Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:8382/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tiszaadony község Önkormányzata
Teljesítés helye:4833 Tiszaadony külterület 028/17 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kiss és Társai KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszaadony község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21882
Postai cím: Kossuth út 66.
Város: Tiszaadony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4833
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatos József
Telefon: 0645702401
E-mail: lakatosjozsef@tiszaadony.hu
Fax: 0645550950
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kecskesajt gyártó üzem fejlesztése két részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kecskesajt gyártó üzem fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4833 Tiszaadony külterület 028/17 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Építőmesteri munkák (hűtőkamra + készárú kiadó)
- Műanyag szennyvíz akna szerelés
- Útépítés
- Belső vízellátás, csatornázás munkák
- Külső szennyvíz szerelés
- Külső víz szerelés
- Villamos munkák
- Hűtaggregátor szerelési munkák
- Vagyonvédelmi kamerarendszer szerelési munkák
- Távfelügyeleti rendszer szerelési munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/04/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5353 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiss és Társai KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gulácsi u. 69.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4803
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19706218
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4833 Tiszaadony külterület 028/17 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Műanyag szennyvíz akna szerelés
- Útépítés
- Belső vízellátás, csatornázás munkák
- Külső szennyvíz szerelés
- Külső víz szerelés
- Villamos munkák
- Hűtaggregátor szerelési munkák
- Vagyonvédelmi kamerarendszer szerelési munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/04/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19706218
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiss és Társai KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gulácsi u. 69.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4803
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a szerződés 9. pontját az alábbiakban módosítják:
„9., A második rész esetén a II. részben szereplő munkákat kell megvalósítani 2018. június 30. napjáig. A második részben meghatározott munkálatok kizárólag akkor kezdhetők meg, amennyiben az első részben meghatározott építési munkák teljesítése műszaki átadás-átvételi eljárás során kiadott teljesítésigazolással befejeződött, és a második rész fedezetét biztosító támogatási szerződés hatályba lépett.”
A szerződés mellékletét képező költségvetés alábbi tételei módosításra kerülnek:
A szerződés mellékletében szereplő költségvetésből a 891.302.- Ft összeg távfelügyeleti rendszer szerelési munkái helyett
- 206.000.- Ft összegben 6 db kamera kiépítését, 1 db Rack-6U szekrénnyel
- 611.327.- Ft összegben sajtüzem fűtés és technológiai vezeték építésére kazánok és CIP mosórendszer közötti szakaszon rézcsővel
- 73.973.- Ft összegben árukiadó fölött előtető kiépítésére (19,82 m2)
kerül megépítésre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelező Kiss és Társai Kft. 2018. március 26-án jelezte, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségének március 31. napjáig tőle független ok miatt nem tud eleget tenni, mivel sem az 1000 literes tej hűtőtartály, sem a sózó kádak, sem a vákuum csomagológép nem került leszállításra, illetve beépítésre az épületbe melyeknek szélessége lényegesen meghaladja akár az ajtók, akár az ablakok méreteit, így sem a külső határoló falak, sem pedig a válaszfalak nem építhetők be. Ezért történt a befejezési határidő módosítása 2018. június 30-ra.
A pályázat megírásakor az akkori termelési volumenek indokolttá tették a távfelügyeleti rendszer kiépítését azért, hogy ha nem tartózkodunk az üzemben, akkor távolról tudjuk ellenőrizni a hűtőkamra hőmérsékletét, a tejhűtőben tárolt tej hőmérsékletét.
Az azóta eltel időszakban viszont a gyártási volumen megnövekedett, így gyakorlatilag minden nap tartózkodik valaki a sajtüzemben, vagy azért mert gyártás van, vagy szeletelés, illetve reggel-este tej átvétel.
E miatt egyszerűbb megoldás is van a hőmérsékletek ellenőrzésére.
6 db új kamera kerülne felszerelésre, melyek közül 3 a digitális kijelzőket mutatja, 3 pedig a raktárak bejáratát, így távolról bárki, aki jogosult betekintésre számítógépen vagy okos telefonon ellenőrizheti a hőmérséklet adatokat.
Ennek költsége mindösszesen 206.000.- Ft.
Az eredeti pályázati anyagban, tervekben és költségvetésekben nem szerepelt az, hogy a CIP rendszerhez a gázkazántól meleg vizet kell vezetni 40 méter hosszban és ehhez kapcsolódóan keringető szivattyú és gömbcsapok beépítése is szükségessé vált, ennek költségigénye 611.327.- Ft.
Az eredeti költségvetésben és tervekben nem szerepelt az árukiadó fölött előtető kiépítése, de a rendszeres áruszállítás miatt az áru szennyeződésének megakadályozása érdekében tető síkjának folytatásában előtető megépítése vált szükségessé, melyre 73.973.- Ft a költség igénye.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19706218 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19706218 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben