Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:8291/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Kisvárda, Városmajor út, hrsz.: 0175/15, 4131/2, 4131/3, 4131/4, 4131/5, 0175/16, 4133, 4132, 961/8, 958/1, 0179/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24660
Postai cím: Piac út 5
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bravics Endre
Telefon: +36 45506042
E-mail: kisvardai.varfurdo@externet.hu
Fax: +36 45506042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csatorna- és közműépítési feladatok a Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft. részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csatorna- és közműépítési feladatok a Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, Városmajor út, hrsz.: 0175/15, 4131/2, 4131/3,
4131/4, 4131/5, 0175/16, 4133, 4132, 961/8, 958/1, 0179/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csatorna- és közműépítési feladatok
Vízellátás:
4
110 KPE P-10 műanyag vezeték 120,0 m
Az igényelt vízmennyiség 5,88 l/s
Szennyvíz elvezetés:
DN 200 KG-PVC vezeték 212,5 m
DN 80 beton tisztítóakna 13 db
D400 műanyag bekötőakna 7 db
A meglévő szennyvízvezeték fogadni tudja a területen keletkező 5,88 l/s szennyvízmennyiséget.
Az épületek és burkolat csapadékvíz elvezetése:
DN 400 Pragma ID vezeték 46,5 m
DN 300 Pragma ID vezeték 78,8 m
DN 250 Pragma ID vezeték 42,1 m
DN 80 beton tisztítóakna 9 db
D400 műanyag bekötőakna 4 db
50x50 cm víznyelőakna 6 db
Csapadékvíz intenzitások: mértékadó 270 l/sha
Qcsm összesen: 160,64 l/s
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10468 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csatorna- és közműépítési feladatok a Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft. részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 186582600
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, Városmajor út, hrsz.: 0175/15, 4131/2, 4131/3,
4131/4, 4131/5, 0175/16, 4133, 4132, 961/8, 958/1, 0179/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csatorna- és közműépítési feladatok
Vízellátás:
4
110 KPE P-10 műanyag vezeték 120,0 m
Az igényelt vízmennyiség 5,88 l/s
Szennyvíz elvezetés:
DN 200 KG-PVC vezeték 212,5 m
DN 80 beton tisztítóakna 13 db
D400 műanyag bekötőakna 7 db
A meglévő szennyvízvezeték fogadni tudja a területen keletkező 5,88 l/s szennyvízmennyiséget.
Az épületek és burkolat csapadékvíz elvezetése:
DN 400 Pragma ID vezeték 46,5 m
DN 300 Pragma ID vezeték 78,8 m
DN 250 Pragma ID vezeték 42,1 m
DN 80 beton tisztítóakna 9 db
D400 műanyag bekötőakna 4 db
50x50 cm víznyelőakna 6 db
Csapadékvíz intenzitások: mértékadó 270 l/sha
Qcsm összesen: 160,64 l/s
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 186582600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek az alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb 2018. november 30. napjáig. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Megrendelő a támogatott projekttartalom változása miatt nem biztosított munkaterületet a Vállalkozó számára, ezért a teljesítési véghatáridő módosítása szükséges.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 186582600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 186582600 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben