Marcaltő, Kossuth u. 2. hrsz: 357.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Csizmadia és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Marcaltő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21525
Postai cím: Fő tér 13.
Város: Marcaltő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8532
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyiné Böröcz Adél
Telefon: +36 87347004
E-mail: info@marcalto.hu
Fax: +36 87347004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.marcalto.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Marcaltői körzetben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Marcaltői körzetben” kivitelezési szerződés keretében
Mennyisége (valamennyi részt és opciót beleértve)
A közbeszerzési dokumentumban, különösen annak műszaki melléklete által meghatározottak szerint az alábbi feladatok elvégzése:
Meglévő orvosi rendelő átalakítása, akadálymentesítése és az épület védőnői tanácsadóval történő bővítése
Helységek:
Orvosi szolgálati lakás (tervezéssel nem érintett!)

• Közlekedő 12,88 m2
• Előtér 0,88 m2
• Takarító eszköz tároló 1,06 m2
• Tároló lépcső 2,59 m2
• Háztartási helység 7,95 m2
• Konyha 16,40 m2
• Fürdő 4,92 m2
• Szoba 24,88 m2
• Szoba 24,56 m2
• Szoba 24,88 m2

Összesen szolgálati lakás: 121,00 m2
Orvosi rendelő (meglévő felújított épületrész)

• Rámpa 12,15 m2
• Fedett közlekedő 19,80 m2
• Szélfogó 7,81 m2
• Váróterem 18,35 m2
• Adminisztrációs h. 13,04 m2
• Kezelő 11,33 m2
• Orvosi rendelő 33,67 m2
• Ffi. mosdó 1,73 m2
• Ffi. wc. 1,04 m2
• Akadálymentes wc 4,72 m2
• Fedett tér 31,41 m2

Összesen meglévő orvosi rendelő + fedett tér, közlekedő 91,69m2+51,21m2
Összesen rámpa: 12,15m2
Orvosi rendelő (új bővítés)

• Védőnői tanácsadó 18,29 m2
• Közlekedő 5,94 m2
• Női mosdó 1,57 m2
• Női wc. 1,56 m2
• Tak. eszk. tároló 0,96 m2
• Személyzeti előtér 1,92 m2
• Személyzeti wc. 1,02 m2
• Személyzeti öltöző 4,55 m2
• Személyzeti zuhanyzó 1,75 m2
• Multifunkciós helység 12,88 m2
• Babakocsi tároló 4,20 m2

Összesen orvosi rendelő bővítés + babakocsi tároló: 50,44 m2 + 4,20 m2
Orvosi rendelő+rámpa nettó mindösszesen: 318,54 m2+12,15 m2
A Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő ese-tenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31209128 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Marcaltői körzetben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 8532 Marcaltő, Kossuth u. 2. hrsz: 357.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége (valamennyi részt és opciót beleértve)
A közbeszerzési dokumentumban, különösen annak műszaki melléklete által meghatározottak szerint az alábbi feladatok elvégzése:
Meglévő orvosi rendelő átalakítása, akadálymentesítése és az épület védőnői tanácsadóval történő bővítése
Helységek:
Orvosi szolgálati lakás (tervezéssel nem érintett!)

• Közlekedő 12,88 m2
• Előtér 0,88 m2
• Takarító eszköz tároló 1,06 m2
• Tároló lépcső 2,59 m2
• Háztartási helység 7,95 m2
• Konyha 16,40 m2
• Fürdő 4,92 m2
• Szoba 24,88 m2
• Szoba 24,56 m2
• Szoba 24,88 m2

Összesen szolgálati lakás: 121,00 m2
Orvosi rendelő (meglévő felújított épületrész)

• Rámpa 12,15 m2
• Fedett közlekedő 19,80 m2
• Szélfogó 7,81 m2
• Váróterem 18,35 m2
• Adminisztrációs h. 13,04 m2
• Kezelő 11,33 m2
• Orvosi rendelő 33,67 m2
• Ffi. mosdó 1,73 m2
• Ffi. wc. 1,04 m2
• Akadálymentes wc 4,72 m2
• Fedett tér 31,41 m2

Összesen meglévő orvosi rendelő + fedett tér, közlekedő 91,69m2+51,21m2
Összesen rámpa: 12,15m2
Orvosi rendelő (új bővítés)

• Védőnői tanácsadó 18,29 m2
• Közlekedő 5,94 m2
• Női mosdó 1,57 m2
• Női wc. 1,56 m2
• Tak. eszk. tároló 0,96 m2
• Személyzeti előtér 1,92 m2
• Személyzeti wc. 1,02 m2
• Személyzeti öltöző 4,55 m2
• Személyzeti zuhanyzó 1,75 m2
• Multifunkciós helység 12,88 m2
• Babakocsi tároló 4,20 m2

Összesen orvosi rendelő bővítés + babakocsi tároló: 50,44 m2 + 4,20 m2
Orvosi rendelő+rámpa nettó mindösszesen: 318,54 m2+12,15 m2
A Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő ese-tenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama 20
2 Előteljesítési határidő 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00033
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
-
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Marcaltői körzetben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csizmadia és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Negyedik utca 62. B. ép.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
E-mail: csizmadiakft@globonet.hu
Telefon: +3620/9205-343
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3689/315-112
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12977581-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31233113
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31209128
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: LOMBARD-91 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Második utca 6.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
E-mail: info@lombard91kft.hu; lombard91kftpapa@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12483031-2-19
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 34573871 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csizmadia és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Negyedik utca 62. B. ép.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12977581-2-19

Hivatalos név: LOMBARD-91 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Második utca 6.
Város: Pápa
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 8500
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12483031-2-19

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
-
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges