Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8323/2018
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Teljesítés helye:Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest , Zrínyi u. 3. szám alatti székhelye valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KLINER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK09942
Postai cím: Zrínyi utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 18869300
E-mail: szalay.arpad@ogyei.gov.hu
Fax: +36 18869460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest , Zrínyi u. 3. szám alatti székhelye valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhely esetében az elvégzendő takarítási feladatok napi, heti egyszeri alkalommal, valamint nagytakarítás a szerződés időtartama alatt két alkalommal a szerződés aláírásától számítva .
az Ajánlatkérő székházingatlana „A” épületének nettó 5632 négyzetméteres, „B” épületének nettó 854 négyzetméteres, illetve udvari és utcafronti 950 négyzetméteres területének takarítása:
A” épület:
pince, földszint, félemelet, teljes terület,
I. em., II. em., III. em. teljes terület,
IV. em., V. em., VI. em. teljes terület
VII. em. teljes terület
(napi/heti takarításban kivétel 717, 726, 728-as laboratóriumok)
VIII. em. teljes terület,
(napi/heti takarításban kivétel 806, 818, 831, 832-es laboratóriumok)
IX. emelet teljes terület
„B” épület:
pince, földszint
I. em. teljes terület
II. em. teljes terület
III. em. teljes terület
IV. em. teljes terület, teraszok
liftgépház teljes területe
Udvar, utcafront:
Udvar, és utcafront teljes terület
OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. „A” épület, udvar
Helyiségek típusonként összes terület (m²)
Gépészet 140
Iroda 3465
Közlekedő 1477
Külső terület (udvar) 950
Vizesblokk 550
burkolattípusok összes terület (m²)
Járólap 1745
Laminált padló 1613
PVC 2329
Szőnyegpadló 248
Üvegfelületek 2799
Márvány 465
Beton 140
Aszfalt 847
OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. „B” épület
helyiségek típusonként összes terület (m²)
Gépészet 20
Iroda 534
Közlekedő 251
Vizesblokk 69
burkolattípusok összes terület (m²)
Üvegfelületek 152
Járólap 296
Laminált padló 361
PVC 197
1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephely esetében az elvégzendő takarítási feladatok napi, heti egyszeri alkalommal, valamint nagytakarítás a szerződés időtartama alatt két alkalommal a szerződés aláírásától számítva.
Az Ajánlatkérő telephelye nettó 1593 négyzetméteres, raktár 60 négyzetméteres, illetve udvari 456 négyzetméteres területének takarítása:
1. Takarítandó területek:
Alagsor teljes terület,
Földszint teljes terület,
I. em. teljes terület,
II. em. teljes terület,
Raktár
Udvar, utcafront:
Udvar, és utcafront meghatározott területei.

OGYÉI 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A.
helyiségek típusonként összes terület (m²)
Iroda 1086
Közlekedő 391
Külső terület (udvar) 456
Vizesblokk 176
burkolattípusok összes terület (m²)
Üvegfelületek 297
Járólap 943
Laminált padló 481
PVC 169
Beton 60
Aszfalt 456
Az elvégzendő feladatokat részletesen az Ajánlati dokumentáció III. Szakmai Specifikáció, Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24694 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KLINER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kós Károly tér 8. I.14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
E-mail: kliner.k@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42693246
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest , Zrínyi u. 3. szám alatti székhelye valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhely esetében az elvégzendő takarítási feladatok napi, heti egyszeri alkalommal, valamint nagytakarítás a szerződés időtartama alatt két alkalommal a szerződés aláírásától számítva .
az Ajánlatkérő székházingatlana „A” épületének nettó 5632 négyzetméteres, „B” épületének nettó 854 négyzetméteres, illetve udvari és utcafronti 950 négyzetméteres területének takarítása:
A” épület:
pince, földszint, félemelet, teljes terület,
I. em., II. em., III. em. teljes terület,
IV. em., V. em., VI. em. teljes terület
VII. em. teljes terület
(napi/heti takarításban kivétel 717, 726, 728-as laboratóriumok)
VIII. em. teljes terület,
(napi/heti takarításban kivétel 806, 818, 831, 832-es laboratóriumok)
IX. emelet teljes terület
„B” épület:
pince, földszint
I. em. teljes terület
II. em. teljes terület
III. em. teljes terület
IV. em. teljes terület, teraszok
liftgépház teljes területe
Udvar, utcafront:
Udvar, és utcafront teljes terület
OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. „A” épület, udvar
Helyiségek típusonként összes terület (m²)
Gépészet 140
Iroda 3465
Közlekedő 1477
Külső terület (udvar) 950
Vizesblokk 550
burkolattípusok összes terület (m²)
Járólap 1745
Laminált padló 1613
PVC 2329
Szőnyegpadló 248
Üvegfelületek 2799
Márvány 465
Beton 140
Aszfalt 847
OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. „B” épület
helyiségek típusonként összes terület (m²)
Gépészet 20
Iroda 534
Közlekedő 251
Vizesblokk 69
burkolattípusok összes terület (m²)
Üvegfelületek 152
Járólap 296
Laminált padló 361
PVC 197
1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephely esetében az elvégzendő takarítási feladatok napi, heti egyszeri alkalommal, valamint nagytakarítás a szerződés időtartama alatt két alkalommal a szerződés aláírásától számítva
Az Ajánlatkérő telephelye nettó 1593 négyzetméteres, raktár 60 négyzetméteres, illetve udvari 456 négyzetméteres területének takarítása:
1. Takarítandó területek:
Alagsor teljes terület,
Földszint teljes terület,
I. em. teljes terület,
II. em. teljes terület,
Raktár
Udvar, utcafront:
Udvar, és utcafront meghatározott területei.

OGYÉI 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A.
helyiségek típusonként összes terület (m²)
Iroda 1086
Közlekedő 391
Külső terület (udvar) 456
Vizesblokk 176
burkolattípusok összes terület (m²)
Üvegfelületek 297
Járólap 943
Laminált padló 481
PVC 169
Beton 60
Aszfalt 456
Az elvégzendő feladatokat részletesen az Ajánlati dokumentáció III. Szakmai Specifikáció, Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42693246
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KLINER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kós Károly tér 8. I.14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
E-mail: kliner.k@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42693246 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46916306 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben