Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:8356/2018
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Baranya Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nemzeti Testőr Biztonságszolgálati Kft. - T.A.X. TEAM Security Személy- és Vagyonvédelmi Kft. Közös Ajánlattevő
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16592
Postai cím: József Attila utca 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné közbeszerzési referens
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: + 36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben élőerős őrzés-védelemi szolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben élőerős őrzés-védelemi szolgáltatás ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei közigazgatási területén az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott telephelyeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szolgáltatás megrendelés
Közbeszerzés tárgya: Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben élőerős őrzés-védelemi szolgáltatás ellátása
Főbb mennyiségek:
Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben élőerős őrzés-védelemi szolgáltatás ellátása:
I. Baranya Megyei Kormányhivatal
1 fő 8 órás ügyelete rendkívüli események esetén
II. BAMKH Növény és Talajvédelmi Osztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály - 7634 Pécs, Kodó dűlő 1.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: 0:00-24:00 óra
Épület körüli járőrözés: 20:00-06:00 óra
III. BAMKH Egészségbiztosítási és Nyugdíj Ellenőrzési Osztály, Pécsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály - 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 3.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 07:00-18:00 óra, Péntek: 07:00-16:00 óra
IV. BAMKH Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály, Közfoglalkoztatási Oszt, Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály - 7621 Pécs, Király utca 46.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 7:00-18:30 óra, Péntek: 07:00-16:00 óra
V. BAMKH Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály - 7621 Pécs, Zrínyi u. 11.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 07:00 -17:00 óra, Péntek: 07:00 -14:30 óra
VI. BAMKH Közlekedési Osztály, Útügyi Osztály, Fogyasztó Védelmi Osztály - 7630 Pécs, Hengermalom utca 2.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 06:30-18:30 óra, Péntek: 6:30-17:00
VII. BAMKH Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály, Adategyeztetési Osztály és Nyugdíjbiztosítási Osztály - 7623 Pécs, Mártírok útja 12.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 06:30-18:00 óra, Péntek: 6:30-16:00
Telefonszolgálat: Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00 óra, Péntek: 07:30-14:00 óra
VIII. BAMKH Népegészségügyi Főosztály, Földhivatali Osztály, Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 7623 Pécs, Szabadság utca 7.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Szerda: 05:30 -18:00 óra, Csütörtök: 05:30 -19:30 óra, Péntek: 05:30 -16:30 óra
IX. BAMKH Pécsi Járási Hivatal - 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 06:30-16:00 óra, Péntek. 06:30-14:00
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 08:00-19:00 óra, Péntek. 08:00-17:00
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő: 13:00-16:30, Szerda: 08:00-16:30 óra, Péntek. 08:00-12:00
X. BAMKH Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály, Pécsi Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - 7630 Pécs, Árnyas u. 2.
Feladat: Portaszolgálat: 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 07:00-17:00, Péntek: 07:00-14:30
XI. BAMKH Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztály - 7630 Pécs, Megyeri u. 24.
Feladat: Portaszolgálat: 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 07:30-17:00, Péntek: 07:30-14:30
Őrzendő teljes alapterület: 30 294 m2
A megjelölt mennyiségek a szerződés időtartama alatt + 20%-kal módosulhatnak, melyet az Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor figyelembe vett.
A szolgáltatás részletes feltételeit, mennyiségi és minőségi leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 100 - 229392

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben élőerős őrzés-védelemi szolgáltatás ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Nemzeti Testőr Biztonságszolgálati Kft. - T.A.X. TEAM Security Személy- és Vagyonvédelmi Kft. Közös Ajánlattevő
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet krt. 28. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
E-mail: info@testorkft.hu
Telefon: +36 1320-1218
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 155429040 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Vállalkozási szerződés módosításának dátuma: 2018. április 21. napja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Közigazgatási területén az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott telephelyeken.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatás megrendelés
Közbeszerzés tárgya: Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben élőerős őrzés-védelemi szolgáltatás ellátása
Főbb mennyiségek:
Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló épületeiben élőerős őrzés-védelemi szolgáltatás ellátása:
I. Baranya Megyei Kormányhivatal
1 fő 8 órás ügyelete rendkívüli események esetén
II. BAMKH Növény és Talajvédelmi Osztály, Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály - 7634 Pécs, Kodó dűlő 1.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: 0:00-24:00 óra
Épület körüli járőrözés: 20:00-06:00 óra
III. BAMKH Egészségbiztosítási és Nyugdíj Ellenőrzési Osztály, Pécsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály - 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 3.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 07:00-20:00 óra, Péntek: 07:00-18:00 óra
IV. BAMKH Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály, Közfoglalkoztatási Oszt, Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály - 7621 Pécs, Király utca 46.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 7:00-18:30 óra, Péntek: 07:00-16:00 óra
V. BAMKH Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály - 7621 Pécs, Zrínyi u. 11.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 07:00 -17:00 óra, Péntek: 07:00 -14:30 óra
VI. BAMKH Közlekedési Osztály, Útügyi Osztály, Fogyasztó Védelmi Osztály - 7630 Pécs, Hengermalom utca 2.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 06:30-18:30 óra, Péntek: 6:30-17:00
VII. BAMKH Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály, Adategyeztetési Osztály és Nyugdíjbiztosítási Osztály - 7623 Pécs, Mártírok útja 12.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 06:30-20:00 óra, Péntek: 6:30-18:00
Telefonszolgálat: Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00 óra, Péntek: 07:30-14:00 óra
VIII. BAMKH Népegészségügyi Főosztály, Földhivatali Osztály, Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 7623 Pécs, Szabadság utca 7.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Szerda: 05:30 -19:30 óra, Csütörtök: 05:30 -19:30 óra, Péntek: 05:30 -17:30 óra
IX. BAMKH Pécsi Járási Hivatal - 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 06:30-16:00 óra, Péntek. 06:30-14:00
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 08:00-19:00 óra, Péntek. 08:00-17:00
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő: 13:00-16:30, Szerda: 08:00-16:30 óra, Péntek. 08:00-12:00
X. BAMKH Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály, Pécsi Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály - 7630 Pécs, Árnyas u. 2.
Feladat: Portaszolgálat: 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 07:00-17:00, Péntek: 07:00-14:30
XI. BAMKH Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztály - 7630 Pécs, Megyeri u. 24.
Feladat: Portaszolgálat: 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 07:30-17:00, Péntek: 07:30-14:30
XII. Megyeháza - 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Feladat: Portaszolgálat: 1 fő Hétfő-Péntek: 06:00-20:00 óra
Őrzendő teljes alapterület: 32 114 m2
A megjelölt mennyiségek a szerződés időtartama alatt + 20%-kal módosulhatnak, melyet az Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor figyelembe vett.
A szolgáltatás részletes feltételeit, mennyiségi és minőségi leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 170380340
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Nemzeti Testőr Biztonságszolgálati Kft. - T.A.X. TEAM Security Személy- és Vagyonvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet krt. 28. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
E-mail: info@testorkft.hu
Telefon: +36 13201218
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékle az alábbiak szerint módosul:
2.1. A melléklet az alábbi ponttal egészül ki:
XII. Megyeháza - 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Feladat: Portaszolgálat: 1 fő Hétfő-Péntek: 06:00-20:00 óra
2.2.A melléklet III., VII. és VIII. pontja szerinti épületek őrzési ideje az alábbiakra módosul.
III. BAMKH Egészségbiztosítási és Nyugdíj Ellenőrzési Osztály, Pécsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály - 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 3.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő:Hétfő-Csütörtök: 07:00-20:00 óra, Péntek: 07:00-18:00 óra
VII. BAMKH Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály, Adategyeztetési Osztály és Nyugdíjbiztosítási Osztály - 7623 Pécs, Mártírok útja 12.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 06:30-20:00 óra, Péntek: 6:30-18:00 óra
Telefonszolgálat: 1 fő: Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00 óra, Péntek: 07:30-14:00 óra
VIII. BAMKH Népegészségügyi Főosztály, Földhivatali Osztály, Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 7623 Pécs, Szabadság utca 7.
Feladat:
Portaszolgálat 1 fő:Hétfő-Szerda: 05:30-19:30 óra, Csütörtök: 05:30-19:30 óra, Péntek: 05:30-17:30 óra
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Baranya Kormányhivatal zökkenő mentes feladatellátása biztosításához három épületet (szervezeti egységet) érintően szükséges az élőerős őrzésvédelmi szolgáltatás őrzési idejének növelése, illetve egy épületnél - az épület átadás-átvételi eljárásának elhuzódása miatt - élőerős őrzésvédelmi szolgáltatás biztosítása.
A Felek a Vállakozási szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban módosítják.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 155429040 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 170380340 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben