Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8460/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Rábahídvég Község Önkormányzata
Teljesítés helye:9777 Rábahídvég, Bertha György u. 32. 278. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Helyi Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rábahídvég Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06509
Postai cím: Bertha György u. 13.
Város: Rábahídvég
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9777
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 94573028
E-mail: onkormanyzat@rabahidveg.hu
Fax: +36 94573028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.rabahidveg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Helyi Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Orvosi rendelő épületének átalakítása, felújítása Rábahídvégen
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgya: „Orvosi rendelő épületének átalakítása, felújítása”
Az épület földszintjén egy orvosi rendelő működik váróval, az emeleten orvosi lakás van. Az ingatlan minden oldalról kerítéssel körbezárt, keleti főbejárati ingatlanhatáron téglapilléres, téglalábazatos betétmezős kerítéssel.
A földszinti orvosi rendelő-váró változatlanul megmarad. A meglévő fedett, rámpás különálló bejárat pihenőterülete felbővítésre kerül gyermekkocsi tároló hellyel. A garázs-raktár helyén kerül kialakításra a nővérszolgálat, külön működő egységként. A váró alapterülete felbővül. Innen nyílik a férfi wc, a női wc egyben akadálymentesített is. Az új gyermekváróból közelíthető meg a multifunkcionális helyiség is. A személyzeti bejárat a földszinti lépcsőházi előtérből külön biztosított. A tárolás és takarítóeszköz tárolás külön helyiségben biztosított.
Az emeleten lévő orvosi lakást az átalakítás nem érinti. A lépcsőházi pihenőről nyíló erkély bontása tervezett csak.
Az ingatlan keleti főbejárati határán lévő rossz állapotú téglapilléres, téglalábazatos betétmezős kerítés bontásra kerül. Az új pálcás kerítés vonala a főépület építési vonalának meghosszabbítására tervezett gyalog-és gépkocsi-kapuval. Az épület előtt kerül kialakításra a rendelőkhöz tartozó parkoló.

Tervezett munkák:
-A földszinti átalakítással érintett területen terv szerinti padozati- válaszfal és nyílásbontás.
-Építési munkák: az átalakítással érintett területen új külső-belső nyílászárók, térosztó falszerkezetek, fal-és padozati burkolatok. A rámpa pihenőrésze felbővítésre tervezett gyerekkocsi tárolásra alkalmas alapterülettel, északról az előtető faoszlopai közötti mezőben polykarbonát védelemmel.
-Homlokzat felújítása: 15 cm vtg EPS hőszigetelésen dörzsölt vakolati rendszer, cementvakolatos lábazaton 8 cm xps hőszigeteléssel új lábazati vakolat.
Új bádogos szerkezetek: a hőszigetelés vastagságához igazított fehér Lindab könyöklők.
-Acélszerkezetű pálcás rendszerű kerítés 16,80 fm hosszban, 1,50 m magasságban, 3,10 m/1,50 m-es aszimmetrikus szárnyú gyalog-és gépkocsi közlekedésre alkalmas felnyíló kapuval az épület keleti építési vonalán.
- Előkertben térkövezett kivitelű 1db akadálymentes és 2 db normál parkoló állás kiépítése összekötő 1,6 m széles faltő járdával az orvosi rendelőbe vezető járdához, bernsteini vegyes kővel burkolt bekötőúttal
-A térkövezett gyalogos bejárat DEVI járdafűtéssel ellátott, devireg 810 termosztáttal, hő-és csapadékérzékelővel.
-Gépészet-elektromos: új gépészeti és elektromos szerelés tervezett az építéssel érintett területen. Elektromos mérőóra kihelyezése homlokzatra, a két gázmérőóra kihelyezése az előkertbe.
-Gyengeáramú rendszerek: Informatika, telefon, riasztórendszer
-Az épület tetősíkjára 20 db napelem kerül elhelyezésre: 5,4 KWp csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer, polycristályos napelem modullal és 1 db Fronius Symo 5,0-3-M 3 fázisú transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverterrel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45.633.879 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Orvosi rendelő épületének átalakítása, felújítása Rábahídvégen
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9777 Rábahídvég, Bertha György u. 32. 278. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett munkák:
-A földszinti átalakítással érintett területen terv szerinti padozati- válaszfal és nyílásbontás.
-Építési munkák: az átalakítással érintett területen új külső-belső nyílászárók, térosztó falszerkezetek, fal-és padozati burkolatok. A rámpa pihenőrésze felbővítésre tervezett gyerekkocsi tárolásra alkalmas alapterülettel, északról az előtető faoszlopai közötti mezőben polykarbonát védelemmel.
-Homlokzat felújítása: 15 cm vtg EPS hőszigetelésen dörzsölt vakolati rendszer, cementvakolatos lábazaton 8 cm xps hőszigeteléssel új lábazati vakolat.
Új bádogos szerkezetek: a hőszigetelés vastagságához igazított fehér Lindab könyöklők.
-Acélszerkezetű pálcás rendszerű kerítés 16,80 fm hosszban, 1,50 m magasságban, 3,10 m/1,50 m-es aszimmetrikus szárnyú gyalog-és gépkocsi közlekedésre alkalmas felnyíló kapuval az épület keleti építési vonalán.
- Előkertben térkövezett kivitelű 1db akadálymentes és 2 db normál parkoló állás kiépítése összekötő 1,6 m széles faltő járdával az orvosi rendelőbe vezető járdához, bernsteini vegyes kővel burkolt bekötőúttal
-A térkövezett gyalogos bejárat DEVI járdafűtéssel ellátott, devireg 810 termosztáttal, hő-és csapadékérzékelővel.
-Gépészet-elektromos: új gépészeti és elektromos szerelés tervezett az építéssel érintett területen. Elektromos mérőóra kihelyezése homlokzatra, a két gázmérőóra kihelyezése az előkertbe.
-Gyengeáramú rendszerek: Informatika, telefon, riasztórendszer
-Az épület tetősíkjára 20 db napelem kerül elhelyezésre: 5,4 KWp csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer, polycristályos napelem modullal és 1 db Fronius Symo 5,0-3-M 3 fázisú transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverterrel.
Az épületben lévő és tervezett helyiségek listája:
Főépület - Földszint: /átalakítás előtt/
001 Belépő-rámpa 9,21 m²
002 Váró 17,47 m²
003 Orvosi szoba 16,34 m²
004 WC+előtér 4,21 m²
005 Raktár 3,06 m²
006 Orvosi WC 2,93 m²
007 Raktár 12,77 m²
008 Garázs 22,61 m²
009 Lépcsőtér 8,95 m²
88,34 m² 9,21 m² 97,55 m2
Főépület - Földszint:
/átalakítás után/
Földszint:
001 Belépő-gyerekkocsi tároló 13,75 m²
002 Váró 17,47 m²
003 Rendelő 16,34 m²
005 Férfi WC+kézmosó 3,04 m²
006 WC 1,32 m²
007 Multifunkcionális helyiség 8,01 m²
008 Közlekedő 10,72 m²
009 Női-és akadálymentesített WC 4,30 m²
010 . Védőnői szolgálat 18,12 m²
011 Takarítószertár 2,20m²
004 Lépcsőtér 5,89 m²
87,21 m² 13,75 m² 101,16 m2
Jogerős építési engedély: ÉTDR azonosító: 201400040821
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap) 20
2 A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzés 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00022
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés Orvosi rendelő épületének átalakítása, felújítása Rábahídvégen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pohl-tó utca 3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10713772-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23.479.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45.633.879
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületvillamossági munkák, épületgépészeti munkák, festés, burkolás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TEMPÓ-ÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pohl-tó utca 3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10713772-2-18

Hivatalos név: VASI TANDEM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás Király utca 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12503775-2-18

Hivatalos név: TENDER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szófia u. 20.
Város: Szombathely
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10313262-2-18

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges