Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8170/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. (2850129. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CAPRICOLORS Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladék-gazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16984
Postai cím: Bokréta út 22
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petró Árpád ügyvezető
Telefon: 42/594-529
E-mail: kozbeszerzes@thgkft.hu
Fax: 42/594-501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.thgkft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladék-gazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Energetikai fejlesztések a THG épületeiben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Energetikai fejlesztések a THG épületiben” tárgyban kivitelezési munkálatok elvégzése a megkötendő Vállalkozási szerződésben foglalt feltételekkel
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45019539 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Energetikai fejlesztések a THG épületeiben”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. (2850129. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Energetikai fejlesztések a THG épületeiben”
Építészeti kivitelezési munkák: Az elképzelések szerint telephelyen lévő műhelyépület energia megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási munkáira van szükség a projekt arányos akadálymentesítés megvalósításával. A felújítás során megvalósul az épület külső oldali hőszigetelése, a még ki nem cserélt nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, ill. lámpatestek cseréje. A műhelyépületre, ill. a telephelyen lévő központi irodaépületre napelem rendszer kerül elhelyezésre. Az akadálymentesítés vonatkozásában kialakításra kerül egy Mozgássérült WC zuhanyzási lehetőséggel, ill. a bejárat megközelítését szolgáló akadálymentes rámpa. Épületgépészeti kivitelezési munkák:
Víz-csatorna szerelés: Az épületben jelenleg is működő vízhálózat van kialakítva. A tervezett felújítási munkák során a kialakítandó vizesblokk meglévő vizes berendezései bontásra kerülnek és egy akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra. A tervezett berendezések vízellátása ill. szennyvíz elvezetése a meglévő hálózatra történő csatlakozással biztosítható. A vezetéket a vonatkozó tervek alapján kell szerelni. A csővezeték anyaga aljzatban szerelt UNIPIPE típusú oxigén diffúziómentes műanyag cső és horganyzott acélcső szabadon szerelve.
A melegvíz termelés az akadálymentes vizesblokkban központilag a meglévő elektromos fűtésű bojlerrel történik. A bojler elé a hidegvíz csatlakozáshoz kombinált biztonsági-visszacsapó szelepet kell beépíteni. A lefolyóvezeték az aljzatban és szabadon KG - PVC, falhoronyban P1- PVC cső. A földben vezetett szennyvíz alapvezeték szerelési távolsága az épületen belül a falaktól minimum 1 m-nek kell lennie, anyagminősége egységesen KG-PVC. A meglévő szennyvíz beállás közműfeltárást igényel. A víznyomó vezetéket szigetelni kell. Az aljzatban 10 mm falvastagságú zárt cellás szigetelő csőhéjakkal. Az akadálymentes kialakítás során az OTÉK 99.§ 6. bekezdése szerinti előírásokat kell figyelembe venni. A tervezett akadálymentes mosdóban 1-1 db WC és mosdó berendezés kerül kialakításra a szükséges szerelvényekkel és kapaszkodókkal ellátva. Az irodába pedig egy darab mosdó berendezés kerül telepítésre. Az akadálymentes berendezési tárgyak B&K, az irodai mosdó ALFÖLDI Porcelán típusúak MOFÉM szerelvényekkel és adagolókkal felszerelve. Az illemhelyeken elhelyezett akadálymentes WC három irányból - szemből, oldalirányból és átlósan is megközelíthető. Ez annyit jelent, hogy a faltól minimálisan 70 cm kiállással tervezett WC berendezés elülső éle és a mosdó között legalább 135 cm hosszú, a WC szabad oldalán legalább 90 cm széles terület rendelkezésre áll. Az akadálymentesen használható WC berendezés ülésmagassága a padlószinthez képest 46-50 cm között kerül kialakításra - ülésmagasító eszköz alkalmazása nélkül - lehetőleg elülsőnyílás nélkül vagy elülsőnyílású WC esetén nyílás nélküli ülőkével, tető nélkül. Az öblítőtartály nyomógombbal működtethető. A mosdó konkáv peremkialakítású, faltól mért tengelytávolsága szintén 45 cm, kiállása legalább 55 cm, szerelési magassága 86 cm, a mosdó alatt legalább 70 cm magas lábszabad területtel, használatához a mosdóval szemben legalább 90x120 cmszabad terület biztosított. A mosdóhoz forrázásgátlóval ellátott egykaros keverőcsaptelep kerül elhelyezésre, a mosdó szifonkialakítása külsővédelemmel ellátott vagy műanyag kialakítású (égési sérülések elkerülésére). A mosdó felett az ülő és álló ember méreteihez igazítottan dönthető tükör kerül elhelyezése. A WC-hez az egyik oldalán fix, a szabad tér felőli oldalon felhajtható kapaszkodót helyezünk el mindkettőt a padlóvonaltól mérten 75 cm magasságban, a háttérhez képest kontrasztos színben, felhajtott állapotban rögzíthető változatban, legalább 32 mm csőátmérővel. A kapaszkodók tengelye a WC tengelyéhez képest 30-32 cm távolságban szerelendő. A kapaszkodók teherbírása egyenként legalább 150 kg, mely a rögzítés módjára és típusára is értendő. A kapaszkodók hossza legalább 700 mm. Az illemhelyeken minden olyan egyéb kiegészítő felszerelése szükséges, ami egy átlagos illemhelyen is megtalálható az akadálymentes elérési magasságok figyelembevételével: szappanadagoló, alsó síkja 110 cm magasságban, ruhatartó fogas 120 cm magasságban, falra rögzített WC-kefe garnitúra elhelyezve. A WC-papír tartót a felhajtható kapaszkodóra rögzítve vagy a WC melletti oldalfalon elérhető magasságban célszerű felszerelni. A betonozási munkálatok megkezdése előtt a csővezetéki hálózaton nyomáspróbát kell tartani, melyről jegyzőkönyv készítendő. Az elkészült vízvezetéket le kell fertőtleníteni, melynek hatékonyságát ÁNTSZ vízminta vizsgálattal kell igazolni. Központi fűtés A tervezett épület és a bővítés hőveszteség számítása az MSZ 04.140 előírása szerint készült -15 oC külső hőmérséklet figyelembevételével. Az épület számított hővesztesége: 30.911 W Az építész terven megjelölt szerkezetek kielégítik a szabvány követelményeit. A radiátorok méretezési hőfoklépcsője 60/50 °C csúcsterhelésnél. A fűtési és melegvíz termelési energia előállítása központilag a meglévő kondenzációs gázkazánnal történik. A kazán által termelt vizet a főköri szivattyúk juttatják a hőleadókhoz. Mivel a rendszer kiterjedt és funkcionálisan elkülöníthető, ezért külön szivattyú látja el az épületrészeket, melyek a következőek: - Öltözők - Műhelyek-Raktárak A fűtés kétcsöves, szivattyús rendszerű központi fűtés. A csővezeték szabadon szerelt FIX-TREND gyártmányú szénacél cső. a vonatkozó tervek alapján A hőleadók FIX-TREND acéllemez lapradiátorok, Heimeier Standard radiátor szelepekkel, Regolux visszatérő egységekkel és Heimeier termosztátfejekkel felszerelve. A helyiségekbe kiválasztott radiátorok képesek a transzmissziós és a filtrációból eredő hőveszteségek pótlására. A termosztatikus radiátorszelepek lehetővé teszik a helyiségenkénti hőmérséklet szabályozást. A fűtési köröket rádiófrekvenciás programozható termosztátok vezérlik. A kiépítendő fűtési vezetékek magaspontjaira automata légtelenítő szelepeket kell beépíteni. Az elkészült fűtési rendszert át kell mosatni, és VID 2035:2005, EN 14868:2005 szerinti sótalanított vízzel kell feltölteni. A csővezetéki hálózaton nyomáspróbát kell tartani, melyről jegyzőkönyv készítendő. A kazánházi vezetékeket, szivattyúkat és berendezéseket zománcozott felirati táblákkal kell megjelölni. Villamos kiviteli munkák: Meglévő ellátó hálózat leírása: A megrendelő napelemes rendszer elhelyezését határozta el a 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22 hrsz.:28501/29 alatti meglévő épület tetején. Meglévő csatlakozási pont ellátása az utcában futó földkábellel történik, háromfázisú csatlakozással. A csatlakozási ponton minden napszakban rendelkezésre álló teljesítmény 70kW (3 x80A). A kialakított elszámolási fogyasztásmérés feszültségszintje 0,4kV.
Tervezett új mozgássérült wc kialakítás és lámpatestek cseréje A meglévő iroda házban a meglévő lámpatesteket el kell bontani, helyettük új energiatakarékos T5 fénycsöves világítási rendszert kell kialakítani. A meglévő lámpatestek el kell bontani, helyükre ujjakat kell beépíteni. A meglévő iroda épületben új mozgássérült helyiség kerül kialakításra. Ennek a helyiségnek megtáplálása meglévő villamos elosztó berendezésből történik. A tervezett napelemes rendszer 49,99kW-os két épületen lesz elhelyezve. A tervezett rendszer 20kW-os és 30kW-os rendszerekből áll. Mind két rendszert az épületrész saját elosztó berendezésben kialakított tartalék áramkörre kell bekötni.
A telepített rendszer üzemeltetése, karbantartása A telepítendő napelemes rendszer teljesen automatikusan működik, normál üzem esetén az elektromos hálózatba táplál vissza. Amennyiben valamilyen oknál fogva a hálózat megszűnik (pl: áramszünet), az inverter az előírásoknak megfelelően automatikusan lekapcsol, így nem áll fent az áramütés veszélye. Ha nincs megfelelő nagyságú feszültség a napelemekben (pl. éjszaka), az inverter szintén lekapcsolja magát. A napelemes táblák az időjárás viszontagságainak (pl. jégverés) ellenállnak. A napelemes táblák külön tisztítást nem igényelnek, az esetleges porosodást az eső lemossa. A napelemes táblákat azonban óvni kell minden nemű külső erőszakos behatástól és rongálástól. A beépített inverterek automatikus működésűek, karbantartást nem igényelnek. A tartószerkezet kialakítására és kiterjedésére tekintettel javasolt a tartószerkezet legalább félévenkénti ellenőrzése. A termelő berendezés DC oldali teljesítménye: 50 kWp A csatlakozás villamos jellemzői: Üzemi feszültség: 3F+N 400/230V, 50Hz Érintésvédelem: TN-C-S Csatlakozási teljesítmény:3x80A 70kW Termelő berendezés villamos jellemzői: A termelő berendezés elemei közöl egyedül az alkalmazható inverterre van előírás. Csak rendszerengedéllyel rendelkező inverter építhető be, az alkalmazott inverter megfelel az elosztó hálózati engedélyes előírásnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki vezető szakember magasépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hónap - maximum 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00001 azonosító számú „Energetikai fejlesztések a THG épületeiben”
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételére, mely szerint az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig a 2011. évi CXCV. törvény 55. §-a szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály más feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CAPRICOLORS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerle u. 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: capricolorskft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45695209
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45019539
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: JURA BAU Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó u. 4/C.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22688093-2-15

Hivatalos név: T-Decor Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aranykalászsor 0120/87. hrsz
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23373826-2-15

Hivatalos név: S-Color Star Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Benczúr Gyula tér 11. fsz. 6.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23517071-2-15

Hivatalos név: CAPRICOLORS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gerle u. 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges