Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8515/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Hatvani Tankerületi Központ
Teljesítés helye:3262 Markaz, Fő utca 21.;3264 Kisnána, Petőfi S. u. 34.;3035 Gyöngyöspata, Fő út 49.;3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 1.;3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5.;3275 Detk, Árpád utca 3.;3212 Gyöngyöshalász, Széchenyi út 1.;3016 Boldog, Árpád utca 23.;3016 Boldog, Kossuth út. 5.;3011 Heréd, Iskola u. 4.;3033 Rózsaszentmárton, Iskola u. 27.;3034 Szűcsi, Petőfi Sándor u. 115.;3014 Hort, Bajcsy-Zsilinszky út 23.;3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 10.;3332 Sirok, Borics Pál út 2.;3246 Mátraderecske, Nagy Lajos u. 85.;3263 Domoszló, Deák Ferenc tér 5.;3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hatvani Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26409197
Postai cím: Radnóti Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintérné Juhász Györgyi
Telefon: +36 37795208
E-mail: gyorgyi.juhasz.pinterne@kk.gov.hu
Fax: +36 76500891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/hatvan
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000071622018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KÖZ-BER Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás Lebonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dsida Jenő utca 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax: +36 76500891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000071622018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Különböző épületek felújítási munkálatai
Hivatkozási szám: EKR000071622018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Különböző épületek felújítási munkálatai
Megvalósulási helyszínek:
1.rész: 3262 Markaz, Fő utca 21.
2.rész: 3264 Kisnána, Petőfi S. u. 34.
3.rész: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 49.
4. rész: 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 1.
5. rész: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5.
6.rész: 3275 Detk, Árpád utca 3.
7. rész: 3212 Gyöngyöshalász, Széchenyi út 1.
8. rész: 3016 Boldog, Árpád utca 23.
9. rész: 3016 Boldog, Kossuth út. 5.
10. rész: 3011 Heréd, Iskola u. 4.
11. rész: 3033 Rózsaszentmárton, Iskola u 27.
12. rész: 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor u. 115.
13. rész: 3014 Hort, Bajcsy-Zsilinszky út 23.
14. rész: 3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 10.
15. rész: 3332 Sirok, Borics Pál út 2.
16. rész: 3246 Mátraderecske, Nagy Lajos u. 85.
17. rész: 3263 Domoszló, Deák Ferenc tér 5.
18. rész: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Markaz, iskola felújítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45330000-9
45111100-9
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3262 Markaz, Fő utca 21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Fűtési rendszer korszerűsítése: Az iskola és a tornaterem fűtési rendszerének teljes körű korszerűsítése 1208,03 m2-en (2 db gázkazán beépítése kéményekkel, engedélyekkel, fűtési- és gázvezetékek cseréje összesen 1467 fm hosszban, 115 db radiátor cseréje, termosztatikus szelepek felszerelésével).
2. Két tanterem padlóburkolatának cseréje: meglévő burkolat cseréje 113,2 m2-en korszerű, nagy kopásállóságú burkolatra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00218
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Kisnána, iskola felújítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3264 Kisnána, Petőfi S. u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Tornaszoba felújítása: a jelenlegi sportpadló bontása, EU szabványnak és követelményrendszernek megfelelő új PVC sportpadló fektetése, villamoshálózat, lámpatestek, kapcsolók cseréje, falfelület előkészítése és 2 rétegű, vízbázisú festékkel történő festése.
2. Villamoshálózat korszerűsítése: Az iskola régi épületén belül a villamos rendszer teljes körű korszerűsítése, a jelenlegi alumínium vezetékek szükség szerinti bontása, új erősáramú vezetékhálózat kiépítése falon kívüli vezetéssel, elosztók kialakításával, új világítótestek elhelyezésével, biztonsági világítás és menekülő útvonal jelzések kiépítésével.
3. Mosdók felújítása: A régi épületrészben az iskolai mosdók teljes körű felújítása; általános épületgépészeti munkák, csövek, szaniterek cseréje, üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése, burkolatcsere, erősáramú elektromos felújítási munkálatok. Padlóburkolatok bontása, majd mázas-kerámia lapból új padlóburkolat készül. Oldalfali csempe bontása, új burkolatot készítése. Falfelület előkészítése, glettelése, 2 rétegű festése.
A jelenlegi mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdó helyiség átalakítása a hatályos követelményeknek megfelelően (szaniterek cseréje, új burkolat fektetése a meglévő bontása után, villamos berendezések felújítása/átalakítása).
4. Folyosók, közlekedők felújítása: A régi épületrészben a folyosók, közlekedők felújítása, padlóburkolat bontásával és új, greslapból készült padlóburkolatot készítésével mely során az akadálymentesítésnek megfelelően vezetősávok kerülnek kialakításra. A falfelületek előkészítése és tisztasági festése 2 rétegben, megtörténik a falak piktogramokkal történő ellátása is.
ÖSSZESÍTÉS:
- PVC sportpadló burkolat készítése szegélyezéssel, felületkiegyenlítéssel: 120 m2
- falburkolat készítése mázas kerámiával: 190 m2
- padlóburkolat készítése kerámia lapból: 343 m2
- kábelszerű vezetékek szerelése védőcsőben, falhoronyban, helyreállítással: 3120 m
- lámpatestek, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 304 db
- festés felület-előkészítéssel: 1126 m2
- nyílászáró csere: 31 m2 nyílászáró bontása, 20 db új nyílászáró beépítése
- üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése: 51 m2
- gépészeti vezetékek (ivóvíz- és csatornahálózat) cseréje: 172 fm
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel: 22 db (2 db falikút, 4 db kézmosó, 10 db wc, 6 db piszoár)
- cserépfedés javítása: 112 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00219
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Gyöngyöspata, iskola felújítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Tantermek felújítása: 7 db tanterem és kiegészítő helyiségeik komplett felújítása, a padlóburkolat bontása, majd PVC padlóburkolat kialakítása. Falfelületek előkészítése, és 2 rétegű festése fehér színű, vagy gyárilag színezett diszperziós festékkel, 1,2 m magasságig olajfestékkel. Elektromos hálózat felújítása, lámpatestek, kapcsolók cseréje. Az I. emeleti 1.01 számú tanteremben egy mosdó gépészeti kialakítása, a meglévő szaniter cseréjével.
2. Tanári szoba felújítása: A padlóburkolat cseréje, új PVC burkolat készítése, falfelületek előkészítése, 2 rétegű festése.
3. Mosdók felújítása: A „B” szárnyban lévő mosdók teljes körű felújítása: I. emeleten: 1 db női- 1 db férfi, II. emeleten, 1 db női- 1 db férfi-1 db tanári mosdó. Padló- és falburkolatok cseréje, üzemi használati víz elleni szigetelés készítése, falfelületek előkészítése, glettelése, 2 rétegű festése, elektromos hálózat felújítása, lámpatestek, kapcsolók cseréje, gépészeti vezetékek, szaniterek cseréje.
4. Folyosók, közlekedők részleges felújítása: A folyosó padló- és falburkolatainak cseréje, figyelve az akadálymentességhez szükséges vezetősáv és eltérő színű, csúszásmentes burkolóanyag használatára. A közlekedők falfelületeinek előkészítése, glettelése, 2 rétegű festése.
5. Belső nyílászáró cseréje: 56 darab belső nyílászáró cseréje.
ÖSSZESÍTÉS:
- festés felület-előkészítéssel: 2426,03 m2
- falburkolat készítése mázas kerámiával: 209 m2
- padlóburkolat készítése kerámia lapból: 355 m2
- PVC padlóburkolat készítése: 546 m2
- nyílászáró csere: 110,41 m2 nyílászáró bontása, 56 db új nyílászáró beépítése
- üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése: 98 m2
- gépészeti vezetékek (ivóvíz- és csatornahálózat) cseréje: 210 fm
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel: 9 db wc, 7 db kézmosó, 3 db falikút, 5 db piszoár
- kábelszerű vezetékek szerelése védőcsőben, falhoronyban, helyreállítással: 1580 m
- lámpatestek, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 408 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00221
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Gyöngyös, iskola felújítás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45261400-8
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. A bejárati aluportál cseréje: A bejárati aluportál bontása, cseréje, korszerű, műanyag nyílászárókra.
2. A mosdók teljes körű felújítása: A földszinti és az I. emeleti vizesblokkok komplett felújítása: a földszinten 1 fiú, 1 lány és egy akadálymentes mosdó, az I. emeleten: 1 fiú, 1 lány mosdó felújítása. Padló- és falburkolatok cseréje, üzemi használati víz elleni szigetelés készítése, falfelületek előkészítése, glettelése és 2 rétegű festése, épületgépészeti felújítási munkák, csövek, víz és szennyvízvezetékek, csatlakozások, szaniterek cseréje, épületvillamossági berendezések (vezetékek, lámpatestek, kapcsolók) cseréje, épületgépészeti felújítási munkák, víz és szennyvízvezetékek, csatlakozások, szaniterek cseréje, beltéri ajtók cseréje.
3. A hátsó termek nedvesedésének megszüntetése: A meglévő külső lábazatburkolat és csatlakozó járdák bontása, új lábazati bevonatszigetelés készítése, megfelelő lejtésképzéssel kialakított új járda építése. Külső térburkolat javítása.
4. A nyaktag épület beázásának megszüntetése: A nyaktag épület tetőhéjazatának visszabontása, új PVC csapadékvíz elleni szigetelés készítése, egy új összefolyó kialakítása.
5. Tantermek festése: 4 db tanterem falfelületeinek komplett festése felület-előkészítéssel, gletteléssel, 2 rétegű festéssel, 1,4m magasságig olajlábazattal.
ÖSSZESÍTÉS:
- kültéri járda készítése és térburkolat javítása: 209 m2
- festés felület-előkészítéssel: 653,94 m2
- falburkolat készítése mázas kerámiával: 151 m2
- padlóburkolat készítése kerámia lapból: 63 m2
- nyílászáró csere: 40,67 m2 bontás, 8 db beltéri ajtó és 1 db 23,79 m2-es portál szerkezet elhelyezése
- üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése: 138 m2
- gépészeti vezetékek (ivóvíz- és csatornahálózat) cseréje: 377 fm
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel (összesen: 17 db wc, 9 db kézmosó, 2 db falikút, 14 db piszoár felszerelése)
- műanyag lemez lapostető-szigetelés készítése: 63,68 m2
- talajnedvesség elleni bevonatszigetelés készítése: 45,44 m2
- kábelszerű vezetékek szerelése védőcsőben, falhoronyban helyreállítással illetve kábelcsatornában: 514 m
- lámpatestek, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 16 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00223
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Gyöngyöstarján, iskola felújítás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Tantermek felújítása: 8 db tanterem komplett felújítása, a padlóburkolatok cseréje, 2 rétegű festés felület-előkészítéssel, gletteléssel, épületvillamossági berendezések (vezetékek, lámpatestek, kapcsolók) cseréje, egy mosdó gépészeti kialakítása, szaniter cseréje.
2. Tanári szoba felújítása: Padlóburkolat cseréje, falfelület előkészítése, glettelése, 2 rétegű festése.
3. Mosdók felújítása: Az iskolai mosdók teljes körű felújítása: a földszinten 1 fiú, 1 lány és 1 tanári, az emeleten 1 fiú, 1 lány és 1 tanári mosdó. Padló- és falburkolatok cseréje, üzemi használati víz elleni szigetelés készítése, falfelületek előkészítése, glettelése, 2 rétegű festése, épületvillamossági berendezések (vezetékek, lámpatestek, kapcsolók) cseréje, épületgépészeti felújítási munkák, víz és szennyvízvezetékek, csatlakozások, szaniterek cseréje, beltéri ajtók cseréje.
4. Folyosók, közlekedők részleges felújítása: A folyosó burkolatainak bontása, új padlóburkolat lerakása, figyelve az akadálymentességhez szükséges vezetősáv és eltérő színű, csúszásmentes burkolóanyag használatára. Az épületvillamossági berendezések (vezetékek, lámpatestek, kapcsolók) cseréje a felújított szakaszon. A közlekedők falfelületeinek előkészítése, glettelése, 2 rétegű festése.
5. Az alagsori természettudományos szaktanterem ablakának cseréje: 1 db ablak cseréje.
ÖSSZESÍTÉS:
- festés felület-előkészítéssel: 1076 m2
- falburkolat készítése mázas kerámiával: 280 m2
- padlóburkolat készítése kerámia lapból: 262 m2
- PVC padlóburkolat készítése: 481 m2
- fa beltéri ajtók beépítése: 90 m2 nyílászáró bontása, 23 db nyílászáró elhelyezése
- nyílászárók cseréje: 90 m2 nyílászáró bontása, 23 db új nyílászáró beépítése
- üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése: 63 m2
- gépészeti vezetékek (ivóvíz- és csatornahálózat) cseréje: 304 fm
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel: 16 db wc, 17 db kézmosó, 2 db falikút, 6 db piszoár
- kábelszerű vezetékek szerelése védőcsőben, falhoronyban, helyreállítással: 2670 m
- lámpatestek, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 239 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00214
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Detk, iskola felújítás
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
45111100-9
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3275 Detk, Árpád utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Technika szaktanterem kialakítása (2 db): Az iskola épületének tetőtéri szintjén két egymásba nyíló technika szaktanterem és a megközelítését biztosító terek kialakítása; meglévő vegyes törmelék elszállítása, hőszigetelés, aljzatbetonozás, válaszfal és álmennyezet készítés, padló- és falburkolás, valamint funkciónak megfelelő elektromos és gépészeti vezetékek, berendezések szerelése.
2. Nyílászáró csere: nyílászárók bontása, hőszigetelt fokozott légzárású műanyag nyílászárók beépítése, keskenyvakolat pótlása, és falfelületek javítása és festése.
ÖSSZESÍTÉS:
- festés felület-előkészítéssel: 350 m2
- padlóburkolat készítése kerámia lapból: 40 m2
- nyílászárók cseréje: 4db beltéri és 67 db homlokzati nyílászáró beépítése
- gipszkarton válaszfal, álmennyezet építés (normál és tűzgátló kivitelben): 313 m2
- aljzat készítése, előkészítése és PVC burkolat kialakítása 131 m2
- utólagos tetőtéri hőszigetelés készítése: 131 m2
- kábelszerű vezetékek szerelése védőcsőben, falhoronyban, helyreállítással: 880 m
- lámpatestek, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 53 db
- fűtési vezeték építése: 170 m
- kompakt lapradiátor szerelése tartozékokkal: 7 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 1
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00217
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Gyöngyöshalász, iskola felújítás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45261400-8
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3212 Gyöngyöshalász, Széchenyi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Tetőszerkezetek felújítása: magastető héjazat és lécezés bontása, alátétfólia és új lécezés beépítése, a meglévő cserépfedés cseréje. Lapostetős épületrészeken új műanyaglemez vízszigetelés készül (lejtésképzéssel), a meglévő külső vízelvezetés felújítása mellett.
2. Tantermi burkolatok felújítása: több tanteremben parketta burkolat felújítása, felületük felcsiszolása, a sérült vagy hiányos részek pótlása, teljes felületű lakkozás.
ÖSSZESÍTÉS:
- meglévő cserépfedés, tetőlécezés bontása: 870 m2
- függőeresz és lefolyó csatorna bontása, új függőeresz és lefolyó csatorna szerelése: 176 m
- tetőlécezés, ellenlécezés készítése 1100 fm
- ereszdeszkázat cseréje: 70 m2
- kültéri fafelületek lazúrozása: 81 m2
- lapostető hő- és vízszigetelése: 320 m2
- meglévő parketta burkolat felújítása: 272 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00360
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Boldog, Árpád út iskola felújítás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45261400-8
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3016 Boldog, Árpád utca 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Vizesblokkok felújítása: A régi cementlap padlóburkolat bontása, új csúszásmentes kerámia burkolat készítése, fali csempeburkolat bontása, és új csempeburkolat készítése, falak és mennyezet festése, glettelése. Csempeburkolat nélküli helyiségekbe mosható festés készül 1,50 m magasságig gletteléssel. Szaniterek, víz- és csatornahálózat cseréje. A felújításhoz kapcsolódóan az érintett helyiségek elektromos hálózata is felújításra kerül. A projektarányos akadálymentesítés követelményének megfelelően a földszinten a meglévő mosdók átalakításával külön akadálymentes mosdó is kialakításra kerül: új burkolat készítése, glettelés és festés szaniterek beépítése, vezetékhálózat és villamos hálózat kiépítése.
2. Öltöző helyiségek felújítása: az elektromos hálózat, kapcsolók és lámpatestek cseréje, a meglévő̋ padlóburkolat bontása, új burkolat készítése, a mosdókban, tusolókban a burkolat alatt kent üzemi víz elleni szigeteléssel. Glettelés és 2 réteg diszperziós festés készül a falburkolattal nem érintett falfelületeken és mennyezeten. Szaniterek cseréje, víz- és csatornahálózat felújítása.
3. Tornatermi padlóburkolat: a meglévő̋ padlóburkolat és aljzatának bontása, új lavírsík kialakítása, új tömörített kavicságyazat, új vasalt aljzat és új talajnedvesség elleni vízszigetelés készítése, úsztatott kialakítású padló rétegrend készítése, EPS hab vagy ásványi szálas hőszigeteléssel, új ragasztott 5 mm vtg. PVC burkolat készítése pl.: Graboflex Gymfit 50, vagy műszakilag egyenértékű̋.
ÖSSZESÍTÉS:
- festés felület-előkészítéssel: 1080 m2
- padlóburkolat bontása, új padlóburkolat készítése kerámia lapból: 123 m2
- PVC padlóburkolat bontása, új PVC padlóburkolat készítése: 297 m2
- falburkolat bontása, új falburkolat készítése mázas kerámia lapból: 386 m2
- talajnedvesség elleni szigetelés készítése: 297 m2
- belső fafelületek alap-, fedőmázolása és zománclakkozása 47 m2
- gipszkarton válaszfalak építése: 9 m2
- válaszfalak bontása: 14 m2
- nyílászárók cseréje: 2db beltéri nyílászáró beépítése
- gépészeti vezetékek (ivóvíz- és csatornahálózat) cseréje: 304 fm
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel: 42 db
- régi lapradiátorok bontása, acéllemez radiátorok szerelése tartozékokkal: 14 db
- fűtési vezeték építése: 42 m
- kábelszerű vezetékek szerelése falon kívül, kábelcsatornában: 1190 m
- lámpatestek, világítási szerelvények, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 57 db
- villanybojler felszerelése: 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00391
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Boldog, Kossuth út iskola felújítás
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3016 Boldog, Kossuth út. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Vizesblokkok felújítása: A régi cementlap padlóburkolat bontása, új csúszásmentes kerámia burkolat készítése, fali csempeburkolat bontása, és új csempeburkolat készítése, falak és mennyezet festése, glettelése. Szaniterek, víz- és csatornahálózat cseréje. A WC elválasztó falak bontása, új elválasztók készítése vízálló kompakt lemezből - pl.: Sortiment, vagy műszakilag egyenértékű̋ - az ajtókon WC zárral. A felújításhoz kapcsolódóan az érintett helyiségek elektromos hálózata is felújításra kerül. A projektarányos akadálymentesítés követelményének megfelelően a földszinten a meglévő̋ mosdók átalakításával külön akadálymentes mosdó is kialakításra kerül: új burkolat készítése, glettelés és festés, szaniterek beépítése, vezetékhálózat és villamos hálózat kiépítése.
ÖSSZESÍTÉS:
- festés felület-előkészítéssel: 129 m2
- padlóburkolat bontása, új padlóburkolat készítése kerámia lapból: 35 m2
- falburkolat bontása, új falburkolat készítése mázas kerámia lapból: 102 m2
- belső fafelületek alap-, fedőmázolása és zománclakkozása: 20 m2
- gipszkarton válaszfalak építése: 16 m2
- válaszfalak bontása: 32 m2
- nyílászárók cseréje: 6 m2 nyílászáró bontása, 5db beltéri nyílászáró beépítése
- kabinrendszerű WC válaszfal építése: 3 db
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel: 19 db
- régi lapradiátorok bontása, acéllemez radiátorok szerelése tartozékokkal: 6 db
- fűtési vezeték építése: 16 m
- kábelszerű vezetékek szerelése falon kívül, kábelcsatornában: 1040 m
- lámpatestek, világítási szerelvények, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 21 db
- villanybojler felszerelése: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00391
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Heréd, iskola felújítás
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45261400-8
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3011 Heréd, Iskola u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Padlóburkolat csere A tantermek meglévő̋ parketta padlóburkolatának felújítása, javítása, csiszolással és lakkozással.
2. Fűtési rendszer korszerűsítés: Teljes fűtési rendszer felújítása a teljes régi rendszer bontása után kondenzációs kazán beépítésével (kondenzációs kéménnyel együtt), új csőhálózat kialakítása, új radiátorok felszerelése.
ÖSSZESÍTÉS:
- festés felület-előkészítéssel: 510 m2
- padlóburkolat bontása, új padlóburkolat készítése (fa vagy PVC): 196 m2
- talajnedvesség elleni szigetelés készítése: 147 m2
- padlószerkezet hőszigetelése: 196 m2
- gázkazán elhelyezése, szerelvényekkel, kéményekkel, engedélyekkel: 2 db
- régi lapradiátorok bontása, acéllemez radiátorok szerelése tartozékokkal: 45 db
- fűtési vezeték építése: 764 m
- kábelszerű vezetékek szerelése falon kívül, kábelcsatornában: 450 m
- lámpatestek, világítási szerelvények, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 7 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00389
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Rózsaszentmárton, iskola felújítás
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45261400-8
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3033 Rózsaszentmárton, Iskola u. 27.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Földszinti és emeleti vizesblokkok felújítása: Padló- és falburkolatának bontása, új csúszásmentes kerámia padlóburkolat és új fali csempeburkolat készítése. Csempeburkolat nélküli helyiségekbe mosható festés készül 1,50 m magasságig, falak és mennyezet festése, glettelése. Szaniterek, víz- és csatornahálózat cseréje. A WC elválasztó falak bontása, új elválasztók készítése vízálló kompakt lemezből - pl.: Sortiment, vagy műszakilag egyenértékű̋ - az ajtókon WC zárral. A felújításhoz kapcsolódóan az érintett helyiségek elektromos hálózata is felújításra kerül. A projektarányos akadálymentesítés követelményének megfelelően a földszinten a meglévő mosdók átalakításával külön akadálymentes mosdó is kialakításra kerül: új burkolat készítése, glettelés és festés szaniterek beépítése, vezetékhálózat és villamos hálózat kiépítése, taktilis vezetősáv kialakításával.
2. Öltöző helyiségek felújítása: az elektromos hálózat, kapcsolók és lámpatestek cseréje, a meglévő̋ padlóburkolat bontása, új falburkolat készítése a mosdókban, tusolókban 2,00 m magasságig a burkolat alatt kent üzemi víz elleni szigeteléssel. Glettelést követően 2 réteg diszperziós festés készül a falburkolattal nem érintett falfelületeken és mennyezeten kialakítása: Az iskolaépület nyugati végén lévő szolgálati lakás átalakítása tanteremmé. A belső válaszfalak, főfalak, a teljes padlóburkolat is elbontásra kerül, és aljzatkiegyenlítést követően új nagy kopásállóságú PVC burkolat készül. Az új tanterem és az iskola belső közlekedője között utólagos kiváltás beépítésével újnyílászáró elhelyezése.
4. Folyosók felújítása: Padlóburkolatok bontása, új csúszásmentes kerámia burkolat készítése az akadálymentesség követelményeinek betartásával. Falfelületek glettelése és festése.
5. Belső nyílászárók cseréje: 89 m2 nyílászáró bontása, 37 db új nyílászáró beépítése.
ÖSSZESÍTÉS:
- festés felület-előkészítéssel: 1447 m2
- padlóburkolat bontása, új padlóburkolat készítése (kerámia): 396 m2
- falburkolat bontása, új falburkolat építése: lambéria 180 m2, kerámia 156 m2
- belső fafelületek alap-, fedőmázolása és zománclakkozása: 183 m2
- talajnedvesség elleni szigetelés készítése: 147 m2
- nyílászárók cseréje: 153 m2 nyílászáró bontása, 63 db beltéri nyílászáró beépítése
- acél tűzgátló nyílászáró elhelyezése: 1 db
- kabinrendszerű WC válaszfal és wc piszoár válaszfal építése: 12 db
- válaszfalak bontása: 86 m2
- gipszkarton válaszfalak építése: 16 m2
- gázbojler bontása és visszaszerelése: 2 db
- régi lapradiátorok bontása, acéllemez radiátorok szerelése tartozékokkal: 20 db
- fűtési vezeték építése: 56 m
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel: 30 db
- kábelszerű vezetékek szerelése falon kívül, kábelcsatornában: 3400 m
- lámpatestek, világítási szerelvények, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 84 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00373
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Szűcsi, iskola felújítás
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45261400-8
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor u. 115.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Vizesblokkok felújítása, víz és szennyvízvezetékek cseréje: Az épületben található valamennyi mosdó teljes körűen - épületgépészeti és elektromos hálózatra is kiterjedően - felújításra kerül. Padló- és falburkolatának bontása, új csúszásmentes kerámia padlóburkolat és új fali csempeburkolat készítése. Szaniterek, víz- és csatornahálózat cseréje. Falak és mennyezet festése, glettelése.
2. Belső nyílászárók cseréje: Valamennyi belső ajtó cseréje. Nyílászárók bontása, 37 db nyílászáró beépítése.
3. Villamos hálózat felújítása: A teljes elektromos hálózat - beleértve a gyengeáramú és IT rendszereket és a villámvédelmet is - teljes átépítésre kerül, kapacitásbővítéssel .
4. Folyosók felújítása: Padlóburkolatok bontása, új csúszásmentes kerámia burkolat készítése az akadálymentesség követelményeinek betartásával. Falfelületek glettelése és festése.
ÖSSZESÍTÉS:
- festés felület-előkészítéssel: 1690 m2
- padlóburkolat bontása, új padlóburkolat készítése (kerámia): 393 m2
- falburkolat bontása, új falburkolat építése: lambéria 180 m2, kerámia 177 m2
- belső fafelületek alap-, fedőmázolása és zománclakkozása: 154 m2
- talajnedvesség elleni szigetelés készítése: 205 m2
- padlóhőszigetelés: 196 m2
- nyílászárók cseréje: 73 m2 nyílászáró bontása, 39 db beltéri nyílászáró beépítése
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel: 23 db
- válaszfalak bontása: 5 m2
- régi lapradiátorok bontása, acéllemez radiátorok szerelése tartozékokkal: 4 db
- fűtési vezeték építése: 20 m
- kábelszerű vezetékek szerelése falon kívül, kábelcsatornában: 7000 m
- lámpatestek, világítási szerelvények, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 123 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00373
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Hort, iskola felújítás
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3014 Hort, Bajcsy-Zsilinszky út 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Padlóburkolat csere: a meglévő burkolat az épület közlekedőiben és tantermeiben felbontásra kerül, új burkolat készül. A tantermekben nagy kopásállóságú PVC burkolat (pl.: Tarkett) padló, a folyosókon csúszásmentes kerámia burkolat készül.
2. Az épületet átfogó gépészeti és elektromos felújítások: A fűtési rendszer felújítása, 2 db új kondenzációs gázkazán elhelyezése, új vezetékezés és hőleadók beépítése, ugyanitt a teljes elektromos hálózat felújítása, új vezetékezés, új fő- és alelosztók, és kapacitásbővítés.
ÖSSZESÍTÉS:
- padlóburkolat bontása, új padlóburkolat készítése (kerámia): 155 m2
- PVC padlóburkolat bontása, új PVC padlóburkolat készítése: 762 m2
- gázkazán elhelyezése, szerelvényekkel, kéményekkel, engedélyekkel: 2 db
- régi lapradiátorok bontása, acéllemez radiátorok szerelése tartozékokkal: 92 db
- fűtési vezeték építése: 1778 m
- kábelszerű vezetékek szerelése falon kívül, kábelcsatornában: 11700 m
- lámpatestek, világítási szerelvények, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 662 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00375
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Tarnalelesz, iskola felújítás
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Tantermek kialakítása: Válaszfalak áthelyezésével 4 terem kialakítása, az épületben található mosdók korszerűsítése, akadálymentessé tétele, a mosdó, termek, közlekedők burkolatának bontása, új padlóburkolatok lefektetése (mázas kerámialapok, a termekben PVC burkolat).
2. Épületgépészeti, villamos munkák: A villamos hálózat korszerűsítése, armatúrák, kapcsolók, dugaljak cseréje. Az épület fűtési rendszerének korszerűsítése, a kazán cseréje, a hőleadói oldal (radiátorok) cseréje. A mosdókban a vízvezeték szerelési munkák, a szaniterek cseréje.
3. Belső felületek festése, burkolása: Belső felületek előkészítése, 2 rétegű festése, vizes helyiségek és tantermek burkolása, vizes helyiségekben üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése.
4. Szigetelés és vakolás, festés: Az épület padlásfödémének és külső oldalfalainak hőszigetelése, normál homlokzati EPS lapokkal, üveg szövetháló erősítéssel, a homlokzat festése egyrétegű színezett nemesvakolattal, a lábazat festése műgyantás kötőanyagú vakolatréteggel.
5. Nyílászárók cseréje: Régi nyílászárók bontása, új beltéri és homlokzati hőszigetelt fokozott légzárású műanyag nyílászárók beépítése, keskenyvakolat pótlása, és falfelületek javítása és festése. A projektarányos akadálymentesítés részeként az épületen akadálymentes bejárat és mosdó kialakításra kerül, megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés is, vezetősávok, csúszásmentes burkolatok kialakításával.
ÖSSZESÍTÉS:
- festés felület-előkészítéssel: 449 m2
- homlokzati- és padlástéri hőszigetelés készítése: 350 m2
- padlóburkolat készítése kerámia lapból: 37 m2
- PVC burkolat kialakítása 111 m2
- falburkolat készítése mázas kerámia lapból: 27 m2
- nyílászáró csere: 60 m2 nyílászáró bontása, 26 db új nyílászáró beépítése,
- üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése: 17 m2
- gépészeti vezetékek (ivóvíz- és csatornahálózat) cseréje: 122 fm
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel: 7 db
- festés felület-előkészítéssel: 350 m2
- válaszfal építés (gipszkarton és falazott kivitelben): 37 m2
- kábelszerű vezetékek szerelése védőcsőben, falhoronyban, helyreállítással: 680 m
- lámpatestek, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 104 db
- fűtési vezeték építése (hőszigeteléssel): 220 m
- gázvezeték szerelése: 22 m
- kondenzációs gázkazán beépítése kéménnyel és minden tartozékkal: 1 db
- kompakt acéllemez radiátor szerelése tartozékokkal 11 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00220
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Sirok, iskola felújítás
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45261400-8
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3332 Sirok, Borics Pál út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Homlokzati hőszigetelés: Az épület hőszigetelése EPS hőszigetelő rendszerrel legalább 14 cm vastagságban nemesvakolat készítése. A lapostető hő- és vízszigetelése. Meglévő napelemek áthelyezése felújítással nem érintett tetőrészre.
2. Nyílászáró csere: Az épület nyílászáróinak cseréje 19 darab nyílászáró bontási munkái és az új a szabványoknak megfelelő műanyag nyílászárók beépítése, az építési munkák közben keletkezett sérülések javítása, vakolás, festés.
3. Fűtéskorszerűsítés: A meglévő kazán cseréje, a radiátorok cseréje, ahol szükséges, termoszeleppel való ellátása, a hatékonyabb fűtésszabályozás végett.
4. Tantermek felújítása: A 3 napközis terem felújítása, villamosvezetékek cseréje, padlóburkolatok cseréje, festés, lámpaburkolatok, kapcsolók cseréje, összesen 154 m2-re vetítve.
5. Mosdóblokk felújítása: A mosdó csővezetékeinek, burkolatainak cseréje, a szaniterek cseréje. A projektarányos akadálymentesítés követelményének megfelelően a meglévő̋ mosdók átalakításával külön akadálymentes mosdó is kialakításra kerül.
6. Villamoshálózat megújítása: A villamosvezetékek cseréje, a dugaljak, kapcsolók, vezetékek teljeskörű felújítása.
ÖSSZESÍTÉS:
- homlokzati szigetelő rendszer elkészítése vékonyvakolattal: 254 m2
- függőeresz- és lefolyó csatorna bontása és új szerelése kitoldott tartókra: 102 m
- lapostető vízszigetelésének bontása, hő- és vízszigetelés készítése: 355 m2
- nyílászárók cseréje: 72,15 m2 nyílászáró bontása, 13 db beltéri és 20 db homlokzati nyílászáró beépítése
- gázvezeték szerelése: 18 m
- fűtési vezeték építése: 52 m
- radiátor szerelése tartozékokkal: 6 db
- kondenzációs falikazán beszerelése tartozékokkal: 2 db
- festés felület-előkészítéssel: 760 m2
- PVC burkolat kialakítása 52 m2
- padlóburkolat készítése kerámia lapból: 29 m2
- falburkolat készítése mázas kerámia lapból: 70 m2
- válaszfal bontás és építés: 52 m2
- gépészeti vezetékek (ivóvíz- és csatornahálózat) cseréje: 32 fm
- szaniterek, berendezési tárgyak felszerelése tartozékokkal 15 db
- kábelszerű vezetékek szerelése védőcsőben, falhoronyban, helyreállítással: 3510 m
- lámpatestek, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 87 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00210
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Mátraderecske, iskola felújítás
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3246 Mátraderecske, Nagy Lajos u. 85.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Tantermek felújítása: Kettő tanterem padlóburkolatának felbontása, új padlóburkolat készítése, a villamoshálózat cseréje, a lámpatestek cseréje, és festés.
2. Homlokzati hőszigetelés: Homlokzati hőszigetelés készítése legalább 160 mm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerben, üvegszövet-háló erősítéssel, mechanikai rögzítéssel, vékonyvakolat felvitele alapozás után. 80 m függőeresz csatorna bontása és új készítése, 48 m lefolyócsatorna bontása és új készítése, bádogos kiegészítőkkel, illetve eresztoldással.
3. Külső nyílászárók cseréje: Az épület 32 db külső nyílászárójának cseréje. A régi elavult nyílászáró szerkezetek bontása, új, korszerű, szabványoknak megfelelő műanyag nyílászárók beépítése (hőátbocsátási tényezőj max: 1,1 W/m2K), a megfelelő toldókkal, hézagtakarókkal. A munkálatok során a vakolatban, festésben keletkezett károk javítási munkái.
4. Iskolaudvar fejlesztése: Az udvar felületének rendbe tétele, 75 m csapadékcsatorna kialakításával, telepített játszóeszközök beépítésével.
ÖSSZESÍTÉS:
- kábelszerű vezetékek szerelése védőcsőben, falhoronyban, helyreállítással: 620 m
- lámpatestek, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 45 db
- szaniterek, berendezési tárgyak felszerelése tartozékokkal 2 db
- padlóburkolat készítése kerámia lapból: 29 m2
- falburkolat készítése mázas kerámia lapból: 6 m2
- parketta burkolat bontása, aljzat előkészítése és PVC burkolat készítése 106 m2
- belső felület festése 500 m2
- függőeresz és lefolyó csatorna bontása és építése: 128 m
- homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 606 m2
- fém előtető átalakítása: 2db
- homlokzati nyílászárók bontása és műanyag nyílászárók beépítése 32 db
- udvari vízelvezető építése földmunkával: 40 m
- udvari bútorok és berendezések elhelyezése 10 db
- terület helyreállítás füvesítés: 250 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00212
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Domoszló, iskola felújítás
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3263 Domoszló, Deák Ferenc tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Tantermek felújítása: 4 db tanterem felújítása, padlóburkolat bontása, új padlóburkolat kialakítása, festés, lámpatestek cseréje, a felújítandó tantermekben szárító lábazati vakolat és átszellőztetett lábazatburkolat készítése.
2. Elektromos hálózat felújítása: Az épületben található erősáramú hálózat felújítása új hálózat kiépítése, lámpatestek, kapcsolók cseréje, szükséges visszajavítási munkák 369 m2 alapterületre vetítve.
3. Öltözők felújítása: A tornateremhez kapcsolódó lány- és fiúöltöző felújítása, átalakítása. Válaszfalak áthelyezése, padló- és falburkolat bontása, új burkolatok készítése, falfelület előkészítése, glettelése, diszperziós festékkel 2 rétegben való festése, épületvillamossági berendezések (vezetékek, lámpatestek, kapcsolók) cseréje, épületgépészeti felújítási munkák, víz és szennyvízvezetékek, csatlakozások, szaniterek cseréje. A projektarányos akadálymentesítés követelményének megfelelően a meglévő̋ öltözői wc-k átalakításával külön akadálymentes mosdó is kialakításra kerül 4,71 m2 alapterületen.
4. Vizesblokkok felújítása: Az épületben új mosdók (1 fiú, 1 lány) kialakítása válaszfalak áthelyezésével a meglévő padló- és falburkolat bontásával, új burkolat készítésével, falfelületek előkészítése, glettelése, diszperziós festékkel 2 rétegben való festése, épületvillamossági berendezések (vezetékek, lámpatestek, kapcsolók) cseréje, épületgépészeti felújítási munkák, víz és szennyvízvezetékek, csatlakozások, szaniterek cseréje.
ÖSSZESÍTÉS:
- válaszfalak építése: 86 m2
- fa beltéri nyílászáró elhelyezése: 14 db
- festés felület-előkészítéssel: 966 m2
- falburkolat készítése mázas kerámiával: 230 m2
- padlóburkolat készítése mázas kerámiával: 94 m2
- linóleum padlóburkolat készítése: 175 m2
- kábelszerű vezetékek szerelése védőcsőben, falhoronyban, helyreállítással: 1200 m
- lámpatestek, csatlakozó aljzatok felszerelése: 86 db
- gépészeti vezetékek (ivóvíz- és csatornahálózat) cseréje: 134 fm
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel: 7 db wc, 11 db mosdó, 4 db zuhanytálca, 2 db piszoár, 1 db falikút
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00215
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Hatvan, iskola felújítás
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45111100-9
45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Vizesblokkok felújítása: A régi cementlap padlóburkolat bontása, új csúszásmentes kerámia burkolat készítése, fali csempeburkolat bontása, és új csempeburkolat készítése, falak és mennyezet festése, glettelése. Szaniterek, víz- és csatornahálózat cseréje. A WC elválasztó falak bontása, új elválasztók készítése vízálló kompakt lemezből - pl.: Sortiment, vagy műszakilag egyenértékű - az ajtókon WC zárral. A felújításhoz kapcsolódóan az érintett helyiségek elektromos hálózata is felújításra kerül. A projektarányos akadálymentesítés követelményének megfelelően a földszinten a meglévő mosdók átalakításával külön akadálymentes mosdó is kialakításra kerül: új burkolat készítése, glettelés és festés szaniterek beépítése, vezetékhálózat és villamos hálózat kiépítése.
2. Tantermek felújítása: Az összes tanterem részlegesen felújításra kerül a meglévő padlóburkolat felbontása, új nagy kopásállóságú PVC burkolat készítése, két réteg diszperziós fal- és mennyezetfestés készítése a megrendelővel egyeztetett színben.
ÖSSZESÍTÉS:
- festés felület-előkészítéssel: 2294 m2
- padlóburkolat bontása, új padlóburkolat készítése (kerámia): 123 m2
- falburkolat bontása, új falburkolat építése: 408 m2
- PVC padlóburkolat bontása, új PVC padlóburkolat készítése: 1152 m2
- belső fafelületek alap-, fedőmázolása és zománclakkozása: 151 m2
- nyílászárók cseréje: 52 m2 nyílászáró bontása, 32 db beltéri nyílászáró beépítése
- kabinrendszerű WC válaszfal építése: 7 db
- gipszkarton válaszfalak építése: 4 m2
- szaniterek cseréje kiegészítőkkel: 76 db
- régi lapradiátorok bontása, acéllemez radiátorok szerelése tartozékokkal: 20 db
- fűtési vezeték építése: 62 m
- kábelszerű vezetékek szerelése falhoronyban, védőcsőben, elágazó dobozokkal, vakolatjavítással: 1540 m
- elektromos bojler felszerelése 2 db
- lámpatestek, világítási szerelvények, kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése: 58 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00364
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása (valamennyi rész tekintetében):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása (valamennyi rész tekintetében):
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
A kizáró okok igazolása tekintetében a Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak is irányadók. A Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyíthatja, hogy megfelel az előírt követelményeknek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) A gazdasági szereplő cégszerű nyilatkozatban az ajánlat benyújtásakor csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A gazdasági szereplő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó igazolások:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése (elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván vonni, továbbá
a) amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi,
b) amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
- az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
- az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
- a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy építészmérnök vagy építőmérnök) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Kr. 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre.
Több részre történő ajánlattételnél valamennyi rész esetében ugyanazon teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatható az előírt alkalmassági követelmény igazolására. Amennyiben ugyanazon részen belül az előírt alkalmassági követelmény igazolására több szakembert is be kíván mutatni az ajánlattevő, akkor az ajánlatban egyértelműen meg kell jelölni, hogy mely szakemberrel kapcsolatban kerül bemutatásra az értékelési szempontok körében előírt többlet szakmai gyakorlat.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a nettó ajánlati ár 0,5 %-a naponta.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Előleg igénybevétele esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az igénybe vett előlegnek a szerződésben foglalt nettó kivitelezési díj 5%-át meghaladó mértékű részére előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti mód valamelyikén az ajánlatkérő számára az előleg kifizetésének napjától az előleg elszámolásának napjáig tartó időtartamra. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg: A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján Ajánlattevő maximum a nettó ajánlati ár 35%-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. Az előleg igénylése előlegbekérő alapján történik, amelyet a szerződéskötéskor be kell nyújtani az ajánlatkérőnek. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Ajánlatkérő előleg-visszafizetési biztosítékot ír elő az ajánlati felhívás III.1.6) pontjában foglaltak szerint.
Számlázás, kifizetés: A teljesítés során nyertes Ajánlattevő előlegszámla (amennyiben igényt tart az előlegre), három darab részszámla és végszámla benyújtására jogosult. Az első részszámla 25%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. A második részszámla 50%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. A harmadik részszámla 75%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. Végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását követően nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. Előleg igénybevétele esetén az előleg összege egyenlő részben kerül levonásra a részszámlákból és a végszámlából. A Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség erejéig az ellenszolgáltatás támogatásból, utófinanszírozással kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása: 100%. A Támogatási Szerződés terhére el nem számolható költségek kifizetése teljes egészében az ajánlatkérő saját forrásából történik. Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra. A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései is alkalmazandók. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a részszámlák és a végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak alapján, a számla és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint kerül sor. A 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) b) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezési munkák nem építési engedély kötelesek. A kifizetés során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. előírásai, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásai is alkalmazandók. További információk a dokumentációban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár szempont esetében fordított arányosítás, minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás a dokumentációban rögzített részletes szabályok szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), valamint 6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint.
2) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
3) Fordítás: az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja.
4) A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Részletes előírások a dokumentációban.
5) Jelen közbeszerzési eljárás során a magyar jog az irányadó. Az irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban, továbbá a közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő által valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
6) Ajánlatkérő szerződéses feltételként késedelmi kötbért és jótállást ír elő. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a nettó ajánlati ár 0,5 %-a naponta. A jótállás értékelési szempont. Részletes feltételek a dokumentáció részét képező kivitelezési szerződésben.
7) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve dr. Polyák Csaba, lajstromszáma: 00225
8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9) Az M.1) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölésre került.
10) Ajánlatkérő kiköti, hogy a jelen közbeszerzés eredményessége esetén létrejövő szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
11) A II.2.7. pontban foglalt időtartammal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt ajánlattevőket, hogy valamennyi rész esetében a munkavégzés kezdő napja a szerződéskötés napja. A II.2.7. pontban előírt naptári nap a szerződéskötés időpontjától számolandó. Amennyiben a szerződéskötés dátuma miatt a II.2.7. pontban előírt időtartam utolsó napja szeptember 2-át követő lenne, akkor ezt követően a következő napok során lehet munkát végezni: 2018. szeptember 7-8-9., 2018. szeptember 14-15-16., 2018. szeptember 21-22-23. és 2018. szeptember 28-29-30., 2018. október 5-6-7., 2018. október 12-13-14., 2018. október 19-20-21. és 2018. október 26-27-28.
12) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Jelen közbeszerzési eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadók.
13) A felhívás VI.3.9) pontban a KH. 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) alkalmazandó az ajánlati ár és a szerz. telj. bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje esetében. Részletek a dok-ban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges