Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:8652/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:Budapest VIII., Kerepesi út és Salgótarjáni út által közrezárt tömb, a Kerepesi út és a Fiumei úti sírkert gazdasági tartalékterülete (kivett lakóház, udvar, gazdasági épület) között.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714101
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000069582018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000069582018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Kerepesi úti Sportpark fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000069582018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KEREPESI ÚTI SPORTPARK FEJLESZTÉSE
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KEREPESI ÚTI SPORTPARK FEJLESZTÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45211350-7
45212000-6
45212200-8
45212225-9
45223300-9
92610000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest VIII., Kerepesi út és Salgótarjáni út által közrezárt tömb, a Kerepesi út és a Fiumei úti sírkert gazdasági tartalékterülete (kivett lakóház, udvar, gazdasági épület) között.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kerepesi úti Sportpark a 2019. évben Budapesten megrendezésre kerülő Maccabi Játékok (Esemény) központi helyszíne lesz, majd az Eseményt követő utóhasznosítás révén egyszerre szolgálja több sportág edzés- és versenylehetőségeit, különféle sportágak utánpótlás-nevelését.
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok időpontja 2019. július 29. - augusztus 7.
A Kerepesi úti Sportpark legfőbb funkcionális egységei több épületben lesznek elhelyezve.
A épület: parkoló, kávézó, lobby, sportszállás, gyakorlóterem, irodák
- nettó szintterület 3460 m2 + fedett-nyitott 406 m2
B épület: Multifunkcionális csarnok a kiegészítő területekkel
- nettó szintterület 14843 m2 + fedett-nyitott 2174 m2
- acélszerkezet 608 tonna
- sportpadló fogadására alkalmas aljzat 1329+3960=5289 m2
C épület: Sportcsarnok a kiegészítő területekkel
- nettó szintterület 10395 m2 + fedett-nyitott 981 m2
- acélszerkezet 405 tonna
- elemes sportparketta burkolat 2112 m2
- rugalmas sport burkolat 1056 m2
D épület: gazdasági funkció
- nettó szintterület 113 m2
G plató: az A és B épületet összekötő bejárati közösségi tér alatta fedett parkolóval
- fedett-nyitott 2880 m2
H kültéri lépcsők
- 4 db
K kémény: a meglevő kémény megmarad
T kültéri területek szabadtéri pályák, pihenőterület, zöldfelületek, parkolók, utak, közművek:
- I. Centerpálya: 105,6x68,6m=7245m2 élőfüves, MLSZ Infrastruktúra szabályzat szerinti F kategóriás sportpálya építése 1495 m2 műfüves kifutóval
- II. pálya: Élőfüves pályaszerkezet nettó játéktér 105x68, bruttó játéktér 111x72=7992 m2
- III. pálya: Műfüves pályaszerkezet nettó játéktér 105x68, bruttó játéktér 111x72=7992 m2
- Műfüves pálya építése nettó 20x40m bruttó, 24x44m=1056 m2
- A telken biztosított parkolóhelyek száma: 800 db.
Összes nettó fedett-nyitott terek nélkül 28813,73 m2
Összes nettó fedett-nyitott 6441,84 m2
Összes nettó (fedett-nyitott terekkel együtt) 35255,57 m2
Opciók:
E és F jelű gyalogos hidak
- fedett-nyitott 285,31 m2
- acélszerkezet 56 tonna
Medence
- 25x12 m2 vízfelület
I. Ütem: az Esemény megrendezéséhez szükséges létesítmények kivitelezése, a használatbavételi engedély megszerzése, úgy, hogy 2019. július 1. napjától biztosítani szükséges az Esemény megrendezéséhez szükséges bel- és kültéri sportpályák, valamint egyéb ideiglenes építmények, vagy eszközök telepítéséhez szükséges helyet és infrastruktúrát
Teljesítési határidő: 2019. július 15.
II. Ütem: az Esemény alatt a létrehozott teljes infrastruktúra műszaki üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátása az Esemény lebonyolításában okozott zavar, a használat bárminemű korlátozása nélkül, ideértve az Esemény alatt a zavartalan lebonyolításhoz szükséges műszaki ügyelet biztosítását is.
Időszak: 2019. július 16. napjától- 2019. augusztus 23. napjáig
III. Ütem: az Esemény lezajlását követően a terület átépítése, illetve továbbépítése az Esemény utáni utóhasznosítási állapotra, a használatbavételi engedély megszerzése.
Teljesítési határidő: 2020. január 31.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A II.2.5) pont kiegészítése:
2. minőségi kritérium: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő állandó munkatárs szakemberrel, aki 11.000 m2 alapterületű épület kivitelezésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
3. minőségi kritérium: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő állandó munkatárs projektvezetővel, aki sportlétesítmény kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)
Ajánlati ár: Ajánlati ár (tartalékkerettel növelt összeg-nettó HUF) Súlyszám: 70
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Ajánlattevő rendelkezik -e olyan szakemberrel, aki 11.000 m2 alapterületű épület kivitelezésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 Ajánlattevő rendelkezik -e olyan projektvezetővel, aki sportlétesítmény kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 548
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók:
Opció 1:
E és F jelű gyalogos hidak
- fedett-nyitott 285,31 m2,
- acélszerkezet 56 tonna
Opció 2:
Medence
- 25x12 m2 vízfelület
AK jogosult a szerződés hatálya alatt az opció megrendelésére az alábbi szabályok szerint:
Amennyiben AK az opciót (bármely opciós tételt) legkésőbb az Első teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjától visszafelé számított 120 naptári napon belül lehív (eddig az időpontig írásban közli a nyertes ATvel, hogy igényt tart az adott opcionális feladatok Vállalkozó általi elvégzésére), úgy a lehívott opciós tételeket az Első teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás befejezése időpontjáig köteles a nyertes AT megvalósítani. AK az előző mondatban hivatkozott határidőn túl is lehívhat bármely opciót, ez esetben a hivatkozott határidő után lehívott opciós tételeket a Harmadik teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjáig köteles a nyertes AT megvalósítani. Az opciós tételek lehívásának végső (jogvesztő) határideje a Harmadik teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjától visszafelé számított 120 naptári nap, ezt követően opciós megrendelés nem adható le.
A gazdasági, műszaki és minőségi, ill. a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során AK megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A vizsgálat során kiemelkedő szempont volt a nemzetközi kötelezettségvállalással rögzített, 2019. júliusi időpont, ami az európai régión túlmutató közvélemény figyelme által kísért megnyitó esemény időpontja. Erre a határidőre csak valamennyi megépítendő épülettel kapcsolatos párhuzamos tevékenység mellett befejezhető a feladat, ugyanakkor az építési terület speciális adottsága - vagyis a terület közterületről történő megközelítésének szűkössége - a párhuzamos munkavégzést kizárja.
A megvalósítandó feladatok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítását is ellehetetlenítené, mert annak ellenére, hogy a kiviteli tervekben „A” – „D” épületek szerepelnek, az egyes épületek működése külön-külön nem értelmezhető, azok az üzemeltetést tekintve egységes, összefüggő rendszert alkotnak
Folytatás III.1.2 pont:
Ha az AT a (III.1.2.1, ill. III.1.2.2.) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) II.1.5. és II.2.6. pont a hirdetmény továbbíthatósága értekében került kitöltésre.
2) II.2.7) A munkanapokban megjelölt teljesítési határidő: 548 naptári napban értendő!
3) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek. vagy Kbt. 63.§ (1) bek. foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. r.) 1-16. § (kiv. a 8.§ ib) és 10.§ gb) pontok) rendelkezései szerint kell igazolni
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. r. 1. § és 3. § -a)
AT, az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dok-ba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bek.)
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bek. szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bek.)
A Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, a 321/2015. Korm. r. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívására (Kbt. 69.§ (4) bek) benyújtandó iratok:
AT-nek 321/2015. Korm. r. 8.§-16.§ (kiv. a 8. § ib és 10. § gb) pontok) szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvény (Pénzmos. tv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtani. Ha AT-nek nincs a Pénzmos. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dok.-at egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
AK a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja cégnyilvántartásban vagy egyéni vállalkozók nyilvántartásában valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett AT esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett AT esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. Korm. r. 1.§ (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatának benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az AK által előírt alkalmassági követelményeknek. AK a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az ESPD-ben feltüntetni.
Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69.§(4) bek. szerinti felhívásra kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.2.1. Az ATnek nyilatkoznia kell a 321/2015. Korm. r. 1. § és a 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját (lásd VI.5. pont) közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, - attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
III.1.2.2. Az ATnek nyilatkoznia kell a 321/2015. Korm. r. 1. § és a 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját (lásd VI.5. pont) közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről, - attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el 10.000.000.000 forintot. Az újonnan piacra lépő szervezetnek is a fent meghatározottaknak kell megfelelniük.
III.1.2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele összesen nem éri el 12.000.000.000 forintot. Az újonnan piacra lépő szervezetnek is a fent meghatározottaknak kell megfelelniük.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá a Kbt. 65. § (8) bek. alapján a Ptk. 6:419. § -ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Ajánlatkérő 321/2015. Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.2.1.-2.) pontban előírt igazolásait.
1) Folytatás III.1.3. pont:
Ha a bemutatott szakember az ajánlat benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
Ajánlattevő nyertessége esetén a III.1.3.5. pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell az illetékes nyilvántartó hatóság nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131.§ (4) bekezdés alapján, amelynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40.§ és 41.§-aiban foglaltakra.
A 321/2015. Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21.§ (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az Ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Folytatás: VI.3.4.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: .1.3.1. 321/2015 Korm. r. 21. § (2) bek a) pontja alapján, a 22. § (3) bek.ben meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (lásd VI.5. pontjában) 5 évben teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015 Korm. r. (2a) bek. a) pontja alapján AK a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe
III.1.3.2. 321/2015. Korm. r. 21. § (2) bek. c) pontja alapján a minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi az aj.tételi határidő lejártakor érvényes, a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó tanúsítványát (ISO 9001) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (3) bek. szerinti ezzel egyenértékű az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt ill. az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait másolatban
III.1.3.3. 321/2015. Korm. r. 21. § (2) bek. f) pontja alapján magasépítési tevékenységre érvényes ISO 14001, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt v. 321/2015. Korm. r. 24. § (4) bek. szerinti ezzel egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt v. az ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseket egyéb bizonyítékainak leírását másolatban
III.1.3.4. 321/2015. Korm. r. 21. § (2) bek. j) pontja alapján magasépítési tevékenységre érvényes BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2007), az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt v. 321/2015. Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítás rendszer (MEBIR) meglétét igazoló, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványt v. az ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági irányítási intézkedéseket egyéb bizonyítékainak leírását másolatban
III.1.3.5. 321/2015 Korm. r. 21. § (2) bek.s b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képzettségük/végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetését az alábbi dokumentumok egyszerű másolatának benyújtásával:
• AT nyilatkozata, melyben felsorolásra kerül a teljesítésbe bevonni kívánt vezetők és szakemberek neve, képzettsége, továbbá annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja
• a szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz, melynek tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, így különösen adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését (olyan részletezettséggel, amelyből a szerzett gyakorlat megléte megállapítható legyen), a tevékenység idejét, valamint az aj.tétel időpontjában annak a személynek/gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (AT szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. AK felhívja AT figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak
• az adott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatát
• az adott szakember arra vonatkozó nyilatk., hogy az előírt szakmai tapasztalattal rendelkezik,
• az adott szakember rendelk. állási nyilatk., melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, közreműködik a szerződés teljesítésében az adott pozícióban és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Folytatás III.1.2.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,
III.1.3.1.1. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített, 13.500 m2 nettó alapterületen végzett új magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó referenciával.
III.1.3.1.2. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített, olyan magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó referenciával, amely során legalább 500 tonna acélszerkezet került beépítésre.
III.1.3.1.3. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített legalább 250 parkolóhely létesítésére vonatkozó referenciával.
III.1.3.1.4. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített, legalább 4000 m2, sportburkolat és/vagy sportpadló fogadására alkalmas ajzat építésére vonatkozó referenciával.
III.1.3.1.5. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - legfeljebb 2 db szerződésből teljesített nettó 5.990 m2 területen épített élő és/vagy műfüves sportpálya kialakításra irányuló referenciával
III.1.3.1.6. Ha AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. Korm. r. 21. § (2a) bek a) pontjára figyelemmel - teljesített, 1 db az MLSZ Infrastruktúra Szabályzat 3. § A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása szerinti I. vagy II. vagy III. osztályú sportpálya kialakításra vonatkozó referenciával,
III.1.3.2. Ha AT nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított, a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó az aj.tételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az aj.tételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.3.3. Ha AT nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított, magasépítési tevékenységre vonatkozó, az aj.tételi határidő lejártakor érvényes környezetvédelmi tanúsítvánnyal (ISO 14001) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.3.4. Ha AT nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított, a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó az aj.tételi határidő lejártakor érvényes munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítás rendszer (MEBIR) tanúsítvánnyal (BS OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2007)) v. 321/2015. Korm. r. 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Folytatás VI.3.4. pont
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a teljes tartalékkeret nélküli, nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. AT Közbesz. Dok.ban meghat. szerint jogosult számlázni. AK az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki AT b.számlájára banki átutalással, a 322/2015 Korm. rend. 32/A-32/B §-a alapján. A szerződés, elszámolás és kifizetés pénzneme:HUF
Teljesítési biztosíték: ÁFA és Tartalékkeret nélküli ellenszolg. (Vállalkozói díj) 2%-a. Jólteljesítési biztosíték: ÁFA és Tartalékkeret nélküli ellenszolg. (Vállalkozói díj) 3%-a, 12 hónap után 2 %-ra csökken. Jótállás: min 12 hónap, max AT ajánlata szerint, amely a Harmadik teljesítési fázis szerződésszerű műszaki átadás-átvételének lezárásától kezdődik.
ATnek a Kbt.134.§ (5) bek. szerinti nyilatkozatát csatolnia kell az ajánlatban.
A fizetési felt. és a szerz. bizt. mellékköt. (késedelmi- hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér) részletes szabályait Közbesz. Dok. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.-i szereplőt von be az eljárásba és e gazd.-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) Az ajánlati felh. III.1.3) szerinti alkalm.-i felt.-ek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) AK kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös AT-nek csatolniuk kell a Kbt. 35. § (2) szerinti nyilatkozatot, valamint egy cégszerűen aláírt megállapodást a közb.-i dok.-ban részletezett minimális tartalommal.
4) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 25.000.000 HUF.Az ajánlati biztosíték teljesítésének és igazolásának módját a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5) AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontok.
6) A Kbt. 66.§(2)bek.ben foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. A Kbt. 66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.
7) Ajánlatban csatolni kell AT nyilatkozatát, hogy ha nettó 75.000.000 forintot meghaladó előleget igényel, úgy az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg az ajánlatkérő rendelkezésére bocsájtja
8) AT-nek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat az árazott költségvetésből, a kereskedelmi ártáblázatból és nyilatkozat(ok)ból áll.
9) Ha az AK a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
10) AK a Kbt. 47.§(2)bek. alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.
11) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1 milliárd Ft/esemény 2 milliárd Ft/év. Tárgya: építési-szerelési felelősségbiztosítás.
12) AK tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2 )bek. e) pontját.
13) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar.
14) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.
15) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
16) Értékeli részszempontonként adható pontszám: 0-100 pont. Jótállás résszempont: relatív értékelési módszer, 1. arányosítás. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember részszempontok (igen/nem) résszempont: pontozás, Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
17) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
18) A Kbt. 53.§(6)bek. alapján jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül megindításra.
19) A szerződés hatálybalépése kapcsán AK felhívja a figyelmet 320/2015.Korm.rend.13.§(2)bek.ben foglaltakra.
20) Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László, lajstromszám: 00172
21) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
1) Folytatás III.1.3. pont:
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
AK felhívja az AT figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A szakember követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1.-III.1.3.5.) pontban előírt igazolásait.
2) Folytatás III.1.3. pont:
III.1.3.5. Ha AT nem rendelkezik
• min. 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet (továbbiakban 266/2013 Korm. r.) 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik
• min. 1 fő a 266/2013 Korm. r. 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik
• min. 1 fő a 266/2013 Korm. r. 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik
• min. 1 fő környezetvédelmi szakmérnök végzettségű szakemberrel, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák