Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8236/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szántód Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8622 Szántód, Séta utca 8622 Szántód, Hársfa utca 8622 Szántód, Földvári utca 8622 Szántód, Római út 8622 Szántód, Nyár utca 8622 Szántód, Vörösmarty utca 8622 Szántód, Csemetekert utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Balaton-Út Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szántód Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23778
Postai cím: Iskola utca 9.
Város: Szántód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vízvári Attila polgármester
Telefon: +3684 545047
E-mail: szantod@enternet.hu
Fax: +3684 347685
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szantod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Út- és járda-felújítási munkák beszerzése Szántód Község Önkormányzata részére
Hivatkozási szám: HKT-039/2018.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Út- és járda-felújítási munkák beszerzése Szántód Község Önkormányzata részére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 54236160 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Út- és járda-felújítási munkák beszerzése Szántód Község Önkormányzata részére
Rész száma: -
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8622 Szántód, Séta utca
8622 Szántód, Hársfa utca
8622 Szántód, Földvári utca
8622 Szántód, Római út
8622 Szántód, Nyár utca
8622 Szántód, Vörösmarty utca
8622 Szántód, Csemetekert utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szántód, Séta utca
Meglévő padka leszedése felesleges anyag elszállításával 170,0 m2
Vonalvezetés kiigazításához, szélesítésnél földmunkavégzés 25 cm vtg-ban kiszorult föld elszállításával 32,0 m3
Tükörkészítés II.o. talajban 127,5 m2
Útalap készítése 20 cm vtg-ú folytonos szemeloszlású zúzottkővel 25,5 m3
Mart aszfalt kiegyenlítése ~5 cm vtg-ban tömörítéssel 25,5 m3
Burkolat felújítása 2x4= 8 cm vtg-ú AC-11 jelű aszfalttal 510,0 m2
Kétoldali padka készítése 10 cm vtg-ban 0/20-as zúzalékkal 0,5-0,5 m szélességben 170,0 m2
Szántód, Hársfa utca
Meglévő padka leszedése felesleges anyag elszállításával 250,0 m2
Szélesítés készítéshez földmunkavégzés 25 cm vtg-ban kiszorult föld elszállításával 44,0 m3
Tükörkészítés II.o. talajban 175,0 m2
Útalap készítése 20 cm vtg-ú folytonos szemeloszlású zúzottkővel 35,0 m3
Mart aszfalt kiegyenlítése ~ 5 cm vtg-ban tömörítéssel 25,0 m3
Burkolat felújítása 6 cm vtg-ú AC-11 jelű aszfalttal 495,0 m2
Kétoldali padka készítése 10 cm vtg-ban 0/20-as zúzalékkal 0,5-0,5 m szélességben 165,0 m2
Szántód, Földvári utca
Meglévő padka leszedése felesleges anyag elszállításával 92,5 m2
Meglévő burkolat bontása 20 cm vtg-ban elszállítással 30,0 m3
Tükörkészítés II.o. talajban 150,0 m2
Útalap készítése 20 cm vtg-ú folytonos szemeloszlású zúzottkővel 30,0 m3
Ø 25 cm-es KM PVC csatorna fektetése földmunkával 120,0 fm
Víznyelő akna építése 48x48 cm-es öv. víznyelőráccsal 5,0 db
Folyóka építése 40x25x15 cm-es egy elemből betonba ágyazva 185,0 fm
„K” szegély építése betongerendába ágyazva. 185,0 fm
Mart aszfalt kiegyenlítése ~ 5 cm vtg-ban tömörítéssel. 28,0 m3
Burkolat felújítása 2x4= 8 cm vtg-ú AC-11 jelű aszfalttal 555,0 m2
Kétoldali padka készítése 10 cm vtg-ban 0/20-as zúzalékkal 0,5-0,5 m szélességben 92,5 m2
Szántód, Római út
Meglévő betonburkolat kiegyenlítése AC-11 jelű aszfaltból átlag 5 cm vtg-ban bitumen emulzió kellősítéssel 1195,0 m2
Slusszvágás csatlakozásoknál. Bontással, bontott anyag gépjárműre rakásával és elszállításával 75,0 fm
Aszfalt kopóréteg készítése 4 cm vtg-ban AC-8 jelű aszfaltból 1505,0 m2
Kétoldali padka készítése 10 cm vtg-ban 0/20-as zúzalékkal 0,5-0,5 m szélességben 280,0 m2
Meglévő padka leszedése felesleges anyag elszállításával 198,0 m2
Közmű aknák szintre emelése 7,0 db
Burkolat felújítása 5 cm vtg-ban AC-11 jelű aszfaltból bitumen emulzió kellősítéssel 790,8 m2
Kétoldali padka készítése 10 cm vtg-ban 0/20-as zúzalékkal 0,5-0,5 m szélességben 198,0 m2
Szántód, Vörösmarty utca
Meglévő padka leszedése felesleges anyag elszállításával 277,0 m2
Közmű aknák szintre emelése 13,0 db
Burkolat felújítása 5 cm vtg-ban AC-11 jelű aszfaltból bitumen emulzió kellősítéssel 1385,0 m2
Kétoldali padka készítése 10 cm vtg-ban 0/20-as zúzalékkal 0,5-0,5 m szélességben 277,0 m2
Szántód, Csemetekert utca
Meglevő rossz állagú töredezett járda bontása törmelék elszállítása 288,0 m2
Föld ágyazat kiemelése elszállítása átlag 15 cm vtg-ban 43,2 m3
Tükör készítése tömörítéssel 288,0 m2
Kerti szegély készítése 100x20x5 cm-es egy. szegélykőből betongerendába ágyazva 240,0 fm
Zúzottkő ágyazat készítése tömörítéssel 63,0 m3
Járda burkolat készítése 6 cm vtg. szürke színű Citytop típusú vörösbarna térkőből kőpor ágyazatba rakva folyami homok besöpréssel 288,0 m2
Kapubejárók Ckt. betonnal való megerősítése 10 cm vtg-ban 55,0 m2
Tereprendezés elkészült járda mellett 120,0 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megajánlott jótállási határidő (hónap) 25
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: - Elnevezés: Út- és járda-felújítási munkák beszerzése Szántód Község Önkormányzata részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balaton-Út Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klapka u. 33.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12612488-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54350664
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54236160
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balaton-Út Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klapka u. 33.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12612488-2-14

Hivatalos név: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház u. 24. 1. em. 16.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930-2-14

Hivatalos név: Pannon-Fuvar 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tessedik S. u. 18.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12593556-2-14

Hivatalos név: KULCS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói u. 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24104964-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges