Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8327/2018
CPV Kód:30000000-9;30200000-1;30210000-4;30211100-2;30211200-3;30211300-4;30211400-5;30211500-6;30213000-5;30213100-6;34000000-7;34900000-6;34924000-0;38000000-5;45000000-7;45220000-5;45221000-2;45221100-3;45221110-6;45221111-3;45230000-8;45231000-5;45231400-9;45233000-9;48000000-8;72000000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (H1134 Budapest, Váci út 45/B) továbbá a projekt végrehajtását szükségszerűen érintő egyéb magyarországi (kivitelezési) helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:iCell Mobilsoft Zrt.;Reaszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Útdíj beszedési és - ellenőrzési feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Váci út 45/B.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 1 436-8202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: iCell Mobilsoft Zrt.
Postai cím: Hungária köz 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 15100548
E-mail: info@icell.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: Reaszfalt Kft.
Postai cím: Nagytétény i út 254. B. ép. 1. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 12076044
E-mail: iroda@reaszfalt.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Útdíj beszedési és - ellenőrzési feladatok
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés a „Nemzeti Tengelysúly és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” elnevezésű projektben „Generálkivitelezés” tárgyban
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye (H1134 Budapest, Váci út 45/B) továbbá a projekt végrehajtását szükségszerűen érintő egyéb magyarországi (kivitelezési) helyszínek.
NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HU110
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/08/09 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szállítási szerződés a „Nemzeti tengelysúly és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása”elnevezésű projektben „Generálkivitelezés” (informatikai rendszerek és épített infrastruktúra kialakítása,mérőpontok telepítése és üzembe helyezése, tervezés, engedélyezés, kapcsolódó építés) tárgyában, különös tekintettel (tájékoztató jelleggel) az alábbi feladatokra:
- 89 mérőhely kialakítása,
- a megállításos ellenőrzés hez szükséges eszközrendszer szállítása és üzembe helyezése,
- Közúti Ellenőri Információs Rendszer és backoffice informatikai rendszer kialakítása,
- TSM előszűrő rendszer kialakítása, TSM Hatósági rendszer kialakítása,
- TSM Hatósági rendszer üzemeltetéstámogatása legfeljebb 6 hónap idő tartamban (Üzemeltetés támogatási időszak).
Ajánlatkérő a teljes 6 hónap üzemeltetés támogatást nem köteles megrendelni, attól 100 %ban eltérhet. A ténylegesen igénybe venni kívánt üzemeltetés támogatási időszak mértékét és megrendelésének, tartamának szabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30000000-9
További tárgyak:30200000-1
30210000-4
30211100-2
30211200-3
30211300-4
30211400-5
30211500-6
30213000-5
30213100-6
34000000-7
34900000-6
34924000-0
38000000-5
45000000-7
45220000-5
45221000-2
45221100-3
45221110-6
45221111-3
45230000-8
45231000-5
45231400-9
45233000-9
48000000-8
72000000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 19900000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/08/17 (év/hó/nap)
Befejezés 2018/10/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár60
WIM szenzor jeladási pontossága (%)10
Jótállás időtartama (hónap)14
Üzemeltetési költség (Ft)10
Műszaki ajánlat szakmai kidolgozottsága az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint
5.1. Mérőhely kialakítására vonatkozó ütemterv2
5.2. Mérőhely kialakítása során végrehajtott kivitelezési munkafázisba tartozó feladatok (tevékenységek) részletes felsorolása és bemutatása2
5.3. Organizációs tervrajz2
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 212 - 385031
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/31 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21848 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/04 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 166 - 298702
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/08/30 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9979 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/08/31 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A Szerződés 1. számú módosítására 2017. július 27. napján került sor, melyről tájékoztató hirdetmény 11895/2017 iktatószámon jelent meg.
A Szerződés 1.1 pontjában található definíciók körében az alábbi definíciók módosulnak:
Üzemeltetés Támogatási Időszak: A Felek megállapodnak, hogy az Üzemeltetési Támogatási Időszakot 2018. október 31. napjáig meghosszabbítják. A 2018. március 20-tól 2018. október 31-ig tartó időszakot a Felek egységesen Meghosszabbított Üzemeltetés Támogatási Időszakként említik.
A Felek megállapodnak, hogy a Szállító a Meghosszabbított Üzemeltetés Támogatási Időszakban nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként havi [100.000.000] Ft., azaz [Egyszázmillió] forint ellenszolgáltatásra jogosult(Meghosszabbított Üzemeltetés Támogatási Időszak Havi Ellenszolgáltatása). A Meghosszabbított Üzemeltetés Támogatási Időszak Ellenszolgáltatása tartalmazza mindazokat a költségeket, költségtérítéseket, szerzői jogdíjakat, tervezési díjakat, valamint engedélyek, jóváhagyások megszerzésének költségeit és más ráfordításokat, továbbá a Szerződés tárgyát képező Termékek ellenértékét, amelyek az adott teljesítéssel (ideértve különösen a többletmunkákat és a teljesítést megelőző és jótállás vagy szavatosság körébe tartozó hibaelhárítási kötelezettségeket is) összefüggésben a Szállítónak járó, és a Szállító az Ellenszolgáltatáson felül semmilyen további költségre, költségtérítésre,jogdíjra, ráfordításra nem tarthat igényt, jogcímtől függetlenül. A meghosszabbított Üzemeltetés Támogatási Időszak Havi Ellenszolgáltatása nettó összegnek minősül. Tört hónap esetén a Szállító arányos ellenszolgáltatásra jogosult.
A Meghosszabbított Üzemeltetés Támogatási Időszakra a Szerződésben az Üzemeltetés Támogatási Időszakra meghatározott szabályok alkalmazandók a jelen szerződésmódosításban meghatározott eltérésekkel.
A Felek megállapodnak, hogy a Meghosszabbított Üzemeltetés Támogatási Időszakban a Szállító a Szerződés 2.1.2. pontjában részletezett Üzemeltetés Támogatási szolgáltatásokat köteles nyújtani a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki Leírással összhangban.
A Szerződés 6.1.1 és 6.6.3 pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"6.6.1 A Szállító köteles a Szerződés hatálya alatt érvényes, a Megrendelő által elfogadott tevékenységi felelősségbiztosítást fenntartani. A felelősségbiztosításnak 2018. március 19. napjáig káreseményenként legalább 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillióforint, mindösszesen pedig legalább 5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint, míg 2018. március 20. napjától az Üzemeltetés Támogatási Időszak végéig káreseményenként legalább 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint, mindösszesen pedig legalább 150.000.000 Ft, azaz százötvenmillió forint erejéig kell fedezetet nyújtania. A tevékenységi felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a Szerződésben meghatározott Létesítési, Pilot Időszakban, az Üzemeltetés Támogatási Időszakban és a Meghosszabbított Üzemeltetés Támogatási Időszakban kifejtett tevékenységekkel kapcsolatosan harmadik személynek okozott károkra."
"6.6.3 A felelősségbiztosítási kötvényt köteles a Szállító a Szerződés hatálya alatt a 6.6.1 pontnak megfelelő tartalommal fenntartani. Ha a felelősségbiztosítási kötvény olyan okból szűnik meg, amelyért a Szállító nem felelős, a Szállító köteles a felelősségbiztosítási kötvény kibocsátójának erről szóló nyilatkozatát a kötvény megszűnésétől számított 10 napon belül eljuttatni a Megrendelőnek, és a Megrendelő számára további 20 napon belül benyújtani az új, a jelen Szerződésben körülírt követelményeknek megfelelő kötvény másolatát. A Felek nem tekintik a Szállító felelősségi körébe tartozó esetnek azt, ha a felelősségbiztosítási kötvény kibocsátója megszűnik vagy a felelősségbiztosítási kötvény kibocsátója a 6.6.1 pontban megfogalmazott feltételek szerinti vagy azzal egyenértékű feltételek szerinti kötvényt a jövőben már nem nyújt ügyfelei részére."
A felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.2.8 pontjában meghatározott, a Megrendelőt illető azonnali hatályú felmondási jog alkalmazásának lehetőségét kizárják.
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.2 pontjában meghatározottakon túl a Megrendelőt az azonnali hatályú felmondási jog illeti meg a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1. pontjában rögzített, 2018. október 31-ig tartó Meghosszabbított Bevezetés Támogatási Időszak vonatkozásában abban az esetben, ha a Meghosszabbított Bevezetés Támogatási Időszak vonatkozásában fizetendő ellenszolgáltatás összegére fedezetet nyújtó költségvetési forrást biztosító Támogatási Szerződést a Megrendelő 2018. április 03. napjáig - bármely okból - nem köti meg. A jelen pont szerinti felmondás esetén a Szállító a 2. pontban meghatározott ellenérték időarányos részére jogosult a felmondás időpontjáig, amennyiben a felmondásra a Meghosszabbított Bevezetés Támogatási Időszak kezdetét követően kerül sor. A jelen pontban meghatározott felmondást a Megrendelő köteles indokolni azzal, hogy a jelen pont szerinti felmondással összefüggésben a Szállító nem támaszthat kifogást és a felmondás indokát Szállító nem vitathatja.
A Felek megállapodnak, hogy a Szállító az 1. sz. szerződésmódosítás 3. pontjában foglalt rendelkezésétől eltérően a TSM Hatósági Informatikai Rendszer VII. Mérföldkő keretében a Szerződés 1. sz. módosításának 2. pontjában foglalt táblázat szerint teljesítendő elemeinek ellenszolgáltatásáról - azok maradéktalan teljesítését és sikeres átadás-átvételét követően - önálló számlát jogosult és köteles kiállítani.
A Felek megállapodnak, hogy a TSM Hatósági Informatikai Rendszernek a VII. Mérföldkő folyamán teljesítendő elemeinek átadás-átvételére a Szerződés 3. sz. mellékletében az alkalmazásfejlesztés eredményeként létrejött központi és nem központi rendszerkomponensek átadás-átvételére vonatkozó rendelkezéseket a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
- Megrendelő oldali első minőségi és mennyiségi ellenőrzésre fenntartott időablak: legfeljebb 10 munkanap;
- A Szállító számára az első mennyiségi és minőségi ellenőrzés során azonosított hibák javítására fenntartott időablak: legfeljebb 10 munkanap;
- Minden további Megrendelő oldali minőségi és mennyiségi ellenőrzésre fenntartott időablak: legfeljebb 10 munkanap.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek korábban módosították a szerződést, mivel a Szállító érdekkörén kívüli akadályok (harmadik személy által szolgáltatandó interfészek hiánya) az eredeti teljesítési határidő betartását ellehetetlenítették. Felek a teljes funkcionalitású Rendszer átadás-átvételre történő felajánlásának határidejét az interfészek hiányából eredő akadály tényleges és dokumentált elhárulásától számított legfeljebb 122 napban állapították meg, mely időpont a Megrendelő akkori ismeretei szerint várhatóan 2017. december 31-énél nem későbbi időpontra esett volna. A VI. Mérföldkő sikeres átadás-átvétele 2017. szeptember 19-én lezárult, így az ezt követő napon az Éles Üzem, valamint a 6 hónap időtartamú Üzemeltetés Támogatási Időszak megkezdődött, ugyanakkor 2018. március 19-én lejár.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/03/19 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/05/15 (év/hó/nap)