Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:8143/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvár, Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt főbb elemei:
- A Dorottya ház rekonstrukciója, építése beépített berendezési tárgyakkal;
- Parkoló, út, járda építés csapadékvíz elvezetéssel;
- Közterület és környezetrendezés (közterületi terasz építése, szobor állítása, kertépítés, játszótér építés és térvilágítás).
A Dorottya ház (országos műemlék védelmi oltalom alatt álló épület) rekonstrukciója, építése:
Az építés helye: Kaposvár, Fő u. 1., Helyrajzi szám: 320. Műemléki törzsszám: M4341
A felújítás és átalakítás célja egy Belvárosi látogatóközpont építése az alábbi funkciókkal:
- Földszint keleti és udvari szárnyában 60,71 m2 alapterületű fogadóterület 60,95 m2 alapterületű múzeumi bolt, 44,28 m2
alapterületű előadó terem, 53,37 m2 iroda és tárgyaló, vizesblokk és egyéb közlekedő, kiszolgáló területek.
- Földszint nyugati szárnyában 61,67 m2 alapterületű kávézóhelyiség kialakítása 69,52 m2 alapterületű utcai épített terasszal és
hátsó kertkapcsolattal.
- Emeleten 205,65 m2 alapterületű kiállítótér 23,73 m2 vetítővel, egy 208,55 m2 alapterületű holográfiás színház kialakítása,
továbbá egyéb kiszolgáló helyiségek kialakítása.
- Tetőtérben a tetőszerkezet cseréjét követően 104,73 m2 alapterületű játszóház, 48,34 m2 tetőterasz, 58,22 m2 szülő társalgó,
25,30 m2 galéria és kiszolgáló helyiségek.
- Tervezett a teljes épület külső-belső műemléki felújítása, nyílászárók cseréjével, külső és belső fal és padlóburkolatok
cseréjével,
- Tervezett az épület teljes gépészeti átalakítása, napelemek felszerelésével,
- Az épületben a szintek közötti közlekedésre 8 személyes, akadálymentes személylift és hozzá tartozó liftakna kerül telepítésre,
- Tervezett az udvar környezetrendezése 168,36 m2 gumiburkolatú játszófelülettel, 106,33 m2 térburkolattal, 189,29 m2
zöldfelülettel, 100,61 m2 kültéri hajópadlóval,
- Tervezett parkoló és a parkolót kiszolgáló belső út építése 446,10 m2 felülettel,
- Tervezett a teljes közműfelújítás és a terület csapadékvíz-elvezetése.
- 3000 m3/óra kapacitású légkezelő berendezés kerül beépítésre.
A helyiségek összes alapterülete 1665 m2.
Elbontásra kerülnek:
A teljes tetőszerkezet a hozzá tartozó födémekkel együtt:
- az összes nyílászáró, összes berendezés, válaszfal, álmennyezet, burkolat, az összes külső-belső padozat, falburkolatok és
tartószerkezetig az összes vakolat, gépészeti berendezések, szerelvények és csövek, az 1980-as felújításkor épített, a
pinceszintre vezető kétkarú lépcső, valamint a tetőtér gépház utólagos födémei és lépcsője;
- az udvari épületrész emeleti középfőfala az alaprajzok szerint;
- az 1980-as évek födémbeépítései feltárandók, nagy valószínűséggel teljes bontásuk szükséges.
- A megmaradó szerkezetek gombamentesítését el kell végezni.
Parkoló, út, járda építés csapadékvíz elvezetéssel:
A projekt területéhez vezető út a környezetében lévő közösségi létesítmények feltáró útjához csatlakozóan alakítható ki a telek
északi oldalán kelet-nyugati irányban. Az út hossza 35,3 m, szélessége 5,5 m. Mindkét oldalán parkolósor csatlakozással.
Az út déli oldalán 83o-os beállású 5 parkolóhelyeket alakítunk ki, melyből 1 db mozgássérült parkolóhely. A gyalogos feljárótól a
nyugati telekhatárig ugyanilyen járműbeállással 6 parkoló készül az utolsó parkolóhely után a megfordulást biztosító útfelülettel.
A feltáró út északi oldalán 5 db 2 m széles, 6,5 m hosszú párhuzamos parkolóhelyek készülnek.
A csapadékvíz befogadója a Fő utcai 60 cm átmérőjű beton csapadékcsatorna. E területről a csapadékvizet 30 cm átmérőjű KM-
PVC csapadékcsatorna gyűjti össze.
Közterület- és környezetrendezés (kertépítés, térvilágítás)
Az „L” alakú épület által közre zárt udvarrészben gumiburkolatos játszótér, szabadtéri fogyasztóterasz, gyalogos rámpa, járdák
illetve szabadföldbe ültetett növényekkel kialakított zöldfelület lesz kialakítva.
A belső udvart a műemlék épület falára szerelt falikaros kandeláberekkel lesz megvilágítva.
A Fő utcai terasz a Noszlopy Gáspár utcai közterület felújításánál kialakított szabadtéri teraszok mintájára készül, kőlap burkolatú
lábazati fallal és festett, kovácsoltvas korlátokkal, lépcsővel, egyedi 5/4-es köztéri szoborral. A terasz lábazatába kültéri
elektromos csatlakozási lehetőség kiépítésével a majdani világítás táplálására.
A műemléki épület homlokzatán a földszinti funkciókra utaló feliratok megvilágításukhoz szükséges csatlakozási helyekkel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6259 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az eredeti hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
6259/2018 (KÉ-szám/évszám)
7188/2018 (KÉ-szám/évszám)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben