Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8150/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykinizs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3844 Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1. (hrsz: 146/8)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykinizs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16678
Postai cím: Szent Erzsébet tér 1
Város: Nagykinizs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3844
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 46/474-134
E-mail: nagykinizsph@t-online.hu
Fax: 46/474-134
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nagykinizs Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának döntése alapján támogatásban részesült a „Nagykinizs Község Önkormányzatának településkép fejlesztése” című, 1776250044 azonosító számú projektjének megvalósítása érdekében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45321000-3
45421100-5
45300000-0
45310000-3
45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3844 Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1. (hrsz: 146/8)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő célja a tulajdonában lévő meglévő polgármesteri hivatal épületének külső felújítása, energetikai célú korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, parkoló kialakítása, napelemes rendszer kiépítése.
Tetőfedés - A meglevő tetőfedés anyaga hornyolt kerámia cserépfedés piros színben. A fedés a teljes tetőfelületen cserélve lesz. Anyaga egyszerű hornyolt (szalag) cserép, natúr színben.
Bádogos munkák - A tetőfedés kiegészítő bádogos szerkezetei (szegélyek, vápák, fallefedések) RHEINZINC lemezekből készülnek. A cserére kerülő lefolyócsatornák anyaga a meglévő rendszerrel megegyezően alumínium.
Vízszigetelések - Az új tetőfedés alatt egy réteg szálerősítésű hófogó fólia kerül elhelyezésre.
- A beépítésre kerülő faszerkezeteket a felszívódó nedvességtől 1 rtg. bitumenes csupaszlemez beépítésével kell megvédeni.
Hőszigetelések - Az épület homlokzatán a megfelelő energetikai tulajdonságok elérése érdekében 12 cm expandált polisztirol, a lábazatoknál 10 cm extrudált polisztirol hőszigetelés kerül felragasztásra. A padlásfödémre 20 cm utólagos kőzetgyapot hőszigetelés kerül.
Lépcsők, rámpák - Az előlépcsők C12 minőségű monolit betonból készülnek, élvédőkkel, csúszásmentes és fagyálló kerámia burkolattal. Az akadálymentesítés során az épület előtt betonszerkezetű rámpa készül élvédőkkel, csúszásmentes és fagyálló kerámia burkolattal.
Vakolatok - A homlokzati kőporos vakolatok szintén jelentős mértékben sérültek, nedvesek, ezért - és a bontások, nyílászáró cserék, valamint az utólagos falszigetelés miatt, a fellazult, alacsony szilárdságú és nedves vakolatokat szintén le kell verni, a falazatot a maradványoktól és a portól megtisztítani, majd újravakolni. A külső fedővakolat a homlokzati hőszigetelés miatt többrétegű, Dryvit rendszerű vékonyvakolat üvegszövet beágyazással, nemesvakolati fedőréteggel.
Nyílászárók - Az épületen a felújítás során a külső nyílászárók teljes cseréjére sor kerül. Az új külső nyílászárok faszerkezetű termékek. A nyílászárók fokozott hőszigetelő üvegezéssel készülnek (k= 1,5 W/m2K, vagy jobb). Néhány helyen egyedi nyílászárókat kell gyártatni.
Felületképzések - Az épület külső homlokzatképzése a homlokzati hőszigetelés külső felületet ado, ragasztóba ágyazott üvegszövetre felhordott vékonyvakolat 1-2 mm közötti szemcsenagysággal, kapart kivitelben, a homlokzati rajzokon feltüntetett színárnyalatokkal.
- A lábazat középszürke színű lábazati vakolattal készül.
- A faszerkezetek felületkezelése falazúrral történik, 1 alapozó és két fedőréteggel.
- A rámpa és lépcsőkorlátok porszórt felülettel készülnek szürke színben.
Lakatosmunkák - A lépcső és rámpakorlátok fémből készülnek egyedi lakatos-szerkezetkent kialakítva.
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt műszaki szakember (építésvezető) magasépítésben szerzett szakmai gyakorlati ideje (egész hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
2 Jótállás megajánlott időtartama (min. 36 hónap, max. 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Diamit-Ép-Ker-Szolg Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeles akna 1.
Város: Múcsony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3744
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25747944-2-05

Hivatalos név: Épszer Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Eötvös utca 11.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12610008-2-05

Hivatalos név: Bodrog Construct Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Illyés Gyula u. 18.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24892443-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban jelezte, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb Diamit-Ép-Ker-Szolg Kft. ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A bírálatra nem került ajánlattevők cégneve, székhelye
Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: II.
Az Ajánlattevő cégneve: Épszer Zrt.
Az Ajánlattevő székhelye: 3950 Sárospatak, Eötvös utca 11.
Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: III.
Az Ajánlattevő cégneve: Bodrog Construct Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3950 Sárospatak, Illyés Gyula u. 18.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges